Учебно-методические материалы

Учебно-методические материалы по дисциплине: Основы пожарной безопасности

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по
специальностям

Жұмыс аты
Наименование работы

1 Приходько Н.Г.
Жандаулетова Ф.Р.

для студентов специальности
5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.

Методические указания к выполнению курсовой работы
2 Приходько Н.Г.
Торгаев А.А.

для студентов специальности 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Конспект лекций

5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттері үшін

Дәрістер жинағы
3 Жандаулетова Ф.Р.
Приходько Н.Г.
Торгаев А.А.

5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттері үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Әдістемелік нұсқаулар
4 Приходько Н.Г.
Тыщенко Е.М.

для студентов специальности 5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Методические указания по выполнению лабораторных работ
5 Приходько Н.Г.
Жандаулетова Ф.Р.
Амренова А.Ж.

для студентов высших учебных заведений специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Учебное пособие

Электорнная библиотека АИЭСНазад