Электрмагниттік толқындардың таралу теориясы оқу көмекші қүралдар: Учебные пособия по дисциплине: Теория передачи электромагнитных волн

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын
студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Черезданов Е.А.
Сабдыкеева Г.Г.

380000 - Радиоэлектроника және телекоммуникация мамандықтарының барлық оқыту түрлерінің студенттері үшін

Учебное пособие
       

Электорнная библиотека АИЭСНазад