Учебно-методические материалы по дисциплине: Моделирование и идентификация объектов управления

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын
студенттер үшін
Для студентов обучающихся по
специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1

Ибраева Л.К.

для студентов специальности «Автоматизация и информатизация систем управления» Методические указания к выполнению курсовой работы
для студентов специальности «Автоматизация и информатизация систем управления» Методические указания к выполнению лабораторных работ
для студентов всех форм обучения специальности 050702 - Автоматизация и управление Методические указания к выполнению лабораторных работ
. 050702 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Басқару нысандарды үлгілеу және идентификациялау
для студентов всех форм обучения специальности 050702 - «Автоматика и управление». Конспект лекций
«Басқару объекттерді модельдеу және идентификациялау» пәні бойынша 050702 - «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттеріне арналған Дәрістер жинағы
для студентов всех форм обучения специальности 5В070200 – Автоматизация и управление Методические указания к выполнению курсовой работы
5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандыңының барлық оқу түрлеріндегі студенттеріне арналған Қурстық жұмысты орындауға нұсқаулар
для студентов специальности 5В070200 Автоматизация и управление Методические указания по выполнению лабораторных работ
5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттері үшін Зертханалық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар
для студентов специальности 5В070200 – Автоматизация и управление Конспект лекций
для студентов специальности 5В070200 – Автоматизация и управление Дәрістер жинағы

Электорнная библиотека АИЭСНазад