Ахметова М.

Компьютерлік технологиялар кафедрасыныѕ доценті Ахметова М. жїмыстары
Работы доцента кафедры компьютерных технологий Ахметововй М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Системы искусственного интеллекта Конспекты лекций Методические указания к выполнению курсовых работ Курстыќ жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќ.
Дјрістер жинаєы Зертханалыќ жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќалыќ.  
  Методические указания к выполнению лабораторных работ  
     

Электронная библиотека АЭИСНазад