Бекмухамбетов Б.

Радиотехника кафедрасыныѕ ассистенті Бекмухамбетов Б. жїмыстары
Работы ассистента кафедры радиотехники Бекмухамбетова Б.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу кґмекші
ќїралдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции по
дисциплине
Учебно- методические
материалы
Учебные
пособия
Курсовые работы
и проекты
1 Радиотехнические цепи  

Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау

   

Электронная библиотека АЭИСНазад