Калышев Н.Н.

Инженерлік кибернетика кафедрасыныѕ ассистенті Калышев Н.Н. жїмыстары
Работы ассистента кафедры инженерной кибернетики Калышева Н.Н.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1

Проектирование баз данных

 

Есептік-сызбалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар

 

Электронная библиотека АЭИСНазад