АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

 «Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасы

 

 

ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ  

5В0718 – Электр энергетикасы мамандығының барлық оқу түрінің студенттері үшін курстық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар және әдістемелік нұсқаулар

  

 

Алматы 2010

 Құрастырғандар: О.П. Живаева, М.А. Тергеусизова. Электрмен жабдықтау жүйесін жобалау. 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының барлық оқу түрінің студенттері үшін курстық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар және әдістемелік нұсқаулар. – Алматы: АЭжБУ, 2010.-74 б.

 

Осы құрастыруда курстық жұмыстың тапсырмасы мен оны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, техникалық мәліметтер және кеңес етілетін әдебиеттер келтірілген.

 

Мазмұны 

Кіріспе

4

1 Курстық жұмысқа тапсырма

4

2 Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

61

2.1 Кәсіпорынның цехтарындағы жарықтандыру жүктемесін есептеу

61

2.2 Кәсіпорынның төмен вольтті электрлік жүктемесін есептеу

62

2.3 Цех трансформаторларының санын таңдау және кернеуі 0,4 кВ реактивті қуатты компенсациялау

 63

2.4 Цех трансформатор қосалқы стансасындағы блоктарының қуат шығынын анықтау

64

2.5  Жоғары вольтті есептік жүктемені анықтау

65

2.6 БТҚС 6-10 кВ шинадағы реактивті қуатты компенсациялауды есептеу

65

2.7 Кәсіпорынның төмен вольтті және жоғары вольтті электрлік жүктемесін есептеу

 66

2.8 Ішкі электрмен жабдықтау сұлбаларын техникалық-экономикалық салыстырудың нұсқалары

 66

2.9 Жоғары вольтті жабдықтарды таңдау

67

2.10 Графикалық бөлім

68

А Қосымшасы

69

Әдебиеттер тізімі

73

 

Кіріспе

 

“Электрмен жабдықтау жүйесін жобалау” пәні 5В071800 – Электр энергетика мамандығының оқу жоспарына базалық компонент ретінде кіретін маңызды кәсіптендіру пәні болып табылады.

Пәннің мақсаты – электрмен жабдықтау жүйесін жобалауға байланысты барлық мәселелерді орындай алатын жоғары білімді маман дайындау.

         Пәннің міндеті - өндірістік кәсіпорындағы электрлік жүктемелерді есептеудің әдістерін меңгеру, техникалық-экономикалық есептеулер негізінде қоректендіру көзін таңдай алу, электр жабдықтарын таңдау және электрмен жабдықтау сұлбасын тұрғызу.

        

1 Курстық жұмыстың тапсырмасы

 

Курстық жұмысты орындаудағы берілген мәліметі бойынша зауыттың бас жоспары, цехтардың тұрақталған электрлік жүктемелері, сонымен қатар кәсіпорындағы электр энергиясы көздері туралы мәліметтер бар. Тапсырманың нөмірі сынақ кітапшасындағы соңғы үш санның қосындысынан алынады, егер үш санның қосындысы нөлге тең болса, онда ол 28 тапсырмаға сай, ал нұсқа оқуға түскен жылы бойынша алынады: А-жұп жылы, Б-тақ жылы.

 

Курстық жобалауда келесі бөлімдер орындалуы тиіс:

1) “Жүктеменің келтірілген диаграммасы” әдісімен зауыт цехтарындағы төмен вольтті күштік жүктеменің есептелуі.

2) Зауыттың цехтарындағы жарықтандыру жүктемесін өндіріс ауданындағы бір шаршы метрдегі жарықтандыру жүктемесінің меншікті тығыздығы әдісі және жарықтандыру жүктемесінің сұраныс коэффициенті арқылы есептеу.

3) Кернеуі 0,4 кВ зауыт цехтарындағы қосынды күштік және жарықтық жүктемені есептеу.

4) 0,4 кВ кернеудегі реактивті қуатты компенсациялау және цех трансформаторларының санын таңдау.

5) Цех ТҚС қуат шығынын анықтау.

6) Жоғары вольтті жүктемені анықтау.

7)  БТҚС 6-10 кВ шинадағы реактивті қуатты компенсациялауды есептеу.

8) Кәсіпорын бойынша төмен вольтті және жоғары вольтті жүктемені қосқандағы қосынды қуатты анықтау.

9) Ішкі электрмен жабдықтау нұсқаларының техникалық-экономикалық салыстыруы.

10)  Кернеуі 1000 В жоғары жабдықтар таңдау.

11)  Графикалық бөлім.


№ 1 тапсырма

Тақырыбы: «Құю-механикалық зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (1 суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (1 кесте).

3 Қоректендіру қуаты 600 МВА ЖЭО – нан (ТЭЦ) жүргізіледі. ЖЭО 10 кВ шинасындағы қ.т. тогының қуаты – 400 МВА. ЖЭО кернеуі 10,5/37 кВ, қуаттары 40 МВА бөлек жұмыс жасайтын екі трансформатордан тұратын жоғарылатқыш қосалқы станса бар.

4 ЖЭО-нан зауытқа дейінгі қашықтық  4,5 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

1 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ,

Pн

S Рн

1

Құю корпусы

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

100

1-80

2850

120

1-80

3520

 

б) ДББП

4

каталог б-ша

4

каталог б-ша

2

Автокөлік поршеньдерінің цехы

 

150

 

1-50

 

3200

 

200

 

1-50

 

4100

3

Дайын бұйымдар қоймасы

10

1-20

70

20

1-20

130

4

Саусақтар цехы

180

1-40

3500

230

1-40

4000

5

Пресстеу цехы

34

10-50

540

40

7-50

600

6

Жөндеу-механикалық цехы

40

1-30

300

50

1-40

450

7

Компрессорлық:

 

 

 

 

 

 

 

а) СҚ 10 кВ

4

630

2520

4

1000

4000

 

б) 0,4 кВ

20

1-40

250

25

1-40

300

8

Құрылыс цехы

20

1-20

150

27

1-20

190

9

Зауыт басқармасы, асхана

40

1-40

420

52

1-40

500

10

Насостық

20

10-100

630

25

10-100

800

11

Гильзаларды өңдеу цехы

100

1-50

1560

90

1-45

1500

12

Механикалық блоктар цехы

200

1-40

2300

220

1-40

2500

13

Металл конструкцияларының цехы

 

40

 

1-50

 

500

 

45

 

1-50

 

580

14

Электрлік цех

30

1-40

320

34

1-40

400

15

Алюминий құймасының қоймасы

 

10

 

1-20

 

40

 

12

 

1-20

 

50

16

Құм қоймасы

20

1-40

140

22

1-40

160

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Подпись: 6

Сурет – № 1 тапсырмаға бас жоспар


№ 2 тапсырма

Тақырыбы: «Кеме жасау зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (2 суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (2 кесте).

3 Қоректендіру қуаты 100 МВА АРН 4 турбогенераторы бар ЖЭО – нан (ТЭЦ) жүргізіледі. Генераторлар бөлек жұмыс жасайды. Кернеуі 10,5 кВ. ЖЭО кернеуі 10,5/115 кВ, қуаттары 25 МВА бөлек жұмыс жасайтын екі трансформатордан тұратын жоғарылатқыш қосалқы станса бар.

4 ЖЭО-нан зауытқа дейінгі қашықтық 6,5 км.

5 Зауыт екі ауысымда, ал насостық станса – тәулік бойы жұмыс жасайды.

 

2 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

 

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

 

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

 

1

Механикалық цех

150

1-70

2800

180

1-75

3000

2

Құю цехы:

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

100

5-80

2100

120

5-90

2400

 

б) ДББП 12т

2

каталог б-ша

2

каталог б-ша

3

Модельдеу цехы

25

1-50

450

30

1-50

520

4

Сырлау цехы

30

2-20

280

35

5-30

330

5

Орман зауыты

50

5-80

1250

60

5-80

2000

6

Су-насостық станса

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

10

5-20

200

12

5-20

220

 

б) СҚ 10 кВ

4

2000

8000

4

1250

5000

7

Компрессорлық станса

10

10-250

1400

14

10-200

1550

8

Электро-механикалық цех

 

50

 

1-50

 

700

 

60

 

1-60

 

800

9

Ұсталық-пресстеу цехы

30

1-45

500

38

1-60

650

10

Зауыт басқармасы, асхана

 

30

 

1-40

 

320

 

25

 

1-50

 

300

11

Қазандық

50

1-100

500

55

1-90

600

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Подпись: ЖЭО қоректенуі

 

өзен

 

2 Сурет – № 2 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 8


 № 3 тапсырма

Тақырыбы: «Электр аппараттар зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (3 суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (3 кесте).

3 Қоректендіру қуаты 63 МВА, кернеуі  115/37/10,5 кВ екі үшорамды трансформатор орнатылған қосалқы стансасынан жүргізіледі. Трансформаторлар бөлек жұмыс жасайды. Жүйенің қуаты 800 МВА, жүйенің 115 кВ жағындағы жүйенің қуатына жіберілген реактивті кедергісі 0,4.

4 ЖЭО-нан зауытқа дейінгі қашықтық 15 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

3 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ,

Pн

S Рн

Бір ЭҚ,

Pн

S Рн

1

Магнит стансасының цехы

280

1-100

6500

310

1-100

7000

2

Дайындау-дәнекерлеу цехы

200

10-100

8200

250

10-120

9000

3

Пластмасс цехы

100

1-120

2100

90

1-100

1900

4

Аппарат цехы

100

10-80

1700

100

10-90

1900

5

Нормаль цехтары

70

1-50

1850

85

1-60

2100

6

Штамптау цехы

100

10-100

3800

110

10-100

3900

7

Асбоцемент плиталарының цехы

50

10-40

850

60

10-45

950

8

Дайын бұйымдар қоймасы

15

1-20

85

20

1-15

90

9

Металл қалдықтар қоймасы

15

1-14

70

12

1-14

70

10

Гальваникалық цех

50

10-40

1200

60

10-45

1400

11

Жөндеу-механикалық

39

4-35

1500

45

4-40

1700

12

Бейтараптау стансасы

10

10

100

15

1-20

150

13

Қышқыл канализациясын тазалау

3

10

30

4

12

48

14

Насостық

8

40-100

560

10

40-90

600

15

Асхана

30

1-40

270

32

1-45

310

16

Электрцех

25

1-40

150

27

1-42

170

17

Зауыт басқармасы

20

1-20

130

22

1-20

160

18

Градирлік

2

10-20

30

3

10-20

50

19

Қышқылдар қоймасы

2

10-20

30

4

10-15

50

20

Компрессорлық: а) 0,4 кВ

15

10-40

200

18

10-35

210

 

б) СҚ 10 кВ

4

800

3200

6

500

3000

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

3 Сурет – № 3 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 10


№ 4 тапсырма

Тақырыбы: «Ағаш өңдеу комбинатын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (4 суретті қараңыз).

2 Комбинат цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (4 кесте).

3 Қоректендіру қуаты 800 МВА энерго жүйенің қосалқы стансасынан жүргізіледі, кернеуі 115/37/6,3 кВ қуаты 40 МВА екі параллельді жұмыс жасайтын трансформатор орнатылған. 115 кВ жағындағы қ.т. тоғының қуаты 1200 МВА.

4 Энергожүйе қосалқы стансасынан комбинатқа дейінгі қашықтық 3,5 км.

5 Комбинат екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

4 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны, n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны, n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ,

Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

Ағаш сүрлеу зауыты

80

1-125

2500

90

1-110

2300

2

Кептіру цехы

50

10-80

950

55

10-80

1000

3

Шикізат биржасы

30

10-40

700

32

8-40

720

4

Есіктер мен терезе жақтауларының цехы

 

100

 

1-40

 

1100

 

110

 

1-35

 

1200

5

Еден тақталарының цехы

50

1-80

900

60

1-70

920

6

 №1 сырлау цехы

50

1-70

1000

52

1-60

970

7

 №2 сырлау цехы

60

1-50

1100

65

1-55

1200

8

Бұйымдар цехы

30

1-30

450

32

1-27

480

9

Пресстелген плиталар цехы

 

60

 

1-40

 

1700

 

65

 

1-45

 

1800

10

Материал қоймасы

10

1-20

100

12

1-15

120

11

Компрессорлық:

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

8

10-30

150

12

10-20

320

 

б) СҚ 6 кВ

4

800

3200

4

630

2520

12

Механикалық шеберханалар

 

50

 

1-30

 

900

 

48

 

1-25

 

800

13

Әкімшілік корпусы, асхана

 

50

 

1-40

 

340

 

45

 

1-30

 

400

14

Қазандық

40

1-80

480

35

1-70

500

15

Автогараж

30

1-20

150

35

1-25

200

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

4 Сурет – № 4 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 12


№ 5 тапсырма

Тақырыбы: «Инструменталды зауытты электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (5 суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (5 кесте).

3 Қоректендіру қуаты шексіз энерго жүйенің қосалқы стансасынан жүргізіледі, кернеуі 115/37/6,3 кВ қуаты 63 МВА екі үшорамды трансформатор орнатылған. 115 кВ жағындағы қ.т. тогының қуаты 1400 МВА. Трансформаторлар бөлек жұмыс жасайды.

4 ЖЭО-нан зауытқа дейінгі қашықтық 4,5 км.

5 Зауыт үш ауысымда жұмыс жасайды.

 

5 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны, n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны, n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

Термикалық цех

80

10-50

2300

90

10-60

2500

2

Дәнекерлеу цехы

60

30-120

2000

65

25-120

2100

3

Дайындық цехы

70

5-70

900

65

4-60

850

4

Конустық шығарылымдағы бұрғы цехы

 

150

 

2-40

 

2800

 

165

 

3-45

 

3000

5

Бұрғыны қалыптау цехы

70

7-80

2000

75

8-90

2200

6

Дәнекерлеу цехы

35

10-100

1600

40

12-100

1600

7

Дәлдік цехы

100

1-50

1300

120

1-60

1500

8

Плашкалар цехы

80

3-40

900

85

5-45

950

9

Фрез цехы

100

2-55

2000

90

3-60

1900

10

Қорапқа салу бөлімі

10

1-14

90

12

1-15

100

11

Термикалық бөлім

50

10-180

3200

60

8-150

3000

12

Компрессорлық: СҚ 10кВ

4

630

2920

4

800

3200

13

Ұсталық цех

40

10-30

900

45

10-40

1000

13а

Ұсталық цех бөлімі

35

4-200

700

40

5-175

650

14

Зауыт басқармасы (3 қабат)

10

1-20

100

20

2-40

200

15

 Металлдар қоймасы

5

10-20

80

6

1-20

70

16

Жөндеу-механикалық

30

1-20

380

35

2-40

400

17

Қосымша қызметтер корпусы

50

1-40

800

45

2-45

900

18

Құрылыс цехы

30

1-20

380

32

1-25

380

19

Асхана

30

1-30

350

25

1-30

300

20

Қазандық

40

1-80

550

42

2-70

600

21

Насостық

10

50-100

800

12

50-100

1000

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

5 Сурет – № 5 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 14


№ 6 тапсырма

Тақырыбы: «Трансформатор зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (6 суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (6 кесте).

3 Қоректендіру қуаты шексіз энерго жүйенің қосалқы стансасынан жүргізіледі, кернеуі  230/115/10,5 кВ қуаты 63 МВА бөлек жұмыс жасайтын екі үшорамды трансформатор орнатылған. 230 кВ жағындағы қ.т. тоғының қуаты 1200 МВА.

4 ЖЭО-нан зауытқа дейінгі қашықтық 16 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

6 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

 Механикалық корпус

300

1-120

6300

280

2-150

6500

2

Дәнекерлеу цехы

150

10-50

3700

130

10-60

3800

3

Аппарат цехы

100

1-100

2100

90

2-80

2000

4

Оқшауламалау цехы

50

1-40

800

55

1-40

850

5

Оттегі стансасы

6

120

720

8

120

960

6

Ұсталық-пресстеу цехы

40

3-250

700

35

4-225

650

7

Қазандық

35

10-80

920

30

8-70

900

8

Компрессорлық:

СҚ 10кВ

 

4

 

630

 

2520

 

4

 

800

 

3200

9

Жөндеу-механикалық цехы

30

1-130

300

35

1-125

350

10

Лак-қайнату цехы

20

1-20

250

25

1-22

270

11

Гараж

15

1-10

50

13

1-8

48

12

Механикалық-жинақтау цехы

 

250

 

1-100

 

3800

 

220

 

2-110

 

3900

13

Дайындау-дәнекерлеу цехы

150

10-80

2900

140

8-90

3000

14

Сымдарды орау цехы

200

1-20

1320

190

1-25

1400

15

Май қоймасы

10

1-20

85

12

1-15

90

16

Сынақ стансасы

30

1-40

850

32

1-45

870

17

Құю цехы: а) 0,4кВ

50

10-80

860

45

10-80

800

 

б) ДББП

2

каталог б-ша

2

каталог б-ша

18

Трансформаторлық май қоймасы

 

10

 

5-14

 

100

 

8

 

5-10

 

80

19

Зауыт басқармасы

20

1-20

150

25

1-20

170

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Подпись: Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

6 Сурет – № 6 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 16


№ 7 тапсырма

Тақырыбы: «Дизель жасау зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (7 суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (7 кесте).

3 Қоректендіру қуаты шексіз энерго жүйенің қосалқы стансасынан жүргізіледі, кернеуі 230/115/37 кВ қуаты 63 МВА екі үшорамды трансформатор орнатылған. 230 кВ жағындағы қ.т. тогының қуаты 1800 МВА. Трансформаторлар бөлек жұмыс жасайды

4 ЖЭО-нан зауытқа дейінгі қашықтық 25 км.

5 Зауыт үш ауысымда жұмыс жасайды.

 

7 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

Штамптау цехы

100

5-120

2500

80

5-100

2200

2

Арматуралық цех

120

1-50

1800

120

2-70

1900

3

Механикалық цех №1

150

1-100

2100

160

1-95

2200

4

Механикалық цех №2

20

1-30

200

26

1-35

300

5

Жинақтау цехы

50

1-50

1100

52

2-48

1200

6

Ұсталық-пресстеу цехы

70

10-100

1700

65

10-90

1600

Ұсталық-пресстеу цехының бөлімі

 

42

 

5-175

 

600

 

40

 

5-150

 

550

7

Насостық

 

 

 

 

 

 

 

а) СҚ 10 кВ

4

1500

6000

4

1250

5000

 

б) 0,4 кВ

10

10-80

400

12

8-70

400

8

Өрт депосы

6

5-20

50

8

5-20

70

9

Құю цехы:

 

 

 

 

 

 

 

а) ДББП 12т

2

каталог б-ша

2

каталог б-ша

 

б) 0,4 кВ

120

10-150

3500

100

5-120

3200

10

Зауыт басқармасы, ЗОЗ (4 қаб.)

 

60

 

1-28

 

900

 

50

 

1-30

 

1000

11

Қойма

10

10-30

140

8

5-15

120

12

Термикалық цех

40

10-100

1950

45

5-120

2100

13

Электрлік-жөндеу цехы

25

1-40

450

30

1-50

500

14

Компрессорлық

 

 

 

 

 

 

 

а) СҚ 10кВ

2

630

1260

2

500

1000

 

б) 0,4 кВ

8

5-40

320

10

5-50

350

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

7 Сурет – № 7 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 18


№ 8 тапсырма

Тақырыбы: «Арматура зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (8 суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (8 кесте).

3 Қоректендіру қуаты 800 МВА энерго жүйенің қосалқы стансасынан жүргізіледі, кернеуі 115/37/10 кВ қуаты 40 МВА екі үшорамды трансформатор орнатылған. 115 кВ жағындағы қ.т. тоғының қуаты 1100 МВА. Трансформаторлар бөлек жұмыс жасайды.

4 ЖЭО-нан зауытқа дейінгі қашықтық 6,5 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

8 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ,

Pн

S Рн

1

Механикалық корпус №1

200

5-100

4300

220

5-120

4500

2

Механикалық корпус №2

100

5-100

2250

90

6-80

2000

3

Қоймалар блогы

10

3-20

90

12

4-25

100

4

Ағаш әрлеу цехы

25

3-20

250

26

3-20

250

5

Әкімшілік кешені

20

1-30

270

24

1-25

300

6

Компрессорлық:

 

 

 

 

 

 

 

а) СҚ 10 кВ

4

800

3200

4

630

2520

 

б) 0,4 кВ

8

1-30

180

12

1-25

220

7

Май қоймасы

5

5-20

80

7

4-18

70

8

Ұсталық цех

41

3-200

650

40

4-175

600

9

Пресстеу цехы

50

10-100

1200

55

8-120

1500

10

Көлік цехы

10

3-15

100

12

4-16

120

11

Қазандық

30

1-80

600

28

1-70

550

12

Жөндеу-механикалық цехы

 

40

 

1-22

 

580

 

42

 

2-25

 

600

13

Құю цехы:

 

 

 

 

 

 

 

а) ДББП 12т

2

каталог б-ша

2

каталог б-ша

 

б) 0,4 кВ

80

1-80

2750

85

1-89

2800

14

Насостық

15

5-15

250

14

5-15

300

15

Электрлік-жөндеу цехы

30

1-40

350

32

3-42

400

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


8 Сурет – № 8 тапсырмаға бас жоспар

 

Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 
Подпись: 20


№ 9 тапсырма

Тақырыбы: «Автожөндеу зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (9 суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (9 кесте).

3 Қоректендіру қуаты шексіз энерго жүйенің қосалқы стансасынан жүргізіледі, кернеуі 115/10,5 кВ қуаты 40 МВА екі трансформатор орнатылған. Энерго жүйенің қосалқы стансасындағы 115 кВ жағындағы қ.т. тогының қуаты 1000 МВА. Трансформаторлар бөлек жұмыс жасайды.

4 ЖЭО-нан зауытқа дейінгі қашықтық 15 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

9 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

Бас механикалық корпус

300

1-80

6700

320

1-90

6900

2

Сынақ стансасы

30

1-50

1200

35

1-60

1300

3

Компрессорлық станса

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

10

1-30

90

15

1-35

100

 

б) СҚ 10 кВ

4

630

2400

4

500

2000

4

Қойма

10

1-20

120

12

1-15

120

5

Әкімшілік корпусы, асхана

 

30

 

1-30

 

430

 

35

 

1-28

 

450

6

Жуу-реттеу корпусы

40

1-40

680

42

1-35

700

7

Тазалау құрылғылары

20

1-30

320

18

1-25

300

8

Ағаш шеберханасы

40

1-40

370

35

1-32

390

9

Насостық станса

15

1-80

350

15

1-70

320

10

Дайын өнімдер алаңы

жарықтандыру

жарықтандыру

11

Құю цехы:

 

 

 

 

 

 

 

а) ДББП

2

каталог б-ша

2

каталог б-ша

 

б) 0,4 кВ

50

1-80

1200

55

1-70

1100

12

Дәнекерлеу-дайындық цехы

 

30

 

1-40

 

500

 

35

 

1-35

 

500

13

Электрцех

30

1-40

270

32

1-45

300

14

Термикалық цех

50

7-40

350

52

7-40

370

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

9 Сурет – № 9 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 22


№ 10 тапсырма

Тақырыбы: «Геологиялық барлау жабдықтарының зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (10  суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (10 кесте).

3 Қоректендіру қуаты шексіз энерго жүйенің қосалқы стансасынан жүргізіледі, кернеуі 115/37/10,5 кВ қуаты 40 МВА екі үшорамды трансформатор орнатылған. 115 кВ жағындағы қ.т. тоғының қуаты 1200 МВА. Трансформаторлар бөлек жұмыс жасайды.

4 Энергожүйенің қосалқы стансасынан зауытқа дейінгі қашықтық 4,7 км.

5 Зауыт үш ауысымда жұмыс жасайды.

 

10 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

№1 механикалық цехтар блогы

 

300

 

1-80

 

7100

 

280

 

1-70

 

6800

2

№2 механикалық цехтар блогы

 

100

 

1-50

 

1700

 

120

 

1-45

 

1600

3

Металл конструкция цехы

50

1-40

900

48

1-30

800

4

Жинақтау цехы

30

1-50

450

32

1-55

500

5

Тәжірибе цехы

20

1-40

350

25

1-35

400

6

Термикалық цех

80

1-80

1500

90

1-70

1600

Теримикалық цехтар бөлімі

51

5-40

400

55

5-45

450

7

Ұсталық-штамптау цехы

40

1-80

780

42

1-70

810

8

Жөндеу-механикалық цехы

40

1-40

350

35

1-30

300

9

ЗОЗ

15

1-30

150

16

1-25

180

10

Зауыт басқармасы

20

1-30

300

20

1-25

290

11

Қораптар цехы

30

1-30

350

20

1-25

340

12

Қоймалар блогы

10

1-20

110

12

1-15

100

13

Насостық

10

1-80

400

8

5-80

350

14

Компрессорлық:

 

 

 

 

 

 

 

а) СҚ 10кВ

2

1000

2000

2

1250

2500

 

б) 0,4 кВ

15

1-20

180

20

1-15

190

15

Оттегілік

10

1-40

180

8

1-50

200

16

Май қоймасы, мазут

10

1-10

60

12

1-15

70

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

10 Сурет – № 10 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 24


№ 11 тапсырма

Тақырыбы: «Шар тәрізді подшипниктер зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (11 суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (11 кесте).

3 Қоректендіру энерго жүйенің қосалқы стансасынан жүргізіледі, кернеуі  115/37/10,5 кВ қуаты 63 МВА екі үшорамды трансформатор орнатылған. Трансформаторлар бөлек жұмыс жасайды. Энерго жүйенің қуаты шексіз.

4 Энергожүйеден зауытқа дейінгі қашықтық  8,5 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

11 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны, n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны, n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

Зауыт басқармасы

35

1,1-20

310

30

1-25

300

2

№1 механикалық цехтар блогы

220

1-40

4000

240

1-45

4500

3

№2 механикалық цехтар блогы

150

3-50

3200

160

5-55

3500

4

№ 3механикалық цехтар блогы

300

1-100

4500

280

1-90

4300

5

Құю цехы:

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

120

1-50

2100

110

1-45

2000

 

б) ДББП 12т

4

каталог б-ша

4

каталог б-ша

6

Компрессорлық:

 

 

 

 

 

 

 

а) СҚ  6 кВ

4

800

3200

4

1000

4000

 

б) 0,4 кВ

6

10

60

8

12

96

7

Насостық

10

5-100

520

12

5-80

550

8

Газ генераторлығы

15

1-40

310

13

1-30

300

9

Ұсталық цех

50

1-40

1700

60

2-40

1800

10

Термикалық цех №1

50

5-40

600

48

5-45

620

11

Термикалық цех №2

40

1-30

1600

45

1-35

1800

12

Қазандық

50

5-80

700

52

5-60

800

13

Қойма

10

1-10

90

8

1-15

90

14

Электрлік-жөндеу цехы

30

1-30

280

35

1-25

300

15

Асхана

25

1-40

270

24

1-20

250

16

Тәжірибелік зертхана

40

1-30

350

30

1-40

340

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

11 Сурет – № 11 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 26


№ 12 тапсырма

Тақырыбы: «Продольно-строгальных станоктар зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (12  суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (12 кесте).

3 Қоректендіру қуаты шексіз энерго жүйенің қосалқы стансасынан жүргізіледі, кернеуі 230/115/37 кВ қуаты 100 МВА екі үшорамды трансформатор орнатылған. 230 кВ жағындағы қ.т. тоғының қуаты 1800 МВА. Трансформаторлар бөлек жұмыс жасайды.

4 Энергожүйеден зауытқа дейінгі қашықтық  16 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

12 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

Майда станоктардың механикалық цехы

 

300

 

1-40

 

4500

 

320

 

1-45

 

4700

2

Ірі станоктардың механикалық цехы

 

100

 

1-80

 

2500

 

130

 

1-90

 

2800

3

Ерекше станоктардың механикалық цехы

 

40

 

1-250

 

2800

 

42

 

1-250

 

3000

4

Түсті металлдарды өңдеу цехы

 

30

 

5-230

 

600

 

40

 

5-200

 

550

5

Жинақтау цехы

50

1-50

800

55

1-60

900

6

Шойын құю цехы

150

1-120

4000

170

1-125

4500

7

Түсті құю цехы

50

1-80

1500

56

1-75

1600

8

Дайындау-дәнекерлеу цехы

 

50

 

1-80

 

800

 

60

 

1-90

 

900

9

Термикалық цех

30

1-80

970

38

1-70

1000

10

Компрессорлық:

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

15

10-80

300

20

8-70

400

 

б) СД10 кВ

4

1250

5000

4

1000

4000

11

Модельдеу цехы

30

1-30

180

33

2-26

200

12

Зауыт басқармасы, асхана

 

40

 

1-40

 

350

 

38

 

1-45

 

330

13

Бас дүкен

10

1-10

50

12

1-15

60

14

Электроцех

30

1-40

200

35

1-45

250

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Подпись: Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

12 Сурет – № 12 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 28


№ 13 тапсырма

Тақырыбы: «Электр термикалық жабдықтар зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (13  суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (13 кесте).

3 Қоректендіру әрқайсысының қуаты 25 МВА, кернеуі 37/6,3 кВ үш трансформатор орнатылған қосалқы стансасынан жүргізіледі. Трансформаторлар бөлек жұмыс жасайды. Жүйенің қуаты 600 МВА, жүйенің 37 кВ жағындағы жүйенің қуатына жіберілген реактивті кедергісі 0,4.

4 Энергожүйеден зауытқа дейінгі қашықтық  5,5 км.

5 Зауыт үш ауысымда жұмыс жасайды.

 

13 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

Механикалық цех №1

150

1,7-75

3100

170

3-70

3300

2

Жинақтау цехы №1

50

1-80

1200

55

1-90

1500

3

Түсты металлдарды өңдеу цехы

35

5-200

600

38

5-220

650

4

Қалыпты емес жабдықтар цехы

75

1,1-20

850

77

3-25

900

5

Құю цехы:

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

70

3,2-50

2250

80

3-55

3000

 

б) ДББП 6 т

2

каталог б-ша

2

каталог б-ша

6

Асхана

25

1,0-28

320

30

3-28

400

7

Компрессорлық: СҚ 6 кВ

4

800

3200

4

1000

4000

8

Конструкторлық корпус

20

1-28

450

28

3-35

550

9

Металлмен жабу цехы

18

10-55

370

28

8-55

470

10

Механикалық цех  №2

150

7-70

2650

180

7-70

3000

11

Жинақтау цехы №2

60

0,8-40

2100

56

5-40

2000

12

Металлографикалық зертхана

20

5-20

240

22

5-25

250

13

Насостық

4

125

500

4

200

800

14

Тәжірибелік цех

40

3,2-40

510

35

6-45

500

15

Кедергілер зертханасы

20

10-90

480

22

8-92

520

16

Машиналық цех

14

10-80

800

16

8-70

820

17

Вакуумдық пештер зертханасы

20

30-70

960

23

25-70

1000

18

Доғалық пеш зертханасы

17

9-100

680

19

10-90

700

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Подпись: Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

13 Сурет – № 13 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 30


№ 14 тапсырма

Тақырыбы: «Ауыр машина жасау зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (14  суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (14 кесте).

3 Қоректендіру әрқайсысының қуаты 40 МВА, кернеуі 110/37 кВ екі трансформатор орнатылған қосалқы стансасынан жүргізіледі. Трансформаторлар паралель жұмыс жасайды. Жүйенің 110 кВ жағындағы жүйенің қуатына жіберілген реактивті кедергісі -0,4.

4 Энергожүйеден зауытқа дейінгі қашықтық  5 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

14 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

№1 түсті металлдарды өңдеу цехы

100

1-40

1800

120

2-50

2000

Түсті металлдарды өңдеу цехының бөлімі

 

34

 

10-175

 

650

 

31

 

8-150

 

600

2

Механикалық цех  №2

250

1-50

3700

225

1-55

3600

3

Механикалық цех  №3

120

1-40

1900

130

2-45

2000

4

Инструменталды цех

40

1-80

950

44

1-85

1000

5

Электрлік-жөндеу цехы

50

1-50

870

56

2-55

900

6

Ағаш өңдеу цехы

30

1-30

250

33

1-25

270

7

Жинақтау цехы

50

1-80

1400

56

1-70

1600

8

Дайын бұйымдар қоймасы

10

1,0-30

70

8

1-20

70

9

Компрессорлық:

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

10

10-20

180

10

8-25

200

 

б) СҚ 10 кВ

4

1600

6000

4

1250

5000

10

Қара құю цехы:

а) 0,4 кВ

 

50

 

1-50

 

2250

 

60

 

1-60

 

3000

 

б) ДББП 12 т

2

каталог б-ша

2

каталог б-ша

11

Механикалық цех  №4

80

1-40

1800

100

2-50

2200

12

Түсті құю цехы

50

2-48

1500

52

3-50

1600

13

Зауыт басқармасы

30

1-20

250

32

1-20

300

14

Ұсталық-пресстеу цехы

60

14-80

1500

66

10-80

1800

15

Насостық

10

50-100

800

10

50-100

800

16

Гараж

30

1-120

1800

25

1-120

1700

17

 Сынақ стансасы

30

1-150

1900

32

1-160

2100

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Подпись: Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

14 Сурет – № 14 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 32


№ 15 тапсырма

Тақырыбы: «Отқа төзімділерді шығаратын зауытты электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (15  суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (15 кесте).

3 Қоректендіру қуаты 40 МВА, кернеуі 115/37/10,5 кВ екі параллелді  жұмыс жасайтын трансформатор орнатылған қосалқы стансасынан жүргізіледі. Жүйенің қуаты 650 МВА, 115 кВ жағындағы қ.т. тогының қуаты 880 МВА.

4 Энергожүйенің қосалқы стансасынан зауытқа дейінгі қашықтық  5,5 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

15 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,

n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

№1 шамоттық цех

50

1-30

970

55

1-30

1200

2

№2 шамоттық цех

60

1-40

1520

62

1-40

1600

3

Династық цех

70

1-50

1800

75

1-60

2000

4

Араластыру-көлем беру цехы

 

70

 

1-50

 

2100

 

73

 

1-50

 

2500

5

Айналатын  пештер цехы

10

10-100

650

12

10-100

700

6

Компрессорлық:

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,4 кВ

10

10-20

120

15

10-25

200

 

б) 10 кВ

2

630

1260

2

1000

2000

7

Газ тазалағыш, шаң ұстайтын цех

 

25

 

1-20

 

360

 

28

 

1-20

 

400

8

Саз дайындау цехы

40

1-28

680

45

1-30

720

9

Шамотты үгітетін цех

50

20-50

1500

52

20-50

1600

10

Шикізат қоймасы

15

5-20

120

14

5-20

150

11

Механикалық цех

40

1-25

370

42

1-25

400

12

Дайындау-штамптау цехы

35

5-70

400

40

4-80

450

13

Зертхана

20

1-20

250

25

1-20

300

14

Әйнек цехы

40

1-40

850

42

1-45

900

15

Дайын бұйымдар қоймасы

10

1-10

60

12

1-10

70

16

Зауыт басқармасы, асхана

50

1-40

560

52

2-40

600

17

Туннельді пештер цехы

40

10-50

1480

45

10-40

1500

 

Цехтардың және территориялардың жарықтандырылуы аудан арқылы анықталады.


Жүйенің қосалқы стансадан қоректенуі

 

15 Сурет – № 15 тапсырмаға бас жоспар

 
Подпись: 34


№ 16 тапсырма

Тақырыбы: «Тракторлардың қосалқы бөлшектерін жасау зауытын электрмен жабдықтау»

 

Жобалаудың бастапқы берілгендері:

1 Зауыттың басты жоспары (16  суретті қараңыз).

2 Зауыт цехтарының электрлік жүктемесі туралы мәліметтер (16 кесте).

3 Қоректендіру кернеуі 10,5 кВ, қуаты 50 МВт АРН 4 турбогенераторы бар ЖЭО-нан (ТЭЦ) жүргізіледі. Генераторлар РБА-10-10-3000 реакторларымен секцияланған екі шина секциясына жұмыс жасайды. ЖЭО кернеуі 10,5/37 кВ, қуаттары 25 МВА әрқайсысы бөлек жұмыс жасайтын екі трансформатордан тұратын жоғарылатқыш қосалқы станса бар.

4 ЖЭО-нан зауытқа дейінгі қашықтық 5 км.

5 Зауыт екі ауысымда жұмыс жасайды.

 

16 Кесте – Электрлік жүктемелер

№№ р/с

Атаулары

А нұсқа

Б нұсқа

ЭҚ саны, n

Тұрақталған қуаты, кВт

ЭҚ саны,  n

Тұрақталған қуаты, кВт

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

Бір ЭҚ, Pн

S Рн

1

Зауыт басқармасы, асхана

55

1-40

1550

65

1-50

1700

2

Механикалық цех №1

120

28-100

1400

135

30-120

1600

3

Түсті құю цехы:

 

 

 

 

 

 

 

а) ДББП 3т;

2

каталог б-ша

2

каталог б-ша

 

б) 0,4 кВ

50

5-40

1400

55

6-45

1300

4

Қара құю цехы:

 

 

 

 

 

 

 

а) ДББП 12т;

2

каталог б-ша

2

каталог б-ша

 

б) 0,4 кВ

50

5-40

1500

45

4-40

1350

5

Механикалық цех №2

150

1-100

2800

160

2-150

3800

6

Ұсталық цех

40

4-200

600

45

4-150

650

7

Термикалық цех

100

5-95

2600

120

5-110

2800

8

Энергцех

20

5-40

500

25

6-42

550

9

Компрессорлық:

 

 

 

 

 

 

 

а) СҚ 10 кВ;