Программы производственной практики

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1

В.Н Сажин,
 

для студентов специальности 050718 – Электроэнергетика. Электрические сети и системы

Программа производственной практики
2 Р.М.Кузембаева,
Ж.К.Оржанова.

 для студентов специальности 050718 – Электроэнергетика. Электрические станции

Программа производственной практики
3 Р.М.Кузембаева
Ж.К.Оржанова
В.Н Сажин
Н.А. Генбач

 050718 – Электр энергетикасы мамандығының «Электрстанциялары», «Электр тораптары мен жүйелері» мамандығы бойынша оқитын барлық оқу түрінің студенттеріне арналған бағдарлама

Бағдарламада өндірістік машықтанудың нұсқауы

Электорнная библиотека АИЭСНазад