Учебно-методические материалы

Учебно-методические материалы по дисциплине: Электр стансалар мен қосалқы стансалардың электр жабдықтары

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по
специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Хожин Г.Х.
Михалкова Е.Г.

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы студенттері үшін

Есептеу-сызба жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар
Дәрістер жинағы

Электорнная библиотека АИЭСНазад