ӨНДІРІСТІК САНИТАРИЯ

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

 

 

ӨНДІРІСТІК САНИТАРИЯ

5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
мамандығының студенттері үшін
есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

 

 

Алматы 2013

 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Байзакова С.М., Мананбаева С.Е. Өндірістік  санитария: 5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығының студенттері үшін есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар - Алматы: АЭжБУ, 2013 - 21 б.

 

          Бұл әдістемелік нұсқау «Өндірістік санитария» пәнінен студенттердің есептік-сызба жұмыстарын орындауына арналған. Әдістемелік нұсқау 5В073100  - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»   мамандығының  студенттеріне арналған.

                    Кесте 5, библиогр. – 14 атау.

 

Пікір беруші: доц. Башкиров М.В.

 

           «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес   акционерлік қоғамының 2012 ж. жоспары бойынша басылған.

  

 

© «Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ, 2013 ж.

 

Кіріспе

 

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқау «Өндірістік санитария» пәнінен есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған.

Өндірістік санитария – бұл тәжірибелік қызмет саласы, ол еңбек шартын үйрену мен адамның физиологиялық мүмкіндіктері негізінде алдын алу құралдары мен тәсілдерін жасайды және жұмысшылардың денсаулығын сақтайды.

Еңбек шарты орындалатын жұмыстың, еңбекті ұйымдастыру ерекшелігінің, ғимараттағы жоба шешімінің және сол жердегі құрылым мен бөлме сипатымен анықталады.

Берілген жұмыстың мақсаты - «Өндірістік санитария» пәні бойынша білімді меңгеру және жұмыс орнындағы еңбек шартын анықтау.

Есептік-сызба жұмысын орындаудың басты мақсаты – жұмыс орнындағы көрсеткіштерді анықтау және теориялық сұрақтарды зерттеу.

 

 Жалпы  әдістемелік нұсқау

 

ЕСЖ  жасаудағы  талаптар.

Оқу  жұмысындағы  керекті  элементтер.

 

Оқу жұмысының

 

ЕСЖ

 

Элементі.

 

Бірінші бет

+

Тапсырма

+

Кіріспе

+

Негізгі бөлім

+

Қорытынды

+

Әдебиеттер тізімі

+

Қосымша

 

«+» - Элементтің міндеттілігі

«» - Факультативті элемент (қажеттілік бойынша)

   

ЕСЖ мәтіні қолмен немесе жазу машинасымен және компьютерді қолдану арқылы орындалады. Барлық жағдайда мәтін ақ түсті А4 форматтың бір бетіне жазылады.

Беттің төрт жағынан бос орын қалдырылады: сол жағы - 30 мм; оң жағы – 10 мм; үстіңгі және астыңғы жағы – 20 мм.

Мәтін беттері рамкамен қоршалмайды.

Мәтіндік редактор “MICROSOFT  Word”–ты қолданып компьютермен тергенде А4 формат беттері 60-62 белгіден тұратын 40-42 жол немесе шрифт 12-14 мм болуы керек.

ЕСЖ көлемі 10 парақтан кем болмауы керек.

ЕСЖ-ны барлық беттері нөмірленуі керек, Бірінші беттен қосымшаға дейін (Бірінші бетте нөмір қойылмайды).

ЕСЖ-та суреттеменің орнына графиктер, суреттер, кестелер, диаграммалар, кескіндер қолданылады және т.б. Олардың барлығы суреттер немесе кестелер деп аталады да нөмірленеді.  Суреттемеде бөлменің жоспары және кестеде өлшемдері болуы керек.

1 Тапсырма №1. Акустикалық есеп және шудан қорғаудағы қолданылатын шаралар

 

Жұмыстың мақсаты: жұмыс орнындағы шудың көрсеткіштерін анықтау және шағылған дыбыс қысымының мөлшерін ДБ-ны есептелген нүктеде есептеу.

 

1.1  Есептеуге арналған әдістемелік нұсқау

 

Есепті әдістемедегідей жасау, [1] және [2] -де көрсетілген.

 

1.2 Есептік-сызба жұмысқа берілген тапсырмалар

 

ЕСЖ-ты орындау жолдары:

- нұсқа нөмірін оқытушының тапсырмасымен алу;

- шағылған дыбыс қысымының мөлшерін ДБ-ны есептелген нүктеде есептеу;

- шуды төмендетуге арналған шараларды есептеу;

- жұмысқа қорытынды және ұсыныс жасау.

 

1.3 Есептік-сызба жұмысының мазмұны

 

ЕСЖ-та мыналар болуы керек:

- ЕСЖ тапсырмалары;

- кіріспе;

- есептік бөлім;

- кестеде орналасқан шу көзі және есептелінген нүктелер;

- қорытынды және ұсыныс.

 

1.4 Тапсырма шарттары

 

Акустикалық есептеу жасау сонымен бірге қызмет көрсетуші ұжымды шудан қорғау шараларын қарастыру. Бөлме ішінде шу көздері жұмыс істейді, олардың дыбыстық қуат деңгейлері бірдей болуы шарт. Шу көздері еденде орналасқан  (Ф=1). Еденнен 1,5 м биіктікте орналасқан шу көздері есептелген нүктеден r қашықтықта табылады. Октавтық дыбыс қысымының деңгейін есептелген нүктеде анықтау.

Есеп қорытындысын дыбыстық қысым деңгейімен салыстыру. Қызмет көрсету ұжымын шудан қорғау шарасындағы бақылау кабинасының параметрлерін есептеу және қажетті дыбыс  қысымының төмендеуін анықтау.

Берілгендері 1.1 және 1.2 кестелерде көрсетілген.

1.1 к е с т е - Берілген мәндері

 

Параметрі

1

(А,Ч, Т)

2

(Б, Щ,О)

3

(В,Э,Р)

4

(Г, Ю,П)

5 (Д,Ц,Х)

6 (Е,У,Н)

7

(Ж,Я,М)

8

(З,Ф,Л)

9

(И,Ш)

0

(К,С)

Тегінің   бірінші әрпі

Жабдықтар түрі

генератор

қоректен-діру сорғысы

электр генераторы

циркуляция сорғысы

турбина

қазан-дық

токарлы станок

талқандау станогы

жүйеліксорғысы

газдық турбина

Тегінің екінші әрпі

Жарық көзі саны

r1 = 5

r2 =7

r1=3,5

r2= 4,2

r1=5,4

r2  6

r1=6,2

r2  =3

r1 =4

r2 = 5,6

r1 =11,2

r2=10,3

r1 = 12

r2 =15

r1 = 8,8

r2 =10,5

r1=7

r2 = 6,8

r1 = 8,3

r2 =14

ИШ-дан РТ—ға дейінгі қашықтық

3

5

4

5

6

4

4

3

6

3

Сынақ кітапшасының соңғы нөмері

Бөлменің көлемі

900

320

1200

820

540

1200

720

850

720

620

Сынақ кітапшасының соңғғының алдыңғы  нөмері

В/Sогр қатынасы

1,5

0,8

1,0

0,5

0,2

1,0

0,4

0,8

0,1

0,3

lmax

1,5

1,5

1,4

1,2

1,4

1,6

1,5

1,2

1,4

1,4

 

1.2 к е с т е  - Берілген мәндері

 

Параметрі

1

(А,Ч,Т)

2

(Б,Щ,О)

3

 (В,Э,Р)

4

 (Г,Ю,П)

5 (Д,Ц,Х)

6 (Е,У,Н)

7 (Ж,Я,М)

8

(З,Ф,Л)

9

(И,Ш)

0

(К,С)

Тегінің соңғы әрпі

Бақылау кабинасының ауданы

14*8*6

16*10*5

15*10*5

14*10*4

12*8*4

18*12*5

16*8*4

12*10*5

14*9*5

15*10*5

Қалың қабырғаның ауданы S1

84

80

75

56

48

90

64

60

70

75

Есіктің ауданы S3

112

160

150

140

96

216

128

120

126

150

Қалың қабырғаның ауданы S1

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

Есіктің ауданы S4

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

 

2 Тапсырма №2. Өндірістік бөлменің  ішіндегі жасанды жарықтандыру жүйесін шешу.

 

Жұмыстың мақсаты: жұмыс орнындағы жарықтандыруды нүктелік әдіспен есептеу, табиғи және жасанды жарықтандырудың жалпы талаптарын және теориялық сұрақтарды зерттеу.

 

2.1 Есептеуге арналған әдістемелік нұсқау

 

Есепті әдістемедегідей жасау, [7,8,9,10]-да көрсетілген.

 

2.2 Есептік-сызба жұмысқа берілген тапсырмалар

 

ЕСЖ-ты орындау жолдары:

- нұсқа нөмірін оқытушының тапсырмасымен 3.1-кестесі арқылы алу;

- бар шамдардың орналасу сүлбесін құру;

- жұмыс орнындағы жарықтандыруды нүктелік әдіспен есептеу;

- жарық мәтіндерін ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002. нормасына сай келтіру;

- табиғи және жасанды жарықтандыру. Жалпы талаптар;

- өндірістік бөлмесінің  жарықтандыру жүйесін қайта құру, шығару;

- шамдардың жоспарланған кестесін келтіру;

- жұмысқа  қорытынды және ұсыныс жасау.

 

2.3 Есептік-сызба жұмысының мазмұны

 

ЕСЖ-та мыналар болуы керек:

- ЕСЖ тапсырмалары;

- кіріспе;

- есептік бөлім;

- шамдарды қайта құруға дейінгі және қайта құрудан кейінгі кестелерін келтіру;

- қорытынды және ұсыныс.

 

2.4 Берілген мәндерімен тапсырма шарттары

 

Өндірістік бөлмеде жасанды жарықтандыруды нұсқаға сай қайта құру. Жарық көздерінің жарықтық техникасы 2.1 - кестеде келтірілген. Берілген мәндері 2.2 - кестеде келтірілген.

 

2.1 к е с т е - Жарықтандырғыштардың жарықты таратуы.

Шамдар түрі

Жарық күші I,-бұрышындағы кд-ң бағытталуы

 

5

15

25

35

45

55

65

75

85

90

НСП 01-1х40

208

205

192

173

148

118

82

50

25

10

0

           2.1 – кестенің жалғасы

ПВЛМ-1х40

 

139

135

132

115

104

84

63

44

22

6

0

ППД

177

178

190

190

172

160

137

114

44

7

1,3

 

ППР

242

241

230

215

190

158

119

76

40

10

0

 

ДРЛ

431

390

380

340

305

297

185

101

80

40

7

 

В3Г-100

180

183

191

195

180

175

160

140

50

8

2,0

 

 

 

2.2 к е с т е -  Берілген мәндер

Нұсқа

Бөлме

 

Габари

т, м

шамдар саны, дана

 

 

шам  түрі

көру жұмы-сының разряды

 

 

шағылу

коэф-ті

1

2

3

4

5

 

Сызықты

 кабельді цех

 

8х12х3,5

8х16х5

8х20х6

8х24х4

10х12х3,5

8

10

12

16

12

ПВЛМ–1х40

ПВЛМ–2х40

ПВЛМ–2х40

ПВЛМ–1х40

ПВЛМ–2х40

 

III, в

IV, г

IV, в

IV, б

IV, а

70

50

30

70

50

50

30

10

50

30

30

10

10

30

10

6

7

8

9

10

Электр бөлмесі

 

10х16х5

10х20х6

10х24х10

15х20х4

16х25х6

15

18

21

15

20

ППР – 100

ППР – 100

ППР – 100

ППР – 100

ППР – 200

 

V, а

III, в

III, б

IV, г

IV, в

30

70

50

30

70

10

50

30

10

50

10

30

10

10

30

11

12

13

14

15

Автозал

16х30х10

20х30х8

20х40х6

36х72х10

54х72х10

18

18

15

50

ДРЛ – 250

ДРЛ – 250

ДРЛ – 250

ППД – 100

ППД – 100

 

IV, в

IV, а

V, а

III, б

IV, в

50

30

70

30

70

30

10

50

10

50

10

10

30

10

30

         2.2 - кестенің жалғасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

17

18

19

20

Аккумулятор

8х10х3,5

6х6х4

6х12х4,5

12х10х3,5

12х15х4

6

2

4

9

6

ВЗГ – 100

ВЗГ – 100

ВЗГ – 100

ВЗГ – 100

ВЗГ – 200

III, в

V, а

IV, а

IV, б

V, а

50

30

70

30

50

30

10

50

10

30

10

10

30

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

Механикалық цех

16х30х10

20х30х8

20х40х6

36х72х10

54х72х10

18

18

15

50

 

ПВЛМ–1х40

ПВЛМ–2х40

ПВЛМ–2х40

ПВЛМ–1х40

ПВЛМ–2х40

III, в

IV, г

IV, в

IV, б

IV, а

50

30

70

30

70

30

10

50

10

50

10

10

30

10

30

26

27

28

29

30

Қалқанша

 

8х10х3,5

6х6х4

6х12х4,5

12х10х3,5

12х15х4

6

2

4

9

6

ППР – 100

ППР – 100

ППР – 100

ППР – 100

ППР – 200

V, а

III, в

III, б

IV, г

IV, в

30

70

50

30

70

10

50

30

10

50

10

30

10

10

30

31

32

33

34

35

Қазандық цех

 

8х12х3,5

8х16х5

8х20х6

8х24х4

10х12х3,5

8

10

12

16

12

ДРЛ – 250

ДРЛ – 250

ДРЛ – 250

ППД – 100

ППД – 100

IV, в

IV, а

V, а

III, б

IV, в

70

50

30

70

50

50

30

10

50

30

30

10

10

30

10

36

37

38

39

40

Малярлы цех

10х16х5

10х20х6

10х24х10

15х20х4

16х25х6

15

18

21

15

20

ВЗГ – 100

ВЗГ – 100

ВЗГ – 100

ВЗГ – 100

ВЗГ – 200

III, в

V, а

IV, а

IV, б

V, а

50

30

70

30

50

30

10

50

10

30

10

10

30

10

10

41

42

43

44

45

Галваникалық цех

9х14х5,5

7х14х5

9х18х6

18х24х4

12х12х6

8

10

12

16

12

ПВЛМ–1х40

ПВЛМ–2х40

ПВЛМ–2х40

ПВЛМ–1х40

ПВЛМ–2х40

III, в

IV, г

IV, в

IV, б

IV, а

70

50

30

70

50

50

30

10

50

30

30

10

10

30

10

2.2 - кестенің соңы

46

47

48

49

50

Құрама цехы

 

12х16х5

14х20х6

15х24х10

12х20х4

14х25х6

15

18

21

15

20

ППР – 100

ППР – 100

ППР – 100

ППР – 100

ППР – 200

V, а

III, в

III, б

IV, г

IV, в

30

70

50

30

70

10

50

30

10

50

10

30

10

10

30

51

52

53

54

55

Жөндеу

ұстаханасы

 

16х30х10

20х30х8

20х40х6

36х72х10

54х72х10

18

18

15

50

50

ДРЛ – 250

ДРЛ – 250

ДРЛ – 250

ППД – 100

ППД – 100

IV, в

IV, а

V, а

III, б

IV, в

50

30

70

30

70

30

10

50

10

50

10

10

30

10

30

56

57

58

59

60

Электрлік қорек

бөлмесі

 

8х10х3,5

6х6х4

6х12х4,5

12х10х3,5

12х15х4

6

2

4

9

6

ВЗГ – 100

ВЗГ – 100

ВЗГ – 100

ВЗГ – 100

ВЗГ – 200

III, в

V, а

IV, а

IV, б

V, а

50

30

70

30

50

30

10

50

10

30

10

10

30

10

10

 

3 Тапсырма №3. Механикалық цехтың желденуін есептеп шығару.

 

Жұмыстың мақсаты: цехтағы жалпы ауа алмасу, желдету жүйесін есептеу және теориялық сұрақтарды зерттеу.

 

3.1 Есептеуге арналған әдістемелік нұсқау

 

Есепті әдістемедегідей жасау, [11-12]-де көрсетілген

 

3.2 Есептік-сызба жұмысқа берілген тапсырмалар

 

ЕСЖ-ты орындау жолдары:

- нұсқа нөмірін оқытушының тапсырмасымен 4.1- кестеден алу;

- цехтағы ауа алмасуының жылу қалдығын кетіруін есептеу;

- учаскедегі зиянды газдар, булар және шаңдарды жергілікті желдетуді есептеу;

- желдету жүйесінің кестесін келтіру;

- цехтағы жалпы алмасу желдету жүйесін есептеу;

- қорытынды және ұсыныс жасау.

 

3.3 Есептік-сызба жұмысының мазмұны

 

ЕСЖ-та мыналар болуы керек:

- ЕСЖ тапсырмалары;

- кіріспе;

- есептік бөлім;

- желдету жүйесінің суреті;

- қорытынды және ұсыныс.

 

3.4 Берілген мәндерімен тапсырма шарттары

 

Цехта бірдей n жылыту пештері орнатылған, олар орта  С1 жылу сиымдылығына ие. Пештер мазутпен жұмыс істейді. Жылу бөлетін бір пеш бетінің  ауданы  F, пештің қабырғалары көп қабатты: бір қабаты – шамотты кірпіш, қалыңдығы   δ1, екінші қабаты - құрылыс кірпіші, қалыңдығы  δ2, үшінші қабаты - темір қабық, қалыңдығы  δ3 . Пештің ішкі температурасы tішкі , әр пештің  өндіру мүмкіндігі 1,2 т/сағ. Газ қалдығымен кететін жылу шығынын есептеу коэффициенті ή=0,25.

Жарықтандыру құрылғысының қуаты Ржарық , электржабдығының қуаты Рэл , есептелінген жердегі есептелінген температура tе.т, температураның өсу коэффициенті К=1,3. Еденнен ортаға дейінгі  тік сызық бойынша созылмалы фрамугы Н, пештің ішкі және сыртқы бетіндегі жылу беру коэффициенті 

α1= және α1=9 , пеш қабырғаларындағы материалдардың жылу өткізгіштік коэффициенті:

Шамот кірпіші  λ1 = 0,8

Құрылыс кірпіші  λ2 = 1

Темір қабық λ3 = 70 .

 

Дәнекерлеу учаскесінде металл бұйымдарын АНО-11 маркалы электроды мен дәнекерлеу. Электродтың  қосынды шығыны  күніне  m  құрайды, өндіріс бөлмесіндегі ауаға шығындалған электродтан  бөлінетін аэрозол – 22,4 г/кг, марганецпен оның қосындысы 0,87г/кг, фторидтер 0,96г/кг.

Желдендіру шекарасының ауданы S-ті құрайды.

 

3.1 к е с т е - Берілген мәндер

Мөлшері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

n, дана

10

8

9

6

7

5

3

4

5

7

С1,

0,4

0,35

0,3

0,45

0,48

0,41

0,39

0,37

0,4

0,415

F, м2

10

9,5

9,8

10,3

11,5

10,2

9,7

9,5

9,8

10,1

 

δ1, мм

300

290

280

270

260

250

280

285

300

305

δ2, мм

100

120

110

130

115

125

118

107

109

103

δ3,мм

80

83

85

87

89

81

82

84

86

88

 

tішкі, 0С

1000

950

960

940

970

965

955

1050

1100

1002

 

Ржарық, кВт

250

245

300

260

275

283

277

297

310

355

 

Рэл., кВт

800

850

780

830

795

810

825

817

823

827

 

tе.т, 0С

33

32,5

32

31,5

31

30,5

30

33

34

35

 

Н, м

5

5,7

5,3

5,8

6,0

6,3

6,5

6,1

6,4

7,0

 

Көлемі, м3

1000

950

1050

800

775

837

766

865

965

1065

m, кг

5,0

3,5

4,5

4,9

3,4

3,3

4,8

4,6

5,2

5,5

S, м2

1,0

0,8

1,2

1,5

0,99

0,89

0,84

1,1

0,93

0,96

 

3.1- кестенің жалғасы

Мөлшері

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

n, дана

8

9

6

7

5

3

4

5

7

8

С1,

0,47

0,4

0,35

0,3

0,45

0,48

0,41

0,39

0,37

0,4

F, м2

9,8

10,3

11,5

10,2

9,7

9,5

9,8

10,1

10,8

11,5

 

δ1, мм

270

260

250

280

285

300

305

297

274

293

δ2, мм

130

115

125

118

107

109

103

123

116

95

δ3,мм

80

83

85

87

89

81

82

84

86

88

tішкі, 0С

1000

950

960

940

970

965

955

1050

1100

1002

 

Ржарық, кВт

250

245

300

260

275

283

277

297

310

355

 

Рэл., кВт

800

850

780

830

795

810

825

817

823

827

 

tе.т, 0С

33

32,5

32

31,5

31

30,5

30

33

34

35

 

Н, м

5

5,7

5,3

5,8

6,0

6,3

6,5

6,1

6,4

7,0

 

Көлемі, м3

1000

950

1050

800

775

837

766

865

965

1065

m, кг

3,3

4,8

4,6

5,2

5,5

5,0

3,5

4,5

4,9

3,4

 

S, м2

1,0

0,8

1,2

1,5

0,99

0,89

0,84

1,1

0,93

0,96

 

3.1- кестенің жалғасы

Мөлшері

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

n, дана

6

7

12

180

8

3

5

11

15

8

С1,

0,4

0,35

0,3

0,45

0,48

0,41

0,39

0,37

0,4

0,415

F, м2

10,2

9,7

9,5

9,8

10,1

10

9,5

9,8

10,3

11,5

 

δ1, мм

250

280

285

300

305

300

290

280

270

260

δ2, мм

125

118

107

109

103

100

120

110

130

115

δ3,мм

81

82

84

86

88

80

83

85

87

89

tішкі, 0С

965

955

1050

1100

1002

1000

950

960

940

970

 

Ржарық, кВт

283

277

297

310

355

250

245

300

260

275

 

Рэл., кВт

810

825

817

823

827

800

850

780

830

795

 

tе.т, 0С

30,5

30

33

34

35

33

32,5

32

31,5

31

 

Н, м

6,3

6,5

6,1

6,4

7,0

5

5,7

5,3

5,8

6,0

 

Көлемі, м3

37

766

865

965

1065

1000

950

1050

800

775

 

m, кг

4,9

3,4

3,3

5,0

3,5

4,5

5,2

5,5

4,8

4,6

 

S, м2

1,5

0,99

0,89

1,0

0,8

1,2

0,93

0,96

0,84

1,1

 

3.1 - кестенің жалғасы

Мөлшері

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

n, дана

2

21

9

7

6

8

4

11

6

10

С1,

0,3

0,45

0,4

0,41

0,39

0,35

0,4

0,415

0,48

0,37

F, м2

9,8

10,3

10

10,2

9,7

9,5

9,8

10,1

11,5

9,5

 

δ1, мм

280

270

300

250

280

290

300

305

260

285

δ2, мм

120

100

118

125

110

130

109

103

107

115

δ3,мм

83

80

89

87

85

81

82

84

88

86

tішкі, 0С

970

965

940

950

960

1000

1100

1050

1002

955

 

Ржарық, кВт

275

283

260

245

300

250

310

297

355

277

 

Рэл., кВт

795

810

830

850

780

800

823

817

827

825

 

tе.т, 0С

32

30,5

31,5

33

31

32,5

34

33

35

30

 

Н, м

5,3

6,3

5,8

5

6,0

5,7

7,0

6,1

6,4

6,5

 

Көлемі, м3

1050

837

800

1000

775

950

1065

865

965

766

 

m, кг

4,5

3,4

5,0

4,8

4,9

3,3

3,5

5,5

5,2

4,6

 

S, м2

1,2

0,99

1,0

0,84

1,5

0,89

0,8

0,96

0,93

1,1

 

3.1- кестенің жалғасы

Мөлшері

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

n, дана

6

5

9

8

7

10

3

4

5

7

С1,

0,45

0,41

0,3

0,35

0,415

0,4

0,39

0,37

0,4

0,48

F, м2

9,8

9,5

9,8

11,5

9,5

10,1

10

10,3

9,7

10,2

 

δ1, мм

280

290

300

260

285

305

300

270

280

250

δ2, мм

110

120

109

115

107

103

100

130

118

125

δ3,мм

85

83

86

89

84

88

80

87

82

81

tішкі, 0С

960

950

1100

970

1050

1002

1000

940

955

965

 

Ржарық, кВт

250

245

310

275

297

355

300

260

277

283

 

Рэл., кВт

817

850

800

823

825

827

780

795

830

810

 

tе.т, 0С

33

32,5

33

34

30

30,5

32

31

31,5

35

 

Н, м

6,1

5,7

5

6,4

6,5

6,3

5,3

6,0

5,8

7,0

 

Көлемі, м3

865

950

1000

965

766

837

1050

775

800

1065

 

m, кг

3,4

3,5

5,0

5,2

4,8

3,3

4,5

4,6

4,9

5,5

 

S, м2

0,99

0,8

1,0

0,93

0,84

0,89

1,2

1,1

1,5

0,96

 

3.1- кестенің соңы

Мөлшері

51

52

 

54

55

56

57

58

59

60

 

n, дана

16

15

19

7

6

12

13

11

9

8

С1,

0,4

0,39

0,4

0,45

0,35

0,415

0,41

0,48

0,3

0,37

F, м2

9,5

9,5

10,1

10,2

9,8

11,5

9,8

10,3

9,7

10

 

δ1, мм

285

290

305

250

280

260

300

270

280

300

δ2, мм

103

100

109

115

107

120

110

130

118

125

δ3,мм

88

80

86

89

84

83

85

87

82

81

tішкі, 0С

1100

1000

1050

940

1002

970

960

950

955

965

 

Ржарық, кВт

310

245

297

260

250

275

300

355

277

283

 

Рэл., кВт

800

850

825

795

817

823

780

827

830

810

 

tе.т, 0С

34

32,5

33

32

30

30,5

33

35

31,5

31

 

Н, м

5

6,1

6,4

5,3

5,8

6,0

5,7

7,0

6,5

6,3

 

Көлемі, м3

965

950

1000

1050

865

775

800

837

766

1065

m, кг

3,5

3,4

4,8

4,6

5,0

3,3

4,9

5,2

4,5

5,5

 

S, м2

0,99

0,8

1,0

0,93

0,84

0,89

1,2

1,1

1,5

0,96

Әдебиетер тізімі

 

1.    Безопасность жизнедеятельности. Защита от производственного шума. Методические указания к выполнению дипломного проекта, Алматинский институт энергетики и связи.- Алматы, 1995.

2.    СНиП II-12-77 Защита от шума.-М., 1978.

3.    Лагунов Л.Ф., Осипов Г.Л. Борьба с шумом в машиностроении.-М.: Машиностроение, 1980.

4.    Долин П.А. Справочник по технике безопасности.–М.: Энергоатомиздат, 1985.

5.    Справочник проектировщика. Защита от шума. – Под ред. Юдина Е.Я.–М., 1974.

6. СНиП РК 2.04-05-2002. Естественное и искусственное  освещение. Общие требования.– М.: Стройиздат, 2002.

7.    Айзенберг Ю.Б. Справочная книга по светотехнике.–М.: Энергоатомиздат, 1983.

8.    Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию. - М.: Энергия, 1985.

9.    Кнорринг Г.Н. Справочная книга для проектирования электрического освещения.- Л.: Энергия, 1986.

10.Кошулько Л.П., Суляева Н.Г, Генбач А.А. Производственное освещение. Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда» в дипломном проекте. –Алма-Ата: изд. РУМК, 1989.

11. Дюсебаев М.К., Н.Г. Суляева, Л.П. Кошулько, А.А. Генбач. Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда и окружающей среды» в дипломном проекте.- Алма-Ата, 1984.

12. Дюсебаев М.К., Н.Г. Суляева, Л.П. Кошулько, А.А. Генбач. Вентиляция производственных помещений (часть 1). Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда и окружающей среды» в дипломном проекте. - Алма-Ата, 1986.

13.              В.П. Титов, Э.В. Сазонов и др. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий.-М.: Стройиздат, 1985.

14.              Т.Е. Хакимжанов «Расчет аспирационных систем». Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда и окружающей среды» в дипломном проекте.- Алма-Ата, 2002.

 

Мазмұны

 

 

Жалпы  әдістемелік нұсқаулар

3

1

Тапсырма №1. Акустикалық есеп және шудан қорғаудағы

 қолданылатын шаралар

 

4

2

Тапсырма №2. Өндірістік бөлмесінің  ішін жасанды жарықтандыру жүйесін шешу

 

8

3

Тапсырма №3. Механикалық цехтың желденуін есептеп шығару

12

 

Әдебиеттер тізімі

  20

 

2012 ж. жиын жоспары, реті 53