Учебно-методические материалы

Учебно-методические материалы по дисциплине: Государственный экологический мониторинг.

  Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по
специальностям

Жұмыс аты
Наименование работы

1 Демеуова А.А.
Айтбаева Ж.М.

для студентов специальности 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Конспект лекций
2 Торгаев А.А.

5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттері үшін

Дәрістер жинағы
Есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Электорнная библиотека АИЭСНазад