. Защита окружающей среды от энергетических воздействий

Учебно-методические материалы по дисциплине: . Защита окружающей среды от энергетических воздействий

  Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по
специальностям

Жұмыс аты
Наименование работы

1 Абдимуратов Ж.С.
Сералиева М.А.

для студентов специальности 5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Конспект лекций

5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттері үшін

Дәрістер жинағы

Электорнная библиотека АИЭСНазад