Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

Әлеуметтік пәндер кафедрасы  

 

САЯСАТТАНУ

 

барлық  мамандықтар бойынша оқитын студенттер

үшін семестрлік жұмысқа  арналған  әдістемелік нұсқау

  

Алматы 2008

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: А.С. Кабылова., З.А. Абдуллина. Саясаттану. Барлық мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар. – Алматы: АЭжБИ, 2008. – 70б.  

       Ұсынылып отырылған әдістемеде семестрлік  жұмысты орындауға арналған нұсқаулар  мен  тақырыптар, жеке әдебиеттерден тұратын курс  саясаттану курстарын қамтитын мәселелер қарастырылған..   

 

Кіріспе 

Институттың оқу жоспары бойынша әр студент саясаттану сабағын оқып білуі тиісті. Бұл салыстырмалы түрде жаңа пән: ол бұрынғы Совет Одағының жоғарғы оқу орындарында 1989 жылы оқу айналымына енгізілсе, ал біздің институтымызда 1991 жылдан бері «Жаңашыл социализм теориясының мәселелері» атты курстың орнына жүргізіледі. Бүгінгі таңға дейін баклавриаттық жүйенің енгізілуіне байланысты бұл пәнді студенттердің таңдауы мен қлауына қарай жүргізген болсақ, бұдан былай міндетті түрде оқытылатын пәндердің қатарынан табылып, жеткіншек ұрпақты  отан сүйгіштікке  тәрбиелеу мен патриотизмді жетілдіру үшін қабылданған өте дұрыс шешім деп ойлаймыз.

Дүниежүзілік ғылым тұрғысынан алғанда саясаттану ғылымының жиырма ғасырлық тарихы бар. Оның негізін қалаған Аристотельдің «Саясат» атты сүбелі еңбегі, онда ежелгі грек полистеріндегі (қала-мемлекеттер) саяси жүйелердің салыстырмалы қорытындылары берілген.

Саясаттанудың негізгі мақсаты – саясатты ой талқысынан өткізу – адамның мәдени дамуының бағытын айқындау болып табылады. Саяси процестердің даму бағытын айыру, қоғамдағы саяси құбылыстардың мәнін түсіне білу қабілеті бірден пайда болмайды. Ол үшін түрлі мәселелерде жинақталған білім болуы қажет: билік қатынасының сипаты, саяси режимдердің типологиясы, саяси мәдениеттің ахуалы. Сондай-ақ мемлекеттік биліктің ерекшелігін, легальдық пен легитимдіктің айырмасын ажырата білу т.б. Саясаттану пәнін оқыту барысында адам жинақтаған білім, оның қоғамдағы өзіндік орны мен рөлін саналы түрде бағалауға, оны түрлі деңгейде жүзеге асырудың мақсаты мен құралын таңдауға үйретеді. Ұсынылып отырылған бағдарламада теоретикалық материалдар ғана емес, оны қазақстандық құжаттармен сәйкес үйлестіре қарастыру мәселелелері бар. Сондықтан да бірінші семестрлік жұмыстар теоретикалық мәселелерді қамтыса,  ал екіншісі тек қана қазақстандық тәжірибені талдауды ұсынады.

Бүгінгі таңда біздің кафедрамызда саясаттану пәнін оқытудың тәжірибесі мол жинақталған. Ұсынылып отырылған әдістемелік көрсеткіш өңделген, жетілдірілген төртінші басылым болып табылады. Семестрлік жұмыстардың тақырыптарының мазмұнына өзгерістер енгізілді. Тақырыптар нақтыланды, сұрақтар анық қисынға келтірлген, әдебиеттер жаңартылды. Осының барлығы студенттер үшін тапсырманы орындауда көп септігін тигізеді деген үміттеміз. 

 

        Семестрлік жұмыстарды  жазуға арналған әдістемелік  нұсқаулар

 

          Ұсынылып отырылған семестрлік жұмыстардың тақырыптары саясаттану курсының иснтитуттық бағдараламасына сай жасалып отыр

         Аудиториялық жұмыстар мен студенттердің өзіндік жұмыстарының ара қатынасына келетін болсақ, өзіндік жұмыстарға көбірек уақыт бөлінген, бұл дегеніңіз семестрлік жұмыстардың маңыздылығын арттырады. Сондықтан да кафедра  тақырыптарды таңдаған кезде, барлық аспектілерді қамтуға тырысты.

         Әр тақырыпқа 2-3 басты мәселеге байланысты сұрақтар белгіленді, әр тақырыптың соңында әдебиеттер тізімі берілген. Бірақ онымен шектелудің қажеті жоқ. Бұл ең қысқартылған тізімдеме.

         Баса назар аударатын мәселе жұмысты жазу барысында  оқулықтар мен оқу құралдарын ғана пайдалануға тыйым салынады. Семестрлік жұмысты дайындау барысында негізгі дерек ретінде ұсынылған монографияларды, журналдар жинағын, журналдарда басылған мақалаларды, статистикалық көрсеткіштерді қолдану керек. Сонымен қатар саясаттану бойынша  энциклопедиялық сөздікті қолдануға болады.

         Семестрлік жұмыстардың мақсаты -  қоғамның саяси дамуындағы теоретикалық және көкейтесті мәселелерге  өз бетінше дербес анализ жасауға көмектесу.

         1. Ғылыми–теориялық деңгей. Жұмыс бір жағынан студенттің таңдаған мәселесінің теориясын жақсы білгенін, екінші жағынан оны терең сараптай алатынын көрсетуі қажет. Жұмыстың қорытындысында талданған мәселенің мәні, мазмұны және оны шешу  жолдары көрсетілсін.

2. Дербестік деңгей. Студент жұмысында өзінің авторлық пікірі мен көзқарасын сездіргені қажет.

3. Өмірмен байланыс. Өмір таңғажайып құбылыстарға бай болады. Сондықтан мәтінде тек қана әдебиетте кездесетін деректер емес, нақты өмірде, автордың жеке тәжірибесінен алынған деректерде талданғаны жөн.

4.Баяндау логикасы. Жұмыстың кіріспесі болуы керек, онда тақырыптың теориялық және әлеуметтік маңызы  көрсетілсін. Содан соң негізгі мәтінде  (2-3 тараудан құралған) мәселенің талдауы болсын. Тұжырымдамада мәселені талдап, қандай қорытындыға келгеніңізді көрсетіңіз.

5.Жұмыстың дұрыс баяндалуы мен тіліне көңіл бөліңіз. Жазған пікірлеріңізді оқушыға  дұрыс, түсінікті түрде жеткізіңіз.

6. Безендіру мәселесі. Жұмыстың көлемі – 10 беттен артпасын. (кіріспе, қорытынды, әдебиеттер тізімі, сыртқы бет және жоспарды санамағанда). Мәтіннің ішіндегі тараулар жоспарға сәйкес көрсетілсін; пайдаланған әдебиетке сілтеме жасауды ұмытпаңыз.  

7.Тақырып таңдау. Класс тобында екі студент бір тақырыпты қайталамауы тиіс. Жұмысты әдістемеде көрсетілмеген тақырыпқа жазғыңыз келсе, мұғаліммен алдын ала келісіңіз.

Сынақ кітапшасы

Нөмірі 

Тақырып нөмірі

Сынақ кітапшасы

Нөмірі 

Тақырып нөмірі

Сынақ кітапшасы

Нөмірі 

Тақырып нөмірі

 

 

 

 

 

 

00

01

34

10

67

18

01

02

35

11

68

19

02

03

36

12

69

20

03

04

37

13

70

21

04

05

38

14

71

22

05

06

39

15

72

23

06

07

40

16

73

24

07

08

41

17

74

25

08

09

42

18

75

01

09

10

43

19

76

02

10

11

44

20

77

03

11

12

45

21

78

04

12

13

46

22

79

05

13

14

47

23

80

06

14

15

48

24

81

07

15

16

49

25

82

08

16

17

50

01

83

09

17

18

51

02

84

10

18

19

52

03

85

11

19

20

53

04

86

12

20

21

54

05

87

13

21

22

55

06

88

14

22

23

56

07

89

15

23

24

57

08

90

16

24

25

58

09

91

17

25

01

59

10

92

18

26

02

60

11

93

19

27

03

61

12

94

20

28

04

62

13

95

21

29

05

63

14

96

22

30

06

64

15

97

23

31

07

65

16

98

24

32

08

66

17

99

25

33

09

 

  

Семестрлік жұмыстардың тақырыптары

 

1. Саясаттану теориясы

 

1.1 Саясаттану ғылымы

 

1. Саясаттану ғылымы және оның әдістері.

2. Саясаттану білімінің құрылымы және қызметі.

3. Басқа ғылымдардан айырмашылығы.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Ануфриев Е.А., Бутенко А., Сахаров Н. Политология в вопросах и ответах. – М., 1994.

2.     Гаджиев К.С. Политическая наука. – М., 1995.

3.     Белов Г.А. Политология как учебная дисциплина //Вестник МГУ.

4.     Сер. 12. – 1991. – № 1.

5.     Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избранные произведения. – М., 1990.

6.     Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина //СПЖ. – 1995. – №1.

7.     Мустафин Т.Т. Место политологии в системе общественных наук

8.     //Вестник АН Казахстана. – 1991. – № 9.

9.     Федун Л.А. О предмете и методе политологии //СПН. – 1991. – № 3.

10. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины //Полис. –1997. – № 6.

11. Никитина А.Г. О том, «как возможна» наука «политология» (становление и основные методологические проблемы) //Полис. – 1998. – № 3.

12. Бойцова О.Ю. Политическая наука в ХХ в.: общие характеристики и основные этапы становления // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 1.

13. Борисенков А.А. О предмете и содержании  политологии // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 4.

14. Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологической рефлексии (Обзор круглого стола) // Полис. – 2001. – № 6.

15. Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии // Полис. – 2001. – № 6.

16. Ильин М.В. Сравнительная политология: научная компаративистика в системе политического знания // Полис. – 2001. – № 4.

17. Ким Хонг-Мьонг. Задачи политической науки и образования в  условиях  рынка // Полис. – 2001. – № 5.

18. Воробьев Д.М. Политология в СССР: формирование и развитие научного сообщества // Полис. – 2004. – № 4.

19. Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и направления развития // Полис. – 2004. – № 1.

20. Иногучи Т. Политическая наука в трех демократиях: «нелояльной»

21. (Япония), демократии «третьей волны» (Южная Корея) и «зарождающейся» (Китай) // Полис. – 2004. – № 5.

22. Мельвиль А.Ю. Еще раз о сравнительной политологии и мировой политике // Полис. – 2004. – № 5.

23. Прикладная антропология: управление и развитие // Полис. – 2004. –№ 6.

24. Каспэ С.И. Апология центра: о забытом методологическом ресурсе политической науки // Полис. – 2005. – № 1.

 

1.2 Саясат - қоғамдық құбылыс

 

1. Саясат: ұғымы,  мәні,  негізгі белгілері.

2. Саясаттың қоғамдық дамудағы рөлі.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути

ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Вебер М. Политика как призвание и профессия //Избранные произведения. – М., 1990.

3.     Демидов А.И., Федосеев А.А. Природа политики /Основы политологии. – М., 1995.

4.     Костин А.И. Планетарная пирамида политики в век глобализации // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 5.

5.     Гуторов В.А. Философия политики на рубеже тысячелетий: судьба классической традиции // Полис. – 2001. – № 1.

6.     Козлова О.Н. Политика в социокультурной динамике // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 5.

7.     Лебедева М.М. Проблемы развития мировой политики // Полис. –2004. – № 5.

8.     Доброхотов Р.А. Политика в информационном обществе // Полис. –2004. – № 3.

 

1.3 Саяси білімнің тууы

 

1. Көне Шығыстағы (Үнді, Қытай) саяси ілімдер.

2. Көне Грекиядағы саяси ғылым.

3. Көне Румдағы саяси және құқықтық ілімдер.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Антология мировой политической мысли. – Т. 1. – М.: Мысль, 1997.

2.     История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1995.

3.     История политических и правовых учений: Домарксистский период /Под ред. О.Э. Лейсби. – М., 1991.

4.     Азаркин Н.Н. и др. История политических учений. – Вып. 1. – М., 1994.

5.     Аристотель. Политика // Соч. в 4-х томах. – М., 1983.

6.     Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1963.

7.     Цицерон. Диалоги. – М., 1966.

8.     Ашкеров А.Ю. Политическое пространство и политическое время.

9.     Античности // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 2.

10. Абдрасулов Е.Б. Толкование закона в правовой мысли Древней Греции и Древнего Рима // Саясат. – 2000. – № 12.

11. Васильев В.А. Платон о благе и добродетели // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3.

12. Васильев В.А. Аристотель о благе и добродетели // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 4.

 

1.4 Мұсылмандық Шығыстағы саяси ойлар

        

1. Құран және оның ортағасырлық Шығыстағы саяси-құқықтық ой-санаға жүргізген ықпалы.

2. Ибн-Хальдунның тұжырымдамасы.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Антология мировой политической мысли.– М.: Мысль, 1997.

2.     Баишев Ж. Общие принципы исламского права, теория доказательств и система наказания. – Алматы, 1996.

3.     Грюнбаум Г.Э. Классический ислам. – М., 1988.

4.     История политических и правовых учений. – М., 1995.

5.     Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. – М., 1986.

6.     Эволюция восточных обществ: синтез традиций и современность. – М., 1984.

7.     Мирский Г.И. Ислам и нация: Ближний Восток и Центральная Азия //Полис. – 1998. – № 2.

8.     Замятин Д.Н. Моделирование геополитических ситуаций (на примере Центральной Азии во второй половине XIX века) //Полис. – 1998. – № 2.

  

1.5 Макиавелли және макиавеллизм

 

1. Макиавелли және саясат туралы жаңа ғылым. Саясаттың моральдан бөлінуі.

2. Мемлекеттік билік және билеушінің қасиеттері туралы Макиавеллидің ілімі.

3. Макиавеллизм.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Антология мировой политической мысли.– М.: Мысль, 1997.

2.     История политических и правовых учений. – М., 1995.

3.     История политических и правовых учений. Домарксистский период. – М., 1991.

4.     Вьюнов В.Н., Куртов А.А., Шекунова Т.В. Политология. История политических учений: Курс лекций. – М., 1993.

5.     Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартышкин О.В. Историяполитических учений. – М., 1994.

6.     Кирилюк Ф.М., Ковш А.Г. Западноевропейские социально-политические учения. – М., 1991.

7.     Мир политической мысли. Хрестоматия по политологии /Под ред. В.Г. Юстузова, А.К. Голикова. – СПб., 1995. – Ч. 2. Политическая мысль Средневековья и Нового времени. – Кн. 1. Средневековье, эпоха Возрождения и Реформации.

8.     Орачева О.И., Подвинцев О.Б. Политическая мысль в терминах илицах. – Пермь, 1995.

9.     Антология мировой и политической мысли. – М., 1997.

10. Юсин М.А. Этика Макиавелли. – М., 1990.

11. Кравченко И.И. Политика и мораль //Вопросы философии. – 1995. –№ 3.

 

          1.6. 17- 19 ғасырдағы Батыс Еуропадағы саяси ілімдер

 

1. Табиғи құқық теориясы.

2. Адам құқығы туралы алғашқы құжаттар.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартышкин О.В. История политических учений. – Вып. 1. – М., 1994.

2.     Вьюнов В.Н., Куртов А.А., Шекунова Т.В. Политология. История политических учений: Курс лекций. – М., 1993.

3.     История политических и правовых учений /Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.,1995.

4.     Кирилюк Ф.М., Ковш А.Г. Западноевропейские социально-политические учения XIX в. – Киев, 1991.

5.     Мир политической мысли. Хрестоматия по политологии /Под ред. В.Г. Юстузова, А.К. Голикова. – СПб., 1995. – Ч. 2. Политическая мысль Средневековья и Нового времени. – Кн. 2. Новое время. – Ч. 3. Политическая мысль конца XVIIIXIX  вв.

6.     Орачева О.И., Подвинцев О.Б. Политическая мысль в терминах и лицах. – Пермь, 1995.

7.     Права человека в истории человечества и современном мире. – М., 1989.

8.     Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки (1640 – 1870 гг.). – М., 1990.

9.     Осипова Н.Г. Социально-политические взгляды Джона Стюарта Милля // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. – 2000. – № 4.

10. Голухин А.В. Понятие государственного интереса в философско-мировоззренческой парадигме учения Джона Локка // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2000. – № 6.

11. Чесноков Г.Д. И. Кант: философская идея истории // Социальногуманитарные знания. – 2004. – № 6.

 

1.7 Қазақстандағы саяси ойлардың дамуы

 

1. «Жеті жарғы» – 17 ғасырдың саяси-құқық құжаты.

2. Қазақ ағартушыларының саяси көзқарастары.

3. «Алаш» партиясы қайраткерлерінің саяси идеялары.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Абай. Избранное. – М., 1990.

2.     Баласагунский Ю. Благодатное знание. – М., 1984.

3.     Валиханов Ч.Ч. Избранные произведения. – Алма-Ата, 1990.

4.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

5.     Касымжанов А.Х., Касымжанова С.А. Духовное наследие казахского народа. – Алма-Ата, 1991.

6.     Касымжанов А.Х. Портреты: штрихи к истории Степи. вып. 1. –Алматы, 1995.

7.     Жиренчин К.А. Политическое развитие Казахстана в XIX – начале ХХ веков. – Алматы, 1996.

8.     Сатпаев Д. Политическая жизнь в Казахстане. – Алматы, 2002.

9.     Акишев А.А. Политическая мысль Казахстана второй половины

10. XIX – начала ХХ века. – Алма-Ата, 1979.

11. Зиманов С.З., Акишев А.А. Политические взгляды Чокана

12. Валиханова. – Алма-Ата, 1965.

13. Байдельдинов Л. Политическая мысль в «Словах назидания» //Мысль. – 1995. – № 8.

14. Айдосов А. Бессмертное наследие Коркут-Аты // Мысль. – 2000. – № 2.

15. Байтелесова Ж. Он был вождем интеллигентов. Роль А. Байтурсынова в формировании взглядов казахской интеллигенции начала ХХ века // Мысль. – 2000. – № 10.

16. Жармагамбетов Н. Хан Кене // Мысль. – 2000. – № 1.

17. Дайрабаева Г.М. К вопросу становления  и  реализации идеи национальной государственности в период образования Казахского ханства // Саясат. – 2001. – № 10-11.

 

1.8 Қазіргі буржуазиялық саяси теориялар мен идеологиялар

 

1. Либерализм және неолиберализм.

2. Консерватизм және неоконсерватизм.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Консерватизм: современные интерпретации. – М., 1990.

2.     Матц У. Идеологии как детерминанты политики в эпоху модерна //Полис. – 1992. – № 1–2.

3.     Рахшмир П. Эволюция консерватизма в Новое и Новейшее время //Новая и новейшая история. – 1991. – № 1.

4.     Зарубежная политическая наука: история и современность //Политология. – Вып. 3. – М., 1990.

5.     Шацкий Е. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество //Полис. – 1997. – № 5-6.

6.     Григоров С.Г. Преодоление заданности (Размышления о консерватизме) // Полис. – 2000. – № 3.

 

1.9 ХХ ғасырдағы саяси теориялар

 

1. Марксизм  саяси ілім ретінде.

2. ХХ ғасырдағы социал –демократияның эволюциясы.

3. Фашизм, оның саяси идеологиясы.

4. Саяси экстремизм мен терроризм идеологиясы.

 

Ескерту – 9 тақырыптың бір мәселесін таңдап, соны сипаттаңыз (мынадай жоспармен):

1.     Теорияның авторлары.

2.     Теорияның мазмұны, ерекшеліктері.

3.     Теорияның саяси тәжірибесі, оны бағалау.

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Что такое «демократический социализм». – М., 1978.

2.     Салычев С. В поисках третьего пути. – М., 1988.

3.     Современная социал-демократия: Словарь-справочник. – М., 1990.

4.     Сазонов И.А. Политический экстремизм и проблема его категориального осмысления // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2000. – № 6.

5.     Артемьев А., Тайбектеги Н. Откуда родом ваххабизм? // Мысль. –2000. – № 8-9.

6.     Абенова Б. Время подведения итогов: социализм в ХХ в. и на пороге нового столетия // «Саясат». – 1999. – №8.

7.     Гусев В.А. Консервативен ли социализм? (дискуссия начала 90-хгодов ХХ в.) // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 4.

8.     Бутенко А.П. Почему у нас не получился социализм в ХХ столетии? // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 3, 4.

9.     Зотов В.Д. От какого марксизма мы отказываемся? // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 1.

10. Капустин Б.Г. Посткоммунизм как постсовременность (Российскийвариант) // Полис. – 2001. – № 5.

11. Жусипов Б.С. Угроза «исламского фундаментализма» в Казахстане // Саясат. – 2000. – № 12.

12. Романова Н.В. Феномен экстремизма в контексте современной политической ситуации в Центральной Азии // Саясат. – 2000. – № 10-11.

13. Тайжан Б.К. Основой терроризма, исходящего из мусульманскихгосударств, является вовсе не религия // Саясат. – 2001. – № 9.

14. Цели наиболее известных радикальных террористических групп мира // Саясат. – 2001. – № 9.

15. Степень вовлеченности государств в антиталибскую операцию к началу военных действий в Афганистане (версия средств массовой информации) // Саясат. – 2001. – № 9.

16. Избаиров А.К. Проблемы религиозного экстремизма: очередной этап эволюции (к постановке вопроса) // Саясат. – 2001. – № 9.

17. Жусипов Б.С. Политика борьбы с религиозным терроризмом в Центральноазиатском регионе // Саясат. – 2001. – № 9.

18. Наиболее известные этнополитические конфликты в Европе и Азии

// Саясат. – 2001. – № 10-11.

19. Можно ли искоренить терроризм? (результаты социологического экспресс-опроса жителей г. Алматы) // Саясат. – 2001. – № 9.

20. Халил Х. Некоторые аспекты мусульманского фактора в геополитике Центральной Азии // Саясат. – 2004. – № 12.

21. Вахрамеев А.В. Международный терроризм и национальная

безопасность России // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 1, 2.

22. Феофанов К.А. Цивилизационные истоки международного терроризма // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 5.

23. Межуев В.М. Насилие и свобода в политическом контексте // Полис. – 2004. – № 3.

24. Сулимов К.А. Политико-философское понимание политического насилия: поиски смысла // Полис. – 2004. – № 3.

25. Джалилов З. Исламский фундаментализм: содержание понятия // Саясат. – 2004. – № 12.

26. Жатканбаев Е. Международный экстремизм и терроризм как угроза национальным интересам Казахстана // Саясат. – 2005. – № 1.

27. Алесин В. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом в контексте внешней политики Казахстана // Саясат. – 2005. – № 1.

 

1.10 Билік

 

1. Билік - әлеуметтік құбылыс.

2. Билік теориясы мен билік қарым-қатынасы.

3. Саяси биліктің ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Власть. Очерки современной политической философии Запада. – М., 1989.

2.     Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

3.     Власть: Философско-политические аспекты. – М., 1989.

4.     Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. – М., 1995.

5.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

6.     Зуев З.И. Власть в системе политологических категорий // Государство и право. – 1992. – № 5.

7.     Болл Т. Власть // Полис. – 1993. – № 5.

8.     Алехин В.Н. Власть как общественное явление //СПН. – 1991. – № 2.

9.     Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть // Полис. – 1997. – № 6.

10. Курскова Г.Ю. Политический феномен власти // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 1.

11. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 2000. – № 1.

12. Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. – 2000. – № 2.

13. Преснякова Л.А. Структура личностного восприятия политической власти // Полис. – 2000. – № 4.

14. Турисбеков З. Рекрутирование во власть представителей бизнеса –общая проблема для всех государств // Саясат. – 2002. – № 2.

15. Ермеков Р. Власть в обществе // Саясат. – 2002. – № 2.

16. Номенклатура власти: результаты опроса жителей г. Алматы // Саясат. – 2002. – № 2.

17. Ануфриев Е.А., Прудников М.Н. «Кратология» как научная дисциплина и ее «образовательный статус» // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 4.

18. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.11 Қоғамның саяси жүйесі

 

1. Саяси жүйе: ұғымы, мәні, құрылымы, қызметі.

2. Саяси жүйе теориялары.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Борисов В.К. Теория политической системы. – М., 1991.

3.     Вятр Ежи. Социология политических отношений. – М., 1979.

4.     Политическая система и политическая жизнь общества. – М., 1991.

5.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы,2005.

6.     Нысанбаев А., Машан М., Мурзалин Ж., Тулеугулов А. Эволюция политической системы Казахстана. – Т. 1, 2. – Алматы, 2001.

7.     Андреев А.А. Политические системы и политическая организация общества //СПН. – 1992. – № 1.

8.     Краснов Б.И. Политическая система //СПН. – 1995. – № 5.

9.     Согрин В. В чем сила политической системы США? //ОН. – 1990. – № 5.

10. Фарукшин М.Х. Политическая система общества //СПН. – 1991. – № 5

11. Кадыржанов Р.К. К определению понятия консолидации политической системы // Саясат. – 1999. – № 4.

12. Пушкарева Г.В. Политическая система: синергетический подход // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 6.

13. Кабаченко А.П. Политический процесс и политическая система: источники саморазвития // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 3.

14. Пляйс Я.А. Диалектика взаимодействия политических и партийных систем // Полис. – 2004. – № 6.

 

 

1.12 Мемлекет

 

1. Мемлекет – саяси жүйенің маңызды элементі.

2. Мемлекеттік билікті бөлу принципі.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Бурлацкий Ф., Галкин А. Современный Левиафан. – М., 1985.

3.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы,2005.

4.     Ардашкин В.Д. К современной концепции государства //Правоведение. – 1992. – № 2.

5.     Бутенко А.Я. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право. – 1993. – № 7.

6.     Нозик Р. Анархия, государство и утопия //Социальные и гуманитарные науки. – РЖ. – Сер. 3. – 1995. – № 1.

7.     Тарасов К.Н. Государство как институт политической системы // СПЖ. – 1994. – № 1-2.

8.     Четвернин В.А. Размышления по поводу теоретических представлений о государстве // Государство и власть. – 1992. – № 5.

9.     Сумбатян Ю.Г. Концепция разделения властей: история и современность // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2000. – № 6.

10. Тюрин М.С. Гражданская идентификация в социокультурном пространстве Казахстана: проблемы и перспективы // Саясат. – 1999. – № 9.

11. Мурзалин Ж.А. Традиционные основы функционирования института президентства в системе властных отношений // Саясат. – 1999. – № 5.

12. Туронок С.Г. Федерализм, унитаризм, конфедерализм? (Российский опыт в сравнительной перспективе) // Общественные науки и современность. – 2000. – № 2.

13. Кирк Р. Какая форма правления является наилучшей для счастья человека? (Предисловие М.П. Кизимы) // Полис. – 2001. – № 3.

14. Кулинченко А.В. Государственная власть и процессы общественной самоорганизации (К вопросу о государственном строительстве в современной России) // Полис. – 2004. – № 6.

15. Цуканов А.Л. Федерализм – глобальный подход к проблеме // Полис. – 2004. – № 2.

16. Орманова А. Суверенитет государства: понятие и основные элементы // Мысль. – 2004. – № 6.

17. Кузнец Ю.Л. Политико-государственное управление: в поисках дисциплинарности // Полис. – 2005. – № 1.

1.13 Саяси партиялар және партиялық жүйелер

 

1. Саяси партия: ұғымы, белгілері, саяси жүйедегі рөлі.

2. Саяси партиялардың жіктелуі.

3. Саяси жүйелер.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Бекназар-Юзбашев Т.З. Партии в буржуазных политико-правовых учениях. – М., 1988.

3.     Бабакумаров Е., Булуктаев Ю., Кушербаев К. Казахстан сегодня: мир политических партий. – Алматы, 1995.

4.     Современная социал-демократия: Словарь-справочник. – М., 1990.

5.     Абрамов Ю.К. Американская партийная модель // США: экономика, политика, идеология. – 1992. – № 2.

6.     Марченко М.Н., Фарукшин М.Х. Буржуазные политические партии. – М., 1987.

7.     Михельс Р. Главы из книги «Политические партии» // Диалог. – 1990. – №№ 3, 5, 7, 9. 11, 13, 15, 17. – 1991. – № 3.

8.     Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис. – 1992. – № 5-6.

9.     Шмачкова Т.В. Мир политических партий // Полис. – 1992. – № 1-2.

10. Ахметов К.Г. Исчезнувшая партия // Мысль. – 2000. – № 5.

11. Машан М.С. Партийная система Казахстана: партийные и системные аспекты // Саясат. – 1999. – № 2-3.

12. Чеботарев А. Особенности партийного строительства в Республике Казахстан // Саясат. – 2001. – № 5, 7-8.

13. Байтелесов Ж., Мырзабай К. О политических партиях // Саясат. –2002. – № 5.

14. Мулдабаев Т. Совершенствование партийного законодательства // Саясат-policy. – 2002. – № 6.

15. Артыкбаев М. Институционализация политических систем постсоветских республик // Саясат. – 2002. – № 9-10.

16. Телебаев Г., Жулин Ю. Партийная ситуация в Казахстане в контексте нового закона о партиях //Саясат – 2003. – № 2.

17. Бородин Е.Т. Еще раз о партиях, идеологии и насилии в развитии общества // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 2.

18. Пляйс Я.А. Диалектика взаимодействия политических и партийных систем // Полис. – 2004. – № 6.

19. Кулинченко А.В. Политические партии и развитие демократии: опыт  России и Германии // Полис. – 2004. – № 2.

20. Кыдырханова Г. Политические партии: взгляд на проблемы экологии  // Мысль. – 2004. – № 12.

21. Кузнец Ю.Л. Партология и жизнь // Полис. – 2005. – № 1.

 

1.14  Азаматтық қоғам

 

1. Азаматтық қоғам тұжырымдасының саяси ой тарихындағы дамуы.

2. Азаматтық қоғам туралы жаңашыл пайым.

3. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам дамуының ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Правовое государство и гражданское общество. – Свердловск, 1991.

3.     Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и

воссоздание и направление для дальнейших исследований // Полис. – 1995. – № 3.

4.     Голенкова З.Т., Витюк В.В. и др. Становление гражданского

общества и социальная стратификация // Социс. – 1995. – № 6.

5.     Перегудов С.П. Институты гражданского общества и государства // Социс. – 1995. – № 3.

6.     Перегудов С.П. Гражданское общество: «трехчленная» или «одночленная» модель // Полис. – 1995. – № 3.

7.     Кравченко И.И. Концепция гражданского общества в философском развитии // Полис. – 1991. – № 5.

8.     Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. – 1991. – № 7.

9.     Перегудов С.П. Новейшие тенденции в изучении отношений гражданского общества и государства // Полис. – 1998. – № 1.

10. Исмагамбетов И. Гражданское общество в Казахстане // Саясат. –1998. – № 9.

11. Давлетъярова Б.Х. К вопросу о формировании гражданского общества в Казахстане // Саясат. – 1997. – № 10.

12. Васильев А. Гражданское общество: идейно-теоретические истоки //СПЖ. – 1997. – № 4.

13. Садовская Е., Чупрынина И. К гражданскому обществу // Мысль. –2000. – № 2.

14. Балгимбаев А.С. Институты гражданского общества и правового государства как механизм борьбы с коррупцией // Саясат. – 1999. – № 4.

15. Каган М.С. Гражданское общество как культурная форма социальной системы // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 6.

16. Шимов Я.В. Гражданское общество и правящая элита в переходный период: чешский вариант // Полис. – 2001. – № 3.

17. Аюпова З.К. Правовая система и гражданское общество в Республике Казахстан: грани взаимодействия и взаимовлияния // Саясат. – 2001. – № 10-11.

18. Амирова А.А. Маргинализация казахстанского общества(социальный аспект) // Саясат. – 2001. – № 10-11.

19. Бельгибаев С. Развитие гражданского общества в Казахстане // Саясат. – 2002. – № 1.

20. Адзиев Х.Г., Гасанов Н.Н. Преодоление национализма – условие

формирования гражданского общества // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 6.

21. Тузиков А.Р. Демократия и гражданское общество в России// Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 5.

22. Колдыбаева С. Разумный авторитаризм или демократия? // Мысль. – 2004. – № 8.

23. Досумов Ж. Иммиграция – одна из основ открытого гражданского общества // Мысль. – 2004. – № 8.

24. Жаксылыков Е. Гражданское общество: политологический аспект // Мысль. – 2004. – № 3.

25. Камарова Р. Идея гражданского общества в истории русской философской мысли // Саясат. – 2004. – № 12.

26. Искакова Г. Гражданское общество как условие реализации прав человека // Саясат. – 2004. – № 12.

27. Кудайбергенов У. Место и роль законодательства в системе права РК // Мысль. – 2005. – № 2.

28. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.15 Құқықтық мемлекет

 

1. Құқықтық мемлекет идеясының саяси ой-сана тарихында дамуы.

2. Құқықтық мемлекет туралы жаңашыл пайым: негізгі белгілері мен ұйымдастыру принциптері.

3. Қазақстан құқықтық мемлекет құру жолында.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Правовое государство и гражданское общество. – Свердловск, 1991.

3.     Лазарев Б.М. Что такое правовое государство? – М., 1990.

4.     Нерсесянц В.С. Правовое государство: история и современность // Вопросы философии. – 1990. – № 2.

5.     Берман Хоральд Дж. (США). Верховенство права и правовое государство // Кентавр. – 1992. – № 9-10.

6.     Гаджиев К.С. Гражданское общество и правовое государство // МЭиМО. – 1991. – № 9.

7.     Ильин М.В., Коваль Б.И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство // Полис. – 1992. – № 1.

8.     Ступишин В. Гражданское общество и демократическое государство // ОН. – 1991. – № 1.

9.     Сейтжанова Г. На пути утверждения правового государства // Мысль. – 2000. – № 9.

10. Балгимбаев А.С. Институты гражданского общества и правового государства как механизм борьбы с коррупцией // Саясат. – 1999. – № 4.

11. Гончаров П.К. Социальное государство: сущность, мировой опыт, российская модель // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 2.

12. Авцинова Г.И. Социально-правовое государство: сущность, особенности становления // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 3.

13. Кривошеев В.Т. Социальное государство и его роль в становлении социального партнерства // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3.

14. Колдыбаева С. Разумный авторитаризм или демократия? // Мысль. – 2004. – № 8.

15. Мусатаев С. Социальное государство с гражданским обществом: мировой опыт и казахстанская модель // Мысль. – 2004. – № 4.

16. Кузнец Ю.Л. Политико-государственное управление: в поисках дисциплинарности // Полис. – 2005. – № 1.

17. Кудайбергенов У. Место и роль законодательства в системе права РК // Мысль. – 2005. – № 2.

18. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.16 Саяси тәртіп (режим)

 

1. Ұғымы, анықтау түрлері.

2. Саяси тәртіптің жіктелуі.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Стародубский Б.А. Политические режимы европейских буржуазных стран. – Свердловск, 1989.

3.     Арон Раймон. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

4.     Андреев С.С. Политический режим и политическая демократия // СПН. – 1992. – № 2-3.

5.     Шмакова Т.В. Из основ политологии Запада // Полис. – 1991. – № 2.

6.     Хайек Ф.И. Путь к рабству // Новое время. – 1991. – № 12.

7.     Говард Дик (США). Текст свободы. 10 поправок, которые изменили мир // Кентавр. – 1992. – № 1-2.

8.     Порнакова Политическая оппозиция в странах Запада // МЭиМО. –1993. – № 3.

9.     Истягин Л.Г. Исследования по тоталитаризму: в поисках нового обоснования концепции // Полис. – 1997. – № 2.

10. Водянова Г. Политическая стабильность в условиях автократии // Мысль. – 2000. – № 2.

11. Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полис. – 2001. – № 3, 4, 5.

12. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.17 ХХ ғасырдағы тоталитарлық саяси режимдер

 

1. Тоталитаризм: мәні мен негізгі белгілері.

2. Тоталитарлық саяси режимдердің әр түрлілігі.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Арон Раймон. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

3.     Желев Ж. Фашизм: тоталитарное государство. – М., 1991.

4.     Агаев С.Л. Гитлеризм, сталинизм, тоталитаризм: реальности и понятия // Полис. – 1995. – № 3.

5.     Андерсон Р.Д. Тоталитаризм: концепт или идеология // Полис. – 1993. – № 3.

6.     Арендт Х. Вирус тоталитаризма // Новое время. – 1991. – № 11.

7.     Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы философии. – 1992. – № 2.

8.     Галкин А.А. О фашизме – его сущностях, корнях, признаках и формах проявления // Полис. – 1995. – № 2.

9.     Мушинский В.О. Сумерки тоталитарного сознания // Государство и право. – 1992. – № 9.

10. Федотов Г.П. Сталинократия // Кентавр. – 1992. – № 6.

11. Каспэ С.И. Империи: генезис, структура, функции // Полис. – 1997. – № 5.

12. Истягин Л.Г. Исследования по тоталитаризму: в поисках нового обоснования концепции // Полис. – 1997. – № 2.

13. Аяганов Б. Посттоталитаризм в Казахстане. Возрождение демократических ценностей // Казахстан и мировое сообщество. – 1994. – № 1.

14. Россоха И. Тезисы о тоталитаризме // Полис. – 1995. – № 2.

15. Щербинин А.И. «Я русский бы выучил только за то…» (Изучение языка как средство конструирования картины тоталитарного мира в сознании советских школьников) // Полис. – 2000. – № 1.

16. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.18  Авторитарлық саяси режимдер

 

1. Авторитаризм, оның тоталитаризмнен айырмашылығы. Демократиямен қатынасы.

2. Авторитарлық режимдердің  әртүрлілігі.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Авторитаризм или демократия // МЭиМО. – 1992. – № 1.

3.     Бутенко А.П. Утвердился ли у нас авторитаризм? // Свободная мысль. – 1993. – № 6.

4.     Желев Ж. Авторитарный образ мышления и культ национального вождя // Диалог. – 1992. – № 1.

5.     Клямкин И.М., Лапкин В.В., Пантин В.И. Между авторитаризмом и демократией // Полис. – 1995. – № 2.

6.     Новгородцев П. От авторитаризма к демократии: к истории несостоявшегося перехода // Полис. – 1993. – № 1.

7.     Фадеев Д.А. От авторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полис. – 1992. – № 1-2.

8.     Янов А. Происхождение автократии // Диалог. – 1991. – № 10.

9.     Водянова Г. Политическая стабильность в условиях автократии // Мысль. – 2000. – № 2.

10. Балбеко А.М., Медиков В.Я. Тайваньский опыт: слагаемые успеха // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 1.

11. Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневой образ жизни (Социологический автопортрет постсоветского общества) // Полис. – 2000. – № 4, 5.

12. Ларсен С.У., Херсвик Я. Крушение и восстановление демократического режима в Португалии (Опыт применения теории игр к анализу исторических событий) // Полис. – 2004. – № 2, 3.

13. Новые демократии и/или новые автократии? (Материалы круглого стола) // Полис. – 2004. – № 1.

14. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.19 Демократиялық саяси режимдер

 

1. Демократиялық тәртіп: негізгі белгілері.

2. Демократиялық саяси тәртіптің түрлері.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Авторитаризм или демократия // МЭиМО. – 1992. – № 1.

3.     Андреев С.С. Политический режим и политическая демократия // СПН. – 1992. – № 2-3.

4.     Парламентаризм и правительственная система. Определение и разграничение // Полис. – 1992. – № 3.

5.     Загладин Н.В. Тоталитаризм и демократия. Конфликт века // Кентавр. – 1993. – №№ 2, 5, 6, 8, 9, 10.

6.     Говард Дик (США). Текст свободы. 10 поправок, которые изменили мир // Кентавр. – 1992. – № 1-2.

7.     Коломийцев В.Ф. Демократический режим // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 5.

8.     Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полис. – 2001. – № 3, 4, 5.

9.     Цуканов А.Л. Федерализм – глобальный подход к проблеме // Полис. – 2004. – № 2.

10. Новые демократии и/или новые автократии? (Материалы круглого стола) // Полис. – 2004. – № 1.

11. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.20 Демократия

 

1. Демократия: ұғымы, мәні мен негізгі принциптері.

2. Демократияның тарихи формалары.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Даль Р.А. Введение в теорию демократии. – М., 1992.

3.     Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – М., 1990.

4.     Гуггенбергер Б. Теория демократии (словарь политических понятий) // Полис. – 1991. – № 4.

5.     Констан Б.О. О свободе у древних и ее сравнение со свободой у современных людей // Полис. – 1993. – № 2.

6.     Краснов Б.И. Политическая жизнь общества и ее демократические параметры // СПЖ. – 1995. № 4.

7.     Красин Ю.А. Долгий путь к демократии и гражданскому обществу // Полис. – 1992. – № 5.

8.     Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические режимы // Полис. – 1992. – № 1-2.

9.     Поппер К. Демократия и народонаселение // Новое время. – 1991. – № 8.

10. Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полис. – 2001. – № 3, 4, 5.

11. Мигранян А. Демократия в теории и исторической практике // Коммунист. – 1990. – № 1.

12. Тузиков А.Р. Демократия и гражданское общество в России // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 5.

13. Кулинченко А.В. Политические партии и развитие демократии: опыт России и Германии // Полис. – 2004. – № 2.

14. Калмырзаев А. Демократия разнолика, но суть ее – одна // Мысль. – 2004. – № 11.

15. Нарматова Д. Консоциативная демократия // Мысль. – 2004. – № 5.

16. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография/ Отв.ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.21 Демократияның жаңашыл тұжырымдамасы

 

1. Плюралистік демократия теориясы.

2. Элитарлық демократия теориясы.

3. Партисипаторлық демократия тұжырымдамасы.

          4. Социалистік демократия тұжырымдамасы.

 

 

 

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Даль Р.А. Введение в экономическую демократию. – М., 1991.

3.     Даль Р.А. Введение в теорию демократии. – М., 1992.

4.     Гуггенбергер Б. Теория демократии (словарь политических понятий) // Полис. – 1991. – № 4.

5.     Мигранян А.М. Плебисцитарная теория демократии Макса Вебера и современный политический процесс // Вопросы философии. – 1989. – № 6.

6.     Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. – 1993. – № 2.

7.     Капустин Б.Г. Демократия и справедливость // Полис. – 1992. – № 1-2.

8.     Поппер К. Демократия и народонаселение // Новое время. – 1991. – № 8.

9.     Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. – М., 1992.

10. Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Полис. – 1992. – № 4.

11. Мигранян А. Демократия в теории и исторической практике // Коммунист. – 1990. – № 1.

12. Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полис. – 2001. – № 3, 4, 5.

 

1.22 Адам құқығы мен бостандығы – саясаттың негізігі проблемасы

 

1. Адам құқығы: ұғымы, жіктелуі.

2. Құқық және бостандық туралы негізгі халықаралық құжаттар.

3. ҚР Конституциясы (1995 ж) адам құқығы және бостандығы туралы.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Права человека в истории человечества и современном мире. – М., 1989.

3.     Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки (1640-1870 гг.). – М., 1990.

4.     Права человека накануне XXI века. – М., 1994.

5.     Права человека: Сборник универсальных и региональных международных документов. – М., 1990.

6.     Конституция Республики Казахстан. – Алматы, 1995.

7.     Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. – Алматы, 1996.

8.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу // Каз. правда, 30 августа, 1996.

9.     Воспитание в духе прав человека // Полис. – 1997. – № 2.

10. Жусупов С. Права человека: социально-философские и политико-правовые аспекты // Мысль. – 1998. – № 8.

11. Абдрасулов Е. Толкование закона и норм права в правовой мысли Англии и США Нового и Новейшего времени // Мысль. – 2000. – № 10.

12. Сабитова А. Права человека // Мысль. – 2000. – № 1.

13. Гусев А.Д. О правах человека и гражданина // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 3.

14. Рогожин С.Л. Права человека и новая тоталитарная идеология Запада в России // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 3.

15. Дуненкулова Г.А. Права женщин в Республике Казахстан // Саясат. – 2000. – № 1.

16. Сман А. Политические свободы граждан Республики Казахстан: их состояние и перспективы развития в законодательстве // Саясат. – 2001. – № 6.

17. Дыйканбаева Г. Религиозность и реализация прав человека // Мысль. – 2004. – № 12.

18. Чингаева Б. Трудовые права граждан: предложения по существу // Мысль. – 2004. – № 1.

19. Лепеха А. Сущность конституционного правосознания // Мысль. – 2004. – № 7.

20. Кудайбергенов У. Место и роль законодательства в системе права РК // Мысль. – 2005. – № 2.

21. Хусаинова Д. Вину еще нужно доказать // Мысль. – 2005. – № 2.

22. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.23 Саяси жаңару (демократияға өту)

 

1. Саяси жаңару: ұғымы, мазмұны, негізгі теориялар.

2. Қазақстандық  саяси реформалардың ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Критический анализ буржуазных теорий модернизации. – М., 1995.

2.     Модернизация: мировой опыт и современный Казахстан: Докл. и тезисы выступл. на республ. научно-практической конф. 20-21 апреля 1995 г. – Алматы, 1995.

3.     Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. – Алматы, 1996.

4.     Нуров К.И. Правовая и экономическая модернизация традиционной структуры Казахстана. – Алматы, 1995.

5.     Дьяченко С. Политический транзит в современном Казахстане. – Астана: Ел арна, 2001.

6.     Романова И. Этнический ренессанс: перспективы модернизации в Республике Казахстан // Саясат. – 1995. – № 4.

7.     Шерковин Ю. Быстрая модернизация и социальный конфликт // Свободная мысль. – 1991. – № 2.

8.     Лисюткина Л.Л. Постиндустриализм и посттоталитаризм (проблемы переходного периода на Западе и Востоке) // Полис. – 1991. – № 5.

9.     Фадеев Д.А. Опыт политики переходного периода (Испания после Франко) // Полис. – 1991. – № 5.

10. Фадеев Д.А. От авторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полис. – 1992. – № 1-2.

11. Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам // Полис. – 1998. – № 2.

12. Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чем секрет «современного» общества // Полис. – 1998. – № 2.

13. Тасмагамбетов И. Основные тенденции политической трансформации казахстанского общества // Саясат. – 1997. –№ 6.

14. Нисневич Ю.А. Информационный фактор политической модернизации // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 3.

15. Кузнецов И.И. Парадигма транзитологии (Плюсы и минусы объяснительной концепции переходного периода) // Общественные науки и современность. – 2000. – №5

16. Васильева Л.Н. Модернизация и элита (синергетическая модель развития) // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 4.

17. Дерлугьян Г. Крушение советской системы и его потенциальные следствия: банкротство, сегментация, вырождение // Полис. – 2000. – № 2, 3.

18. Мачкув Е. Преобразование коммунистического тоталитаризма и посткоммунистическая системная трансформация: проблемы, концепции, периодизация // Полис. – 2000. – № 4.

19. Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории) // Полис. – 2001. – № 1.

20. Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? (О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия) // Полис. – 2001. – № 4.

21. Шауенов Е. Политическая стабилизация в переходном обществе (опыт стран «третьей волны» демократизации и посткоммунистического транзита) // Саясат. – 2000. – № 12.

22. Омирсеитова А.К. Ценностные ориентации казахстанцев // Саясат. – 2001. – № 1.

23. Ашимбаев М.С. К вопросу о факторах и особенностях политического развития Казахстана // Саясат. – 2001. – № 3.

24. Артыкбаев М. Институционализация политических систем постсоветских республик // Саясат. – 2002. – № 9-10.

25. Мукашев Р. Избирательное право и процессы демократизации в Республике Казахстан // Саясат. – 2002. – № 12.

26. Саданбеков Ж. Политические тенденции постсоветского периода // Саясат. – 2002. – № 7.

27. Магарил С.А. Социокультурный архетип и модернизация России // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 6.

28. Чепель С.Л. Демократические переходы: закономерности и этапы // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 2.

29. Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении постком-мунистических трансформаций) // Полис. – 2004. – № 4.

30. Лебедева Т.П. Либеральная демократия как ориентир для посттоталитарных преобразований // Полис. – 2004. – № 2.

31. Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. – 2004. – № 2.

32. Новые демократии и/или новые автократии? (Материалы круглого стола) // Полис. – 2004. – № 1.

33. Колдыбаева С. Разумный авторитаризм или демократия? // Мысль. – 2004. – № 8.

34. Аюпов Н. Самоидентификация и выбор пути // Мысль. – 2004. – № 12.

35. Алимова С. Ценностный синдром политической модернизации в Республике Казахстан // Саясат. – 2004. – № 12.

36. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

37. Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

 

1.24 Тұлға және саясат

 

1. Саяси әлеуметтену: мәні, факторлары, кезеңдері, нәтижесі.

2. Саяси қатысу мен оның түрлері.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Политическая антропология. – М., 1995.

2.     Мудрик А.В. Социализация и «смутное время». – М., 1991.

3.     Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – М., 1995.

4.     Гринстайн Ф.И. Личность и политика // СПН. – 1991. – № 10.

5.     Комарова Э. Личность как субъект и объект социального развития // СПН. – 1992. – № 4-5.

6.     Щеглов И.А. Политическая социализация личности и современный исторический процесс // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 4.

7.     Бабочкин П.И. Социализация молодежи: опыт, проблемы, перспективы (обзор конференции) // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 1.

8.     Сарсенбекова Г. Образование и воспитание как исток формирования личности // Саясат. – 2004. – № 12.

9.     Мусатаев С. Социализация образования в Казахстане // Саясат. – 2004. – № 12.

10. Спасибенко С.Г. Смерть и бессмертие: границы и безграничность социальной жизни человека // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 4, 5, 6.

11. Фетискин В.В. Деятельность и псевдодеятельность // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3.

12. Иванова И.Н. О социокультурной стилизации личности // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 6.

13. Жотабаев Н. Человек – мера и суть всех вещей // Мысль. – 2004. –№ 6.

14. Маульшариф М. Студенческая молодежь: проблемы самоидентификации // Мысль. – 2004. – № 1.

15. Салыкжанов Р., Айекешов Н. Самоидентификация современной молодежи // Мысль. – 2004. – № 7.

16. Абдикерова Г. Особенности влияния политических и правовых факторов на социализацию личности в Республике Казахстан // Саясат. – 2004. – № 2.

17. Абдильдина Р. Духовно-теоретическое освоение противоречивого существования человека в современном мире // Саясат. – 2004. – № 12.

18. Бейсенова Г. Развитие образования и культуры в век Интернета // Мысль. – 2005. – № 1.

19. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.25 Саяси көшбасшылық

 

1. Саяси  көшбасшылық:  ұғымы, мәні. Көшбасшылық теориясы.

2. Саяси көшбасшылық теориясы.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Ашин А.Г. Основы элитологии. – Алматы, 1996.

2.     Пищулин Н.П. Политическое лидерство: общественное мнение в процессах и институтах // СПН. – 1990. – № 5.

3.     Трофимов М.И. Политическое лидерство // СПН. – 1991. – № 12.

4.     Козлов Г. Политическое лидерство // Мысль. – 1993. – № 6.

5.     Проблемы политического лидерства в советском обществе // ОН. – 1989. – №№ 1-6; 1990. – № 1-2.

6.     Ильин М.В., Коваль Б.И. Личность в политике: «Кто играет в короля?» // Полис. – 1991. – № 6.

7.     Михельс Р. Вожди и массы // Диалог. – 1990. – №№ 3, 5, 7, 9.

8.     Шпакова Р.П. Типы лидерства в социологии Макса Вебера // Социс. – 1988. – № 5.

9.     Ильясов Ф.Н. Политический маркетинг, или как «продать» вождя? // Полис. – 1997. – № 5.

10. Шестопал Е.Б. Оценка гражданином личности лидера // Полис. – 1997. – № 6.

11. Калмырзаев А. Влиятельна ли наша элита, или о тех, кто нами правит // Мысль. – 2000. – № 3.

12. Кретов Б.И. Политологическая теория лидерства // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 2.

13. Кретов Б.И. Типология лидерства // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 3.

14. Кретов Б.И. Современные западные концепции лидерства // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 4.

15. Гаман - Голутвина О.В. Политическая элита – определение основных понятий // Полис. – 2000. – № 3.

16. Щербинина Н.Г. Цветовая классификация политических лидеров России, или Лидер белый, красный и черный // Полис. – 2000. – № 4.

17. Шакерова А.Д. Политическое лидерство в период модернизации // Саясат. – 2000. – № 4-5.

18. Кангереев Н.Т. Политическая элита Казахстана в исторической             ретроспективе // Саясат. – 2001. – № 5.

19. Шакерова А.Д. К вопросу об особенностях политического лидерства в Казахстане // Саясат. – 2001. – № 5.

20. Бельгибаев С. Особенности политической элиты Казахстана // Саясат. – 2002. – № 2.

21. Заритовская Т., Тастенов А. Особенности номенклатуры как специфическая форма политической элиты // Саясат. – 2002. – № 2.

22. Осипов Н. Номенклатура умерла. Да здравствует номенклатура?! (некоторые аспекты проблемы формирования политической элиты независимого Казахстана) // Саясат. – 2002. – № 2.

23. Касымбеков М. К вопросу о соотношении института президентства и политического лидерства // Саясат. – 2002. – № 5.

24. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

 

 

1.26 Көсемдердің саяси портреті  (студенттің таңдауынша:  Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Назарбаев, Рузвельт, Черчиль, Де Голль, Ден Сяопин, М.Тетчер т.б.)

 

1. Саясатқа келген жолы.

2. Мемлекеттегі қызметі.

3. Қызметінің тарихи мазмұнын бағалау.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев. – М., 1993.

3.     Кто есть кто в Казахстане. – Алматы, 1995.

4.     Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье. – М., 1993.

5.     Лидеры современной социал-демократии. – М., 1991.

6.     Проблемы политического лидерства в советском обществе // ОН. – 1989. – № 1-6; 1990. – № 1-2.

7.     Вьюницкий В. Алгоритм Горбачева, алгоритм Ельцина // Диалог. – 1991. – № 4.

8.     Попов В.И. Маргарет Тетчер: человек и политик // МЭиМО. – 1990. – № 12.

9.     Согрин В.М. Горбачев: личность и история // ОНС. – 1992. – № 3.

10. Такер Р. Политическая культура и лидерство в Советской России от Ленина до Горбачева // США: экономика, политика, идеология. – 1990. – № 1-6.

11. Ударцев С. Махатма Ганди: уроки жизни (к 125-летию со дня рождения) // Мысль. – 1995. – № 9.

12. Калмырзаев А. Влиятельна ли наша элита, или о тех, кто нами правит // Мысль. – 2000. – № 3.

13. Щербинина Н.Г. Цветовая классификация политических лидеров России, или Лидер белый, красный и черный // Полис. – 2000. – № 4.

14. Новикова Л.И. П.А. Столыпин как государственный деятель // Полис. – 2001. – № 4.

15. Бельгибаев С. Особенности политической элиты Казахстана // Саясат. – 2002. – № 2.

16. Заритовская Т., Тастенов А. Особенности номенклатуры как специфическая форма политической элиты // Саясат. – 2002. – № 2.

17. Осипов Н. Номенклатура умерла. Да здравствует номенклатура?! (некоторые аспекты проблемы формирования политической элиты независимого Казахстана) // Саясат. – 2002. – № 2.

18. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

1.27 Саяси мәдениет

 

1. Саяси мәдениет: ұғымы, мәні, қоғамдық маңызы.

2. Саясаттану ғылымы саяси мәдениеттің түрлері туралы.

3. Қазақстандық саяси мәдениеттің қалыптасу ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Восток–Запад: Диалог культур: Докл. и выступл. II междунар. симпозиума. – Алматы, 1996.

3.     Брауди А.А., Дилигенский Г. Как изменить политическую культуру? // МЭиМО. – 1990. – № 2.

4.     Гаджиев К. Политическая культура – концептуальный аспект // Полис. – 1991. – № 6.

5.     Фарукшин М.Х. Политическая культура общества // СПН. – 1991. – № 5.

6.     Рябов А.И., Чистякова В.Г. Политическая культура // Вестник МГУ. Сер. 12. – 1995. – № 1.

7.     Баталов Э.Я. Политическая культура как социальный феномен // Вестник МГУ. Сер. 12. – 1995. – № 5.

8.     Андрианов М.С. Эмоциональная составляющая политической культуры // Полис. – 1997. – № 2.

9.     Петро Н. О концепции политической культуры, или Основная ошибка советологии // Полис. – 1998. – № 1.

10. Шалабаев Ж. Политическая культура и ценности общества // Мысль. – 1995. – №5.

11. Бимен У.О. Формирование национальной идентичности в условиях мультикультуризма (На примере Таджикистана) // Полис. – 2000. – № 2.

12. Артемьев А.И. Политическая культура в реалиях современного казахстанского общества // Саясат. – 2000. – № 4-5.

13. Шауенов Е. Политическая культура и устойчивость демократии в Казахстане: подходы к изучению // Саясат. – 2001. – № 1.

14. Козлова О.Н. Культура в жизни общества // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 6.

15. Малинова О.Ю. Гражданство и политизация культурных различий (Размышления по поводу некоторых тенденций в англоязычной политической философии) // Полис. – 2004. – № 5.

16. Жубакова С. Воспитание политической культуры у школьников // Мысль. – 2004. – № 12.

17. Бейсенова Г. Развитие образования и культуры в век Интернета // Мысль. – 2005. – № 1.

18. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.28 Саясаттану ғылымы халықаралық қатынастар туралы

 

1. «Халықаралық қатынастар», «әлемдік саясат», «сыртқы саясат» ұғымдары.

2. Халықаралық қатынастар туралы негізгі теориялар.

3. ХХ ғасыр және соғыс пен бейбітшілік мәселесін шешу жолындағы жаңа мүмкіндіктер.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической  модернизации» (февраль 2005 г.). – Алматы, 2005.

2.     Капустин Б.Г. Глобальные проблемы мирового общественного развития. – М., 1991.

3.     Мурадян А.А. Самая благородная наука. Об основных понятиях международно-политической теории. – М., 1990.

4.     Алтухов В. О смене порядков в мировом общественном развитии // МЭиМО. – 1995. – № 4.

5.     Цыганков П.А. Раймон Арон о политической науке и социологии международных отношений // СПН. – 1991. – № 5.

6.     Цыганков П.А. Политология и международные отношения // Вестник МГУ. Сер. 18. – 1995. – № 3.

7.     Цыганков П.А. Политология и наука о международных отношениях: проблемы разграничения предметных областей // СПЖ. – 1995. – № 5.

8.     Хлюпин В. Казахстан в геополитическом измерении // Мысль. – 1996. – № 1.

9.     Калмырзаев А. Национализм. Космополитизм. Глобализм  // Мысль. – 2000. – № 10.

10. Кушкумбаев С.К. Центральная Азия: постсоветская конфигурация геополитического пространства // Саясат. – 1999. – №2.

11. Бондарец Л.М., Ходжамбердиев И.Б. Климат доверия в Азии: КНР – Центральная Азия // Саясат. – 1999. – №2.

12. Жоламан Р.К., Абен Е.М., Сатпаев Д.А. Политическая конкурентоспособность Казахстана в геополитическом измерении // Саясат. – 1999. – №3.

13. Павлов Ю.М. Мировой политический процесс: современные тенденции и пути их изучения // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 5.

14. Фурс В.Н. Глобализация жизненного мира в свете социальной теории (К постановке проблемы) // Общественные науки и современность. – 2000. – № 6.

15. Юсфин Ю.С. Наше общее будущее: две системы взглядов // Общественные науки и современность. – 2000. – № 2.

16. Проскурин С.А. Глобализация как фактор поляризации современного мира // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 4.

17. Ерасов Б.С. Социокультурные и геополитические принципы евразийства // Полис. – 2001. – № 5.

18. Замятин Д.Н. Геополитика: основные проблемы и итоги развития в ХХ веке // Полис. – 2001. – № 6.

19. Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С. Глобальный конфликт XXI в. (Размышления об истоках и перспективах межцивилизационных противоречий) // Полис. – 2001. – № 6.

20. Соловьев Э.Г. Геополитический анализ международных проблем современности: Pro et Contra // Полис. – 2001. – № 6.

21. Нысанбаев А. Глобализация и транзитное общество // Саясат. – 2001. – № 12.

22. Ермеков Р.К. Взаимодействие глобализации экономики и расширение демократии в современных условиях // Саясат. – 2001. – № 12.

23. Рамазанов А., Саханова А.Н. Глобализация: интернационализаци-онные координаты отношений собственности // Саясат. – 2001. – № 12.

24. Тастенов А.Ж. Антиглобалисты: мировая оппозиция или новые террористы? // Саясат. – 2001. – № 12.

25. Глобализация: результаты опроса жителей г. Алматы // Саясат. – 2001. – № 12.

26. Ретивых А.В. Евразия как геополитическая категория и концептуальная идея Н.А. Назарбаева // Саясат. – 2001. – № 1.

27. Анденов М. Давос: Казахстан в мировом сообществе // Саясат. – 2001. – № 2.

28. Дуйсебаев О. Казахстан и Япония: сотрудничество в области социальной жизни и культуры // Саясат. – 2002. – № 6.

29. Орсариев А. Процесс глобализации: пять ключевых вызовов безопасности национальных государств // Саясат. – 2002. – № 11.

30. Исмаилов М. Евразийская геополитика Казахстана, или наш ответ Хантингтону // Саясат. – 2002. – № 8.

31. Дашичев В.И. Политика глобального господства – от ХХ к ХХ1 веку // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3, 4.

32. Зотов В.Д. Цивилизации в ХХ1 веке – конфликты и война или диалог и сотрудничество? // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3.

33. «Новый мировой порядок» чреват мировыми катаклизмами? («круглый стол») // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 5.

34. Воронович Б.А., Торукало В.П. Человек в глобализирующемся мире: проблемы и тенденции // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 4.

35. Прахова Ю.М. Поворот к социологическому анализу в теории международных отношений // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 1.

36. Ирхин Ю.В. Современный мир глазами международного политологического сообщества // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 4.

37. Кулагин В.М. Режимный фактор во внешней политике постсоветских государств // Полис. – 2004. – № 1.

38. Ильин М.В. Слуга двух господ (О пересечении компетенций политической науки и международных исследований) // Полис. – 2004. – № 5.

39. Ионов И.Н. В пространстве глобальной политической истории  // Полис. – 2004. – № 2.

40. Чепинский С. «Историческое время и глобализация» // Полис. – 2004. – № 4.

41. Туебеков Ж., Курманов О. Становление нового международного порядка // Мысль. – 2004. – № 4.

42. Кикимов А. Угрозы национальной безопасности в условиях глобализации // Саясат. – 2004. – № 12.

43. Песков Д.Н. Мировая политика, или Бег на месте // Полис. – 2005. – № 1.

44. Чихарев И.А. Многомерность мировой политики (К современным дискуссиям) // Полис. – 2005. – № 1.

45. Кенжегузин М. Глобализация и национальные экономические интересы Казахстана  // Мысль. – 2005. – № 1.

46. Еремин А. Грозит ли нам перенаселение? // Мысль. – 2005. – № 2.

47. Стюарт Ю. Соглашение о партнерстве между ЕС и Казахстаном – спустя 5 лет // Мысль. – 2005. – № 2.

48. Жалелева Р., Шевелев С. Механизмы использования позитивных факторов глобализации экономики // Саясат. – 2005. – № 1.

49. Федосеев С. Современная война и вооруженный конфликт: содержание и различия // Саясат. – 2005. – № 1.

50. Курманов О. Глобализация и новый мировой порядок // Саясат. – 2005. – № 1.

51. Баильдинов Е. Военное строительство Казахстана в контексте устойчивого развития // Саясат. – 2005. – № 1.

52. Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

 

1.29 Саясаттану адамзаттың келешегі туралы

 

1. Д.Беллдың  «постиндустриалдық қоғам» туралы теориясы.

2. Ақпараттық қоғам теориясы.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Воронина Т.А. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. – М., 1995.

2.     Гончаренко В.В. XXI век в зеркале футурологии. – М., 1987.

3.     Медоуз Д.Л. Пределы роста. – М., 1991.

4.     Тоффлер Д. Третья волна. – М., 1992.

5.     Белл Д. Вступление в постиндустриальное общество. – М., 1973.

6.     Медоуз Д.Л. За пределами роста // Вестник МГУ. Сер. 12. – 1995. – № 5.

7.     Нейсбитт Дж., Абурдин П. Что нас ждет? Мегатенденции. «Год 2000». – М., 1992.

8.     Сидоркин Т.Ю. Пределы роста на пороге XXI века // Вестник МГУ. Сер. 12. – 1995. – № 5.

9.     Симоненко В.Г. От индустриального к информационному обществу // СПЖ. – 1995. – № 4.

10. Иноземцев В.Л. Постиндустриальное хозяйство и «постиндустриальное» общество // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3.

11. Левяш И.Я. Постиндустриализм: проблема адекватности концепта // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3.

12. Юсфин Ю.С. Наше общее будущее: две системы взглядов // Общественные науки и современность. – 2000. – № 2.

13. Назаретян А.П. В зеркале двух веков. Предварительные оценки и сценарии. Статья 1  // Общественные науки и современность. – 2000. – № 6.

14. Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С. Глобальный конфликт XXI в. (Размышления об истоках и перспективах межцивилизационных противоречий) // Полис. – 2001. – № 6.

15. Соловьев Э.Г. Геополитический анализ международных проблем современности: Proet Contra // Полис. – 2001. – № 6.

16. Воронович Б.А., Торукало В.П. Человек в глобализирующемся мире: проблемы и тенденции // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 4.

17. Ирхин Ю.В. Современный мир глазами международного политологического сообщества // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 4.

18. Шайхитдинова С.К. О необходимости критической теории информационного общества // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 5.

19. Чепинский С. «Историческое время и глобализация» // Полис. – 2004. – № 4.

20. Иноземцев В.Л. Старые противоречия «нового» империализма  // Полис. – 2004. – № 3.

21. Лукин А.В. Мир глобализирующийся и взаимозависимый // Полис. – 2004. – № 5.

22. Балгин Р. Казахстан в контексте нового информационного порядка // Саясат. – 2004. – № 12.

23. Успанова М. Современные концепции планирования на макро- и микроуровне // Саясат. – 2004. – № 12.

  

Тарау 2. «Қазақстанның саяси өмірі»

1 - тақырып. Қазақстан Республикасының саяси жүйесі

 

1. Қазақстан мемлекеттілігінің түп-тамырлары.

2. Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігінің қалыптасуы.

3. ҚР-дағы саяси жүйенің құрылымы мен ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу // Казахстанская правда. - 1996. - 30 августа.

2.     Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. - Алматы, 1996.

3.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

4.     Декларация о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической республики. - 25. 10. 1990г. // Казахстанская правда. - 1990. - 28 октября.

5.     Конституционный закон Республики Казахстан о государственной независимости Республики Казахстан. - 16. 12. 1991г. // Казахстанская правда. - 1991. - 18 декабря.

6.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

7.     Закон Казахской Советской Социалистической республики об учреждении поста Президента Ка. ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Каз. ССР // Ведомости Верховного Совета Каз. ССР. - 1990. - № 18.

8.     Закон Республики Казахстан о гражданстве Республики Казахстан 20.12. 1991г. // Казахстанская правда. - 1992. - 14 февраля.

9.     Т. Омаров. Государственный  суверенитет Казахстана  и становление  общеказахстанского  патриотического  сознания граждан. Саясат – Полис, 2005г. №12.

10. Г. Асылханова. О процессах  политического  развития Казахстана. Саясат – Полис, 2005г. №12.

11. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

12. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

 

2 - тақырып. КСРО – ның  егемендігі  туралы декларация (1990  ж).  Қазақстан Республикасының  мемлекеттік  тәуелсіздігі туралы конституциялық заң (1991ж) және оның тарихи маңызы

 

1. ССРО  құлағанға дейінгі  Қазақстанның саяси  жүйесі.

2. КСРО – ның  егемендігі туралы  декларация оның  маңызы мен шектеулі мүмкіншіліктері.

3. Конституциялық  заң (1991 ж) және Қазақстанның мемлекеттік  тәуелсіздікке  қол жеткізуі.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Декларация о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики, 25.10.1990 г. //Казахстанская правда. –1990 г. – 28 октября.

2.     Конституционный Закон Республики Казахстан о государственной независимости Республики Казахстан, 16.12.1991 // Казахстанская правда. – 1991. – 18 декабря.

3.     Баймаханов М.Т., Вайсберг Л.М., Котов А.К. Становление суверенитета Республики Казахстан. – Алматы, 1994.

4.     Баймаханов М.Т. Атрибуты государственной независимости Казахстана. Научные труды // Адилет. – 1997. – № 1.

5.     Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. – Алматы, 1996.

6.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

7.     Ашимбаев М.С. К вопросу о факторах  и особенностях политического развития Казахстана // Саясат. – 2001. – № 3.

8.     Артыкбаев Т. Институционализация политических систем постсоветских республик // Саясат. – 2002. – № 9-10.

9.     Саданбеков Ж. Политические тенденции постсоветского периода // Саясат. – 2002. – № 7.

10. Нурпеисов Е., Котов А. Государство Казахстан: от ханской власти к президентской республике. – Алматы, 1995.

11. Макашев Е. Политические и конституционные основы суверенизации Казахстана // Мысль. – 2000. – № 4.

12. Хроника обретения независимости. 1991–2001 гг. // Мысль. – 2000. – № 3-12.

 

3 - тақырып. 1995 жылғы Конституциялық  реформа: себебі, сипаты

 

1. 1993 ж Конституция және оның ереркшелігі.

2. ҚР президентінің 1995 ж конституциялық реформаның қажеттілігі туралы пікірі.

3. ҚР  конституциясының  (1995 ж) негізгі  ерекшеліктері мен  маңызы.

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Декларация о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической республики. - 25. 10. 1990г. // Казахстанская правда. - 1990. - 28 октября.

2.     Конституционный закон Республики Казахстан о государственной независимости Республики Казахстан. - 16. 12. 1991г. // Казахстанская правда. - 1991. - 18 декабря.

3.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1993.

4.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

5.     Закон Республики Казахстан о внесении на переходный период изменений и дополнений в Закон Каз. ССР “О местном самоуправлении и местных Советах народных депутатов Каз. ССР” (15.02.1991г.) // Казахстанская правд. - 1992. - 24 января.

6.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу // Казахстанская правда. - 1996. - 30 августа.

7.     Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. - Алматы, 1996.

8.     Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. - Алматы, 1992.

9.     Котов А. Суверенитет и разделение властей // Мысль. - 1994. - № 6.

10. Котов А. Новое ли государство Республики Казахстан? // Мысль. - 1994. - № 7.

11. Т. Омаров. Государственный  суверенитет Казахстана  и становление  общеказахстанского  патриотического  сознания граждан. Саясат – Полис, 2005г. №12.

12. Г. Асылханова. О процессах  политического  развития Казахстана. Саясат – Полис, 2005г. №12.

13. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

14. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

15. Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

16. Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

17. Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

18. Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

19. О. Юров. Этнополитические  предпосылки  интеграции постсоветского  пространства. – Саясат – Полис, 2007. №3.

20. Ахметов К. Разделение власти: Теория  и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3.

21. Г. Асылханова. О процессах политического развития Казахстана. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

22. Котов А. Конституционная  реформа – начало политической  модернизации общества. – Мысль, 2006г. №8.

23. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

24. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

25. Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005г. №10.

26. Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

27. Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

28. Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

29. Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

30. Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

31. Аршабеков Н. Культурная  политика  как  механизм  системной  трансформации общества.  – Саясат – Полис, 2006г. №12.

32. Г. Асылханова. О процессах политического развития Казахстана. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

33. Котов А. Конституционная  реформа – начало политической  модернизации общества. – Мысль, 2006г. №8.

34. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

35. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

36. Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005г. №10.

37. Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

38. Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

39. Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

40. Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

41. Еремин А.  Коррупция:  сдаст ли она позиции? – Мысль, 2005г. №6.

42. Калмырзаев А. Послание Президента  - важный программный  документ,  наполненный идеями  обновления и созидания. – Мысль, 2005г. №5.

43. Сапаргалиев Г. Президентская форма правления  себя оправдывает. – Мысль, 2005г. №7. 

44. Кубаев К. Механизм  взаимодействия  государствеенной власти и администрирования. – Мысль, 2005г. №5.

45. Шагирова А. НПО против бюрократии. – Мысль, 2005г.№12.

46. Досмагамбетова Г. Государственная власть и местное  самоуправление. – Мысль, 2006г. №9.

47. Сиврюкова В.А. Роль  Палаты общественных  экспертов при Мажилисе Парламента РК в законотворческом процессе. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

48. Ударцев С.Ф. Палата общественных  экспертов при Мажилисе: пути  совершенствования ее  деятельности. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

49. Байльдинов Е.  Демократический  или  псевдодемократический  политический  процесс как реализиция  этнокультурных  различий. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

50. Ахметтаев А. Социальные  факторы  реформирования  как средство  преобразования общества. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

51. Султанов С. Состояние  представительной  демократии в Казахстане на современном этапе. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

52. Т. Асанов. Новый этап политической модернизации в Казахстане. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

53. Ф. Жармакина. Социальная цена  казахстанской  модернизации. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

 

4 - тақырып. Қазақстан Республикасы конституциясындағы  мемлекеттегі бірінші тұлға ретіндегі президенттің құқығы, қызметі мен рөлі туралы тұжырымдар

 

1.Қазақстандағы президенттік билік режиміне өтудің қажеттілігі.

2. ҚР президентінің құқығы мен қызметі (1995 ж конституция бойынша).

3.ҚР президентінің арбитражды қызметі.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Закон Казахской Советской Социалистической республики об учреждении поста Президента Каз. ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Каз. ССР // Ведомости Верховного Совета Каз. ССР. - 1990. - № 18.

3.     О президенте Республики Казахстан. Указ Президент Республики Казахстан // Казахстанская правда. - 1995.- 28 декабря.

4.     Малиновский В. Президент и его  конституционный статус // Мысль. - 1994. - № 11.

5.     Котов А. Особенности президентской республики по Конституции 1995г. // Мысль. - 1995. - № 10.

6.     Абельдинов А., Конабаев О. Президент республики - символ и гарант незыблемости Конституции // Мысль. - 1996. - № 8.

7.     Булуктаев Ю.О. Выборы президента Республики Казахстан: опыт стравнительного политико-правового анализа. - Алматы, 1994.

8.     Джунусова Ж.Х. Республика Казахстан: Президент. Институты демократии. - Алматы, 1996.

9.     Нурпеисов Е., Котов А. Государство Казахстан: от ханской власти к президентской республике.- Алматы, Жетi жаргы, 1995.

10. Тасмагамбетов И. Основные тенденции политической трансформации казахстанского общества // Саясат. - 1997. - № 6.

11. Сапаргалиев Г. Президентская форма правления. В чем ее суть? // Вести Казахстана. - 1995. - 12 августа.

12. Ертысбаев Е. Какое государство мы строим? // Казахстанская правда. - 1995. - 24 августа.

13. Семенова Л.Н. Конституция как зеркало политического режима // Мысль. - 1996. - № 2.

14. Давлетьяров Б. Можно ли считать Казахстан правовым государством? // ЮГ. - 1996. - № 12.

15. Машан И и др. Трансформация системы правления в Казахстане. // Саясат. - 1998. - № 10.                     

16. Г. Асылханова. О процессах  политического  развития Казахстана. Саясат – Полис, 2005г. №12.

17. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

18. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

19. Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005г. №10.

20. Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

21. Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

22. Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

23. Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

24. Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

25. Сапаргалиева Г. Президентская  форма  правления  себя  оправдывает. – Мысль, 2005г. №7.

26. Ахметов К. Разделение власти: Теория  и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3.

27. Султанов С. Состояние  представительной  демократии в Казахстане на современном этапе. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

28. О.И. Зазнаев. Индексный анализ  полупрезидентских  государств Европы и постсоветского  пространства. – Полис, 2007г. №2.

29. Фатенков А.Н.  Кто должен  править: люди или законы,  массы или  личности? (Апология экзистенциальной автократии).  – Полис, 2005г. №2.

30. Д. Шарипова. Президентская  и парламентская  формы  правления: о праве выбора. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

 

5 - тақырып. Қазақстан – президенттік Республика: даму кезеңдері мен  ерекшеліктері

        

1. Президент мансабын бекіту (1990 ж) және бұл қадамның Қазақстан үшін маңыздылығы.

2. Қазақстандағы  президенттік  институттың  даму кезеңдері.

3. ҚР-дағы 1995 ж конституция және Қазақстандағы президенттік биліктің ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1993.

2.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

3.     Закон Казахской Советской Социалистической республики об учреждении поста Президента Каз. ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Каз. ССР // Ведомости Верховного Совета Каз. ССР. - 1990. - № 18.

4.     Котов А. Особенности президентской республики по Конституции 1995г. // Мысль. - 1995. - № 10.

5.     Сапаргалиев Г. Президентская форма правления. В чем ее суть? // Вести Казахстана. - 1995.- 12 августа.

6.     Ертысбаев Е. Какое государство мы строим? // Казахстанская  правда.  1995.- 24 августа.

7.     Семенова Л.Н. Конституция как зеркало политического режима // Мысль. - 1996. - № 2.

8.     Давлетьяров Б. Можно ли считать Казахстан правовым государством? // ЮГ. - 1996. - № 12.

9.     Тасмагамбетов И. Основные тенденции политической трансформации казахстанского общества // Саясат. - 1997. - № 6.

10. Машан И и др. Трансформация системы правления в Казахстане //  Саясат. - 1998. - № 10.

11. Жасанов Р. Президентская власть в Казахстане: французский опыт // Саясат. - 1999. - № 5.

12. Г. Асылханова. О процессах  политического  развития Казахстана. Саясат – Полис, 2005г. №12.

13. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

14. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

15. Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005г. №10.

16. Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

17. Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

18. Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

19. Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

20. Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

21. Сапаргалиева Г. Президентская  форма  правления  себя  оправдывает. – Мысль, 2005г. №7.

22. Ахметов К. Разделение власти: Теория  и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3.

23. Султанов С. Состояние  представительной  демократии в Казахстане на современном этапе. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

24. О.И. Зазнаев. Индексный анализ  полупрезидентских  государств Европы и постсоветского  пространства. – Полис, 2007г. №2.

25. Фатенков А.Н.  Кто должен  править: люди или законы,  массы или  личности? (Апология экзистенциальной автократии).  – Полис, 2005г. №2.

26. Д. Шарипова. Президентская  и парламентская  формы  правления: о праве выбора. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

 

6 - тақырып. АҚШ, Россия және Қазақстандағы президенттік республика (салыстыру)

 

1.Президенттік республика және оның парламенттік республикадан өзгешелігі.

2. АҚШ пен Россиядағы президенттік республиканың негізгі ерекшеліктері.

3. Қазақстандағы президенттік республика және оның ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Декларация  Верховного Совета Каз. ССР “О государственном суверенитете Каз.ССР”. - (25.Х.1990г.) // Каз. правда. - 1990. - 28 октября.

2.     Конституционный Закон о государственной независимости Республики Казахстан. - (16.ХII. 1991г.) // Каз. правда. - 1991.- 18 декабря.

3.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1993.

4.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

5.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

6.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу // Каз. правда. - 1996.

-30 августа.

7.     Нурпеисов Е.К., Котов А.Н. Государство Казахстан: от ханской власти к президентской республике. - А. Жетi Жаргы. - 1995. - глава 2.

8.     Тасмагамбетов И.Н. Основные тенденции политической трансформации казахстанского общества //  Саясат. - 1997. - № 6.

9.     Машан М. и др. Трансформация системы управления в Казахстане // Саясат. - 1998. - № 10.

10. Конституции 16 стран мира. Сборник конституций стран членов СНГ, Балтии и ряда других государств мира. - Алматы, 1995.

11. Жасанов Р. Президентская власть в Казахстане: французский опыт // Саясат. - 1999. - № 5.

12. Согрин В. Президенты и демократия (американский опыт) // США-Канада. - 1999. - № 6.

13. Иванян Э. Президентская власть в США // США-Канада. - 1999. - № 2.

14. Булуктаев Ю. Как избирают президентов. Казахстан и мировой опыт // Мысль. - 1997. - № 9.

15. Лукпанова С. Президентская власть в Казахстане: уроки мирового опыта // Мысль. - 1997. - № 2.

16. Г. Асылханова. О процессах  политического  развития Казахстана. Саясат – Полис, 2005г. №12.

17. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

18. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

19. Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005г. №10.

20. Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

21. Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

22. Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

23. Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

24. Сапаргалиева Г. Президентская  форма  правления  себя  оправдывает. – Мысль, 2005г. №7.

25. Ахметов К. Разделение власти: Теория  и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3.

26. Султанов С. Состояние  представительной  демократии в Казахстане на современном этапе. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

27. О.И. Зазнаев. Индексный анализ  полупрезидентских  государств Европы и постсоветского  пространства. – Полис, 2007г. №2.

28. Фатенков А.Н.  Кто должен  править: люди или законы,  массы или  личности? (Апология экзистенциальной автократии).  – Полис, 2005г. №2.

29. Д. Шарипова. Президентская  и парламентская  формы  правления: о праве выбора. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

 

7 - тақырып. Қазақстан: қалыптасуы мен демократия жолындағы дамуы

 

1. ҚР конституциясы құқықтық мемлекет қалыптасуының негізі.

2. Қазақстандағы  азаматтық қоғам қалыптасуының ерекшеліктері.

3. Құқықтық мемлекет құруға ұмтылыс ағымдары.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Закон Республики Казахстан о внесении на переходный период изменений и дополнений в Закон Каз. ССР “О местном самоуправлении и местных Советах народных депутатов Каз. ССР” (15. 02. 1991г.) // Казахстанская правда. - 1992. - 24 января.

3.     Указ Президента Республики Казахстан о совершенствовании организации и деятельности органов государственного управления Республики Казахстан в условиях экономической реформы. - 7.02. 1992г. // Казахстанская правда. - 1992. - 8 февраля.

4.     Насущные задачи местных администраций // Казахстанская правда. - 1992. - 11 марта.

5.     Матюхин А. Гражданское общество в Казахстане // Мысль. - 1993. -№ 12.

6.     Исмагамбетов Т. Гражданское общество в Казахстане: проблемы и перспективы // Саясат. - 1998. - № 9.

7.     Кадырбекулы Д. Сравнительный анализ развития гражданского общества в Казахстане и западных странах // Мысль. - 2000. - № 4.

8.     Гражданское общество? Наш вариант. Беседа с доктором юридических  наук  Б. Бейсеновым  // Мысль. - 1997. - № 7.

9.     Котов А. Конституционная  реформа – начало политической  модернизации общества. – Мысль, 2006г. №8.

10. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

11. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

12. Ахметов К. Разделение власти: Теория  и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3.

13. Малинин Г. Социальная  трансформация  казахстанского  общества: особенности  и тенденции. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

14. Котов А. Конституционная  реформа – начало политической  модернизации общества. – Мысль, 2006г. №8.

15. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

16. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

17. Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005г. №10.

18. Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

19. Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

20. Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

21. Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

22. Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

23. Еремин А.  Коррупция:  сдаст ли она позиции? – Мысль, 2005г. №6.

24. Калмырзаев А. Послание Президента  - важный программный  документ,  наполненный идеями  обновления и созидания. – Мысль, 2005г. №5.

25. Сапаргалиев Г. Президентская форма правления  себя оправдывает. – Мысль, 2005г. №7. 

26. Кубаев К. Механизм  взаимодействия  государствеенной власти и администрирования. – Мысль, 2005г. №5.

27. Шагирова А. НПО против бюрократии. – Мысль, 2005г.№12.

28. Досмагамбетова Г. Государственная власть и местное  самоуправление. – Мысль, 2006г. №9.

29. Сиврюкова В.А. Роль  Палаты общественных  экспертов при Мажилисе Парламента РК в законотворческом процессе. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

30. Ударцев С.Ф. Палата общественных  экспертов при Мажилисе: пути  совершенствования ее  деятельности. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

31. Байльдинов Е.  Демократический  или  псевдодемократический  политический  процесс как реализиция  этнокультурных  различий. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

32. Ахметтаев А. Социальные  факторы  реформирования  как средство  преобразования общества. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

33. Султанов С. Состояние  представительной  демократии в Казахстане на современном этапе. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

34. Т. Асанов. Новый этап политической модернизации в Казахстане. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

35. Ф. Жармакина. Социальная цена  казахстанской  модернизации. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

 

8 - тақырып.  Билік және оппозиция ( Қазақстандағы)

 

1. Демократиялық қоғамдағы оппозицияның рөлі мен орны.

2. Қазақстандағы саяси оппозиция: негізгі әркелкілігі, өкіметпен қарым-қатынасы.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Давлетьяров Б. Можно ли считать Казахстан правовым государством? ЮГ. - 1996. - № 12.

3.     Чеботарев А. Проблемы становления оппозиции как полноценного элемента политической системы РК // Саясат. - 1998. - № 11.

4.     Чеботарев А. Казахстанская оппозиция в президентких выборах // Саясат. - 1999. - № 2-3.

5.     Чеботарев А., Исмаилова С. Предвыборная борьба правящей элиты и оппозиции // Саясат. - 1999. - № 7.

6.     Еремин А. Оппозиция сдает позиции // Мысль. - 1995. - № 6.

7.     Бисембаев А. Политический портрет казахстанской оппозиции - 2 // Казахстанская правда. - 1997. - 30 октября.

8.     Ертысбаев Е. Политический портрет казахстанской оппозиции (интервью) // Караван. - 1997. - 21 февраля.

9.     Куттыкадам С. Розовые сны оппозиции  // Аргументы и факты (Казахстан). - 1997. - № 23.

10. Куликов Ю. Страдания юной оппозиции // Деловая неделя. - 1997. - 18 апреля.

11. Сартаев Р. Оппозиция:  роль и функции в обществе // Казахстанские новости. - 1996. - 16 марта.

12. Национальный  диалог: барометр и компас согласия. Интервью Ертысбаева Е // Казахстанская правда. - 2000. - 24 июня.

13. Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

14. Дуванов С. Диссидентство как детская болезнь казахстанской оппозиции // Солдат. - 2000. - 30 мая.

15. Бабакумаров Е. Оппозиционные политические силы РК: анализ тенденций развития.  - Алматы, 1994.

16. Ахметов К. Разделение власти: Теория  и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3.

17. Бексултанов М. Диалог  в процессе формирования  общественного  согласия. – Мысль, 2005г. №11.

18. Кубаев К. Механизм  взаимодействия  государствеенной власти и администрирования. – Мысль, 2005г. №5.

19. Шагирова А. НПО против бюрократии. – Мысль, 2005г. №12.

20. Малинин Г. Социальная  трансформация  казахстанского  общества: особенности  и тенденции. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

 

9 - тақырып.  Қазақстан  Республикасындағы сайлау жүйесі мен ерекшеліктері

 

1. ҚР конституциясы Қазақстан азаматтарының саяси құқықтары туралы.

2. Сайлау туралы заң және ҚР-дағы сайлау жүйесінің негізгі принциптері мен ерекшеліктері.

3. Қазақстандағы сайлау процесі дамуының ағымдары мен болашағы.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Закон о выборах в РК. - Алматы, 1996.      

3.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу // Каз. правда. -  1996. - 30 августа.

4.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

5.     Мурзалин Ж. Парламентские выборы: политико - психологический анализ // Саясат. - 1999. - № 7. 

6.     Тасмагамбетов И.Н. Основные тенденции политической трансформации казахстанского общества // Саясат. - 1997. - № 6.

7.     Машанов М. Избирательная система  Республики Казахстан и ее влияние на политические процессы // Саясат. - 1995. - № 5.

8.     Машан М.  Парламентские выборы как механизм адаптации политической системы Казахстана // Саясат. - 1999. - № 7.

9.     Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис. - 1992. - № 5-6.  

10. Мацупа Л. Народный избранник или... . - Мысль,  2006г. №2.

11. Султанов С. Состояние  представительной  демократии в Казахстане на современном этапе. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

 

10 - тақырып. Мемлекеттік билік жүйесіндегі парламент

 

1. ҚР конституциясы орындаушы өкіметтің мақсаты мен   тапсырмасы туралы.

2. Орындаушы өкіметтің құрылымы.

3.Қазақстанның экономикалық және саяси өміріндегі орындаушы өкіметтің рөлі.

  

Әдебиеттер тізімі 

1.     Декларация Верховного Совета Каз.ССР “О государственном суверенитете Каз. ССР”. - (25. Х. 1990г.) // Каз. правда. - 1990. - 28 октября.

2.     Конституционный Закон о государственной независимости Республики Казахстан. - (16.ХII. 1991г.) // Каз. правда. - 1991. - 18 декабря.

3.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1993.

4.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

5.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу // Каз. правда. -  1996. - 30 августа.

6.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

7.     Абдильдин С. Парламент Казахстана: от Союза к государственности. - Алматы, 1993.

8.     Нурпеисов Е.К., Котов А.Н. Государство Казахстан: от ханской власти к президентской республике. - А. Жетi Жаргы. - 1995. - глава 2.

9.     Тасмагамбетов И.Н. Основные тенденции политической трансформации казахстанского общества // ж. Саясат. - 1997. - № 6.

10. Машан М. и др. Трансформация системы управления в Казахстане. // Саясат. - 1998. - № 10.

11. Жансугурова Ж. Проблемы развития парламентаризма в Казахстане // Евразийское сообщество: экономика, политика, безопасность. - 1995. -  № 3.

12. Котов А. Конституционная  реформа – начало политической  модернизации общества. – Мысль, 2006г. №8.

13. Сапаргалиева Г. Президентская  форма  правления  себя  оправдывает. – Мысль, 2005г. №7.

14. Ахметов К. Разделение власти: Теория  и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г.№3.

15. Досмагамбетова Г. Государственная власть и местное  самоуправление. – Мысль, 2006г. №9.

16. Мацупа Л. Народный избранник или... . - Мысль,  2006г.№2.

17. Сиврюкова В.А. Роль  Палаты общественных  экспертов при Мажилисе Парламента РК в законотворческом процессе. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

18. Ударцев С.Ф. Палата общественных  экспертов при Мажилисе: пути  совершенствования ее  деятельности. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

19. Адилова Р. Парламентаризм в системе  представительной  власти  Казахстана (парламентские  слушания  как явление  парламентаризма). – Саясат – Полис, 2007г. №3.

 

11 - тақырып. ҚР-дағы орындаушы үкімет

 

1. ҚР крнституциясы орындаушы өкіметтің мақсаты мен тапсырмасы туралы.

2. Орындаушы  үкіметтің құрылымы.

3. Қазақстанның экономикалық және саяси өміріндегі орындаушы өкіметтің рөлі.

 

Әдебеиттер тізімі 

1.     Декларация Верховного Совета Каз.ССР “О государственном суверенитете Каз. ССР”. - (25. Х. 1990г.) // Каз. правда. - 1990. - 28 октября.

2.     Конституционный Закон о государственной независимости Республики Казахстан. - (16.ХII. 1991г.) // Каз. правда. - 1991. - 18 декабря.

3.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1993.

4.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

5.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу // Каз. правда. -  1996. - 30 августа.

6.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

7.     Нурпеисов Е.К., Котов А.Н. Государство Казахстан: от ханской власти к президентской республике. - А. Жетi Жаргы. - 1995. - глава 2.

8.     Тасмагамбетов И.Н. Основные тенденции политической трансформации казахстанского общества // ж. Саясат. - 1997. - № 6.

9.     Машан М. и др. Трансформация системы управления в Казахстане. // Саясат. - 1998. - № 10.

10. Умбеталиева Т. Правительство и парламент: уровни взаимоотношений // Саясат. - 1999. - № 2.

11. Сапаргалиева Г. Президентская  форма  правления  себя  оправдывает. – Мысль, 2005г. №7.

12. Ахметов К. Разделение власти: Теория  и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г.№3.

13. Досмагамбетова Г. Государственная власть и местное  самоуправление. – Мысль, 2006г. №9.

14. Жумабеков Н. Сельские  неправительственные  организации Казахстана: социологический портрет. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

 

12 - тақырып. Қазақстандағы көппартиялылық: пайда  болуы және ерекшеліктері

 

1. Қазақстандағы көппартиялықтың даму кезеңдері мен ерекшеліктері.

3. Қазіргі  кезеңдегі Қазақстанның  саяси  партиялары және оның  типологиясы.

 

Әдебиеттер тізімі

 

1.     Закон о политических партиях в РК // Казахстанская правда. - 1996.

2.     Пономарев В.А. Общественные организации в Казахстане и Кыргызстане (1987-91). Опыт справочника. - Алма-Ата: Глагол, 1991. - 100 стр.

3.     Политические партии Казахстана и их программные документы (сборник. - вып. I, II). - Алматы., 1994.

4.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

5.     Булуктаев Ю., Дьяченко С., Кармазина Л. Политические партии Казахстана. Справочник. - Алматы, 1998.

6.     Сейдуманов С.Т. Феномен многопартийности в Казахстане. - Алматы. - 1997. - 280 стр.

7.     Бабакумаров Е., Булуктаев Ю., Кушербаев К. Казахстан сегодня: мир политических партий.  - Алматы.,  - 1995. - 127 с.

8.     Дьяченко С., Кармазина Л. Многопартийность: проблемы и перспективы // Мысль. - 1998. - № 2.

9.     Ахметов К.Г. Что следует за Декларациями ( о партиях ПНКК и ДПК) // Мысль. - 1997. - № 10.

10. Ахметов К.Г. ПНЕК : особенности идеологии и деятельности //  Мысль. - 1998. - № 7.

11. Ахметов К.Г. Исчезнувшая партия  //  Мысль. - 2000. - № 5.

12. Машан М и др. Партийная система Казахстана:  партологические и системные аспекты // Саясат. - 1999. - № 2-3.

13. Исмаилова С., Чеботарев А. Особенности партийного строительства в Казахстане в 1997-1998 гг. // Саясат. - 1999. - № 4.

14. Мурзалин Ж.  Куда движется партийная система Казахстана? // Саясат. - 1999. - № 4.

15. Государство и политические партии: истории и современность. Сб. материалов республиканской научно-практической конференции. - Алматы, 1998.

16. Е. Байльдинов. Политические  партии: позиции или  амбиции? – Мысль, 2007г. №3.

17.       Мелешкина Е.Ю. Политические  партии  на постсоветском  пространстве: опыт  коллективного исследования. – Полис, 2006г. №6.

 

13 - тақырып. Бір партия анализі (таңдау бойынша)

 

1. Пайда болуының себебі мен салдары.

2. Мақсаты мен тапсырмасы, бағдарламалық құжаты.

3. Мемлекеттің саяси даму процесіндегі партия потенциалы.

 

Әдебеиттер тізімі 

1.     Закон о политических партиях в РК // Казахстанская правда. - 1996.

2.     Пономарев В.А. Общественные организации в Казахстане и Кыргызстане (1987-91). Опыт справочника. - Алма-Ата: Глагол, - 1991. - 100 стр.

3.     Политические партии Казахстана и их программные документы (сборник. - вып. I, II). - Алматы, 1994.

4.     Булуктаев Ю., Дьяченко С., Кармазина Л. Политические партии Казахстана. Справочник. - Алматы, 1998.

5.     Сейдуманов С.Т. Феномен многопартийности в Казахстане. -Алматы., 1997. - 280 с.

6.     Бабакумаров Е., Булуктаев Ю., Кушербаев К. Казахстан сегодня: мир политических партий. - Алматы., 1995. - 127 с.

7.     Дьяченко С., Кармазина Л. Многопартийность: проблемы и перспективы // Мысль. - 1998. - № 2.

8.     Ахметов К.Г. Что следует за декларациями ( о партиях ПНКК и ДПК) // Мысль. - 1997. - № 10.

9.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

10. Ахметов К.Г. ПНЕК : особенности идеологии и деятельности //  Мысль. - 1998. - № 7.

11. Ахметов К.Г.  Исчезнувшая партия // Мысль. - 2000. - № 5.

12. Машан М и др. Партийная система Казахстана:  партологические и системные аспекты // Саясат. - 1999. - № 2-3.

13. Исмаилова С., Чеботарев А. Особенности партийного строительства в Казахстане в 1997-1998 гг. // Саясат. - 1999. - № 4.

14. Мурзалин Ж.  Тенденции развития партийной системы в Казахстане // Саясат. - 1999. - № 10.       

15. Е. Байльдинов. Политические  партии: позиции или  амбиции? – Мысль, 2007г. №3.

16. Мелешкина Е.Ю. Политические  партии  на постсоветском  пространстве: опыт  коллективного исследования. – Полис, 2006г. №6.

 

14 - тақырып. Қазақстандағы қоғамдық-саяси бірлестіктер мен қозғалыстар

 

1. Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстардың қалыптасуы мен дамуы.

2. Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстарды құрудағы  қоғамдық құқық негіздері туралы заң.

 

Әдебеиттер тізімі 

1.     Закон РК об общественных объединениях . - Алматы, 1996.

2.     Пономарев В.А. Общественные организации в Казахстане и Кыргызстане (1987-91). Опыт справочника. - Алма-Ата. Глагол. - 1991. - 100 стр.

3.     Карсаков И. Государство и партии. Классификация и правовое регулирование общественно-политических объединений в Казахстане // Мысль. -  1995. - № 9.

4.     Кушербаев К. Эволюция законадательства об общественных объединениях и политических партиях // Мысль. - 1996. - № 12.

5.     Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005г. №10.

6.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

7.     Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

8.     Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

9.     Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

10. Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

 

15 - тақырып. Қоғамдық қозғалыстар сипаттамасы (таңдау бойынша)

 

1. Пайда болу тарихы..

2. Негізгі мақсаты мен тапсырмасы.

3. Потенциалы мен тәжірибелік қызметі туралы.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Закон РК об общественных объединениях . - Алматы, 1996.

2.     Пономарев В.А. Общественные организации в Казахстане и Кыргызстане (1987-91). Опыт справочника. - Алма-Ата. Глагол. - 1991. - 100 стр.

3.     Программные и уставные документы общественно-политических объединений Казахстана (найти самостоятельно)

4.     Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005г. №10.

5.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

6.     Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

7.     Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

8.     Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

9.     Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

 

16 - тақырып. Қазақстандағы саяси  мәдениет: ерекшелігі мен дамуы

 

1. Саяси мәдениет және оның  қоғамдағы саяси  процестерді дамыту мен  қалыптастырудағы рөлі.

2. ҚР – дағы жаңа  демократиялық  мәдениетті қалыптастырудағы ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Гаджиев К. Политическая культура - концептуальный аспект // Полис. - 1991. - № 6.

2.     Баталов Э. Политическая культура как социальный феномен // Вестник МГУ. Серия 12. - 1995. - № 5.

3.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

4.     Петро Н. О концепции политической культуры, или Основная ошибка советологии // Полис. - 1998. - № 1.

5.     Дьяченко С., Кармазина Л. Особенности политической модернизации в Казахстане. - Алматы, 1999.

6.     Шалабаев Ж. Политическая культура и ценности общества // Мысль. - 1995. - № 5.

7.     Восток-Запад: диалог культур. Докл. и выступ. II международного симпозиума. - Алматы, 1996.

8.     Малинова О.Ю. «Политическая  культура» в российском  научном и публичном  дискурсе. – Полис, 2006г. №5.

9.     Сыдыков У., Мукашева А., Омарова А. Право быть избирателем. О политической культуре студентов. – Мысль, 2005г. №11

 

17 - тақырып. Қазақстан  Республикасының ұлттық  саясаты: мақсаты мен негізгі принциптері

 

1. ҚР президенті мемлекеттегі ұлттық саясат принциптері туралы.

2. ҚР – дағы ұлттық саясаттың негізгі принциптері мен тапсырмасы.

 

Әдебеитер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы. 1995.

2.     Закон Казахской Советской Социалистической Республики о языках в Казахской ССР // Алма-Ата, 1989.

3.     Закон о языках в РК // Мысль. - 1997. - № 9.

4.     Концепция языковой политики в РК // Мысль. - 1997. - № 3.

5.     Назарбаев Н.А. От имперского союза к содружеству независимых государств // Каз. правда. - 1992. - 10 марта.

6.     Назарбаев Н.А. Выступление на Ассамблее народов Казахстана. -  Казахстанская правда, 1995.

7.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

8.     Перепелкин П., Шкаратан О. Переход к демократии в полиэтническом обществе // ПОЛИС. - 1991. - № 5.

9.     Абдильдин Ж., Нысанбаев А. Политика национальных отношений в Центральной Азии // Мысль. - 1994. - № 2-3.

10. Абсаттаров В. Этнополитическая общность и нации // Мысль. - 1995. - № 10.

11. Абсаттаров Р. Межэтническая консолидатция и общегражданский патриотизм // Мысль. - 1996. - № 3.

12. Демаков Г. Миграция населения и ее социальные последствия в Казахстане // Центральная Азия. - 1997. - № 4.   

13. О. Юров. Этнополитические  предпосылки  интеграции постсоветского  пространства. – Саясат – Полис, 2007. №3.

14. Еремин А. Межнациональные  отношения не терпят  радикализма. – Мысль, 2005г. №12.

15. Калмырзаев А. Еще  раз о  национальной идее. – Мысль, 2005г. №9.

16. Кембаев Ж. Принцип  национальности. – Мысль, 2005г. №8.

17. Звездный шанырак страны. Беседа  с заместителем Председателя Ассамблеи народов Казахстана С. Терещенко. – Мысль, 2005г. №9.

18. Абдирайымова  Г. Ценностные  ориентации молодежи. – Мысль, 2005г. №7.

19. Акбарова Р. «Новые» мусульманки в исламе. – Мысль, 2005г. №12.

20. Аубакир Д. Информационная культура новой эпохи. – Мысль, 2005г. №10.

21. Ахметов К. Разделение  власти: теория и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3. 

22. Бексултанов М. Диалог  в процессе формирования  общественного  согласия. – Мысль, 2005г. №11.

23. Сексенбаева Л.  Национальная Псиохология. – Мысль, 2005г.№6.

24. Шалабаева Г. Кто мы,  откуда мы и куда мы идем? – Мысль, 2005г. №12.

25. Шаукенова З. Языковая  ситуация в Казахстане. – Мысль, 2005г. №6.

26. Жукешев К. Менталитет и национальная  психология. – Мысль, 2006г. №6.

27. Насырова М. Воспитание  патриота. – Мысль, 2006г. №1.

28. Баймурзаева В. Национальные и  общеказахстанские  ценности: состояние  и перспективы. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

29. Кульжанова Г. К вопросу  о формировании  национальной  идентичности  казахстанцев в период  становления  и развития. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

30. Булуктаев Ю. Гражданская и религиозно – конфессиональная  идентичность:  проблема соотношения. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

31. Байльдинов Е.  Демократический  или  псевдодемократический  политический  процесс как реализиция  этнокультурных  различий. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

32. А. Амребаев.  Национальная  идеология: трансформация и поиск. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

33. А. Гали. Национальная идея  и задачи  казахосферы. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

34. Д. Нарматова. Особенности  национальной  политики полиэтнического  государства. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

35. Д. Нарматова. Межэтнические  конфликты и политические  методы  их  урегулирования. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

36. Мирзоев К. Опыт национально – культурного центра в Казахстане. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

37. Б. Турабекова. Соотношение элитизма и плюрализма в выроботке этнополитического  курса. – Саясат – Полис, 2007. №2.

38. Арын Р. Государствообразующие этнос: проблемы и поиски. – Саясат – Полис,2007г. №3.

39. Турабекова Б. Причины межэтнической  напряженности  в политических  конфликтах. – Саясат – Полис, 2007г. №3

 

18 - тақырып. Қазақстандағы ұлттық-мәдени орталықтар (таңдау бойынша)

 

1.Ұлттық-мәдени орталықтар және оның Қазақстан ұлттары мәдениетінің қайта өрлеуі мен дамуындағы рөлі.

2. Ұлттық-мәдени орталықтардың қызметі. (таңдау бойынша).

 

Әдебеиттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы. 1995.

2.     Закон Казахской Советской Социалистической Республики о языках в Казахской ССР // Алма-Ата, 1989.

3.     Закон о языках в РК  // Мысль. - 1997. - № 9.

4.     Назарбаев Н.А. От имперского союза к содружеству независимых государств // Каз. правда. - 1992. - 10 марта.

5.     Назарбаев Н.А. Выступление на Ассамблее народов Казахстана. -  Казахстанская правда. - 1995.

6.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

7.     Нагманов К. Национально-культурные центры: перспективы развития // Мысль. - 1997. - № 1.

8.     Национально-культурные центры: что нового ? // Мысль. - 1997. - №  6,7,8,10,11,12 ; 1999. - № 3.                                                                                                                                           

9.     О. Юров. Этнополитические  предпосылки  интеграции постсоветского  пространства. – Саясат – Полис, 2007. №3.

10. Еремин А. Межнациональные  отношения не терпят  радикализма. – Мысль, 2005г. №12.

11. Калмырзаев А. Еще  раз о  национальной идее. – Мысль, 2005г. №9.

12. Кембаев Ж. Принцип  национальности. – Мысль, 2005г. №8.

13. Звездный шанырак страны. Беседа  с заместителем Председателя Ассамблеи народов Казахстана С. Терещенко. – Мысль, 2005г. №9.

14. Абдирайымова  Г. Ценностные  ориентации молодежи. – Мысль, 2005г. №7.

15. Акбарова Р. «Новые» мусульманки в исламе. – Мысль, 2005г. №12.

16. Аубакир Д. Информационная культура новой эпохи. – Мысль, 2005г. №10.

17. Ахметов К. Разделение  власти: теория и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3. 

18. Бексултанов М. Диалог  в процессе формирования  общественного  согласия. – Мысль, 2005г. №11.

19. Сексенбаева Л.  Национальная Псиохология. – Мысль, 2005г.№6.

20. Шалабаева Г. Кто мы,  откуда мы и куда мы идем? – Мысль, 2005г. №12.

21. Шаукенова З. Языковая  ситуация в Казахстане. – Мысль, 2005г. №6.

22. Жукешев К. Менталитет и национальная  психология. – Мысль, 2006г. №6.

23. Насырова М. Воспитание  патриота. – Мысль, 2006г. №1.

24. Баймурзаева В. Национальные и  общеказахстанские  ценности: состояние  и перспективы. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

25. Кульжанова Г. К вопросу  о формировании  национальной  идентичности  казахстанцев в период  становления  и развития. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

26. Булуктаев Ю. Гражданская и религиозно – конфессиональная  идентичность:  проблема соотношения. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

27. Байльдинов Е.  Демократический  или  псевдодемократический  политический  процесс как реализиция  этнокультурных  различий. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

28. А. Амребаев.  Национальная  идеология: трансформация и поиск. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

29. А. Гали. Национальная идея  и задачи  казахосферы. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

30. Д. Нарматова. Особенности  национальной  политики полиэтнического  государства. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

31. Д. Нарматова. Межэтнические  конфликты и политические  методы  их  урегулирования. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

32. Мирзоев К. Опыт национально – культурного центра в Казахстане. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

33. Б. Турабекова. Соотношение элитизма и плюрализма в выроботке этнополитического  курса. – Саясат – Полис, 2007. №2.

34. Арын Р. Государствообразующие этнос: проблемы и поиски. – Саясат – Полис,2007г. №3.

35. Турабекова Б. Причины межэтнической  напряженности  в политических  конфликтах. – Саясат – Полис, 2007г. №3

19 - тақырып  .  Қазақстандағы ұлт ассамблеясы және ұлтаралық  татулықты қамтамасыз етудегі рөлі

 

1. ҚР  президенті – ұлтаралық  татулықты қамтамасыз етудегі Қазақстан халқы ассамблеясының  рөлі туралы.

2. Ассамблея қызметі мен оның негізгі бағыттары.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы. 1995.

2.     Закон Казахской Советской Социалистической Республики о языках в Казахской ССР // Алма-Ата, 1989.

3.     Закон о языках в РК  // Мысль. - 1997. - № 9.

4.     Назарбаев Н.А. От имперского союза к содружеству независимых государств // Каз. правда. - 1992. - 10 марта.

5.     Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. - Алматы, 1996.

6.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

7.     Перепелкин П., Шкаратан О. Переход к демократии в полиэтническом обществе // ПОЛИС. - 1991. - № 5.

8.     Национальное согласие - основа стабильности и развития Казахстана. Обращение Ассамблеи народов Казахстана // Мысль. - 1999. - № 2.

9.     О. Юров. Этнополитические  предпосылки  интеграции постсоветского  пространства. – Саясат – Полис, 2007. №3.

10. Еремин А. Межнациональные  отношения не терпят  радикализма. – Мысль, 2005г. №12.

11. Калмырзаев А. Еще  раз о  национальной идее. – Мысль, 2005г. №9.

12. Кембаев Ж. Принцип  национальности. – Мысль, 2005г. №8.

13. Звездный шанырак страны. Беседа  с заместителем Председателя Ассамблеи народов Казахстана С. Терещенко. – Мысль, 2005г. №9.

14. Абдирайымова  Г. Ценностные  ориентации молодежи. – Мысль, 2005г. №7.

15. Акбарова Р. «Новые» мусульманки в исламе. – Мысль, 2005г. №12.

16. Аубакир Д. Информационная культура новой эпохи. – Мысль, 2005г. №10.

17. Ахметов К. Разделение  власти: теория и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3. 

18. Бексултанов М. Диалог  в процессе формирования  общественного  согласия. – Мысль, 2005г. №11.

19. Кульжанова Г. К вопросу  о формировании  национальной  идентичности  казахстанцев в период  становления  и развития. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

20. Булуктаев Ю. Гражданская и религиозно – конфессиональная  идентичность:  проблема соотношения. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

21. Турабекова Б. Интерактивность  элит и масс, как  реализиция  этнокультурных  интересов. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

22. Байльдинов Е.  Демократический  или  псевдодемократический  политический  процесс как реализиция  этнокультурных  различий. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

23. Насимова Г. Механизмы предотвращения  конфликтов в Казахстане:  проблемы  и противоречия. – Саясат – Полис, 2007г. №3.

24. Б. Айтисова. Политическая  консолидация народов Казахстана: особенности и проблемы. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

25. Е. Заборцева. Международные  и этнические конфликты: эволюция и механизмы урегулирования. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

26. Д. Нарматова. Межэтнические  конфликты и политические  методы  их  урегулирования. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

27. Мирзоев К. Опыт национально – культурного центра в Казахстане. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

 

20 - тақырып. Қазақстандық патриотизм: мұраты, қалыптасу проблемалары

 

1. Патриотизм: қоғам дамуындағы мәні, мазмұны және рөлі.

2.ҚР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі – қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы негізгі алғышартылық.

3. Қазақстандық патриотизм: мақсаты мен тапсырмасы.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы. 1995.

2.     Закон Казахской Советской Социалистической Республики о языках в Казахской ССР // Алма-Ата, 1989.

3.     Закон о языках в РК // Мысль. - 1997. - № 9.

4.     Назарбаев Н.А. От имперского союза к содружеству независимых государств // Каз. правда. - 1992. - 10 марта.

5.     Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. - Алматы, 1996.

6.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

7.     Казахстанский патриотизм: проблемы становления. Материалы научно-практической конференции. - Алматы, 1997.

8.     Ахметова Л. О патриотизме и идеологии общенациональной государственности // Мысль. - 1995. - № 11.

9.     Т. Омаров. Государственный  суверенитет Казахстана  и становление  общеказахстанского  патриотического  сознания граждан. Саясат – Полис, 2005г. №12.

10. О. Юров. Этнополитические  предпосылки  интеграции постсоветского  пространства. – Саясат – Полис, 2007. №3.

11. Еремин А. Межнациональные  отношения не терпят  радикализма. – Мысль, 2005г. №12.

12. Калмырзаев А. Еще  раз о  национальной идее. – Мысль, 2005г. №9.

13. Кембаев Ж. Принцип  национальности. – Мысль, 2005г. №8.

14. Звездный шанырак страны. Беседа  с заместителем Председателя Ассамблеи народов Казахстана С. Терещенко. – Мысль, 2005г. №9.

15. Абдирайымова  Г. Ценностные  ориентации молодежи. – Мысль, 2005г. №7.

16. Акбарова Р. «Новые» мусульманки в исламе. – Мысль, 2005г. №12.

17. Аубакир Д. Информационная культура новой эпохи. – Мысль, 2005г. №10.

18. Ахметов К. Разделение  власти: теория и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3. 

19. Бексултанов М. Диалог  в процессе формирования  общественного  согласия. – Мысль, 2005г. №11.

20.  Насырова М. Георические  традиции и патриотизм. – Мысль, 2005г. №6.

21. Насырова М.  Зарождение  казахстанского  патриотизма. – Мысль, 2005г. №5.

22. Сексенбаева Л.  Национальная Писохология. – Мысль, 2005г. №6.

23. Айдосов А. Социальные  истоки  менталитета казахского народа. – Мысль, 2006г. №11-12.

24. Жукешев К. Менталитет и национальная  психология. – Мысль, 2006г. №6.

25. Насырова М. Воспитание  патриота. – Мысль, 2006г. №1.

26. Е. Заборцева. Международные  и этнические конфликты: эволюция и механизмы урегулирования. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

 

21 - тақырып.  Қазақстан Республикасы – унитарлы мемлекет

 

1. Унитаризмнің мәні мен мазмұны.

2. Қазақстандағы унитаризмнің тарихи және этнодемографиялық қажеттілігі.

3. Қазақстандағы аймақтық және әкімшілік бөлініс.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Алаш-Орда. Сб. документов. - Айкой, 1992.

2.     Декларация  Верховного Совета Каз. ССР “О государственном суверенитете Каз.ССР”. - (25.Х.1990г.) // Каз. правда, 1990. - 28 октября.

3.     Конституционный Закон о государственной независимости Республики Казахстан. - (16.ХII. 1991г.) // Каз. правда. - 1991. - 18 декабря.

4.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1993.

5.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

6.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу // Каз. правда. - 1996. - 30 августа.

7.     Нурпеисов Е.К., Котов А.Н. Государство Казахстан: от ханской власти к президентской республике. - А. Жетi Жаргы. - 1995. - глава 2.

8.     Тасмагамбетов И.Н. Основные тенденции политической трансформации казахстанского общества //  Саясат. - 1997. - № 6.

9.     Машан М. и др. Трансформация системы управления в Казахстане. // Саясат. - 1998. - № 10.

10. Бурлацкий Ф., Галкин А. Современный  Левиафан. - М., 1985.

11. Тарасов К.Н. Государство как институт политической системы // СПЖ. - 1994. - № 1-2.

12. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 1995.

13. Давлетьяров Б. Факторы унитаризма в РК // Мысль. - 1999. - № 5.

14. Т. Омаров. Государственный  суверенитет Казахстана  и становление  общеказахстанского  патриотического  сознания граждан. Саясат – Полис, 2005г. №12.

15. Г. Асылханова. О процессах  политического  развития Казахстана. Саясат – Полис, 2005г. №12.

16. Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006г. №3.

17. Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006г. №4.

18. Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005г. №10.

19. Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

20. Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005г. №6.

21. Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005г. №2.

22. Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005г. №7.

23. Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005г. № 8.

24. О. Юров. Этнополитические  предпосылки  интеграции постсоветского  пространства. – Саясат – Полис, 2007. №3.

25. Ахметов К. Разделение власти: Теория  и казахстанский опыт. – Мысль, 2005г. №3.

26. Г. Асылханова. О процессах политического развития Казахстана. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

  

22 - тақырып. Жеке адам құқығы мен бостандығы туралы ҚР конституциясы

 

1. ҚР конституциясы Қазақстан азаматтарының негізгі құқығы мен бостандығы туралы.

2. Қазақстандағы азаматтық құқықты сақтау және оның дамуын қорғау.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. - Алматы, 1996.

3.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу. Доклад на торжественном собрании, посвященном 1 годовщине принятия Конституции Республики Казахстан // Каз. правда. - 1996. - 30 августа.

4.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

5.     Аюпова З.  Права  человека -  прежде всего // Мысль. - 1995. - № 3.

6.     Баймаханов М. Право, сознание, поведение // Мысль. - 1993. - № 4.

7.     Воронов В. Чтобы защитить права человека // Мысль. - 1993. - № 2.

8.     Давлетьяров Б. Можно ли считать Казахстан правовым государством // Юридическая газета. - 1996. - № 12.

9.     Нысанбаев А. Историческая практика защиты прав и свобод человека в Казахстане // Мысль. - 1999. - № 4.

10. Яруллин Р. Имею право. Права, свободы, гарантии в новой Конституции РК // Мысль. - 1995. - № 2.

11. Искакова Г. Права и свободы человека в Казахстане:  государственная политика  и общество. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

12. Меркушев В.Н. Права  человека в мировой  политике:  современные  теоретические модели. – Полис,  2006г. №4.

 

23 - тақырып. ҚР  азаматтарының  азаматтық,  экономикалық  және әлеуметтік құқығы

 

1. Жеке адамның  азаматтық  құқығы жайлы ҚР – ның  конституциясы.

2. Қазақстан  азаматтарының әлеуметтік – экономикалық  құқығы.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. - Алматы, 1996.

3.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу. Доклад на торжественном собрании, посвященном 1 годовщине принятия Конституции Республики Казахстан // Каз. правда. - 1996. - 30 августа.

4.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

5.     Аюпова З.  Права  человека -  прежде всего // Мысль. - 1995. - № 3.

6.     Баймаханов М. Право, сознание, поведение // Мысль. - 1993. - № 4.

7.     Воронов В. Чтобы защитить права человека // Мысль. - 1993. - № 2.

8.     Давлетьяров Б. Можно ли считать Казахстан правовым государством // Юридическая газета. - 1996. - № 12.

9.     Жусупов С. Права человека: социально - философские и политико-правовые аспекты // Мысль. - 1998. - № 8.

10. Искакова Г. Права и свободы человека в Казахстане:  государственная политика  и общество. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

11. Меркушев В.Н. Права  человека в мировой  политике:  современные  теоретические модели. – Полис,  2006г. №4.

 

24 – тақырып.  Саяси құқық және бостандық. Негізгі міндеттері

 

1. ҚР конституциясы Қазақстан азаматтарының құқығы мен міндеттерінің бірлігі туралы.

2. ҚР азаматтарының саяси  құқығы және бостандығы.

3. Қазақстан азаматтарының негізгі міндеттері.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. - Алматы, 1996.

3.     Назарбаев Н.А. Конституция служит народу. Доклад на торжественном собрании. посвященном 1 годовщине принятия Конституции Республики Казахстан // Каз. правда. - 1996. - 30 августа.

4.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

5.     Аюпова З.  Права  человека -  прежде всего // Мысль. - 1995. - № 3.

6.     Баймаханов М. Право, сознание, поведение // Мысль. - 1993. - № 4.

7.     Воронов В. Чтобы защитить права человека // Мысль. - 1993. - № 2.

8.     Давлетьяров Б. Можно ли считать Казахстан правовым государством // Юридическая газета. - 1996. - № 12.

9.     Ниткалиев У. Правовая культура как условие развития общества // Мысль. - 1996. - № 11.

10. Искакова Г. Права и свободы человека в Казахстане:  государственная политика  и общество. – Саясат – Полис, 2006г. №12.

11. Меркушев В.Н. Права  человека в мировой  политике:  современные  теоретические модели. – Полис,  2006г. №4.

 

25 - тақырып. ҚР – сыртқы саясатының негізгі принциптері мен бағыттары

 

1. Мемлекеттің сыртқы саясаты жайлы ҚР конституциясы.

2. ҚР  президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның  сыртқы саясатының  негізгі бағыттары жайында.

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Назарбаев Н.А. От имперского союза к содружеству независимых государств // Каз. правда. - 1992.- 10 марта.

3.     Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства // Советы Казахстана. - 1991. - 16 мая.

4.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

5.     Касенов У.  Ядерное  оружие  и  безопасность Казахстана // Мысль. - 1992. - № 6.

6.     Токаев К. Некоторые аспекты практической реализации внешно-политического курса Казахстана // Саясат. - 1995. - № 5.

7.     Токаев К. Казахстан  в меняющемся  мире // Мысль. - 1999. - № 3.

8.     Жабина  Ж. Деятельность Республики Казахстан  по обоспечению  международной  безопасности. -  Саясат – Полис, 2006г. №12.

9.     Шерьязданова Г.  Идея  евразийства:  классическая  теория и современность. – Саясат – Полис, 2007г. №3.

10. Т. Мухамадеев. Национальная  безопасность  Казахстана  в многополярном ядерном  мире. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

11. Жақып М. Сыртқы саясат және талдау орталығы// Заң және заман. 2002 №2.

12. Интеграция – Еуразияның экономикалық қауымдастық негізі// Алматы ақшамы 2001. 5-маусым.

 

26 - тақырып. Қазақстан Республикасы және ТМД  шеңберіндегі интеграция саясаты

 

1. ҚР президенті ТМД кеңістігіндегі постсоветтік мемлекеттер жаһандануының қажеттілігі туралы.

2. Қазақстанның  интеграциялық  бастамасы.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Назарбаев Н.А. От имперского союза к содружеству независимых государств // Каз. правда. - 1992. - 10 марта.

3.     Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. - Алматы, 1996.

4.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007.    

5.     Токаев К. Некоторые аспекты практической реализации внешно-политического курса Казахстана // Саясат. - 1995. - № 5.

6.     Матакбаева Л. Государственная политика интеграции РК в СНГ // Мысль. - 1999. - № 6.

7.     Москвин Л. Многоуровневая система интеграции в СНГ // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. - 1999. - № 1.

8.     Кошанов А. Союз  центральноазиатских  государств:  исходные  условия  и проблемы. – Мысль, 2005г. №6.

9.     Еремин А. СНГ: клуб  президентов на обломках  империи? – Мысль, 2006г. №4.

10. В.Я. Гельман. Из огня да в полымя? (Динамика  постсоветских  режимов в сравнительной перспективе). – Полис, 2007г. №2.

11. О.И. Зазнаев. Индексный анализ  полупрезидентских  государств Европы и постсоветского  пространства. – Полис, 2007г. №2.

12. Искандаров А. СВМДА как  диалоговый форум превентивной дипломатии. – Саясат – Полис, 2007г. №3.

13. Елубаев Б. Некоторые  международно – правовые  аспекты   статуса  государственной  границы Казахстана со странами  СНГ. – Саясат – Полис, 2007г. №3.

14. А. Бакаев. Постсоветское  пространство: геополитические  тенденции и проблемы.  – Мысль, 2007г. №1.

15. Кертман Г.Л.  СНГ: между прошлым  и настоящим. – Полис, 2005г. №6.

16. Г. Кульжанова. Проблемы  политической   интеграции Содружества Независимых  Государств. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

17. Аубакирова Ж. Центральная Азия: проблемы региональной интеграции. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

18. Ерекешева Л.  Южноазиатский цивилизационный фактор в совремнной системе междунардных  отношений. -   Саясат – Полис, 2005г. №12.    

19. Жақып М. Сыртқы саясат және талдау орталығы// Заң және заман. 2002 №2.

20. Интеграция – Еуразияның экономикалық қауымдастық негізі// Алматы ақшамы 2001. 5-маусым.

                  

27 - тақырып. Қазақстан және әлемдік қауымдастық

 

1. Қазақстан Республикасы – халықаралық құқық субъектісі.

2. Қазақстандағы геосаяси жағдай ерекшеліктері

3. ҚР-ның көпполюсті сыртқы саясаты және оның қажеттілігі.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Назарбаев Н.А. От имперского союза к содружеству независимых государств // Каз. правда. - 1992. - 10 марта.

3.     Назарбаев Н.А.  Пять лет независимости. - Алматы, 1996.

4.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

5.     Касенов У.  Ядерное  оружие  и  безопасность Казахстана // Мысль. - 1992. - № 6.

6.     Токаев К. Некоторые аспекты практической реализации внешно-политического курса Казахстана // Саясат. - 1995. - № 5.

7.     Нысанбаев А. Проблемы духовно- нравственной безопасности Казахстана // Саясат. - 1999. - № 6.

8.     Спанов М., Ахметжанова Г. Вызовы социальной безопасности Казахстана // Саясат. - 1999. - № 6.

9.     Мурзалин Ж.А. Традиции как фактор политической безопасности (опыт для Казахстана) // Саясат. - 1999. - № 6.

10. Кошанов А. Союз  центральноазиатских  государств:  исходные  условия  и проблемы. – Мысль, 2005г. №6.

11. Еремин А. СНГ: клуб  президентов на обломках  империи? – Мысль, 2006г. №4.

12. В.Я. Гельман. Из огня да в полымя? (Динамика  постсоветских  режимов в сравнительной перспективе). – Полис, 2007г. №2.

13. О.И. Зазнаев. Индексный анализ  полупрезидентских  государств Европы и постсоветского  пространства. – Полис, 2007г. №2.

14. Искандаров А. СВМДА как  диалоговый форум превентивной дипломатии. – Саясат – Полис, 2007г. №3.

15. Елубаев Б. Некоторые  международно – правовые  аспекты   статуса  государственной  границы Казахстана со странами  СНГ. – Саясат – Полис, 2007г. №3.

16. А. Бакаев. Постсоветское  пространство: геополитические  тенденции и проблемы.  – Мысль, 2007г. №1.

17. Кертман Г.Л.  СНГ: между прошлым  и настоящим. – Полис, 2005г. №6.

18. Г. Кульжанова. Проблемы  политической   интеграции Содружества Независимых  Государств. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

19. Аубакирова Ж. Центральная Азия: проблемы региональной интеграции. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

20. Ерекешева Л.  Южноазиатский цивилизационный фактор в совремнной системе междунардных  отношений. -   Саясат – Полис, 2005г. №12.    

21. Жақып М. Сыртқы саясат және талдау орталығы// Заң және заман. 2002 №2.

22. Интеграция – Еуразияның экономикалық қауымдастық негізі// Алматы ақшамы 2001. 5-маусым.

                                             

28 - тақырып. Қазақстанның басқа мемлекеттермен қарым-қатынасының дамуы

 

1. Қазақстан президенті Қазақстан сыртқы саясатының көп жақтылығы туралы.

2. Қазақстан және Батыс елдері. 

3. Және Азия аймағындағы елдер.

4. Және таяу шетелдер.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995.

2.     Назарбаев Н.А. От имперского союза к содружеству независимых государств // Каз. правда. - 1992. - 10 марта.

3.     Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства // Советы Казахстана. - 1991. - 16 мая.

4.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

5.     Токаев К. Некоторые аспекты практической реализации внешно-политического курса Казахстана // Саясат. - 1995. - № 5.

6.     Карин Е. Диагностика политической безопасности Казахстана // Саясат. - 1999. - № 6.

7.     Сарсенбаев А.С. Информационная безопасность Казахстана // Саясат. - 1999. - № 6.

8.     Кажымурат К., Спанов М. Концептуальные основы экономической безопасности Казахстана // Саясат. - 1999. - № 11-12.

9.     Кошанов А. Союз  центральноазиатских  государств:  исходные  условия  и проблемы. – Мысль, 2005г. №6.

10. Еремин А. СНГ: клуб  президентов на обломках  империи? – Мысль, 2006г. №4.

11. В.Я. Гельман. Из огня да в полымя? (Динамика  постсоветских  режимов в сравнительной перспективе). – Полис, 2007г. №2.

12. О.И. Зазнаев. Индексный анализ  полупрезидентских  государств Европы и постсоветского  пространства. – Полис, 2007г. №2.

13. Искандаров А. СВМДА как  диалоговый форум превентивной дипломатии. – Саясат – Полис, 2007г. №3.

14. Елубаев Б. Некоторые  международно – правовые  аспекты   статуса  государственной  границы Казахстана со странами  СНГ. – Саясат – Полис, 2007г. №3.

15. А. Бакаев. Постсоветское  пространство: геополитические  тенденции и проблемы.  – Мысль, 2007г. №1.

16. Кертман Г.Л.  СНГ: между прошлым  и настоящим. – Полис, 2005г. №6.

17.  Г. Кульжанова. Проблемы  политической   интеграции Содружества Независимых  Государств. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

18. Аубакирова Ж. Центральная Азия: проблемы региональной интеграции. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

19. Ерекешева Л.  Южноазиатский цивилизационный фактор в совремнной системе междунардных  отношений. -   Саясат – Полис, 2005г. №12.    

20. Әбіқаев Н. Қазақстан және Еуропалық Одақ: әріптестік пен ынтымақтастық// Егемен Қазақстан. 2000 ж, 24  маусым.

21. Абдулпатаев С. Қазақстан және Америка Құрама Штаттары// Ақиқат. 2001 №1.

22. Мансұров Т. Қазақстан – Ресей: стратегиялық әріпетстігі серпілді// Ақиқат. 2001 №7.

23. Мен Д. Халықаралық қатынастар: Қазақстан және Корея Республикасы// Ақиқат. 2002 №1.

24. Жақып М. Сыртқы саясат және талдау орталығы// Заң және заман. 2002 №2.

25. Интеграция – Еуразияның экономикалық қауымдастық негізі// Алматы ақшамы 2001. 5-маусым.

 

29 - тақырып. ХХІ ғасырдағы Қазақстан («Қазақстан -2030» стратегиясы туралы)

 

1. «Қазақстан 2030» президенттік стратегиясы: тарихи қажеттілік, мақсаты.

2.Стратегияның негізгі артықшылықтары.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния  всех  казахстанцев.  Послание Президента народу Казахстана. - Каз. правда. - “Егемен Казахстан”. -  1997. - 11 октября: “Вечерний Алматы”. - 1997. - 13 октября.

2.     Н.Назарбаев. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Астана, 2007. 

3.     Кекилбаев А. Без  полной мобилизованности нет всеобновления // Мысль. - 1998. - № 2.

4.     Котов А. Стратегия - 2030: власть, общество, Конституция // Мысль. - 1998. № 6. 

5.     Кошанов А. Союз  центральноазиатских  государств:  исходные  условия  и проблемы. – Мысль, 2005г.№6.

6.     Жабина  Ж. Деятельность Республики Казахстан  по обоспечению  международной  безопасности. -  Саясат – Полис, 2006г. №12.

7.     Шерьязданова Г.  Идея  евразийства:  классическая  теория и современность. – Саясат – Полис, 2007г. №3.

8.     А. Бакаев. Постсоветское  пространство: геополитические  тенденции и проблемы.  – Мысль, 2007г. №1.

9.     В. Алесин. Стратегия  ответа Казахстана на вызовы глобализации в свете Послания  Президента. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

10. Ерекешева Л.  Южноазиатский цивилизационный фактор в совремнной системе междунардных  отношений. -   Саясат – Полис, 2005г. №12.  

11. Әбіқаев Н. Қазақстан және Еуропалық Одақ: әріптестік пен ынтымақтастық// Егемен Қазақстан. 2000 ж, 24  маусым.

12. Абдулпатаев С. Қазақстан және Америка Құрама Штаттары// Ақиқат. 2001 №1.

13. Мансұров Т. Қазақстан – Ресей: стратегиялық әріпетстігі серпілді// Ақиқат. 2001 №7.

14. Мен Д. Халықаралық қатынастар: Қазақстан және Корея Республикасы// Ақиқат. 2002 №1.

15. Жақып М. Сыртқы саясат және талдау орталығы// Заң және заман. 2002 №2.

16. Интеграция – Еуразияның экономикалық қауымдастық негізі// Алматы ақшамы 2001. 5-маусым.

 

30 - тақырып. Қазақстан: тарихы мен болашағы (Н.А.Назарбаевтың «ХХІ ғасыр табалдырығында», «Тарих толқыныда» кітабы бойынша)

 

1.Қазақ хандығынан Қазақстан Республикасына дейін: ұлттық және азаматтық бірегейлік тәжірибесі.

2. Президент Н.Назарбаев: еуропалық мұраттар ағымындағы Қазақстан тарихы мен болашағы тұрғысындағы дәрістер.

 

Әдебиеттер тізімі 

1.     Назарбаев Н.А. На пороге XXI веки. - Алматы, 1996.

2.     Назарбаев Н.А. В потоке истории. - Алматы, 1999.

3.     Назарбаев Н.А. “Казахстан - стратегия 2030”. - Алматы, 1997.

4.     Назарбаев Н.А. Создание Евразийского союза - не плод чьих-то фантазий, а выражение народной воли (интервью) // Мысль. - 1995. - № 1.

5.     Н.Назарбаев. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау    қарасаңында. Астана, 2006.                

6.     Калмырзаев А. Осмысление недавнего прошлого и взгляд на будущее. К выходу книги Н.Назарбаева “На пороге ХХI века” // Мысль. - 1996. - № 7.

7.     Тархан Н. Евразийское видение // Мысль. - 2000. - № 1.

8.     Новый Казахстан в новом мире. Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2007г. №4.

9.     В. Алесин. Стратегия  ответа Казахстана на вызовы глобализации в свете Послания  Президента. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

10. В. Алесин. Стратегия  ответа Казахстана на вызовы глобализации в свете Послания  Президента. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

11. Фатенков А.Н.  Кто должен  править: люди или законы,  массы или  личности? (Апология экзистенциальной автократии).  – Полис, 2005г. №2.

12. О.И. Зазнаев. Индексный анализ  полупрезидентских  государств Европы и постсоветского  пространства. – Полис, 2007г. №2.

13. Самай А. Понятийно – историографический обзор политического лидерства. – Саясат – Полис, 2005г. №12.

   

Мазмұны 

Кіріспе …………………………………………………………………………...…3 

Семестрлік жұмыстар жазуға арналған әдістемелік нұсқаулар ……………......4 

Семестрлік жұмыстардың тақырыптары................................................................6