0 Учебно-методические мариалы

Учебно-методические материалы по дисциплине: ТЭЦ в телекоммуникации

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын
студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Жолдыбаева З.И.
Айдымбаева Ж.А.

5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының студенттері үшін

Курстық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

Электорнная библиотека АИЭСНазад