Алматы Энергетика және байланыс институты 

Электртехниканың теориялық негіздері кафедрасы

 

 

 

Электр тізбектерінің теориясы 1

Сызықты электр тізбектерін есептеу

 

050703 – Ақпараттандыру жүйелері

мамандықтарының студенттері үшін  №1-4 есептеу – сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау

 

 

 

Алматы 2009

 Құрастырушылары: Жолдыбаева З.И, Зуслина Е.Х., Оңғар Б. Электр тізбектерінің теориясы 1. Сызықты электр тізбектерін есептеу.  050703 – Ақпараттандыру жүйелері мамандықтарының студенттері    үшін №1-4 есептеу – сызба жұмыстарын орындауға арналған  әдістемелік нұсқау.         Алматы: АЭжБИ, 2009. –  23  бет.

Әдістемелік нұсқауда «Электр тізбектерінің теориясы 1» пәні бойынша №1-4 есептеу - сызба жұмыстары келесі тақырыптар бойынша құралған: «Сызықты электр тізбектерінің тұрақты тоғын есептеу», «Бірфазалы синусоидалды тоқтың тармақталған сызықты электр тізбегін есептеу», «Синусоидалды емес сызықты электр тізбегін есептеу», «Пассивті төртұштыны есептеу». Әдістемелік нұсқауда (ЕСЖ) есептік – сызба жұмысын безендіру, орындау талап етіледі. Есептік – сызба жұмыс 050703 мамандықтарының студенттері үшін ЭТТ 1 пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес келеді.

 

 1  Есептік – сызба жұмысын орындау мен безендіруді талап ету

            1.1 Есептеу  - сызба жұмыстарына (ЕСЖ) келесі элементтер қосылады:       а) титулдық бет қосымша);

          б) берілгені:

          в) мазмұны;

          г) кіріспе;

          д) негізгі бөлім;

          е) қорытынды;

          ж) әдебиеттер тізімі;

          з) қосымша.

          1.2 Тапсырманың мәтіні өз нұсқасына сәйкес барлық суреттерімен және сандық мәндерімен толық жазылуы тиіс.

          1.3 Есептеу – сызба жұмысының әрбір тарауының атауы болуы тиіс.

          1.4 Есептеу – сызба жұмысы қол жазба түрінде немесе компьютерлік баспаны қолдану арқылы (Microsoft Word бағдарламасында, 14 шрифтпен, интервалы 1,0 – 1,5). Мәтін А4 форматты қағазының бір жағында (бетінде) жазылады. Қағаздың барлық төрт жағынан орын қалу керек: сол жағынан – 30 мм, оң жағынан  - 10 мм, үстіңгі және төменгі жағынан – 20 мм.

          1.5 Есептеу – сызба жұмысының барлық парақтары нөмірленген болуы тиіс (титулдық бет пен қосымшаны қоса).

          1.6 Есептеулер түсініктемелерімен жазылуы тиіс. Тек есептеу кейіптемелері мен есептеу қорытындыларын келтіру жеткіліксіз. Есептеу – сызба жұмысында есептеулер мен түсініктемелері қысқартылған жағдайда қорғауға жіберілмейді.

          1.7 Суреттер нөмірленген болуы тиіс.

          1.8 Сызбаларда көрсеткіштердің электрлік шамаларын және өлшем бірліктерін көрсетуі тиіс. Диаграмманы және графикті (сызба) ыңғайлы қолдану үшін масштаб таңдалынуы керек..

          1.9 Белгілі бір өлшемді шамаларды қорытынды мәнімен және өлшем бірлігімен жазу керек. Барлық белгілеулердің электрлік шамалары ГОСТ – қа сәйкес болуы тиіс.

          1.10 Кіріспеде жұмыстың мақсаты, талдау әдәсә және элекьтр тізбегінің есептеу режимі келтірілуі тиіс. «КІРІСПЕ» сөзі бас әріптерімен тақырып түрінде жазылады.

          1.11 Есептеу – сызба жұмысы тексерілуге оқу процесінің графигіне сәйкес уақытында тапсырылуы тиіс, болмаған жағдайда қорытынды балы төмендетіледі.

 

  №1 есептеу – сызба жұмысы. Сызықты электр тізбегінің тұрақты тоғын есептеу

 

         Тұрақты тоқтың электр тізбегі (2.1-2.10 сурет) тәуелсіз ЭҚК көзі және тәуелсіз тоқ көзінен «J» құралған. Келесілерді орындау қажет:

         2.1 Кирхгоф заңдары бойынша теңдеулер жүйесін құру.

         2.2 Контурлық тоқтар әдісі бойынша электр тізбегінің барлық тармақтарының тоқтарын есептеу.

2.3 Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша электр тізбегінің барлық тармақтарының тоқтарын есептеу.

         2.4 Эквивалентті генератор әдісі бойынша Rx  кедергісіндегі тармақтың тоғын есептеу.

         2.5 Қуаттар тепе – теңдігін тексеру.

        

Нұсқа 2.1 -2.3 кестелері бойынша сынақ кітапшасының нөміріне және аты-жөніне (фамилиясы) сәйкес таңдалып алынады.

 

2.1 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлба

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Е1, В

110

50

60

65

80

55

75

85

95

100

Е2, В

86

75

90

58

90

95

110

70

60

65

Е3, В

70

80

75

60

45

80

40

50

86

50

Е4, В

65

90

80

85

110

40

65

100

55

80

   

         2.2 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғысы

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

R1, Ом

50

45

75

70

50

70

96

105

90

85

R2, Ом

70

75

80

55

85

55

67

60

77

57

R3, Ом

80

65

90

65

75

95

46

84

56

68

R4, Ом

60

80

50

45

100

64

75

56

88

45

  

         2.3 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Аты жөнінің бірінші әрпі

Жұп

БЛЦӘ

КХӨІ

ВМЧҰ

ГНШҮ

ДОЯ

ЕПРҒ

ЖСЗ

ТЭИҚ

УЮФ

АЩҢ

Тақ

КХӨ

ВМЧҚ

ГНШҮ

БЛЦҰ

ЕПРҒ

ДОЯҢ

ТЭИІ

ЖСЗӘ

АЩӘ

УЮФ

E5, B

45

56

85

97

75

95

50

46

77

88

J, A

0,03

0,045

0,036

0,018

0,06

0,05

0,02

0,04

0,07

0,04

Rx, Ом

R4

R3

R2

R1

R3

R4

R2

R1

R4

R3

  

                                  

                             2.1 Сурет                                                    2.2 Сурет

 

 

                                               

                              2.3 Сурет                                                     2.4 Сурет

 

                                                  

                       2.5 Сурет                                                             2.6 Сурет

 

 

                                              

     2.7 Сурет                                                   2.8 Сурет

 

 

                                    

                             2.9 Сурет                                                    2.10 Сурет

 

             №2 есептік – сызба жұмыс . Бірфазалы синусоидалды тоқтың тармақталған электр тізбегін есептеу

 

         Бірфазалы синусоидалды тоқтың тармақталған электр тізбегін (3.1-3.10 сурет) есептеу үшін келесілерді орындау қажет:

         3.1 Дифференциалды және кешенді түрдегі Кирхгоф заңдарымен теңдеу жазу.

         3.2 Контурлық тоқтар әдісі бойынша барлық тармақтардағы кешенді тоқтарды есептеу

         3.3 Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша барлық тармақтардағы кешенді тоқтарды есептеу.

         3.4 Сұлбаның барлық тармақтарындағы тоқтардың лездік мәндерін жазу.

         3.5 Қуаттар тепе – теңдігін тексеру.

         3.6 Топографиялық және векторлық сызбалардың біріккенін салу.

Нұсқа 3.1 -3.3 кестелері бойынша сынақ кітапшасының нөміріне және аты-жөніне (фамилиясы) сәйкес таңдалып алынады.

3.1 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлба

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Еm1, В

96

58

90

70

88

56

68

75

85

100

Ψe1, град.

-40

35

60

30

0

-45

-30

20

70

50

Еm2, В

80

70

85

65

60

90

50

55

65

40

Ψe2, град.

35

-45

60

30

-60

45

20

50

90

-З0

Еm3, В

65

70

80

50

45

40

60

55

88

77

Ψe3, град.

20

-50

45

-30

60

-40

70

-90

30

-60

Еm4, В

50

80

70

75

90

86

100

80

55

60

Ψe4, град.

0

90

35

-45

-60

-30

40

30

45

-70

 

         3.2 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Еm5, В

50

70

90

60

100

55

75

85

90

80

Ψe5, град.

-60

30

-45

45

-30

40

90

60

-90

60

R1, Ом

50

40

70

80

68

84

92

98

82

74

R2, Ом

68

56

62

94

76

88

44

58

68

40

R3, Ом

82

77

86

60

52

48

68

84

67

60

 

3.3 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Аты – жөнінің бірінші әрпі

Жұп

БЛЦІ

КХӘ

ВМЧҚ

ГНШӨ

ДОЯҺ

ЕПҢ

ЖСЗҒ

ТЭИҮ

УЮФ

АЩҰ

Тақ

КХҚ

ВМЧҰ

ГНШҮ

БЛЦҒ

ЕПРҢ

ДОЯІ

ТЭИӨ

ЖСЗҺ

АЩӘ

УЮФ

R4,Ом

80

60

78

48

54

40

38

68

90

100

J, A

0,04

0,02

0,05

0,03

0,06

0,07

0,08

0,04

0,02

0,05

ΨJ, град.

90

45

-60

60

30

-30

45

-45

-90

40

XL1, Ом

50

80

70

90

20

90

60

50

90

65

XC1, Ом

90

20

30

50

65

65

100

90

40

105

XL2, Ом

90

20

40

75

30

80

68

25

36

70

XC2, Ом

44

70

80

100

80

20

30

75

88

20

XL3, Ом

86

50

35

75

40

95

80

96

50

76

XC3, Ом

34

90

75

25

90

35

40

44

92

26

XL4, Ом

90

80

40

56

88

64

75

54

46

85

XC4, Ом

40

45

78

80

48

80

45

84

82

45

           

 

                                                             3.1 Сурет                                                         3.2 Сурет

 

 

                             

                  3.3 Сурет                                                              3.4 Сурет    

                                                                                        3.5   Сурет                                                                                  3.6 Сурет

 

 

 

                                                           3.7 Сурет                                                                  3.8 Сурет

 

 

 

                                                   3.9 Сурет                                                                 3.10 Сурет

 

          № 1, 2 есептік – сызба жұмысын орындау әдістемелік нұсқауы

 

Идеал тоқ көзі бар электрлік тізбек үшін Кирхгофтың екінші заңына теңдеу құру кезінде тоқ көзі тәуелсіз контурларды таңдаған жөн.

Егер электр тізбегінде идеал тоқ көзі болса, онда контурлық тоқтар әдісі бойынша теңдеу құру кезінде контурлық тоқтарды әрбір тоқ бір тоқ көзі бойымен жүретіндей етіп таңдау керек (бұл контурлар сәйкесінше тоқ көзінің тоқтарына сәйкес келіп, есеп шартымен беріледі). Қалған контурлық (; – белгісіз контурлық тоқтардың теңдеулер саны, - тармақ саны, - түйін саны, -тоқ көзі саны). Қалған контурлық тоқтарды анықтау үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша контурлық тоқтар теңдеуін құрамыз. Тұрақты тоқ тізбегі үшін (4.1 суретті қараңыз) контурлық тоқтар әдісімен теңдеулер жүйесін құру.

                                               4.1 Сурет

 

Егер электр сұлбасында кейбір түйіндер идаел ЭҚК көзімен байланысқан болса, онда түйіндік потенциалдар әдісі бойынша құрылатын теңдеулер саны мынаған тең

Мұндағы - тек идеал ЭҚК-ң көзі бар тармақ саны.

Егер электр сұлбада идеал ЭҚК бар бір тармақ болса, онда түйіндік потенциалдар әдісі бойынша теңдеу құру кезінде бір түйіннің потенциалы «0» -ге теңестіріледі, яғни берілген тармақ жалғанған түйін. Бұл жағдайда осы тармаққа  жалғанған басқа түйіннің потенциалы -ге тең болады. Тұрақты тоқ тізбегі үшін түйіндік потенциалдар әдісі бойынша теңдеулер жүйесін құрамыз (4.1 суретті қараңыз).

 

 

 

                                            

         Горманикалық әсер режимінде электр тізбегінің есептелуі кернеудің, тоқтың векторына, кешенді мәніне, ЭҚК синусоидалды суретіне негізделген.

 

                   4.1 К е с т е

Синусоидалды уақыт функциясы

Кешенді  амплитудасы

Кешенді әсерлік мәні

 

         Синусоидалды ЭҚК-тің, тоқтың, кернеудің кешенді мәндері, тұрақты тоқ тізбегін есептеу әдісін синусоидалды тоқ тізбегін есептеуде қолдануға болатынын көрсетеді. Синусоидалды тоқ тізбегі үшін кешенді түрдегі Кирхгоф заңына құрылған теңдеулер тұрақты тоқ тізбегіне құрылған теңдеулерге ұқсас, тек ЭҚК тоқ, кернеу және кедергі теңдеуде кешенді түрде болады.

       мұндағы  - кешенді түрдегі толық кедергі.

  

№3 есептік – сызба жұмыс.  Синусоидалды емес сызықты электр тізбегін есептеу

 

Электр тізбегі синусоидалды емес периодикалық кернеу көзімен u(t) қосылған.  Синусоидалды емес периодикалық кернеу көзі  u(t) 5.11 5.15 суреттерінде және электрлік сұлбалары 5.1 5.10 суреттерде көрсетілген.

Келесілерді орындау қажет:

5.1  Электр тізбегінің  тармақтарындағы синусоидалды емес тоқтардың лездік мәндерін анықтау.

5.2  Синусоидалды емес периодикалық кернеу көзінің U әсерлік мәнін және синусоидалды емес периодикалық тоқтардың  ,,  әсерлік мәндерін анықтау.

5.3  Тізбектің активті, реактивті және толық қуаттарын анықтау.

5.4 5.1 кестеде келтірілген бір тоқтың лездік мәнінің сызбасын салу.

5.5  Электр тізбегінің кіріс тоғының және кіріс кернеуінің амлитуда – жиіліктік және фаза-жиіліктік спекторының сызбасын салу.

Нұсқа 5.1 -5.3 кестелері бойынша сынақ кітапшасының нөміріне және аты-жөніне (фамилиясы) сәйкес таңдалып алынады.

 

         5.1 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлба

5.10

5.8

5.9

5.5

5.6

5.7

5.4

5.2

5.3

5.1

u(t)

5.11

5.13

5.15

5.11

5.13

5.14

5.12

5.15

5.12

5.14

Um, В

60

68

85

75

80

50

70

55

90

78

, рад.

-

-

-

-

-

-

-

-

График тока

i2

i1

i3

i1

i2

i3

i2

i1

i2

i1

 

 

         5.2 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

L1,мГн

3,0

4,0

6,0

4,5

5,5

3,0

3,5

5,2

3,6

5,0

L2, мГн

5,2

3,8

4,6

3,5

4,7

5,0

4,5

6,0

4,5

3,6

L3, мГн

4,0

6.0

5,5

5,0

3,5

4,5

2,5

3,5

5,8

4,8

, рад./с

4000

5000

6000

6500

5500

8000

7500

7000

4500

5800

 

 

 

Оқуға түскен жылы

 

Аты-жөнінің бірінші әрпі

жұп

БЛЦӘ

КХІ

ВМЧҢ

ГНШҒ

ДОЯҮ

ЕПРҰ

ЖСЗҚ

ТЭИӨ

УЮФҺ

АЩ

тақ

КХҺ

ВМЧӨ

ГНШҚ

БЛЦҰ

ЕПРҮ

ДОЯҒ

ТЭИҢ

ЖСЗІ

АЩӘ

УЮФ

R1,

Ом

60

50

70

80

48

64

88

90

56

78

R2,

Ом

56

74

80

68

92

78

86

54

70

84

R3,

Ом

70

80

90

94

64

82

76

68

80

66

С1,

мкФ

2,2

2,4

1,8

1,4

2,6

3,2

2,8

1,9

1,6

2,5

С2, мкФ

2,0

1,8

2,8

2,4

3,0

2,18

1,6

2,5

1,9

1,3

С3, мкФ

1,5

3,0

2,0

1,9

1,7

1,8

2,1

3,0

2,4

2,8

5.3 К е с т е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                        5.1 Сурет                                         5.2 Сурет

 

       

                        5.3 Сурет                                         5.4 Сурет

 

          

                        5.5 Сурет                                            5.6 Сурет

                                                              5.7 Сурет                                              5.8 Сурет

 

                    

                          5.9    Сурет                                      5.10 Сурет         

 

5.11 Сурет

 

5.12 Сурет

5.13 Сурет

 

 

5.14 Сурет

 

 

 

5.15 Сурет

                                  

 

          № 4 есептік сызба жұмыс.  Пассивті төртұштықты есептеу

 

Пассивті Т және П тәрізді төртұштықты орындау үшін келесілер (6.1-6.10 суреттер) келтірілген:

6.1 Берілген төртұштықтардың Z1, Z2, Z3 кешенді кедергілерін анықтау.

6.2 Берілген төртұштықтардың А – көрсеткіштерін келесі жағдайларды қолдана отырып анықтау.

а) қысқа тұйықталу және бос жүріс кезеңдері үшін;

б) Кирхгоф заңдары үшін.

∆А=1 шартының орындалуын тексеру.

6.3 Берілген төртұштықтардың ZC1, ZC2 сипаттамалық кедергілерін келесі жағдайларды қолдана анықтау.

а)  қысқа тұйықталу және бос жүріс көрсеткіштерін;

б) А – көрсеткіштерін.

6.4 А – көрсеткішін қолдана сипаттамалық беріліс тұрақтысын ГС, сипаттамалық әлсіретуін АС, фаза тұрақтысын ВС анықтау.

Нұсқа 6.1 -6.3 кестелері бойынша сынақ кітапшасының нөміріне және аты-жөніне (фамилиясы) сәйкес таңдалып алынады.

 

6.1 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 Сұлба

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

R1, Ом

35

55

70

64

48

80

85

90

96

78

R2, Ом

55

48

60

95

68

74

56

76

62

40

R3, Ом

60

72

88

75

56

48

62

84

64

80

 

 

         6.2 К е с т е

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

XL1, Ом

45

55

65

74

38

92

86

58

74

72

XL2, Ом

94

72

86

64

42

68

56

74

60

84

XL3, Ом

85

60

45

80

50

56

78

92

82

68

  

         6.3 К е с т е

Оқуға түскен жылы

 

Аты-жөнінің бірінші әрпі

жұп

БЛЦҰ

КХҚ

ВМЧҮ

ГНШҒ

ДОЯӨ

ЕПР

ЖСЗҺ

ТЭИҢ

УЮФІ

АЩӘ

тақ

КХӘ

ВМЧІ

ГНШҢ

БЛЦҒ

ЕПРҮ

ДОЯҰ

ТЭИҚ

ЖСЗӨ

АЩҺ

УЮФ

XC1, Ом

84

38

52

60

50

64

58

90

52

88

XC2, Ом

48

62

70

80

72

46

42

74

76

96

XC3, Ом

56

70

62

75

68

70

64

58

48

50

 

                      

                   6.1 Сурет                                            6.2 Сурет

 

                    

                   6.3 Сурет                                             6.4 Сурет

 

                         

                   6.5 Сурет                                            6.6 Сурет

 

                 

                     6.7 Сурет                                            6.8 Сурет

 

                    

                    6.9 Сурет                                               6.10 Сурет

  

         № 3,4 есептік – сызба жұмысын орындаудың әдістемелік нұсқауы

 

7.1 Сызықты электр тізбегінің синусоидалды емес тоғын есептеу үш бөлімнен тұрады:

а) 5.1-5.10 суреттерін қарай тұрақты және синусоидалды құраушыларында (Фурьенің тригонометриялық қатары) синусоидалды емес ЭҚК жіктеу.

б) беттесу әдісін қолдану және тізбектің әрбір құраушысы үшін бөлек-бөлек тоқ пен кернеуді есептеу.

Тұрақты ЭҚК құраушысы бар тізбекті есептеу кезінде мынаны ескерген жөн: индуктивтілік кедергі «0» - ге тең және эквиваленттік сұлбада индуктивтілік қысқа тұйықталған тізбекпен ауыстырылады, ал сыйымдылық кедергі  және сыйымдылығы бар тармақ ашылады. Кез келген синусоидалды ЭҚК құраушысы бар тізбекті есептеу кезінде кешенді әдісті қолдануға болады, бірақ әртүрлі синусоидалды құраушысы бар кешенді кернеу мен тоқты қосуға болмайды. Әртүрлі жиіліктегі индуктивтілік және сыйымдылықтың кедергілері бірдей еместігін ескерген жөн, к-лы гармоника үшін, индуктивтілік кедергі , ал к- лы гармоника үшін, сыйымдылық кедергі ;

в) Кез келген құраушы үшін алынған бірлесіп шығару жобасында тоқ және кернеу құраушыларының тек лездік мәндері ғана қосылады.

 

 

7.2 Пассивті төртұштыны есептеу

 

Төртұштылар теориясының негізгі есебі болып, төртұштының кірісі мен шығысындағы  кернеулерінің және  тоқтарының аралығын орнату болып  табылады.  және , арасындағы тәуелділік анықтайтын теңдеу, төртұштының тарату теңдеуі деп аталады. Беріліс теңдеуінің алты формасы бар: А-, В-, Y-, Z-, H-, F- көрсеткіштерінің беріліс теңдеулері.

Беріліс теңдеуінің барлық формалары бірдей, форма А – көрсеткіші беріліс теңдеуі мына түрде

                            ,

         Мұндағы ,,,- А- көрсеткіштер деп аталады.

         А- көрсеткіштерін, Кирхгоф заңдарына құрылған теңдеулер арқылы немесе бос жүріс және қысқа тұйықталу режиміндегі тоқ пен кернеудің мәндері бойынша анықтауға болады. Пассивті төртұшты үшін келесі орындалады:

∆А==1.

Төртұштының сипаттамалық кедергілерін  А – көрсеткіштері арқылы жазуға болады

  Сонымен қатар бос жүріс көрсеткіштері  (Zбж1, Zбж2)  және (Zқт1, Zқт2)

,   .

         Қысқа тұйықталу және бос жүріс көрсеткіштері деп, төртұштының 1-1/ бірінші және  2-2/ екінші шығысындағы кіріс кедергілерін айтады.

Төртұштының тұрақты беріліс сипаттамасы келісімді режимде былай анықталады.

Сипаттамалық тұрақты берілісті А – көрсеткіші арқылы анықтауға болады:

 

 

А Қосымша

Қазақстан Республикасы

Алматы энергетика және байланыс институты

 

Электротехниканың теориялық негіздері кафедрасы

 

 

 

 

ЭТТ 1 пәні

 

№ ___ Есептік – сызба жұмыс

 (жұмыстың толық аты)

 

 

 

 

 

                                                   Жұмысты орындаған _____________________

(жұмысты орындаған күні)

Студенттермен____________________________

(аты жөні тегі)

Сынақ кітапшасының №____________________

 

Тобы_____________________________________

(Топ шифрі)

 

Есептікті қабылдаған_______________________

(есептікті қабылдаған күні)

 

Оқытушы_________________________________

(аты жөні тегі)

 

 

 

 

Алматы 200…

Әдебиеттер тізімі 

 1. Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.И. Основы теории цепей.- М.: Радио и связь, 2000.-592с.

 2. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей.-  М.: Энергоатомиздат, 1989.–528с.

 3.  Демирчян  К.С.,   Нейман  Л.Р.,   Коровкин  Н.В.,   Чечурин В.Л.

Теоретические основы электротехники. – т.1. – Санкт-Петербург: Питер, 2003.-463с.

 4.  Демирчян  К.С.,  Нейман Л.Р.,  Коровкин  Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. – т.2. – Санкт- Петербург: Питер, 2003.-576с.

 5. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Гардарики, 1999. – 638с.

 6. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. - М.: Высш. шк., 1990.- 544с.

 7. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IВМ РС. Программа Electronics Workbench и её применение.-М.: Солон-Р, 1999.-506с.

           8.  Жолдыбаева З.И., Зуслина Е.Х., Коровченко Т.И. Теория электрических цепей 1. Конспект лекций. – Алматы: АИЭС, 2007.- 80с.

 

Мазмұны 

1. Есептік – сызба жұмысын орындау және безендіруді талап ету .....................3

2. №1 есептік – сызба жұмыс. Тұрақты тоқтың сызықты электр тізбегін есептеу.......................................4

3. №2 есептік – сызба жұмыс. Бірфазалы синусоидалды тоқтың тармақталған электр тізбегін есептеу................................ ………………………………………7

4. № 1,2 ЕСЖ орындаудың  әдістемелік нұсқауы..............……………………..10

5. №3 есептік – сызба жұмыс.  Синусоидалды емес сызықты электр тізбегін есептеу.....................................................................................................................12

6. № 4 есептік сызба жұмыс.  Пассивті төртұштықты есептеу..........................17

7. № 3,4 есептік – сызба жұмысын орындау әдістемелік нұсқауы....................19

А Қосымша…………………………………………………………………….....21

Әдебиеттер тізімі...……………………………………………………………….22