Коммерциялық емес акционерлік қоғам

Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Әлеуметтік пәндер кафедрасы

 

 

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ 

Барлық мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін

семестрлік жұмысқа  арналған әдістемелік нұсқаулар

 

Алматы 2013

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: М.Д. Жұмағұлов, Б.Ж. Қабдөшев, С.А. Жуман. Барлық мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін семестрлік жұмысқа  арналған әдістемелік нұсқаулар.- Алматы: АЭжБУ, 2013. –

 

          Әдістемелік нұсқаулар Қазақстан тарихы бойынша семинар сабақтарының жоспарынан, қажетті әдебиеттер тізімдерінен және әрбір тақырыпқа әдістемелік нұсқаулардан тұрады.

 

          Пікір жазған: тар. ғыл. канд., проф. Д.С.Орынбекова.

 

 © «Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ, 2013 ж.

Кіріспе

«Қазақстан тарихы» пәні бірінші курстың барлық мамандықтарында оқытылады. Бұл өткен пәнді жай ғана қайталау емес, оқушының мектепте қалыптасқан білімі негізінде кешегі тарихи оқиғаларды, ғылыми бағыттар мен заңдылықтарды және құбылыстарды терең ой талқысына салу, тіпті жаңаша баға беру болып табылады. Теориялық тұрғыдан алғанда  бұл тарихи дәуірлерді сипаттайтын «формациялық», «таптық ұстанымнан», кешегі әрі өткен өмірімізді бұрмалайтын, этностарды жасанды түрде дамытушы немесе қиратушы деп қараған, тарихи дамуды тежейтін «евроцентристік» көзқарастардан және концепциялардан басқа да ғылыми емес догмалардан батыл түрде бас тартуды білдіреді. Шындығында тарих «таптық күрес тарихы» емес, ол одан да мәнді, бояуы мол құбылыс. Тарихтың қозғаушы күші, басты кейіпкері халық десек, қоғамдағы даму оның еңбегінің жемісі мен жасампаздығы, яғни патшалар мен хандардың, түрлі деңгейдегі басшылардың еңбегі ғана деп санау қате ұғым. Тарихи процес түрлі өлшемді, оның даму бағыты тек прогреске көзделмейді, тарихтың буырқануы, көтерілуі және кері қайтуы да болады.

Ендеше студенттерге Евразияның кеңістігін мекендеген этностардың өзара қатынасын және бір-бірін байытуын, түркі өркениетінің дүниежүзілік өркениетке қосқан нақты үлесін бағалау керек. Тарихты жеке тұйықтықпен, паңдықпен қарауға болмайды, шынайы тарих этностар мен мемелекеттердің тығыз байланысының нәтижесінде қалыптасады. Бұл этностарды өзара байытудың рухани, экономикалық, этникалық, саяси және т.б. қырлары, ал тарихтың қозғаушы күші соғыс пен тонаушылық деп санау мүлдем сын көтермейді. Ендеше дәрісте және семинар сабақтарында курстың осынау өзекті, шешуші мәселелері қарастырылады, яғни пәнді толық меңгеру студенттің тарихты өз бетінше шығармашылық тұрғыдан еңбектеніп оқуы нәтижесінде мүмкін болады.

Студенттердің өз бетінше дайындалуының бір әдісі семестрлік жұмыс жазу болып табылады. Әдістемелік құралда семестрлік жұмыстың тақырыптары, әдебиеттер тізімі және әдістемелік нұсқау берілген.

 

Семестрлік жұмыс жазуға әдістемелік нұсқау

 

Қазақстан тарихын оқу барысында студент 3 семестрлік жұмыс жазуы керек. Дәріс және семинар сабақтары пәннің ірі әрі мазмұнды мәселелерін қамтып, Қазақстан тарихы курсына шақталған оқу бағдарламасының бір бөлігін құрайтын болса, қалған басым бөлігін студент оқытушының жетекшілігімен өз бетінше меңгеруі қажет. Студенттің өзіндік жұмысының маңызды және белсенді түрі семестрлік жұмысты орындау болып саналады. Семестірлік жұмыс жазбаша орындалады. Жұмысты орындау барысында тәжірибесі қалыптаспаған I курстың студенттері қиындыққа көп ұшырасады. Жазба жұмыстың қандай талаптар деңгейінде орындалатындығын білмегендіктен қателіктерге жол береді. Бұл ұсынылған әдістемелік құралдың мақсаты семестрлік жұмысты орындауда қателіктер жібермес үшін студенттерге көмекші қызмет атқару болып табылады.

Семестрлік жұмыс ол белгілі бір тарихи оқиғаға немесе жеке тұлғаға қатысты студенттің толыққанды білімін, ойының тереңдігін, көзқарасын, ұстанымын айқындайтын, өз бетінше орындалатын шығармашылық жазбаша еңбек. Тіпті бұл дәстүрлі бола бермейтін, қате болса да жас зерттеушінің жеке білімі мен көзқарастар жиынтығын құрайды. Біз үшін маңыздысы студенттің тақырып бойынша білімін жинақтай алуы және оны қорғай білуі болып табылады. Мұндай ұстаным таңдалынған тақырып бойынша тарихи деректерді, зерттеу еңбектерін (монография), ғылыми мақалаларды терең оқу барысында қалыптасады. Берілген әдебиеттер тізімінен тақырыпқа қатысты әдебиеттермен қатар, арнайы мерзімді басылымдардағы деректік материалдарды іріктеу қажет. Мысалы, «Отан тарихы», «ҚазҰУ хабаршысы» (тарих сериясы), «Поиск-Ізденіс» (қоғамдық сериясы), «Қазақ тарихы» және т.б. журналдардан тың материалдар табуға болады.  Қосымша әдебиет алфавиттік тәртіппен кітапханадағы жүйелі католог арқылы қаралады. Бұл бағытта Сіздерге оқу залындағы библиографтар көмек беруі тиіс. Семестрлік жұмыс ғылыми-ізденіс сипатындағы студенттің шағын өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады. Оқулықтан ешбір мағынасыз көшіріп алуға болмайды, өйткен жағдайда студенттің жұмысы қанағатсыз деп бағаланып, жұмысы сапалы орындауға қайтарылады.

Семестрлік жұмыс қатаң бекітілген мерзім шеңберінде орындалады. Студент семестрдің I-ші аптасында 3 семестрлік жұмысты әдістемелік құралда берілген тәртіп бойынша айқындап алады. Семестрлік жұмыстардың тапсырылу уақыты: №1 жұмыс – 4 аптада, №2 жұмыс – 8 аптада, №3 жұмыс – 12 аптада (15 апталық сабақ барысында). Тапсыру графигін қатаң сақтау студентке аттестация қою мен оның емтихан тапсыруына рұқсат берудің шарты болады.

Қазақстан тарихы бойынша студент семестрлік тақырыптар тізімінен ұсынылған кесте арқылы (А қосымшасы бойынша) сынақ кітапшасындағы соңғы екі санға сәйкес үш бөлімге бөлінген үш жұмысты таңдайды. Кестені ескермей, дұрыс таңдалмаған жұмыс есептелмейді.

Негізгі дерек көздері мен әдебиеттерді терең танысып, зерделеп алған соң жақсылап ойластырып төмендегі талаптарды ескеретін жоспар құрастырған жөн:

а) Кіріспе. Онда семестрлік жұмысты жазу барысындағы тақырыптың өзектілігі, зерттелу деңгейі, мақсаты мен мәселенің қойылысы негізделеді.

ә) Негізгі бөлім. Ол тақырыптың Сіздің көзқарасыңыз бойынша маңызды деген екі-үш сұрағының мазмұнын құрайды. Екі-үш сұрақ жекеленген екі-үш мәселе емес, ол Сіз таңдаған тақырыпты екі-үш қырынан қарастырудың амалы. Семестрлік жұмыстың негізгі көлемінің аз болатындығын ескеріп, тақырып бойынша қаралатын сұрақтар санын көбейте беру қажет емес.

б) Қорытынды. Мұнда зерттелген мәселелердің негізгі нәтижесі шығарылып, түйіні жасалады.

Дерек көздері мен әдебиеттер. Ол жұмыс бойынша пайдаланылған дерек көздері мен әдебиеттердің толық тізімінен тұрады. Бұл әдебиеттер құрамы студенттің семестрлік жұмысын қаншалықты маңыз беріп, орындағанын сипаттайды. Әдебиеттер тізімі тақырып бойынша кем дегенде екі-үш түп деректік материалдар мен арнайы зерттеу еңбектерден тұрады. Интернет арқылы да материал қолдануға болады, оның шарты механикалық түрде көшіріліп алмаған болу керек, сайтқа сілтеме жасалынады. Тарихи зерттеу әдебиеттерін қолданғанда соңғы талаптар тұрғысынан жазылған еңбектерді қараған жөн. Егер бір мәселеге қатысты әртүрлі көзқараста жазылған бірнеше еңбектер болса, семестрлік жұмыста өз көзқарасыңызды айқындап, мүмкіндігіңізше түсіндіріп беруге тырысыңыз.

Жоспар дерек көздері мен әдебиеттерді қаншалықты игергені мен зерттеу дәрежесінің көрінісі. Жоспарды дұрыс құрастыру мәселені дұрыс (немесе теріс) түсініп жазғандығын білдіреді. Сондықтан жұмыстың құрылымына қарап-ақ жалпы семестрлік жұмыстың дәрежесін айқындауға болады. Ендеше жоспар құрастыру жұмыстың шешуші өзегінің бірі.

Семестрлік жұмыстың үлгісі ретінде ұсынылған жоспары төмендегідей болуы тиіс:

Тақырыбы: «Шығыс, батыс және түрік өркениеті: дамудағы жалпы және жеке мәселелер, дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесі»:

а) Кіріспе. Мұнда өркениет ұғымының мәнін, сипатын ашып, қазіргі кезеңдегі ғылыми зерттеуде және қоғамымыздың даму барысындағы орнын белгілеу керек.

ә) Шығыс және батыс өркениеті. Екі аймақтағы өркениеттің өзіндік ерекшеліктерін сипаттай отырып, жалпы және жеке белгілерін анықтау қажет.

б) Түрік өркениеті. Ол шығыс және батыс өркениетіндегі аралық қызметті атқарады, өзіндік түбірлі ерекшеліктері бар. Қандай, көрсетіңіз.

в) Қорытынды. Семестрлік жұмыстың мазмұны бойынша жалпы қорытынды жасап, түрік өркениетінің дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесін бағалау керек.

Оқулықтан, интернеттен көшіріп алынған, сәйкес келетін тақырыптағы мазмұны бірдей жұмыстар қабылданбайды. Семестрлік жұмысты жазуда жоғарыда ескерткеніміздей, деректер, монографиялар, ғылыми мақалаларды қарап, тақырыпқа қажетті деген материалдар (маңызды мағлұматтар, тарихи деректер, статистикалық мәліметтер т.б. қысқаша көшірмесі) бірінші кезекте жинақталады. Сіз жинаған бұл материалдар белгілі бір зерттеуші авторлардың еңбектерінен алынған, сондықтан ғылыми этика тұрғысынан ол еңбектерге сауатты сілтеме жасалу керек. Еңбектерден алынған әр мәлімет ретімен нөмірленеді.

Егер Сіз автордың ойын еш өзгеріссіз беретін болсаңыз ол «пікірін келтіру» болып табылады. Онда бар мәтін өзгеріссіз көшіріліп, тырнақшамен беріледі. Мысалы былай: «ХХ ғасырдың екінші жартысында қоғамдық пәндерде ғылыми зерттеудің жаңа жетістіктері мен әдістері мен әдістемелік принциптері белсенділікпен қолданыла бастады». Семестрлік жұмыстың мәтінінің соңында «Әдебиеттер» атауын беріп, Сіздің № 1 сілтемеңіз былай болып шығады: 1.Самашев З.С., Фозшов К.Ш., Базарбаева Г.А. Археологические памятники и палеопочвы Казахского Алтая. –Алматы, 2002. –С.4.

Егер де пікірін бермей тек деректер немесе сандық материалдар алсаңыз, оны қайдан тапқандығыңыз жөнінде сілтеме бересіз. Ол жағдайда көшіру де, тырнақшамен беру де қажет емес, мәліметке сілтеме жасалады. Мысалы: Қазақ тілі 50 әлеуметтік қызметтің 10 түрінде ғана қызмет жасай алған. №2 сілтеме соңында былай келтіріледі. Казахстан: особенности перехода демократии. - Алматы, 2004.-С.5. Келесі сілтемені журналға жасайтын болсаңыз оның тәртібі мынадай: автордың аты жөні, мақаланың атауы, басылып шыққан жылы, журналдың нөмірі және беті. Ахметов К.Г. Становление новой системы правления РК.// Ақиқат. -1992. –№ 4. – С.15; газетке: газет атауы, басылған жылы, күні мен шыққан нөмірі беріледі. Мысалы: Егемен Қазақстан. – 2002. –21 қаңтар. Әдебиеттер жиынтығы семестрлік жұмыстың ғылыми–анықтамалық аппаратын құрайды және оның сапалы бейнеленуіне орай зерттеушінің ғылыми мәдениетін бағалауға болады. Сондықтан студенттерге бірінші курстан зерттеушінің жұмыс жасау мәдениетін сіңіру керек.

Семестрлік жұмыс студенттің өз бетінше орындалады. Ол жұмысын орындау барысында өз ойларын нақты бейнелеп, жеткізуі керек. Материалдарды пайдалануда қайталауларға жол бермегені жөн. Бір мәселеге қатысты түрлі көзқарастар мен пікірлерді салмақтай отырып бағасын береді, дұрысын таңдайды, өз ұстанымын да айқындайды.

Семестрлік жұмыстың көлемі қолмен жазылғанда негізгі мазмұны 10-12 бетті құраса компютермен терілгенде 12-14 беттер шамасында болу керек. Талапға сай тәртіпке келтіріледі, беттерінің реттік сандары қойылады және жинақталып, тігіледі. Жұмыс құрылымы жоспардан, негізгі мазмұны, дерек көздері мен әдебиеттер тізімінен тұрады.

Семестрлік жұмысты студент оқытушыға өз қолымен, сабақ барысында тапсырады. Оқытушы жұмыспен танысып, деңгейін анықтайды, сыртқы мұқабасына қысқаша пікір жазады. Жұмыс мазмұны талапқа сай орындалмаған жағдайда қайта өңдеп, кемшіліктерін жөндеу үшін студентке семестрлік жұмысы қайтарылады. Студент оқытушы белгілеген күндері бойынша семестрлік жұмыс бойынша ақыл-кеңесін алады. Қайта өңдеген жұмысын студент оқытушысына кемшілігі көрсетілген сыртқы мұқабасымен бірге өткізеді. Қажет болған жағдайда студент жұмысын қорғайды. Қорғау жұмысқа көрсетілген кемшіліктермен танысу, қойылған сұрақтарға дәлелдермен қорытындылау арқылы жүзеге асырылады. Семестрлік жұмыстың сыналып, қабылдануы оның мазмұнының сапасы мен қорғау нәтижесінде бағаланады. Бекітілген уақытында семестрлік жұмыстарын тапсырмаған, яғни сынақтан өтпеген студенттер емтихан тапсыруға жіберілмейді.

Әр семестрлік жұмыс 9 балдық көрсеткішпен бағаланып, мемлекеттік емтиханға жіберілу рейтингісі 16% яғни үш семестрлік жұмыс бойынша студент 48% дейін балл алу мүмкіндігі бар. Тек өз уақытында, сапалы үш семестрлік жұмысты өткізген, семинар сабағынан қарызы жоқ студент Мемлекеттік емтихан тапсыруға рұқсат алады.

                                                      

Семестрлік жұмыстың тақырыптары

І бөлім

(№1 семестрлік жұмысқа арналған)

 

1.   Батыс (отырықшы) және түркі (көшпелі) өркениеті: жалпы және жеке ерекшеліктері, дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесі.

2.   Көшпелі өркениет: қалыптасуы, даму ерекшелігі.

3.   Қазақстан территориясындағы тас ғасырының ерекшеліктері.

4.   Қазақстан территориясындағы палеолит дәуірінің ерекшеліктері.

5.   Қазақстан территориясындағы мезолит дәуірінің ерекшеліктері.

6.   Қазақстан территориясындағы неолит дәуірінің ерекшеліктері.

7.   Ботай қалашығы – неолит дәуірінің ескерткіші.

8.   Қазақстан территориясындағы Андронов мәдениеті.

9.   Қазақстан территориясындағы Беғазы-Дәндібай мәдениеті.

10.            Тамғалы – Қазақстан территориясындағы қола дәуірінің көрнекті ескерткіші.

11.     Арқайым – қола дәуірінің мәдени ескерткіші.

12.     Берел қорғаны – ежелгі Шығыс Қазақстанның мәдени ескерткіші. 

13.     Қазақстан территориясындағы жаңа археологиялық ашылымдар (1991-2012 жж.).

14.     Евразияның саяси тарихындағы сақтар.

15.     Сақтар туралы парсы және қытай деректері.

16.     Сақтар туралы Грек және рим жазба деректері.

17.            Сақ дәуірінің көрнекті ескерткіштері: Бесшатыр, Тасмола қорғандары.

18.     Сақ дәуірінің ескерткіші –  «Есік» қорғаны.

19.            Сақтар мен ғұндардың әскери өнері мен мемлекеттік ұйымы: салыстырмалы талдау.

20.     Сақтардың әскери өнері мен ұйымы.

21.     Сақтардың мәдениеті, мифологиясы және дүниетанымы.

22.     Үйсін және қаңлылардың мәдениеті мен өнері. 

23.     Ежелгі Қазақстан территориясындағы бейнелеу өнері.

24.     Ежелгі Қазақстан территориясындағы үйсін мемлекеті.

25.     Ежелгі Қазақстан территориясындағы қаңлы мемлекеті.

26.     Ғұн мемлекетінің құрылу ерекшеліктері.

27.     Ғұндардың әскери өнері мен ұйымы.

28.     Қытай мен ғұндардың өзара байланысы.

29.     Азияның саяси тарихындағы ғұндар.

30.     Европаның саяси тарихындағы ғұндар.

31.     Ғұндардың Ұлы қоныс аударуы.

32.     Ұлы даланың топонимикасындағы Евразиялық ежелгі атаулар.

33.     Түрік қағанатындағы этногенетикалық процестер.

34.     Евразияның саяси тарихындағы түріктер.

35.     Түріктердің мемлекеттік және әкімшілік басқару жүйесі.

36.     Түрік қағанатындағы әлеуметтік құрылым жүйесі. «Он оқ бұдұн».

37.     Түрік қағанатындағы сауда және экономикалық байланыстың дамуы.

38.     Түріктердің әскери ұйымы мен өнері.

39.     Түрік қағанатының VІ–VІІ ғ. дипломатиялық қарым-қатынасы.

40.     Түріктердің руналық жазуы: шығуы, тарихы және қазіргі жайы.

41.     Тәңіршілдік – ежелгі түріктердің діні, дүниетанымының айнасы.

42.     Түріктердің мифологиясы мен дүниетанымы.

43.     Қытай және араб деректеріндегі түріктер.

44.            Түріктер орыс және европалық зерттеушілердің ортағасырлық деректерінде.

45.     Қазақстан территориясындағы қарлұқ мемлекеті.

46.            Түргештердің орналасуы және саяси ұйымы.

47.            Түрік мемлекетінің ежелгі астаналары.

48.     Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс Қазақстан территориясын арабтардың жаулап алуы.

49.     Евразия тарихындағы оғыздар.

50.     Қарахандықтардың этносаяси тарихы.

51.     Қарахан мемлекетіндегі мәдениеттің дамуы.

52.     Қимақтардың этникалық және әлеуметтік саяси тарихы.

53.     Қыпшақтар, половецтер, кумандар: тарихы және қазіргі жағдайы.

54.     Қыпшақтар Евразия тарихында.

55.     Қыпшақтар және ежелгі орыстар.

56.     Қыпшақтар орыс және европалық ортағасырлық деректерде.

57.     Қыпшақтар ортағасырлық шығыс деректерінде.

58.     «Кодекс куманикус» қыпшақтардың жазба дерегі.

59.     Қыпшақ этносының, қоғамының қалыптасу кезеңдері.

60.     Қазақстан территориясындағы найман мемлекеті.

61.     Қазақстан территориясындағы керей мемлекеті.

62.     Қазақстан территориясындағы қарақытайлар.

63.     Жібек жолы саясат пен дипломатия айнасы.

64.     Жібек жолы және түріктердің наным-сенімі (ислам, христиан, буддизм, иудаизм).

65.     Қазақстан және Европадағы ежелгі қалалардың дамуындағы жалпы және жеке ерекшеліктері.

66.     Қазақстан территориясындағы ежелгі ақша сарайлары: ақша соғу, ақша бірлігі, таралымы.

67.     Қазақстан территориясындағы тіл және жазу (VІ-ХІІІ ғасырлар).

68.     Қазақстан территориясындағы архитектуралық ескерткіштер (VI – XII ғғ.)

69.     Ортағасырлық Қазақстан аймағында қала мәдениетінің дамуы (VI – XII ғғ.)

70.     Қазақстандағы ислам діні: сенім, мәдениет және менталитет.

71.     Қазақстандағы христиан діні: бастауы және тарихи дамуы.

72.     Ортағасырлық Қазақстан территориясындағы буддизм, иудаизм және манихей.

73.     Шығыс ойшылы Әль-Фараби тарих және саясат туралы.

74.     Әль-Фарабидің музыка мен поэзияға көзқарасы.

75.     Әль-Фараби  математика, астрономия, медицина туралы.

76.     Ортағасырдағы Шығыстың оқымысты-энциклопедистері: математика, астрономия, медицина туралы ойлары..

77.     Жүсіп Баласағұнның «Құтты білігі».

78.     Махмұд Қашқаридың «Түрік сөздігінің жинағы».

79.     Қазақстанның ортағасыр тарихындағы Қожа Ахмет Яссауи.

80.     Қожа Ахмет Яссауи кесенесі: тарихы, мазмұны, ерекшеліктері.

81.      Асан Қайғы және Қорқыт ата – қазақтың эпикалық мұрасы.

82.      Европалық миссионерлер Азияда. (Марко Поло, Плано Карпини, Гильом де Рубрук).

83.     Шыңғыс-хан – ұлы қолбасшы және евразиялық империяны құрушы.

84.     Шыңғыс-ханның шабуылы және қыпшақтардың тағдыры.

85.     Моңғол империясының әлеуметтік және құқықтық қатынасы.

86.     Шыңғыс-ханның моңғол империясындағы «Ясы» және құқықтық қатынасы.

87.     Алтын Ордадағы экономикалық байланыс пен сауданың дамуы.

88.     Моңғол империясындағы мемлекеттік және әкімшілік басқару жүйесі.

89.            Моңғолдардың әскери ұйымы және соғыс өнері.

90.     Қазақстан территориясындағы моңғол ұлыстары.

91.     Алтын Орда: қоғамдық құрылысы, экономикасы және діни сенімі.

92.     Алтын Орда: қалалардың, қол өнердің, сауданың дамуы.

93.     Евразиядағы тарихи оқиғаларға Алтын Орданың ықпалы.

94.     Алтын Ордадағы ақша айналымы.

95.     Әмір Темір және оның Алтын Ордаға, Ақ Ордаға және Моғолстанға қарсы жүргізген саясаты.

96.     Ақ Орданың саяси тарихы.

97.     Ақ Орданың территориясы, экономикасы және шаруашылығы.

98.     Моғолстанның территориясы, шаруашылығы және әкімшілік құрылысы.

99.     Ноғай ордасы: территориясы, шаруашылығы және әкімшілік құрылысы.

100. Өзбек хандығының территориясы, шаруашылығы және әкімшілік құрылысы.

 

ІІ бөлім

(№2 семестрлік жұмысқа арналған)

 

1.  Қазақ хандығының құрылуы: қазақ хандары Жәнібек және Керей.

2.  Бұрындық және Қасым хандар билеген кезеңіндегі қазақ хандығы.

3.  Ақназар хан тұсындағы қазақ хандығы.

4.  Тәуекел хан тұсындағы қазақ хандығы.

5.  Есім хан тұсындағы қазақ хандығы.

6.  Жәңгір хан тұсындағы қазақ хандығы.

7.  Тәуке хан тұсындағы қазақ хандығы.

8.  Қазақ хандығы жайлы Қадырғали Жалайри еңбектерінде.

9.  Қазақ хандығы жайлы Мұхамед Хайдар Дулати еңбектерінде.

10.    Шежіре қазақ халқының тарихи дерегі.

11.   Шоқан Уәлихановтың Орта Азия тарихын зерттеудегі еңбегі.

12.    «Жеті жарғы» – қазақ халқының әдет-ғұрып заңы.

13.    Құрылтайдың институт ретінде дәстүрлі қазақ қоғамының саяси жүйесіндегі орны.

14.   Қазақ хандығының ХV-ХVІІ ғғ. әкімшілік және мемлекеттік басқару жүйесі.

15.   Қазақ қоғамының ХV-ХVІІ ғғ. дәстүрлі әлеуметтік құрылымы.

16.   Қазақ қоғамының дәстүрлі патрономиялық принципі.

17.    Қазақ хандығындағы ХV-ХVІІ ғғ. сауда және экономикалық қатынастың дамуы.

18.   ХV-ХVІІ ғғ. қазақ хандығының отбасы-некелік қатынасы.

19.   Қазақ халқының қолданбалы өнерінің семантикасы.

20.   Қазақтың киіз үйінің белгісі мен ұғымдары.

21.   Қазақтардың ХV-ХVІІ ғасырлардағы дәстүрлі дүниетанымы және мифологиясы.

22.    ХV-ХVІІ ғғ. қазақтардың музыкалық және ақындық өнері.

23.   Жыраулардың қазақ қоғамындағы рөлі және шығармашылығы.

24.   Қазақ қоғамындағы билер институты.

25.   Қазақ хандығы туралы қытай және араб жазба деректері.

26.   Қазақ хандығы жайлы орыс және европалық жазба деректер.

27.   Европалық саяхатшылар ХV-ХVІІ ғасырлардағы Қазақстан жайлы.

28.   Қазақ хандығының дипломатиясы ХV- ХVII ғғ.

29.   Қазақ-қытай қатынастары ХVIII-ХIХ ғғ.

30.   ХVІ-ХVІІ ғғ. қазақ-орыс дипломатиялық қатынастары.

31.   XVI - XVIII ғғ. қазақ-орыс сауда және экономикалық қатынасының дамуы. 

32.   ХV-ХVІІІ ғғ. қазақ-жоңғар қатынастары.

33.   Қазақ даласындағы ашаршылық жылдар (1723-1727 жж.).

34.   Дәстүрлі қазақ қоғамындағы қазақ батырларының рөлі.

35.   Әбілқайыр хан – жауынгер, саясатшы, дипломат.

36.   Абылай хан – жауынгер, саясатшы, дипломат.

37.   Абылай ханның сыртқы саясаты.

38.   Қазақстанның Ресейге қосылу барысы: мақсаты, маңызы, соңы.

39.   А.Тевкелевтің дипломаттық елшілігі және оның қазақ даласындағы орны.

40.   Кіші жүздің Ресей бодандығына кіруі.

41.   Орта жүздің Ресей империясының құрамына кіруі.

42.   Ұлы жүздің Ресей империясына қосылуы.

43.   1822 ж. Сібір қырғыздары туралы жарғы: мақсаты, маңызы, қорытындысы.

44.   1824 ж. Орынбор қырғыздары туралы жарғы: мақсаты, маңызы, қорытындысы.

45.   Сырым Датұлы бастаған Кіші жүз қазақтарының Ұлт-азаттық көтерілісі (1783-1797жж.).

46.   Игельстромның реформасы: мақсаты, мазмұны және қорытындысы.

47.   Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған Кіші жүз қазақтарының Ұлт-азаттық көтерілісі (1836-1838жж.).

48.   Кенесары Қасымұлы бастаған қазақтарының Ұлт-азаттық көтерілісі (1837-1847жж.).

49.   Жанқожа Нұрмұхамедұлының бастаған қазақтарының Ұлт-азаттық көтерілісі (1850 жж.).

50.   Қазақстанды казак-әскерлерінің отарлауы.

51.   Қазақстан териториясындағы әскери бекіністер мен қамалдардың салыныуы.

52.   ХIХ ғ. 2-ші жарт. Қазақ жеріндегі патша үкіметінің құқықтық және әкімшіл-территориялық реформасы: мақсаты, қорытындысы, маңызы.

53.   Қазақстанды зерттеуші орыс ғалымдары: И.А.Левшин, В.Даль, В.В.Радлов және т.б.

54.   Орынбор экспедицияның ұйымдасуы мен қызметі.

55.   Патшалық Ресейдің қоныс аудару саясаты: негізгі кезеңдері, қорытындысы, маңызы.

56.   Ұйғырлар мен дүнгендердің Жетісуға қоныс аударуы.

57.   Қазақ хандығының Қоқан, Хиуа және Бұқар хандықтарымен қарым- қатынасы.

58.   ХІХ ғасырдағы қазақ тарихындағы Бөкей Ордасы орны.

59.   Бөкей Ордасында сауда – экономикалық қатынастың дамуы.

60.   Бөкей Ордасында қазақ-орыс мәдени қатынасының дамуы.

61.   XIX –XX ғғ. Қазақстан экономикасы және шетел капиталы.

62.   ХІХ ғасырдың екінші жартысы және ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы жұмысшылардың жағдайы.

63.   ХХ ғ. басындағы Қазақстанның саяси дамуы.

64.   ХХ ғасырдың басындағы қазақ өлкесінің әлеуметтік дамуы.

65.   ХХ ғасырдың басындағы қазақ өлкесінің экономикалық дамуы.

66.   ХІХ – ХХ ғ. басындағы Қазақстанға саяси жер аударылғандар.

67.   ХХ ғ. басындағы қазақ зиялылары және олардың қазақ өлкесіндегі ағартушылық пен саяси өміріне ықпалы.

68.    «Айқап» журналы  және ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі.

69.    «Қазақ» газеті – «Алаш» партиясының мінбесі.

70.    «Алаш» партиясы: мақсаты, бағдарламасы, қызметі.

71.    Үш-Жүз партиясы: мақсаты, бағдарламасы, қызметі.

72.    Әлихан Бөкейхановтың қоғамдық-саяси қызметі.

73.    Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-саяси қызметі.

74.    Бақытжан Қаратаевтың қоғамдық-саяси қызметі.

75.    Мұстафа Шоқайдың қоғамдық-саяси қызметі.

76.    Халел және Жәніш Досмұхамедовтардың қоғамдық-саяси қызметі.

77.    Мұхамеджан Тынышбаевтың  қоғамдық-саяси қызметі.

78.    Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тілін дамытудағы еңбегі.

79.    Қазақстанда Ресей қамалдарының салынуы: мақсаты, мазмұны.

80.    ХІХ–ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы қалалар, урбандалу процесі.

81.   Шоқан Уәлиханов және оның еңбегі «Қашғарға сапар».

82.   Шоқан Уәлиханов және қырғыз халқының мәдени ескерткіші – «Манас» жыры.

83.    Шоқан Уәлиханов және қазақ тарихы.

84.    Шоқан Уәлиханов қазақтардың рухани өмірі мен наным сенімі туралы.

85.    Шоқан Уәлиханов қазақтардың шығу тегі туралы.

86.    Орыстың шығыстанушысы – В.В.Бартольд.

87.    Семенов Тянь-Шанскийдің Қазақстанды зерттеудегі еңбегі.

88.    Орыс жазушылары мен ақындары қазақ өлкесінде (А.С.Пушкин, В.Гоголь, В. Даль және т.б.).

89.   ХIХ ғ. Т.Г. Шевченко қазақ өлкесінде.

90.    ХIХ ғ. Ф. М. Достоевский қазақ өлкесінде.

91.    ХIХ ғ. С.Потанин қазақ өлкесінде.

92.    Құрманғазының өмірі мен шығармашылығы.

93.    Дәулеткерейдің өмірі мен шығармашылығы.

94.    Тәтімбеттің өмірі мен шығармашылығы.

95.    Абай Құнанбайұлы және қазақ әдебиеті.

96.    Абай Құнанбайұлының философиялық-ағартушылық көзқарастары.

97.    Шәкәрім Құдайбердіұлының философиялық – ағартушылық көзқарастары.

98.             Ыбырай Алтынсарин және халықтық білім берудің дамуы.

99.      Мұхаммед Салық Бабажановтың философиялық-ағартушылық көзқарастары.

100.       Махамбет Өтемісұлы – өмірі мен шығармашылығы.

 

ІІІ бөлім

(№3 семестрлік жұмысқа арналған)

 

1.        Алғашқы жалпықазақ сьездері және олардың саяси мазмұны.

2.        Қазақстандағы азамат соғысы және қазақ зиялыларының ұстанымы.

3.        1916ж. Аманкелді Иманов бастаған ұлт-азаттық көтеріліс.

4.        Қазақстандағы кеңес өкіметі билігінің орнауы.

5.        М.Шоқай Түркістандағы кеңес өкіметі билігінің орнауы туралы.

6.        Қоқан автономиясы: мақсаты, тапсырмалары, өмірі мен маңызы.

7.        Қазақ АКСР-нің ұлттық-территориялық межеленуі.

8.        М. Сұлтанғалиев біртұтас Түркістан туралы.

9.        М.Шоқай ұлттық құрылым туралы.

10.   Көрнекті қайраткер Тұрар Рысқұлов және ұлт мәселесі.

11.   ХХ ғ. басындағы Қазақстанда жүргізілген жер-су реформасы.

12.   Қазақстандағы әскери коммунизм саясаты және оның зардаптары.

13.   Қазақ байларын тәркілеу және тап ретінде жою мәселесі.

14.   Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат және оның мәні, салдары.

15.   Қазақстандағы индустрияландыру: сипаты, жүзеге асыру мерзімі, көлемі және қорытындысы.

16.   КСРО-ны индустрияландырудың батыстағы өнеркәсіп төңкерісінен айырмашылығы.

17.   Түрксібтің салыну тарихы.

18.   Қазақстанның темір өндіру саласын индустрияландыру.

19.   Қазақстанның мұнай өндіру саласын индустрияландыру.

20.   Қазақстанның ауылшаруашылығы шикізатын қайта өңдеу саласын индустрияландыру.

21.   Қазақстанның көмір өндіру саласының құрылу және даму  тарихы.

22.   Қазақстандағы алтын өндіру өнеркәсібінің құрылу және даму тарихы.

23.   1929-1930 жж. Қазақ өлкесіндегі саяси қуғын-сүргіннің басталуы.

24.   1929-30 жж. қазақ өлкесіндегі алашорда зиялыларына қарсы саяси қуғын-сүргін.

25.   1920-30 жылдардағы Қазақстандағы өнер қайраткерлеріне қарсы саяси қуғын-сүргін.

26.    Қазақстандағы ұжымдастыру: тәсілі және зардаптары.

27.   Қазақтарды отырықшылыққа көшірудің сталиндік саясаты: теориясы, саяси мәні және қорытындысы.

28.   Ұжымдастыруға қарсы Қазақстандағы көтерілістер.

29.   Қазақстандағы 1931-32 жж. аштық және оның салдары.

30.   Жаппай террор және 1937-38 жж. қуғын-сүргін саясаты.

31.   1920-30 жылдардағы қазақ зиялылары.

32.   КарЛаг-сталиндік террордың айғағы.

33.   АЛЖИР-сталиндік террордың ащы ақиқаты.

34.   Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысына қатынасуы.

35.   Ұлы Отан соғысының батырлары атанған қазақ әйелдері.

36.   Қазақстан өнеркәсібінің соғысқа қосқан үлесі. 

37.   Қазақстанның азық-түлікпен көмек беруі.

38.   Ұлы Отан соғысы жылдарында майданға қазақстандықтардың жасаған көмегі.

39.   Қазақстан Ұлы Отан соғысы тұсындағы қоныс аударушылар орталығы.

40.    Қазақстанға халықтарды күштеп қоныс аудару саясаты.

41.   Қазақстанға Поволжья немістерінің күштеп қоныс аударылуы.

42.   Қазақстанға Қиыр Шығыс кәрістерінің күштеп қоныс аударылуы.

43.   Қазақстанға Кавказ халқының күштеп қоныс аударылуы.

44.   Қазақстандағы қуғын-сүргінің жаңа толқыны: Е. Бекмахановтың ісі.

45.   М.О.Әуезов – саяси қуғын сүргінге ұшырауы..

46.   1940-50 жж. қуғын-сүргіннің басталуы және Қ.И.Сәтбаев.

47.   Ұлы Отан соғысынан кейінгі қуғын-сүргіннің басталуы және Жұбановтың ісі.

48.   Е.Б.Бекмахановтың Қазақстан тарихын зерттеудегі алатын орны.

49.   Қазақстандағы тың игеру саясатының басталуы.

50.   Тың игеру және азықтүлік қауіпсіздігі мәселесін шешу.

51.   Қазақстандағы тың игеру және ауылшаруашылығының дамуы.

52.   Қазақстандағы тың игеру және экологиялық зардаптар.

53.   Қазақстандағы тың игеру және этносаралық саяси ахуал.

54.   1950-60 жылдардағы Хрущев жылымығы: себептері, мақсаты, қорытындысы.

55.   1960-70 жылдардағы Қазақстанның экономикалық дамуы.

56.   1970 және 1980 жылдардың бірінші жартысындағы Қазақстанның экономикалық-әлеуметтік дамуы.

57.   М.С.Горбачев жүргізген реформалардың нәтижесі.

58.   Д.А.Қонаевтың Кеңестік Қазақстанды дамытудағы еңбегі.

59.   Қазақстанда темір жол жүйесінің құрылу және даму тарихы.

60.   Қазақстанда автомагистральды жол жүйесінің құрылу және даму тарихы.

61.   Қазақстанда әуе жолы жүйесінің құрылу және даму тарихы.

62.   Қазақстанда энергетикалық базаның құрылу және даму тарихы.

63.   Қазақстанда байланыс (телефон) жүйесінің құрылу және даму тарихы.

64.   Алматыда трамвай және троллейбус көліктері жүйесінің құрылу және даму тарихы.  

65.   Қазақстанда гидроэлектростанцялардың құрылу және даму тарихы.

66.   Қазақстанда жылуэлектростанцялардың құрылу және даму тарихы.

67.   Қазақстанда электроэнергетикалық жүйенің құрылу және даму тарихы.

68.   Қазақстандағы альтернативті энергетиканың даму мәселелері.

69.   Қазақстандағы мемлекеттік электр қуатын үнемдеуді  дамытудың мәселелері.

70.   Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстанның саяси жүйесін құрудағы рөлі.

71.   Н.Ә.Назарбаев Азияда ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру жайлы идеясы.

72.   Евразия идеясы: ғылыми ұстаным, саясат және қазіргі жағдайы.

73.   Қазақстан және Қытай: тарихы және қазіргі жағдайы.

74.   Қазақстан және Ресей: тарихи тамырластық, болашағы.

75.   Қазақстан және АҚШ: қарым-қатынас кезеңдері және болашағы.

76.   Қазақстан және БҰҰ.

77.   Қазақстан және Европалық одақ: қатынас ерекшелігі және болашағы.

78.   Қазақстан және Ислам Конференциялық ұйымы.

79.   Қазақстан Республикасы және Шанхай Ұйымы.

80.   Қазақстан Республикасы және Европалық Экономикалық Одақ.

81.   Қазақстан және Кедендік Одақ.

82.   Қазақстан және ОБСЕ.

83.   Қазақстан Республикасы және НАТО .

84.   Қазақстан Республикасының саясатындағы Каспий мұнайы.

85.   Каспий мұнайын тасымалдау бағыттары.

86.   Байқоңыр космдромы тарихы, қазіргі жайы.

87.   Т.Әубәкіров  - Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш космонавты.

88.   Арал теңізінің экологиялық қиындықтары.

89.   Балқаш көлінің экологиялық қиындықтары.

90.   Каспий теңізінің экологиялық қиындықтары.

91.   Қазастан тарихындағы Семей полигоны.

92.   Қазақстан Евразия геосаясатындағы жол торабы: тарих және қазіргі көзқарас.

93.   Қазақстан Республикасындағы шетелдік инвестициялар.

94.   Шетелдердегі қазақ диаспорасы: құрылу тарихы және бүгінгі жайы.

95.   Н.Ә.Назарбаев және Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық келісімнің сақталуы.

96.   Мемлекеттік символдардың жасалуы: тарихы, мазмұны, мәні.

97.   Н.Ә.Назарбаев және ұлттық валюта - теңгенің жасалу тарихы.

98.   Н.Ә.Назарбаев және тәуелсіз мемлекетіміздің Елордасы -Астана.

99.   Алматы қаласы: тарихы және бүгінгі жайы.

100.        Қазақстанның астаналары: тарихы, саяси мәні және сабақтары.

 

А қосымша

Семестрлік жұмысты таңдаудың кестесі

Шифр

Семестрлік жұмыс тақырыптарының реттік саны

Шифр

 

Семестрлік жұмыс тақырыптарының реттік саны

№1 бөлім

№2 бөлім

№3 бөлім

№1 бөлім

№2 бөлім

№3 бөлім

01

1

1

1

51

51

51

51

02

2

2

2

52

52

52

52

03

3

3

3

53

53

53

53

04

4

4

4

54

54

54

54

05

5

5

5

55

55

55

55

06

6

6

6

56

56

56

56

07

7

7

7

57

57

57

57

08

8

8

8

58

58

58

58

09

9

9

9

59

59

59

59

10

10

10

10

60

60

60

60

11

11

11

11

61

61

61

61

12

12

12

12

62

62

62

62

13

13

13

13

63

63

63

63

14

14

14

14

64

64

64

64

15

15

15

15

65

65

65

65

16

16

16

16

66

66

66

66

17

17

17

17

67

67

67

67

18

18

18

18

68

68

68

68

19

19

19

19

69

69

69

69

20

20

20

20

70

70

70

70

21

21

21

21

71

71

71

71

22

22

22

22

72

72

72

72

23

23

23

23

73

73

73

73

24

24

24

24

74

74

74

74

25

25

25

25

75

75

75

75

26

26

26

26

76

76

76

76

27

27

27

27

77

77

77

77

28

28

28

28

78

78

78

78

29

29

29

29

79

79

79

79

30

30

30

30

80

80

80

80

31

31

31

31

81

81

81

81

32

32

32

32

82

82

82

82

33

33

33

33

83

83

83

83

34

34

34

34

84

84

84

84

35

35

35

35

85

85

85

85

36

36

36

36

86

86

86

86

37

37

37

37

87

87

87

87

38

38

38

38

88

88

88

88

39

39

39

39

89

89

89

89

40

40

40

40

90

90

90

90

41

41

41

41

91

91

91

91

42

42

42

42

92

92

92

92

43

43

43

43

93

93

93

93

44

44

44

44

94

94

94

94

45

45

45

45

95

95

95

95

46

46

46

46

96

96

96

96

47

47

47

47

97

97

97

97

48

48

48

48

98

98

98

98

49

49

49

49

99

99

99

99

50

50

50

50

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б қосымша

 

Семестрлік жұмыстың мұқабасын бейнелеудің үлгісі

 

 

Алматы энергетика және байланыс институты

 

Факультет атауы

 

 

 

 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы

 

 

 

 

Қ а з а қ с т а н   т а р и х ы

 

№ __  с е м е с т р л і к   ж ұ м ы с

 

 

Тақырып: ______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Орындаған:   студенттің аты жөні

                                                                           Топ____            индекс_________

                                                                          Сынақ  кітапшасының №________     

                                                                          Тексерген: оқытушының аты-жөні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Алматы, 2013

 

Әдебиеттер тізімі

 

I бөлім

Агапов П., Қадырбаев М. Сокровища древнего Казахстана.– Алматы, 1979.

2. Аджи М. Европа, тюрки, Великая Степь. – М., 2004.

3. Аджи М. Полынь половецкого поля. – М., 1994.

4. Акишев К.А. Курган Иссык.  Искусство саков Казахстана – М., 1978.

5. Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. – Алматы, 1963.

6. Акишев К.А.  Искусство и мифология саков. – Алматы, 1984.

7. Алтаев А.Ш. История Казахстана. Хрестоматия. Т.1. - А., 2008.

8. Алексеев В.П. Становление человечества – М., 1984.

9. Артыкбаев Ж.О. Кочевники Евразии в калейдоскопе веков и тысячелетий.- СПб., 2005.

10. Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. – Алматы: Ғылым, 1999.

11. Аль-Фараби. Избранные трактаты. – Алматы, 1994.

12. Байпаков К.М. Древние города Казахстана. – Алматы, 1990.

13. Байпаков К.М, Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья: VI – начало VIII вв. – Алма-Ата, 1986.

14. Бартольд В.В. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии.- Алматы., 1993.

15. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. – М., 1988.

16. Гумилев Г. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1992.

17. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М.: Наука, 1967.

18.Гумилев Л.Н. История народов хунну. – В 2-х кн. – М., 1998.

19. Джагфаров Н.Р. Монголо–татарское нашествие. Казахстан в составе Монгольской империи. – Алматы: АИЭС, 1998.

20. Древность Казахстана. – Алматы, 1975.

21. Евразийский народ саки- Алматы, 2006.

22. Золотая Орда. Казахское ханство. Дешт-и-Кыпшак. Х-ХV века. –А., 2004.

23.  Ирмуханов Б.Б. Древняя история Казахстана. – Алматы, 1998.

24. Ирмуханов Б.Б. Этническая история древнего Казахстана. – Алматы, 1998.

25. Ирмуханов Б.Б. Прошлое Казахстана в письменных источниках (V в. до  н.э. – XV в. н.э.). – Алматы, 1997.

26. Кадырбаев А.Ш. За пределами Великой степи. – Алматы, 1997.

27. Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. – Алма-Ата, 1992.

28. Қазақстан Шыңғысхан оның мұрагерлері дәуірінде ХІІ- ХІV ғасырлар. – А.,1992.

29. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. – Алматы, 1992.

30. Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX-XI вв. по арабским источникам. – Алматы, 1972.

31. Кумеков Б.Е. Арабские и персидские источники по истории кыпчаков VIII – XIV вв. – Алма-Ата, 1987.

32. Қожабекұлы Б.А. Тарихи таным: Ежелгі халықтар,тайпалар,рулар, жер жұтқан қалалар.-А.,1994

33. Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. – Алма-Ата, 1950.

34. Маргулан А.Х.   Бегазы-Дандыбаевская  культура   Центрального Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1979.

35. Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. – М., 1976.

36. Материалы по истории сунну по китайским источникам. – Вып.1-2. – М., 1968-1973.

37. Миняев С.С. Сюнну. Исчезнувшие народы. – М., 1988.

38. Нарымбаева А.К. Аркаим–очаг мировой цивилизации, созданный прототюрками. – Алматы, 2007.

39. Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана. – Алматы, 1960.

40. Нұрпейісов Ә  Әйтеке би.-А., 1998.

41. Нысанбаев Ә. Ж.  Ежелгі Қазақстан: Арийлер, Сақтар, Ғұндар. - А., 2004.

42. Петухов Ю.Д. Васильева Н.Н. Евразийская империя скифов. – М. «Вече». 2007.

43. По следам прежних культур Казахстана. – Алматы, 1970.

44. Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. – М., 1986.

45. Прошлое Казахстана в письменных источниках (V в. до н. э. – XV в. н. э.). Извлечения из источников. – Алматы, 1998.

46. Прошлое Казахстана по археологическим источникам. – Алматы, 1988.

47. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сб./Под ред. С.Д. Асфендиарова. – А.,1997.

48. Путенихин В.П. Тайны Аркаима.Наследие древних ариев. – Ростов –на- Дону, 2006.

49. Тажутов А. Куманы, половцы, кипчаки и казахи. – Алматы, 1998.

50. Татаро-монголы в Азии и Казахстане. Сб.ст. – М., 1977.

51.Толе - великий би. – Алматы, 1993.

52. Тюрки в монгольской империи Чингис-хана и его преемников ХІІІ-ХІV вв. – А., 1984.

53. Самашев З. Петроглифы Казахстана. – А., 2002.

 

II  бөлім

1.   Абиль Е. Политическая организация кочевников Казахстана: Опыт системного подхода.- Астана, 2001.

2.   Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI в. – Алматы, 1984.

3.   Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в XV – XVII вв.: история, политика, дипломатия. – Алматы, 1998.

4.   Абылай хан. 1771–1781. – Алматы: Айқап, 1992.

5.   Абылай хан: Өмірі мен қызметіне қатысты құжаттар мен материалдар.-Петропавл, 2005.

6.   Артықбаев Ж.О. Шынғысхан-Әлем сілкіндірушісі.-А., 2001

7.   Артықбаев Ж.О. Жетіжарғы – мемлекет және құқық ескерткіші (зерттеулі, деректер, тарихы, мәтіні): Оқулық. -А., 2003.

8.   Абылхожин Н.Б. Традиционная структура Казахстана. – Алматы, 1991.

9.   Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз–кайсаков.– Алматы, 1998.

10.   Алимбай Н., Муканов М.С., Аргынбаев Х. Традиционная культура жизнеобеспечения казахов. Очерки теории и истории. - Алматы,. 1998.

11.   Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII – нач. XIX вв. – М., 1976.

12.   Ашимбаев Д., Хлюпин В. Казахстан. История власти. Опыт реконструкции. Алматы., 2008.

13.   Басин В.Я. Россия и казахские ханства в XVI – XVIII вв. – Алматы, 1971.

14.   Басин В.Я. Россия и казахские ханства. – Алматы, 1991.

15.   Бекмаханов Е. Присоединение Казахстана к России. – М., 1957.

16.   Бекмаханов Е. Казахстан в 20 – 40 годы XIX в. – Алматы, 1994.

17.   Берденова К.А. Общая и экономическая история Казахстана. – Алматы, 2000.

18.   Бичурин Н.Я. Собрание сведений  о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена: Научное издание. – Алматы, 1998.

19.   Валиханов Ч.Ч. Киргизское родословие. – Собр. соч. в 5 томах. – Алматы, 1985.

20.   Галиев А.А. Керей мен Жәнібек: тарих, тұлға, уақыт.- А., 2004.

21.   Гумилев Г. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1992.

22.   Елагин А. Казачество и казачьи войска в Казахстане. – Алматы, 1993.

23.   Есмагамбетов К.Л. Что писали о нас на Западе. – Алматы, 1992.

24.   Ерофеева И.В. Казахские ханы XVIII – середины XIX века. – Восток. 1997.– №3.

25.   Жиренчин К. Политическое развитие Казахстана в XIX – начале XХ вв. – Алматы, 1996.

26.   Зиманов С. Политический строй Казахстана конца ХVІІІ - первой половины ХІХ вв. – Алматы, 1960.

27.   Из истории казахов. – Алматы: Жалын, 1997.

28.   Ирмуханов Б.Б. Этническая история древнего Казахстана (очерк). – Алматы, 1998.

29.   Ирмуханов Б.Б. Древняя история Казахстана в письменных источниках. – Алматы, 1998.

30.   Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. – Алматы, 1970.

31.   Исмагулов О. История антропологического изучения казахов дореволюционного периода. – Алматы, 1988.

32.   Карибаев Б.Б. Касым хан. – А., 2004.

33.   Касымбаев Н.К. Государственные деятели казахских ханств XVIII века. – т. 1. – Алматы, 1999.

34.   Касымбаев    Ж.К.     Казахи-генералы     Российской     империи. Генерал  султан-правитель   Баймухамед  Айшуаков   (1790-1847). Кн. первая.– Алматы, 2000.

35.   Касымбаев Н.К., Масанов Н.Э. Этногенез казахов в освещении русской историографии. – Алматы, 1985.

36.   Қазақ хандығы: Ұлы көш. Дәуірлеу. Соғыс. Құрсау.-А.,2006.

37.   Қазақтың көне тарихы / Қани М-А.,1993

38.   Қасымбаев Ж. Абылай хан: Тарих, тұлға, уақыт. - А., 2003

39.   Қасымбаев Ж. Кенесары хан: Саясатшы және қолбасшы.-А.,1993

40.   Кенесарыұлы  Ахмет Сұлтан. Кенесары және Сыздық сұлтандар. – А., 1992.

41.   Кенжалиев И. Исатай Махамбет – А., 1991

42.   Кенесарин А. Султаны Кенесары и Сыздык. – Алматы, 1992.

43.   Козыбаев М. Истина и мифы об исторических причинах присоединения Казахстана к России // Казахстанская правда. – 1990, 26, 27, 28 июля.

44.   Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: Летопись трех тысячелетий. –Алматы, 1992.

45.   Құлкенов М. Жәңгір хан: Даңқ пен дақпырт. -А., 1992.

46.         Кудайберды-улы Шакарим. Три истины. – Алматы, 1992.

47.   Мадуанов С. Взаимоотношения казахов с другими соседними народами Центральной Азии в XVIII-нач. XX веков. – Алматы, 1995.

48.   Мадуанов С., Шалекенов М. История взаимоотношений народов Туркестана в XVIII-нач. XX веков. – Туркестан, 2000.

49.   Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі.-А., 1994.

50.   Маданов Х. Қазақ мәдениетінің тарихы.-А., 1998.

51.   Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В. и др. История Казахстана: народы и культуры. – Алматы, 2000.

52.   Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятель-ности номадного общества. – Алматы, 1995.

53.   Масанов Н.Э. Проблемы социально–экономической истории Казахстана на рубеже XVIII – XIX вв. – Алматы, 1984.

54.   Майтанов Б. Абай: тарих, тұлға, уақыт. -А., 2004.

55.   Моисеев В.А. Абылай как личность и государственный деятель: исторические заметки // Казахстанская правда. – 1992,  29 августа.

56.   Моисеев В.А. Абулхаир (набросок политического портрета хана Младшего жуза Абулхаира ...) // Известия АН РК. – 1992. – №3.

57.   Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. XVII – XVIII вв. – Алматы, 1991.

58.   Материалы по истории казахских ханств XV – XVIII вв. – Алматы: Наука, 1969.

59.   Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. – Алматы, 1974.

60.   Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII – нач. XIX вв. – Алматы, 1991.

61.   Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла. – Алма-Ата: Казахстан,1979.

62.   Муканов М.С. Казахская юрта.– Алма-Ата: Кайнар, 1981.

63.   Мустафина Р.М. Представления, культы, обряды у казахов. – Алматы, 1992.

64.   Мұқанов М. Қазақ жерінің тарихы.-А., 1994.

65.   Мұқанов Қ. Діндер тарихы мен теориясы және еркін ой. -А., 1994.

66.   Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы. -А., 1994

67.   Оразбаева А.И. Цивилизация кочевников евразийских степей._ Алматы, 2005.

68.   Очерки по истории национально–освободительного движения казахского народа. – Алматы, 1991.

69.   Пищулина К.А Юго-Восточный Казахстан  в середине ХIV-начале ХV вв.- Алма-Ата, 1977.

70.   Салгарин К. Ханские династии. – Алматы, 1992.

71.   Самойлович А.С. О слове “казах”. Казахи. Антропологические очерки. – М., 1927.

72.   Сулейменов Р., Моисеев В. О внешней и внутренней политике Абылая. – Алматы, 1988.

73.   Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII – начале XX вв. – Алматы, 1981.

74.   Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII – начале XX вв. – Алматы, 1971.

75.   Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстане. – Алматы, 1960.

76.   Тынышпаев М. Великие бедствия (Ақтабан Шұбырынды). – Алматы, 1992.

77.   Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз–казахского народа. – Ташкент, 1925.

78.   Тынышпаев М. История казахского народа. – Алматы, 1993.

79.   Хафизова   К.Ш.   Китайская   дипломатия   в   Центральной  Азии (XIV-XIX вв.). – Алматы: Ғылым, 1995.

80.   Шахматов В.Ф. Внутренняя Орда и восстание Исатая Тайманова. – Алматы, 1964.

81.   Шахматов В.Ф. Казахская пастбищно-кочевая община. – А., 1984.

82.   Царская колонизация в Казахстане: по материалам русской периодической печати XIX в. – Алматы, 1995.

 

III бөлім

1.   Абылхожин Ж.Б. Очерки социально–экономической истории Казахстана XX века. – Алматы, 1997.

2.   Абжанов Х. Формирование и судьбы казахской интеллигенции // Мысль. – 1993. – №5.

3.   Алаш – Орда. Сборник документов. – Алматы, 1992.

4.   Абдильдин С. Парламент Казахстана: от союза к государственности. – Алматы, 1993.

5.   Амрекулов Н., Масанов Н. Казахстан между прошлым и будущим.– Алматы, 1994.

6.   Аяганов Б.Т. Государство Казахстан: эволюция общественных систем. – Алматы, 1993.

7.   Асылбеков М.Х. Индустриализация Казахстана и ее социально–экономические последствия // Мысль. – 1993. – №4.

8.   Баишев С.Б. Целинная эпопея Казахстана: основные итоги и историческое значение. – Алматы, 1979.

9.   Балакаев Т.Б., Алдажуманов К.С. Трудящиеся Казахстана – фронту. – Алматы, 1985.

10.   Бурабаев М.С. Общественная мысль Казахстана в 1917 – 1940 гг. – Алматы, 1993.

11.   Бейсенбаев К. Очерки истории общественно-политической и философской мысли Казахстана. – Алматы, 1976.

12.   Бейісқұлов Т. Желтоқсан ызғары: 1986 жылғы оқиға қаһармандарына ескерткіш.-А.,1994

13.   Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев. Очерки-размышления. – Москва, 1993.

14.   Вопросы политической и социально–экономической теории. – Алматы, 1977.

15.   Данилов В.П. НЭП, его судьба. – М., 1989.

16.   Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. – Алматы, 1998.

17.   Декабрь. Книга – хроника – Алматы, 1986. – Алматы, 1991.

18.   Елеуов Т.Е. Установление и упрочение Советской власти  в Казахстане. – Алматы, 1961.

19.   Желтоқсан құрбандарын жоқтау:Деректі очерктер мен естеліктер.-А.,1992.

20.   Ирмуратов Х.Д. Октябрь в ауле. – Волгоград, 1967.

21.   История индустриализации Казахской ССР. – Алматы, 1967.

22.   История Казахстана: белые пятна. – Алматы, 1991.

23.   Казахстан: особенности перехода к демократии. – Алматы, 2004.

24.   Казахстан: реалии и перспективы независимого развития. – М., 1995.

25.   Казахстан в огне гражданской войны. – Алматы, 1960.

26.   Казахстан в Великой Отечественной войне. – Вып. I, II. –  Алматы, 1968.

27.   Қазақстан: табысқа жету тарихы әлемдік қоғамдастық көзімен .-А., 2005.

28.   Кабдиев Д. Развитие экономической мысли в Казахстане (конец ХІХ-начало XX века). – Алма-Ата: Наука, 1989.

29.   Канапин А. Культурное строительство в Казахстане. – Алматы, 1964.

30.   Козыбаев М., Абылхожин Ж., Алдажуманов К. Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства. – Алматы, 1992.

31.   Козыбаев М.К. История и современность. – Алматы, 1990.

32.   Козыбаев М.К. Казахстан – арсенал фронта. – Алматы, 1970.

33.   Қозыбаев М.К. Қазақстандағы күшпен коллективтендіру: қорлық пен зорлық.-А.,1992

34.   Қойгелдиев М. Тарих тағлымы не дейді?.-А., 1993.

35.   Козлов Г. “Застой” // Казахстанская правда. – 1989, 3 февраля.

36.   Коллективизация сельского хозяйства в республиках Средней Азии и Казахстане: опыт и проблемы. – Алматы, 1990.

37.   Коллективизация сельского хозяйства Казахстана (1926 – 1941 гг.). – Алматы, 1967.

38.   Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства. – Алматы, 1992.

39.   Кольцов В.И. Развитие промышленности Казахстана в послевоенный период (1946 – 1955 гг.). – Алматы, 1970.

40.   Кунаев Д.А. О моем времени. – Алматы, 1991.

41.   Кулаков В. Исторический опыт освоения целинных земель. – М., 1978.

42.   Кучкин А.П. Советизация казахского аула. – М., 1962.

43.   Конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. – Алматы, 1991.

44.   Конституция Республики Казахстан. – Алматы, 1993.

45.   Конституция Республики Казахстан. – Алматы, 1995.

46.   Кусман-улы А., Аманбаев А. Суверенитет Казахстана в контексте геополитики. А., 1997.

47.   Маликов Ф. Февральская буржуазно–демократическая революция в Казахстане. – Алматы, 1972.

48.   Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В. и др. История Казахстана: народы и культуры. – Алматы, 2000.

49.   Михайлов Б.Ф. Хроника великого джута. – Алматы, 1996.

50.   Назарбаев Н.А. Қазақстан жолы.-А., 2007.

51.   Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. – Алматы, 1992.

52.   Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. – Алматы, 1995.

53.   Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. – Алматы, 1997.

54.   Назарбаев Н.А. Стабильность и безопасность страны в новом столетии. – Алматы, 2000.

55.   Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. – Алматы, 2005.

56.   Нусупбеков А.Н. Объединение казахских земель в Казахской Советской Социалистической республике. – Алматы, 1953.

57.   Образование Казахской АССР: Сб. документов и материалов. – Алматы, 1957.

58.   Омарбеков Т. 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті. -А., 1997.

59.   Осипов В. Всматриваясь в 20-30-е годы. – Алматы, 1991.

60.   Покровский С.Н. Разгром иностранных военных интервентов и внутренней контрреволюции в Казахстане. – Алматы, 1967.

61.   Политические репрессии в Казахстане в 1937 – 1938 гг.: сборник документов. – Алматы, 1998.

62.   Политические партии и общественные движения современного Казахстана. – Алматы, 1999.

63.   Рыскулов Т.Р. О восстании казахов и киргизов в 1916 году. – Алматы, 1984.

64.   Сапаргалиев С. Перерождение (Крах КПСС): опыт историко-методологического анализа. – Алматы, 1994.

65.   Сартаев С. Образование и становление казахской советской государственности. – Алматы, 1960.

66.   Сембаев М. Культурная революция: мифы и реалии // Мысль. – 1993. – №3.

67.   Татимов   М.    Социальная   обусловленность   демографических процессов. – Алма-Ата, 1991.

68.   Темиргалиев   К.Е.    Борьба   за   нефть   Казахстана:   Партийное руководство развитием нефтяной промышленности (1920-1970). – Алма-Ата, 1982.

69.   Чокаев М. Туркестан под властью Советов. – Алматы, 1993.

 

Мазмұны

Кіріспе                                                                                                                       3

Семестрлік жұмыс жазуға әдістемелік нұсқау                                                  4

Қазақстан тарихы бойынша семестрлік жұмыстың тақырыптары                  7

I бөлім                                                                                                                7

IІ бөлім                                                                                                             10

III бөлім                                                                                                           13

А қосымша. Семестрлік жұмысты таңдаудың кестесі                                    16

Б қосымша. Семестрлік жұмыстың мұқабасын бейнелеудің үлгісі               18

Әдебиеттер тізімі                                                                                             19

2012 ж. жиынтық жоспары реті 250