Учебно-методические материалы:  Расчет систем и организация сетей

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жұмыс аты 
Наименование работы

1 Т.Т. Қоржымбаев
Г.С. Нурмағамбетов

5В070400– «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы
барлық оқу түрінің студенттеріне арналған

Зертханалық жұмысқа әдістемелік нұсқаулар.

Электорнная библиотека АИЭСНазад