Учебно-методические материалы по дисциплине: Схемотехника аналоговых устройств

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Мусапирова Г.Д.

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз етумамандығы студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар
Есептеу-сызба жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар

Электорнная библиотека АИЭСНазад