Алматы энергетика және байланыс институты

 

«Инженерлік және компьютерлік графика» кафедрасы

 

 

 

 

КЕСКІНДЕР – ТҮРЛЕР, ТІЛІКТЕР, ҚИМАЛАР

 

Тапсырмалар және оларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

 

2 – бөлім

 

 

 

Алматы  2008

         ҚҰРАСТЫРУШЫ: М.Ш.Мұқашев. Кескіндер-түрлер, тіліктер,      

қималар. Тапсырмалар және оларды орындауға әдістемелік

нұсқаулар. 2-бөлім.  Алматы, АЭжБИ, 2008-36б.

  

          Әдістемелік нұсқаулардың екінші бөлімі бірінші бөлімнің жалғасы болады. Мұнда “түрлер, тіліктер, қималар” тарауы бойынша тапсырмалар және оларды орындауға қосымша нұсқаулар берілген.

         

Екінші тапсырманың есептерін шығаруға әдістемелік нұсқаулар.

Екінші тапсырмада 2 есеп берілген.

1-есеп. Берілген екі түрі бойынша жай (қарапайым) тіліктерді орындау керек.

         Есеп А4 форматқа орындалады. Есептің мақсаты студенттерді қарапайым тіліктер мен қималарды орындау ережелерімен таныстыру.

         Осы есеп бойынша тапсырмалар берілген (1-сурет).

2-есеп. Берілген екі түрі бойынша үшінші түрін тұрғызу, тиісті түрлердің орнына қажетті тіліктерді орындау (жергілікті тіліктерді қолдануға болады).

         Есеп А3 форматқа орындалады. Бұл есеп “Кескіндер – түрлер, тіліктер, қималар” тарауы бойынша қорытынды тапсырма.

         Осы есеп бойынша тапсырмалар қосымшаларда берілген (2-сурет).

         Инженерлік графикадан тапсырмалар орындаған кезде студенттер берілген бөлшектің материалына байланысты тілік пен қимада оларды дұрыс штрихтай білуі керек.

         Сол себепті тапсырмаларды орындау кезінде әрбір студент берілген варианты бойынша 1-кестеден бөлшектердің материалдарын анықтап, тілік пен қималарды сол материалдардың графикалық белгілеріне сәйкес (1-бөлім, 3.1-кесте) штрихтауы қажет. 2-кестеде кейбір  материалдардың шартты белгіленулері келтірілген.

   

Бөлшектің материалдары

1 Кесте

Нұсқа

1-есептің бөлшегі

 

2-есептің бөлшегі

 

1

Көміртекті болат

Сұр шойын

2

Сапалы көміртекті болат

 

Көміртекті болат

3

Престелген фенопласт

 

Сапалы көміртекті болат

4

Құйма жез

 

Жоғары сапалы болат

5

Электротехникалық гетинакс

Құйма жез

6

Қалайысыз қола

 

Қалайысыз қола

7

Полистирол

 

Алюминий қорытпасы

8

Қысыммен өңделген алюминий қорытпасы

Сұр шойын

9

Электротехникалық эбонит

Көміртекті болат

10

Жоғары сапалы болат

 

Сапалы көміртекті болат

11

Көміртекті болат

 

Жоғары сапалы болат

12

Сапалы көміртекті болат

 

Құйма жез

13

Престелген фенопласт

 

Қалайысыз қола

14

Құйма жез

 

Алюминий қорытпасы

15

Электротехникалық гетинакс

Сұр шойын

16

Қалайысыз қола

 

Көміртекті болат

17

Полистирол

 

Сапалы көміртекті болат

1 кестенің жалғасы

18

Қысыммен өңделген алюминий қорытпасы

Жоғары сапалы болат

19

Электротехникалық эбонит

Құйма жез

20

Жоғары сапалы болат

 

Қалайысыз қола

21

Көміртекті болат

Қысыммен өңделген алюминий қорытпасы

22

Сапалы көміртекті болат

 

Сұр шойын

23

Престелген фенопласт

 

Көміртекті болат

24

Құйма жез

 

Сапалы көміртекті болат

25

Электротехникалық гетинакс

Жоғары сапалы болат

26

Қалайысыз қола

 

Құйма жез

27

Полистирол

 

Қалайысыз қола

28

Қысыммен өңделген алюминий қорытпасы

Қысыммен өңделген алюминий қорытпасы

29

Электротехникалық эбонит

Сұр шойын

30

Жоғары сапалы болат

 

Құйма жез

 

2 Кесте

 

Материал

 

Сызбада белгілену үлгісі

 

1

Көміртекті  болат /ГОСТ 380-88/

Ст 3 ГОСТ 380-88

 

2

Сапалы конструкциялық көміртекті болат

 

Сталь 45 ГОСТ 1050-74

3

Жоғары сапалы болат

/ГОСТ 4543-71/

Сталь ЗОХНЗА ГОСТ 4543-71

4

Сұр шойын  құймасы / ГОСТ 1412-85/

 

СЧ 15 ГОСТ 1412-85

5

Құйма жез / ГОСТ 4543-71/

 

ЛЦ 38 МцС2 ГОСТ 17711-80

6

Қысыммен өңделген қалайысыз қола

Бр АЖ МцС2 ГОСТ 18175-78

7

Қысыммен өңделген алюминий қорытпасы

Д16 ГОСТ 4784-74

8

Престелген фенопласт тобы32, маркасы К-21-22

Фенопласт 32 /К-21-22

Гост 5689-79

9

Табақ электротехникалық гетинакс маркасы УІ, қалыңдығы 1,2 мм

/ГОСТ 2718-74/

Гетинакс УІ 1,2

ГОСТ 2718-74

10

Полистирол ПСЭ-1, ПСЭ-2

 

ПСМ-черный-2-4 ГОСТ 20282-74

11

Электротехникалық эбонит А,Б,В

 

Эбонит Б-40 ГОСТ 2748-77

12

Целлулоид А,Б,В

Целлулоид АПІ, 1,20, белый, 1 сорт ГОСТ 21228-85