Учебно-методические материалы по дисциплине: Радиовещание и электроакустика

 

Оқытушының аты-жөні

ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1

 

Сабдыкеева Г.Г.

380540-Радиосвязь, радиовещание и телевидение очной формы обучения Радиовещание и электроакустика. Программа, методические указания и задание на контрольную работу.

380340 - Радиотехника, 380540 - Радиобайланыс, радиохабар және теледидар мамандықтарының барлық оқыту түрлерінің студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

2

Урусова Т.А.
Накисбекова Б.Р.

 Радиотарату, электрлік акустика,
дыбыс дабылдарын жазу және бейнелеу. 050719 - Радиотехника, электроника және телекомуникация мамандықтарының барлық оқу болімінің бакалаврлары үшін

Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Электорнная библиотека АИЭСНазад