Учебно-методические материалы по дисциплине: Технические средства измерения

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Хан С.Г.,
Аталыкова А.К.
5В0702 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығының
барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған
Дәрістер жинағы.
2 Хан С.Г. для студентов всех форм обучения
специальности 050702 – Автоматизация и управление.
Методические указания к выполнению расчетно-графических работ
для студентов специальности 5В070200 – Автоматизация и управление Конспект лекций
3 Хан С.Г.
Ибраева Л.К.
;Өлшеулердің техникалық құралдары.
5В0702 – Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне
Есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар
Өлшеулердің техникалық құралдары. 5В0702 – Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
5В070200 – Автоматтандыру
және басқару мамандығының барлық
оқу түрінің студенттеріне арналған
Зертханалық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар
4 Хан С.Г.
Ибрагимова М.В.
для студентов специальности 5В070200 - Автоматизация и управление Методические указания по выполнению лабораторных работ

Электорнная библиотека АИЭСНазад