АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА жєне БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

¤неркєсіптік жылуэнергетика кафедрасы

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ

 

Семестрлік жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар

(барлық мамандықтар студенттеріне арналған есептер мен жаттығулар)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2004

ҚҰРАСТЫРҒАНДАР: Е. Г. Ильясов, Б. Д. Казербаева. Химия. Семестрлік жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар (барлық мамандықтар студенттеріне арналған есептер мен жаттығулар). – Алматы: АЭжБИ, 2004. – 33 б.

 

 

 

Семестрлік жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар студенттердің өздігінен жұмыс істеуіне арналған жеті негізгі бөлімнен тұратын бақылау сұрақтарынан, семестрлік тапсырманың варианттарынан және әдебиеттер тізімінен тұрады.       

Бұл семестрлік тапсырма Алматы энергетика және байланыс институтының барлық мамандығының студенттеріне арналған. 

Библиогр. – 4 атау.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Пікір жазушы: д.х.н., проф. Б. М. Бутин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс институты 2004 ж. жоспары бойынша басылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Алматы энергетика және байланыс институты, 2004 ж.

Кіріспе

 

«Химия» оқу пәнінің базасы энергетика мен байланыс мамандары үшін оқу бағдарламасында жалпы бірыңғай берілгенмен, әр түрлі мамандықтар үшін, көлемі мен ой-өрістерін кеңейтетін сұрақтарының өзара ерекшеліктері бар.  

Ұсынылып отырған есептер мен теңдеулер, студенттердің теория жүзінде білімін, іс жүзінде білгірлігін кеңейтуге арналған.

 

 

1 Семестрлік жұмыстарды рәсімдеуге және мазмұндауға қойылатын талаптар (ЕСЖ)

 

Әр студент семестрлік тапсырманың вариантының номерін, сынақ кітапшасының номерінің (шифр) соңғы екі цифры бойынша таңдайды. Мысалы, сынақ кітапшасының номері 230158, соңғы екі цифры 58, яғни семестрлік тапсырманың варианты 58.    

Әр семестрлік жұмысты жеке дәптерге орындайды, дәптердің сыртына жұмыстың номерін, өз вариантын, кім орындағанын, кім тексергенін, тексеруге берілген күнін, айын, жылын жазады; мысалы, мына үлгі бойынша:    

 

Химия пәнінен семестрлік жұмыс № ...   

№ ... вариант     

Орындаған студент ... ... ... /аты-жөні, тобы/. 

Тексерген ... ... ... /оқытушының аты-жөні/.  

Тексеруге берілді ... ... ... /күні, айы, жылы/.   

 

Жұмысты шарикті (немесе басқа) қаламмен, суреттері болса – қарындаш және сызғыштың көмегімен орындайды.   

Есептің шарты қысқартылмай толық жазылады. Сосын "Берілгені" деп берілгенін жазады да, "Шығарылуы" деп есептің шығарылу әдісін жазады. Шығарылуында теориялық түсініктеме жазу керек болса, онда теория жөнінде қысқаша анықтама, түсініктеме беріліп, дәлелдеуін жазып, мысал келтіріледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 Семестрлік тапсырманың варианттары 

 

2.1 Семестрлік тапсырманың варианттары. ТЭФ 

 

вар.№

Есептердің номерлері

I тапсырма

II тапсырма

III тапсырма

IV тапсырма

Подпись: 401

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Подпись: 524

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Подпись: 653

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

3.1, 3.50, 4.20, 4.1

3.2, 3.49, 4.19, 4.2

3.3, 3.48, 4.18, 4.3

3.4, 3.47, 4.17, 4.4

3.5, 3.46, 4.16, 4.5

3.6, 3.45, 4.15, 4.6

3.7, 3.44, 4.14, 4.7

3.8, 3.43, 4.13, 4.8

3.9, 3.42, 4.12, 4.9

3.10, 3.41, 4.11, 4.10

3.11, 3.40, 4.10, 4.11

3.12, 3.39, 4.9, 4.12

3.13, 3.38, 4.8, 4.13

3.14, 3.37, 4.7, 4.14

3.15, 3.36, 4.6, 4.15

3.16, 3.35, 4.5, 4.16

3.17, 3.34, 4.4, 4.17

3.18, 3.33, 4.3, 4.18

3.19, 3.32, 4.2, 4.19

3.20, 3.31, 4.1, 4.20

3.21, 3.30, 3.50, 4.2

3.22, 3.29, 4.1, 4.3

3.23, 3.28, 4.2, 4.4

3.24, 3.27, 4.3, 4.5

3.25, 3.26, 4.4, 4.6

3.26, 3.25, 4.5, 4.7

3.27, 3.24, 4.6, 4.8

3.28, 3.23, 4.7, 4.9

3.29, 3.22, 4.8, 4.10

3.30, 3.21, 4.9, 4.11

3.31, 3.20, 4.10, 4.12

3.32, 3.19, 4.20, 4.18

3.33, 3.18, 4.19, 4.17

3.34, 3.17, 4.18, 4.16

3.35, 3.16, 4.17, 4.15

3.36, 3.15, 4.16, 4.14

3.37, 3.14, 4.15, 4.13

3.38, 3.13, 4.14, 4.12

3.39, 3.12, 4.13, 4.11

3.40, 3.11, 4.12, 4.10

3.41, 3.10, 4.10, 4.9

3.42, 3.9, 4.8, 4.7

3.43, 3.8, 4.6, 4.5

3.44, 3.7, 4.4, 4.3

3.45, 3.6, 4.2, 4.1

3.46, 3.5, 3.50, 4.5

3.47, 3.4, 4.1, 4.3

3.48, 3.3, 4.3, 4.2

3.49, 3.2, 4.5, 4.4

3.50, 3.1, 4.7, 4.6

3.1, 3.2, 4.1, 4.2

3.3, 3.4, 4.3, 4.4

3.5, 3.6, 4.5, 4.6

3.7, 3.8, 4.7, 4.8

3.9, 3.10, 4.9, 4.10

3.11, 3.12, 4.11, 4.12

3.13, 3.14, 4.13, 4.14

3.15, 3.16, 4.15, 4.16

3.17, 3.18, 4.17, 4.18

3.19, 3.20, 4.19, 4.20

3.21, 3.22, 4.1, 4.20

3.23, 3.24, 4.2, 4.19

3.25, 3.26, 4.3, 4.18

3.27, 3.28, 4.4, 4.17

3.29, 3.30, 4.5, 4.16

3.31, 3.32, 4.6, 4.15

3.33, 3.34, 4.7, 4.14

3.35, 3.36, 4.8, 4.13

3.37, 3.38, 4.9, 4.12

3.39, 3.40, 4.10, 4.11

3.41, 3.42, 4.1, 4.3

3.43, 3.44, 4.2, 4.4

3.45, 3.46, 4.3, 4.5

3.46, 3.1, 4.1, 4.6

3.47, 3.2, 4.2, 4.7

3.48, 3.3, 4.3, 4.8

3.49, 3.4, 4.4, 4.9

3.50, 3.5, 4.5, 4.10

3.39, 3.6, 4.6, 4.11

3.38, 3.7, 4.7, 4.12

3.37, 3.8, 4.8, 4.13

3.36, 3.9, 4.9, 4.20

3.35, 3.10, 4.10, 4.19

3.34, 3.11, 4.11, 4.18

3.33, 3.12, 4.12, 4.17

3.32, 3.13, 4.13, 4.16

3.31, 3.14, 4.14, 4.15

3.30, 3.15, 4.15, 4.14

3.29, 3.16, 4.16, 4.13

3.28, 3.17, 4.17, 4.12

3.27, 3.18, 4.18, 4.11

3.26, 3.19, 4.19, 4.10

3.25, 3.20, 4.20, 4.9

3.24, 3.21, 4.11, 4.8

3.23, 3.22, 4.12, 4.7

3.22, 3.23, 4.13, 4.6

3.21, 3.24, 4.14, 4.5

3.20, 3.25, 4.15, 4.4

3.19, 3.26, 4.16, 4.3

3.18, 3.27, 4.17, 4.2

5.1, 5.25, 6.1, 6.3

5.2, 5.24, 6.2, 6.4

5.3, 5.23, 6.3, 6.5

5.4, 5.22, 6.4, 6.6

5.5, 5.21, 6.5, 6.7

5.6, 5.20, 6.5, 6.8

5.7, 5.19, 6.7, 6.9

5.8, 5.18, 6.8, 6.10

5.9, 5.17, 6.9, 6.11

5.10, 5.16, 6.10, 6.12

5.11, 5.15, 6.11, 6.13

5.12, 5.14, 6.12, 6.14

5.13, 5.12, 6.13, 6.15

5.14, 5.12, 6.14, 6.16

5.15, 5.11, 6.15, 6.17

5.16, 5.10, 6.16, 6.18

5.17, 5.9, 6.17, 6.19

5.18, 5.8, 6.18, 6.20

5.19, 5.7, 6.19, 6.21

5.20, 5.6, 6.20, 6.22

5.21, 5.5,6.21 , 6.23

5.22, 5.4, 6.22, 6.24

5.23, 5.3, 6.23, 6.25

  5.24, 5.2, 6.24, 6.26

  5.25, 5.1, 6.25, 6.27

  5.1, 5.3, 6.3, 6.27

  5.2, 7.4, 6.4, 6.26

  5.3, 5.5, 6.5, 6.25

  5.4, 5.6, 6.6, 6.24

  5.5, 5.7, 6.7, 6.23

  5.6, 5.8, 6.8, 6.22

  5.7, 5.9, 6.9, 6.21

  5.8, 5.10, 6.10, 6.20

  5.9, 5.11, 6.11, 6.19

  5.10, 5.12, 6.12, 6.18

  5.11, 5.13, 6.13, 6.17

  5.12, 5.14, 6.14, 6.16

  5.13, 5.15, 6.3, 6.4

  5.14, 5.16, 6.1, 6.5

  5.15, 875.17, 6.6, 6.7

  5.1, 5.2, 6.1, 6.2

  5.3, 5.3, 6.3,6.4

  5.5, 5.6, 6.5, 6.6

  5.7, 5.8, 6.7, 6.8

  5.9, 5.10, 6.9, 6.10

  5.11, 5.12, 6.11, 6.12

  5.13, 5.14, 6.13, 6.14

  5.15, 86, 6.15, 6.16

  5.17, 5.18, 6.17, 6.18

  5.19, 5.20, 6.19, 6.20

  5.21, 5.22, 6.21, 6.22

  5.23, 5.24, 6.23, 6.24

  5.1, 5.25, 6.25, 121

  5.2, 5.3, 6.1, 6.27

  5.4, 5.5, 6.2, 6.6

  5.6, 5.7, 6.3, 6.7

  5.8, 5.9, 6.4, 6.8

  5.10, 5.11, 6.5, 6.9

  5.12, 5.13, 6.6, 6.10

  5.14, 5.15, 6.7, 6.11

  5.16, 5.17, 6.8, 6.12

  5.18, 5.19, 6.9, 6.13

  5.20, 5.21, 6.10, 6.14

  5.22, 5.23, 6.11, 6.15

  5.24, 5.25, 6.12, 6.16

  5.10, 5.25, 6.13, 6.17

  5.9, 5.24, 6.14, 6.18

  5.8, 95.23, 6.15, 6.19

  5.7, 5.22, 6.16, 6.20

  5.6, 5.21, 6.17, 6.21

  5.5, 5.20, 6.18, 6.22

  5.4, 5.19, 6.19, 6.23

  5.3, 5.18, 6.20, 6.24

  5.1, 5.20, 6.1, 6.27

  5.2, 5.10, 6.2, 6.26

  5.3, 5.25, 6.3, 6.25

  5.4, 5.15, 6.4, 6.24

  5.5, 5.16, 6.5, 6.23

  5.6, 5.2, 6.6, 6.22

  5.7, 5.12, 6.7, 6.21

  5.8, 5.22, 6.8, 6.20

  5.9, 5.3, 6.9, 6.19

  5.10, 5.13, 6.10, 6.18

  5.11, 5.23, 6.11, 6.17

  5.12, 5.4, 6.12, 6.16

  5.13, 5.14, 6.13, 6.15

  5.14, 5.24, 6.14, 6.1

  5.15, 5.25, 6.15, 6.2

  5.16, 5.24, 6.16, 6.3

  5.17, 5.23, 6.17, 6.4

  5.18, 5.22, 6.18, 6.5

  5.19, 5.21, 6.19, 6.6

  5.20, 5.1, 6.20, 6.7

  5.21, 5.2, 6.21, 6.8

  5.22, 5.3, 6.22, 6.9

  5.23, 5.4, 6.23, 6.10

  5.24, 5.5, 6.24, 6.11

  5.25, 5.6, 6.25, 6.12

  5.10, 5.7, 6.26, 6.13

  5.20, 5.8, 6.27, 6.14

  7.1, 7.13, 7.23, 7.33

  7.8, 7.18,7.28, 7.38

  7.1, 7.7, 7.21, 7.41

  7.2, 7.8, 7.22, 7.42

  7.3, 7.9, 7.23, 7.42

  7.4, 7.10, 7.24, 7.43

  7.5, 7.11, 7.25, 7.43

  7.6, 7.12, 7.26, 7.46

  7.7, 7.13, 7.27, 7.47

  7.8, 7.14, 7.28, 7.48

  7.9, 7.15, 7.29, 7.49

  7.10, 7.16, 7.30, 7.50

  7.11, 7.17, 7.31, 7.51

  7.12, 7.18, 7.32, 7.52

  7.13, 7.19, 7.33, 7.53

  7.14, 7.20, 7.34, 7.54

  7.15, 7.21, 7.35, 7.55

  7.16, 7.22, 7.36, 7.56

  7.17, 7.23, 7.37, 7.57

  7.18, 7.24, 7.8, 7.28

  7.19, 7.25, 7.9, 7.29

  7.20, 7.26, 7.10, 7.30

  7.21, 7.27, 7.11, 7.31

  7.22, 7.28, 7.12, 7.32

  7.23, 7.29, 7.13, 7.33

  7.24, 7.30, 7.14, 7.34

  7.25, 7.31, 7.15, 7.35

  7.26, 7.32, 7.16, 7.36

  7.27, 7.33, 7.17, 7.37

  7.28, 7.34, 7.18, 7.38

  7.29, 7.35, 7.19, 7.39

  7.30, 7.36, 7.20, 7.40

  7.31, 7.37, 7.21, 7.41

  7.32, 7.38, 7.22, 7.42

  7.33, 7.39, 7.23, 7.41

  7.34, 7.40, 7.24, 7.42

  7.35, 7.5, 7.15, 7.25

  7.36, 7.6, 7.15, 7.26

  7.37, 7.7, 7.17, 7.27

  7.38, 7.8, 7.18, 7.28

  7.39, 7.9, 7.19, 7.29

  7.40, 7.10, 7.20, 7.30

  7.41, 7.11, 7.21, 7.31

  7.42, 7.12, 7.22, 7.32

  7.43, 7.13, 7.23, 7.33

  7.44 7.14, 7.24, 7.34

  7.45, 7.15, 7.25, 7.35

  7.46, 7.16, 7.26, 7.36

  7.47, 7.17, 7.27, 7.37

  7.48, 7.18, 7.28, 7.38

  7.49, 7.19, 7.29, 7.39

  7.50, 7.20, 7.30, 7.40

  7.51, 7.21, 7.31, 7.41

  7.52, 7.22, 7.32, 7.42

  7.53, 7.23, 7.33, 7.43

  7.54, 7.24, 7.34, 7.44

  5.55, 7.25, 7.35, 7.45

  7.56, 7.26, 7.36, 7.55

  7.57, 7.27, 7.37, 7.1

  7.57, 7.47, 7.37 , 7.27

  7.56, 7.46, 7.35, 7.2

  7.55, 7.45, 7.34, 7.3

  7.54, 7.44, 7.33, 7.4

  7.53, 7.43, 7.32, 7.5

  7.52, 7.42, 7.31, 7.6

  7.51, 7.41, 7.30, 7.7

  7.50, 7.40, 7.29, 7.8

  7.49, 7.39, 7.28, 7.9

  7.48, 7.38, 7.27, 7.10

  7.1, 7.28, 7.55, 7.18

  7.2, 7.29, 7.56, 7.20

  7.3, 7.30, 7.57, 7.22

  7.4, 7.31, 7.53, 7.24

  7.5, 7.32, 7.48, 7.26

  7.6, 7.33, 7.43, 7.28

  7.7, 7.34, 7.38, 7.3

  7.8, 7.35, 7.28, 7.5

  7.9, 7.36, 7.33, 7.7

  7.10, 7.37, 7.18, 7.47

  7.11, 7.38, 7.23, 7.49

  7.12, 7.39, 7.8, 7.51

  7.13, 7.40, 7.13, 7.53

  7.14, 7.41, 7.3, 7.55

  7.15, 7.42, 7.22, 7.57

  7.16, 7.43, 7.23, 7.48

  7.17, 7.44, 7.24, 7.38

  7.18, 7.45, 7.35, 7.28

  7.19, 7.46, 7.31, 7.8

  7.20, 7.47, 7.37, 7.3

  7.21, 7.48, 7.38, 7.33

  7.22, 7.49, 7.39, 7.13

  7.23, 7.50, 7.40, 7.3

  7.24, 7.51, 7.41, 7.8

  7.25, 7.52, 7.42, 7.15

  7.26, 7.53, 7.43, 7.6

  7.27, 7.54, 7.44, 7.7

  7.28, 7.55, 7.45, 7.8

  7.29, 7.56, 7.46, 7.9

  7.30, 7.57, 7.47, 7.10

  7.31, 7.48, 7.38, 7.11

  8.1, 8.29, 9.1, 9.8

  8.2, 8.28, 9.2, 9.9

  8.3, 8.27, 9.3, 9.10

  8.4, 8.26, 9.4, 9.11

  8.5, 8.25, 9.5, 9.12

  8.6, 8.24, 9.6, 9.13

  8.7, 8.23, 9.7, 9.14

  8.8, 8.22, 9.8, 9.15

  8.9, 8.21, 9.9, 9.16

  8.10, 8.20, 9.10, 9.17

  8.11, 8.19, 9.11, 9.18

  8.12, 8.18, 9.12, 9.19

  8.13, 8.17, 9.13, 9.20

  8.14, 8.16, 9.14, 9.21

  8.15, 8.13, 9.15, 9.22

  8.16, 8.14, 9.16, 9.4

  8.17, 8.15, 9.17, 9.6

  8.18, 8.12, 9.18, 9.8

  8.19, 8.11, 9.19, 9.10

  8.20, 8.10, 9.20, 9.12

  8.21, 8.9, 9.21, 9.14

  8.22, 8.8, 9.22, 9.16

  8.23, 8.7, 9.1, 9.18

  8.24, 8.6, 9.2, 9.20

  8.25, 8.5, 9.3, 9.22

  8.26, 8.4, 9.4, 9.22

  8.27, 8.3, 9.5, 9.15

  8.28, 8.2, 9.6, 9.18

  8.29, 8.1, 9.7, 9.22

  8.1, 8.11, 9.2, 9.12

  8.3, 8.13, 9.3, 9.13

  8.5, 8.15, 9.4, 9.14

  8.7, 8.17, 9.5, 9.15

  8.9, 8.19, 9.6, 9.16

  8.11, 8.21, 9.7, 9.17

  8.13, 8.23, 9.22, 9.20

  8.14, 8.24, 9.17, 9.2

  8.15, 8.25, 9.12, 9.7

  8.16, 8.26, 9.7, 9.12

  8.17, 8.27, 9.2, 9.17

  8.18, 8.28, 9.21, 9.1

  8.19, 8.29, 9.20, 9.2

  8.2, 8.12, 9.19, 9.3

  8.3, 8.14, 9.18, 9.4

  8.6, 8.16, 9.17, 9.5

  8.8, 8.18, 9.14, 9.6

  8.10, 8.20, 9.15, 9.7

  8.12, 8.22, 9.14, 9.8

  8.14, 8.24, 9.13, 9.9

  8.16, 8.26, 9.12, 9.10

  8.18, 8.28, 9.11, 9.12

  8.1, 8.17, 9.10, 9.14

  8.2, 8.18, 9.9, 9.11

  8.3, 8.19, 9.8, 9.12

  8.4,8.20, 9.7, 9.13

  8.5, 8.21, 9.6, 9.14

  8.6, 8.22, 9.5, 9.15

  8.7, 8.23, 9.4, 9.16

  8.8, 8.24, 9.3, 9.17

  8.9, 8.25, 9.2, 9.18

  8.10, 8.26, 9.1, 9.19

  8.11, 8.27, 9.20, 9.21

  8.12, 8.28, 9.22, 9.1

  8.13, 8.29, 9.2, 9.12

  8.14, 8.4, 9.7, 9.17

  8.15, 8.5, 9.12, 9.22

  8.16, 8.6, 9.3, 9.13

  8.17, 8.1, 9.4, 9.16

  8.18, 8.22, 9.5, 9.17

  8.19, 8.23, 9.6, 9.18

  8.20, 8.24, 9.7, 9.19

  8.21, 8.25, 9.8, 9.20

  8.22, 8.26, 9.9, 9.21

  8.23, 8.27, 9.10, 9.22

  8.24, 8.28, 9.11, 9.1

  8.25, 8.29, 9.12, 9.2

  8.26, 8.1, 9.13, 9.3

  8.27, 8.2, 9.14, 9.4

  8.28, 8.3, 9.15, 9.5

  8.29, 8.4, 9.15, 9.6

  8.2, 8.15, 9.17, 9.7

  8.3, 8.16, 9.18, 9.8

  8.4, 8.17, 9.19, 9.9

  8.5, 8.18, 9.20, 9.10

  8.6, 8.19, 9.21, 9.11

  8.7, 8.20, 9.22, 9.12

  8.8, 8.21, 9.2, 9.13

  8.9, 8.22, 9.3, 9.14

  8.10, 8.23, 9.4, 9.15

  8.11, 8.24, 9.5, 9.16

  8.12, 8.25, 9.6, 9.17

  8.13, 8.26, 9.7, 9.18

  8.14, 8.27, 9.8, 9.19

  8.15, 8.28, 9.9, 9.20

  8.16, 8.29, 9.10, 9.21

  8.17, 8.1, 9.11 9.22

  8.18, 8.2, 9.12, 9.2

  8.19, 8.3, 9.13, 9.12

  8.20, 8.4, 9.14, 9.22

  8.21, 8.5, 9.15, 9.17

Подпись: 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.2 Семестрлік тапсырманың варианттары. ЭЭФ   

 

Вариант

номері

Есептердің номерлері

I тапсырма

II тапсырма

8

 
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

  3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

  3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4

  5.5, 3.6, 5.5, 4.6, 5.5, 5.6

  3.7, 3.8, 4.7, 4.8, 5.7, 5.8

  3.9, 3.10, 4.9, 4.10, 5.9, 5.10

  3.11, 3.12, 4.11, 4.12, 5.11, 5.12

  3.13, 3.14, 4.13, 4.14, 5.13, 5.14

  3.15, 3.14, 4.15, 4.16, 5.15, 5.16

  3.17, 3.18, 4.17, 4.18, 5.17, 5.18

  3.19, 3.20, 4.19, 4.20, 5.17, 5.20

  3.21, 3.22, 4.1, 4.2, 5.21, 5.22

  3.23, 3.24, 4.3, 4.4, 5.23, 5.24

  3.25, 3.26, 4.5, 4.6, 5.25, 5.1

  3.27, 3.28, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3

  3.29, 3.30, 4.9, 4.10, 5.4, 5.5

  3.31, 3.32, 4.11, 4.12, 5.6, 5.7

  3.33, 3.34, 4.13, 4.14, 5.8, 5.9

  3.35, 3.36, 4.15, 4.16, 5.10, 5.11

  3.37, 3.38, 4.17, 4.18, 5.12, 5.13

  3.39, 3.40, 4.19, 4.20, 5.14, 5.15

  3.41, 3.42, 4.1, 4.2, 5.16, 5.17

  3.43, 3.44, 4.3, 4.4, 5.18, 5.19

  3.45, 3.46, 4.5, 4.6, 5.20, 5.21

  3.47, 3.48, 4.7, 4.8, 5.21, 5.23

  3.49, 3.50, 4.9, 4.10, 5.24, 5.25

  3.1, 3.2, 4.11, 4.12, 5.1, 5.2

  3.3, 3.4, 4.13, 4.14, 5.3, 5.4

  3.5, 3.6, 4.15, 4.16, 5.5, 5.6

  3.7, 3.8, 4.17, 4.18, 5.7, 5.8

  3.9, 3.10, 4.9, 4.20, 5.9, 5.10

  3.11, 3.12, 4.1, 4.2, 5.11, 5.12

  3.13, 3.14, 4.3, 4.4, 5.13, 5.14

  3.15, 3.16, 5.5, 4.6, 5.15, 5.16

  3.17, 3.18, 4.7, 4.8, 5.17, 5.18

  3.19, 3.20, 4.9, 4.10, 5.19, 5.20

  3.21, 3.22, 4.11, 4.12, 5.21, 5.22

  3.23, 3.24, 4.13, 4.14, 5.23, 5.24

  3.25, 3.26, 4.15, 4.16, 2.25, 5.1

  3.27, 3.28, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3

  3.29, 3.30, 4.19, 4.20, 5.4, 5.5

3.31, 3.32, 4.1, 5.6, 5.7,5.8

3.33, 3.34, 4.3, 4.4, 5.8, 5.9

3.35, 3.36, 4.5, 4.6, 5.10, 5.11

3.37, 3.38, 4.7, 4.8, 5.12, 5.13

3.39, 3.40, 4.9, 4.10, 5.14, 5.15

3.41, 3.42, 4.11, 4.12, 5.16, 5.17

3.43, 3.44, 4.13, 4.14, 5.18, 5.19

3.45, 3.46, 4.15, 4.16, 5.20, 5.21

3,47 3.48, 4.17, 4.18, 5.22, 5.23

3.49, 3.50, 4.19, 4.20, 5.24, 5.25

3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3

3.2, 3.4, 4.3, 4.4, 5.2, 5.4

3.5, 3.7, 4.5, 4.7, 5.5, 5.1

3.6, 3.8, 4.7, 4.8, 5.6, 5.8

3.9, 3.11, 4.9, 4.11, 5.9, 5.11

3.10, 3.12, 4.10, 4.12, 5.10, 5.12

3.49, 4.19, 5.24, 3.48, 4.18, 5.23

3.1, 3.7, 4.1,4.3, 5.25, 5.24

3.2, 3.8, 4.2, 4.4, 5.23, 5.22

3.3, 3.9, 4.5, 4.6, 5.21, 5.20

3.4, 3.10, 4.6, 4.8, 5.19, 5.18

3.5, 3.11, 4.9, 4.10, 5.17, 5.16

3.6, 3.12, 4.10, 4.12, 5.15, 5.14

3.7, 3.13, 4.11, 4.13, 5.13, 5.12

3.8, 3.14, 4.12, 4.14, 5.11, 5.10

3.9, 3.15, 4.13, 4.15, 5.7, 5.9

3.50, 3.3, 4.3, 5.1, 6.1, 5.25

3.49, 3.4, 4.4, 5.2, 6.2, 5.24

3.48, 3.5, 4.5, 5.3, 6.3, 5.23

3.47, 3.6, 4.6, 5.4, 6.4, 5.22

3.46, 3.7, 4.7, 5.5, 6.5, 5.21

3.45, 3.13, 4.8, 5.6, 6.6, 5.20

3.30, 3.14, 4.9, 5.7, 6.7, 5.10

3.29, 3.15, 4.10, 5.8, 6.8, 5.9

3.28, 3.16, 4.11, 5.9, 6.9, 5.8

3.27, 3.17, 4.12, 5.10, 6.10, 5.7

3.26, 3.33, 4.13, 5.11, 6.11, 5.6

3.25, 3.34, 4.14, 5.12, 6.12, 5.5

3.40, 3.34, 4.15, 5.13, 6.13, 5.4

3.39, 3.36, 1.16, 5.14, 6.14, 5.3

3.38, 3.37, 4.17, 5.15, 6.15, 5.2

3.37, 3.38, 4.18, 5.16, 6.16, 5.1

3.36, 3.23, 4.19, 5.17, 6.17, 5.20

3.35, 3.24, 4.20, 5.18, 6.18, 5.19

3.20, 3.25, 4.1, 5.19 6.19, 5.18

3.19, 3.26, 4.2, 5.20, 6.20, 5.17

3.18, 3.27, 4.6, 5.21, 6.21, 5.16

3.17, 3.28, 4.8, 5.22, 6.22, 5.15

3.16, 3.29, 4.14, 5.23, 6.23, 5.14

3.15, 3.30, 4.18, 5.24, 6.24, 5.13

3.9, 3.41, 4.17, 5.25, 6.25, 5.12

3.8, 3.42, 4.16, 5.23, 6.26, 5.11

3.7, 3.43, 4.15, 5.21, 6.27, 5.10

3.21, 3.44, 4.14, 5.19, 6.19, 5.9

3.33, 3.45, 4.13, 5.17, 6.1, 5.8

3.16, 3.46, 4.12, 5.15, 6.7, 5.7

3.6, 4.47, 4.11, 5.13, 6.13, 5.6

3.10, 4.48, 4.10, 5.11, 6.21, 5.5

3.5, 4.49, 4.9, 5.9, 6.23, 5.4

3.1, 3.10, 4.8, 5.7, 6.25, 5.3

 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9,2

 7.3, 7.4, 8.2, 8.4,9.3, 9,4

 7.5, 7.6, 8.5, 8.6, 9.5, 9,6

 7.7, 7.8, 8.7, 8.8, 9.7, 9,8

 7.9, 7.10, 8.9, 8.10, 9.9, 9,10

 7.11, 7.12, 8.11, 8.12, 9.11, 9,12

 7.13, 7.14, 8.13, 8.14, 9.13, 9,14

 7.15, 7.16, 8.15, 8.16, 9.15, 9,16

 7.17, 7.18, 8.17, 8.18, 9.17, 9,18

 7.19, 7.20, 8.19, 8.20, 9.19, 9,20

 7.21, 7.22, 8.21, 8.22, 9.21, 9,22

 7.23, 7.24, 8.23, 8.24, 9.1, 9,2

 7.25, 7.26, 8.25, 8.26, 9.11, 9,4

 7.27, 7.28, 8.27, 8.28, 9.5, 9,6

 7.29, 7.30, 8.29, 8.1, 9.8, 9,9

 7.31, 7.32, 8.2,8.3, 9.7, 9,10

 7.33, 7.34, 8.4,8.5, 9.11, 9,12

 7.35, 7.36, 8.6,8.7, 9.13, 9,14

 7.37, 7.38, 8.8,8.9, 9.15, 9,16

 7.39, 7.40, 8.10,8.11, 9.17, 9,18

 7.41, 7.42, 8.12, 8.13, 9.19, 9,20

 7.43, 7.44, 8.14,8.15, 9.21, 9,22

 7.45, 7.46, 8.16,8.17, 9.1, 9,2

 7.47, 7.48, 8.18,8.19, 9.3, 9,4

 7.49, 7.50, 8.20,8.21, 9.5, 9,6

 7.51, 7.52, 8.22,8.23, 9.7, 9,8

 7.53, 7.54, 8.24,8.25, 9.9, 9,10

 7.55, 7.56, 8.26,8.27, 9.11, 9,12

 7.59, 7.1, 8.28,8.29, 9.13, 9,14

 7.2, 7.3, 8.1, 181, 9.15, 9.16

 7.4, 7.5, 8.2, 183, 9.17, 9.18

 7.6, 7.7, 8.5, 185, 9.19, 9.20

 7.8, 7.9, 8.7, 187, 9.21, 9.22

 7.10, 7.11, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2

 7.12, 7.13, 8.11, 8,12, 9,3, 9,4

 7.14, 7.15, 8.13, 8,14, 9,5, 9,6

 7.16, 7.17, 8.15, 8,16, 9,7, 9,8

 7.18, 7.19, 8.17, 8,18, 9,9, 9,10

 7.20, 7.21, 8.19, 8,20, 9,11, 9,12

 7.22, 7.23, 8.21, 8,22, 9,13, 9,14

 7.24, 7.25, 8.23, 8.24, 9.15, 9.16

 7.26, 7.27, 8.25, 8.26, 9.17, 9.18

 7.28, 7.29, 8.27, 8.28, 9.19, 9.20

 7.30, 7.31, 8.1, 8.29, 9.21, 9.22

 7.32, 7.33, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2

 7.34, 7.35, 8.4, 8.5, 9.3, 9.4

 7.36, 7.37, 8.6, 8.7, 9.5, 9.6

 7.38, 7.39, 8.8, 8.9, 9.7, 9.8

 7.40, 7.41, 8.10, 8.11, 9.9, 9.10

 7.42, 7.43, 8.12, 8.13, 9.11, 9.12

 7.1, 7.3, 8.2, 8.4, 9.1, 9.2

 7.2, 7.4, 8.1, 8.3, 9.2, 9.4

 7.5, 7.7, 8.6, 8.8, 9.5, 9.7

 7.6, 7.8, 8.5, 8.7, 9.6, 9.8

 7.11, 7.13, 8.12, 8.14, 9.11, 9.13

 7.10, 7.12, 8.9, 8.11, 9.10, 9.12

 7.34, 7.16, 8.4, 8.6, 9.5, 9.8

 7.37, 7.38, 8.11, 8.10, 9.1, 9.2

 7.39, 7.40, 8.9, 8.8, 9.3, 9.4

 7.41, 7.42, 8.1, 8.2, 9.5, 9.6

 7.43, 7.44, 8.2, 8.4, 9.7, 9.8

 7.45, 7.46, 8.5, 8.6, 9.9, 9.10

 7.47, 7.48, 8.7, 8.12, 9.11, 9.12

 7.49, 7.50, 8.13, 8.14, 9.13, 9.14

 7.51, 7.52, 8.15, 8.16, 9.15, 9.16

 7.53, 7.54, 8.21, 8.22, 9.13, 9.14

 7.24, 7.25, 8.23, 8.24, 9.15, 9.16

 7.46, 7.27, 8.25, 8.26, 9.17, 9.18

 7.28, 7.29, 8.27, 8.27, 9.19, 9.20

 7.30, 7.31, 8.1, 8.28, 9.21, 9.22

 7.32, 7.33, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2

 7.34, 7.35, 8.4, 8.5, 9.3, 9.4

 7.36, 7.37, 8.6, 8.7, 9.5, 9.6

 7.38, 7.39, 8.8, 8.9, 9.7, 9.8

 7.40, 7.41, 8.10, 8.11, 9.9, 9.10

 7.42, 7.43, 8.12, 8.13, 9.11, 9.12

 7.1, 7.3, 8.1, 8.4, 9.1, 9.3

 7.29, 7.30, 8.29, 8.1, 9.8, 9.9

 7.31, 7.32, 8.1, 8.3, 9.7, 9.9

 7.33, 7.34, 8.4, 8.5, 9.11, 9.12

 7.35, 7.36, 8.6, 8.7, 9.13, 9.14

 7.37, 7.38, 8.8, 8.9, 9.15, 9.16

 7.39, 7.40, 8.10, 8.11, 9.17, 9.18

 7.41, 7.42, 8.12, 8.13, 9.19, 9.20

 7.43, 7.44, 8.14, 8.15, 9.21, 9.22

 7.45, 7.46, 8.16, 8.17, 9.1, 9.2

 7.47, 7.48, 8.18, 8.19, 9.3, 9.4

 7.49, 7.50, 8.20, 8.21, 9.5, 9.6

 7.45, 7.46, 8.5, 8.6, 9.9, 9.10

 7.43, 7.44, 8.3, 8.4, 9.7, 9. 8

 7.41, 7.42, 8.1, 8.2, 9.5, 9.6

 7.39, 7.40, 8.9, 8.8, 9.3, 9.4

 7.37, 7.38, 8.11, 8.10, 9.1, 9.2

 7.34, 7.36, 8.4, 8.6, 9.5, 9.8

 7.10, 7.12, 8.9, 8.11, 9.10, 9.12

 7.11, 7.13, 8.12, 8.14, 9.11, 9.13

 7.6, 7.8, 8.5, 8.7, 9.6, 9.8

 7.5, 7.7, 8.6, 8.8, 9.5, 9.7

 7.2, 7.4, 8.1, 8.3, 9.2, 9.4

 7.1, 7.3, 8.2, 8.4, 9.1, 9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Семестрлік тапсырманың варианттары. ФРТС, АТПП         

 

Вариант

номері

Есептердің номерлері

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

3.1        4.1       5.1       6.1         7.1        8.1        9.1

3.2        4.2       5.2       6.2         7.2        8.2        9.2

3.3        4.3       5.3       6.3         7.3        8.3        9.3

3.4        4.4       5.4       6.4         7.4        8.4        9.4

3.5        4.5       5.5       6.5         7.5        8.5        9.5

3.6        4.6       5.6       6.6         7.6        8.6        9.6

3.7        4.7       5.7       6.7         7.7        8.7        9.7

3.8        4.8       5.8       6.8         7.8        8.8        9.8

3.9        4.9       5.9       6.9         7.9        8.9        9.9

3.10      4.10     5.10     6.10       7.10      8.10      9.10

3.11      4.11     5.11     6.11       7.11      8.11      9.11

3.12      4.12     5.12     6.12       7.12      8.12      9.12

3.13      4.13     5.13     6.13       7.13      8.13      9.13

3.14      4.14     5.14     6.14       7.14      8.14      9.14

3.15      4.15     5.15     6.15       7.15      8.15      9.15

3.16      4.16     5.16     6.16       7.16      8.16      9.16

3.17      4.17     5.17     6.17       7.17      8.17      9.17

3.18      4.18     5.18     6.18       7.18      8.18      9.18

3.19      4.19     5.19     6.19       7.19      8.19      9.19

3.20      4.20     5.20     6.20       7.20      8.20      9.20

3.21      4.21     5.21     6.21       7.21      8.21      9.21

3.22      4.22     5.22     6.22       7.22      8.22      9.22

3.23      4.23     5.23     6.23       7.23      8.23      9.1

3.24      4.24     5.24     6.24       7.24      8.24      9.2

3.25      4.25     5.25     625        7.25      8.25      9.3

3.26      4.26     5.1       6.26       7.26      8.26      9.4

3.27      4.27     5.2       6.27       7.27      8.27      9.5

3.28      4.18     5.3       6.1         7.28      8.28      9.6

3.29      4.9       5.4       6.2         7.29      8.29      9.7

3.30      4.10     5.5       6.3         7.30      8.1        9.8

3.31      4.11     5.6       6.4         7.31      8.2        9.9

3.32      4.12     5.7       6.5         7.32      8.3        9.10

3.33      4.13     5.8       6.6         7.33      8.4        9.11

3.34      4.14     5.9       6.7         7.34      8.5        9.12

3.35      4.15     5.10     6.8         7.35      8.6        9.13

3.36      4.16     5.11     6.9         7.36      8.7        9.14

3.37      4.17     5.12     6.10       7.37      8.8        9.15

3.38      4.18     5.13     6.11       7.38      8.9        9.16

3.39      4.19     5.14     6.12       7.39      8.10      9.17

3.40      4.20     5.15     6.13       7.40      8.11      9.18

3.41      4.1       5.16      6.14        7.41       8.12        9.19

3.42      4.2       5.17      6.15        7.42       8.13        9.20

3.43      4.3       5.18      6.16        7.43       8.14        9.21

3.44      4.4       5.19      6.17        7.44       8.15        9.22

3.45      4.5       5.20      6.18        7.45       8.16        9.1

3.46      4.6       5.21      6.19        7.46       8.17        9.2

3.47      4.7       5.22      6.20        7.47       8.18        9.3

3.48      4.8       5.23      6.21        7.48       8.19        9.4

3.49      4.9       5.24      6.22        7.49       8.20        9.5

3.50      4.10     5.25      6.23        7.50       8.21        9.6

3.1        4.11     5.1        6.24        7.51       8.22        9.7

3.2        4.12     5.2        6.25        7.52       8.23        9.8

3.3        4.13     5.3        6.26        7.53       8.24        9.9

3.4        4.14     5.4        6.27        7.54       8.25        9.10

3.5        4.15     5.5        6.1          7.55       8.26        9.11

3.6        4.16     5.6        6.2          7.56       8.27        9.12

3.7        4.17     5.7        6.3          7.57       8.28        9.13

3.8        4.18     5.8        6.4          7.1         8.29        9.14

3.9        4.19     5.9        6.5          7.2         8.1          9.15

3.10      4.20     5.10      6.6          7.3         8.2          9.16

3.11      4.1       5.11      6.7          7.4         8.3          9.17

3.12      4.2       5.12      6.8          7.5         8.4          9.18

3.13      4.3       5.13      6.9          7.6         8.5          9.19

3.14      4.4       5.14      6.10        7.7         8.6          9.20

3.15      4.5       5.15      6.11        7.8         8.7          9.21

3.16      4.6       5.16      6.12        7.9         8.8          9.22

3.17      4.7       5.17      6.13        7.10       8.9          9.1

3.18      4.8       5.18      6.14        7.11       8.10        9.2

3.19      4.9       5.19      6.15        7.12       8.11        9.3

3.20      4.10     5.20      6.16        7.13       8.12        9.4

3.21      4.11     5.21      6.17        7.14       8.13        9.5

3.22      4.12     5.22      6.18        7.15       8.14        9.6

3.23      4.13     5.23      6.19        7.16       8.15        9.7

3.24      4.14     5.24      6.20        7.17       8.16        9.8

3.25      4.15     5.25      6.21        7.18       8.17        9.9

3.26      4.16     5.1        6.22        7.19       8.18        9.10

3.27      4.17     5.2        6.23        7.20       8.19        9.11

3.28      4.18     5.3        6.24        7.21       8.20        9.12

3.29      4.19     5.4        6.25        7.22       8.21        9.13

3.30      4.20     5.5        6.26        7.23       8.22        9.14

3.31      4.1       5.6        6.27        7.24       8.23        9.15

3.32      4.2       5.7        6.1          7.25       8.24        9.16

3.33      4.3       5.8        6.2          7.26       8.25        9.17

3.34      4.4       5.9        6.3          7.27       8.26        9.18

3.35      4.5       5.10       6.4         7.28      8.27       9.19

3.36      4.6       5.11       6.5         7.29      8.28       9.20

3.37      4.7       5.12       6.6         7.30      8.29       9.21

3.38      4.8       5.13       6.7         7.31      8.1         9.22

3.39      4.9       5.14       6.8         7.32      8.2         9.1

3.40      4.10     5.15       6.9         7.33      8.3         9.2

3.41      4.11     5.16       6.10       7.34      8.4         9.3

3.42      4.12     5.17       6.11       7.35      8.5         9.4

3.43       4.13    5.18       6.12       7.36      8.6         9.5

3.44       4.14    5.19       6.13       7.37      8.7         9.6

3.45       4.15    5.20       6.14       7.38      8.8         9.7

3.46       4.16    5.21       6.15       7.39      8.9         9.8

3.47       4.17    5.22       6.16       7.40      8.10       9.9

3.48       4.18    5.23       6.17       7.41      8.11       9.10

3.49       4.19    5.24       6.18       7.42      8.12       9.11

3.50       4.20    5.25       6.19       7.43      8.13       9.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3  1-тақырып   Химияның негізгі заңдары

 

3.1 Металл екі хлорид түзеді, құрамындағы тиісті металл 73,86 және 84,96%. Әр қосылыстағы металдың эквивалентін анықта.        

3.2 KOH ерітіндісімен түзелген реакциядағы H3PO4 қышқылының эквивалентін анықта: а) KH2PO4, ә) K2HPO4 және б) K3PO4.            

3.3 1 г негізді бейтараптауға 2,14 г HCl жұмсалды. Негіздің эквивалентін анықта.                       

3.4 KOH-де 140 г болса, NaOH мөлшерінде қанша грамм-эквивалент бар?         

3.5 Al(OH)3 -де 156 г болса, Ba(OH)2·8H2O мөлшерінде қанша грамм-эквивалент бар?                      

3.6 1 г KOH-қа 1 г HNO3 қостық. Қанша мөлшерде және қандай зат бейтараптанбай қалады?              

3.7 12,6 г HNO3 азот қышқылы бар ерітіндіге 7,2 г NaOH қостық. Қандай зат және қандай мөлшерде артылып қалады?       

3.8 Қандай мөлшерде NaOH, 700 г KOH-пен алмасады?            

3.9 200 мл H2SO4 ерітіндісіне, BaCl2 қосқаннан кейін, 4,668 г BaSO4 алынады. 1 мл ерітіндінің құрамында қанша H2SO4 бар?           

3.10 1,284 г AgCl 0,496 г құрағандағы заттың құрамындағы хлордың проценттік мөлшерін анықта?        

3.11 780 мм сын. бағ. және 17ºС-де 480 л газ берілген. Газды қалыпты жағдайға келтіру керек: 0ºС және 760 мм сын. бағ.                   

3.12 Қалыпты жағдайда өзгертілген газдарды 0ºС және 760 мм сын. бағ. келтіру керек: а) 375 мл  -23ºС және 730 мм сын. бағ.; ә) 900 л 37ºС және 780 мм сын. бағ.; б) 320 м3  -3ºС және 775 мм сын. бағ.; в) 1080 л 127ºС және 0,1 атм.              

3.13 0ºС-де 1 м3 газ бар. Егер, қысым өзгертілмеген жағдайда, қандай температурада газ екі еселенеді?                

3.14 Жабық болғанда, 4 атм. қысымда газ бар. Қанша мөлшерде баллоннан газды шығару керек, қысым 1,5 атм. болу үшін?                   

3.15 Баллондағы газдың температурасы 27ºС. Егер ашық күйдегі баллонның температурасын 100 град. жоғарлатса, газдың қандай мөлшері қалады?       

3.16 Қосылыстың құрамында 46,15% көміртегі бар, қалғаны – азот. Ауамен өлшенген тығыздығы 1,79 тең. Қосылыстың формуласын анықта.              

3.17 Қосылыстың құрамында 24,26% C, 71,62% Cl және 4,12% H бар. Сутектің тығыздығы 49,1. Қосылыстың формуласын анықта.         

3.18 Қосылыстың құрамында 54,50% көміртегі, 36,34% оттегі, қалғаны – сутек. Ауалық тығыздығы 3,04. Қосылыстың формуласын анықта.        

3.19 Күкірттің фтормен қосылысының құрамы 62,8% S және 37,2% F. Қосылыстың салмағы 118 мл газ күйінде, 7ºС және 740 мм сын. бағ. бойынша өлшенген салмағы 0,51 г. Қосылыстың формуласы қандай?         

3.20 Азот пен сутекті жаққанда, 0,24 г заттан 0,27 г H2O және 168 мл азот алынады (0ºС және 760 мм сын. бағ.). Азотты будың ауалық тығыздығы 1,1. Заттың формуласы қандай?          

3.21 Қалыпты жағдайда өлшенген кез келген газдың 1 мл қанша молекуласы бар (0ºС, 760 мм сын. бағ.)?         

3.22 1 г HNO3 азот қышқылының молекуласын, 1 г H2SO4 молекуласымен салыстыр. Қай жағдайда және қанша рет молекула саны көп болады?       

3.23 Азоттың қандай салмағында 1024 молекуласы бар?    

3.24 Қалыпты жағдайда 1 мл ауада оттегінің қанша молекуласы және аргонның қанша молекуласы бар? Көлемі бойынша ауа 0,93% аргонды құрайды. 

3.25 100 л ауаның құрамында 0,0006 мл ксенон бар. Қалыпты жағдайда ауаның қандай көлемінде ксенонның 1010 молекуласы бар?       

3.26 0ºС қаныққан KHCO3 ерітіндісі, ерітіндіде 15,5% тұзды құрайды. Шекті ерігіштігін анықта.        

3.27 Құрамында: а) 3 моль суда 1 моль NH3; ә) 200 г суда  моль KMnO4; б) 50 моль суда 50 г H2SO4 бар. Ерітіндідегі еріген заттың пайызын (%) анықта.

3.28 Келесі кристаллогидраттардың ерітінділері үшін, сусыз тұздардың пайыздық мөлшерін анықта: а) 900 г судағы 100 г FeSO4·7H2O; ә) 120 г судағы 14,3 г Na2CO3·10H2O; б) 239 г судағы 61 г BaCl2·2H2O.   

3.29 5% KCl ерітіндісін алу үшін, 100 г суға қанша мөлшерін еріту керек?   

3.30 8% Na2SO4 тұзын алу үшін, 400 г суға тұздың қанша мөлшерін еріту керек?        

3.31 5% NaCN ерітіндісін алу үшін, 100 г суға NaCN қандай грамм-молекуласының үлесін еріту керек?      

3.32 4% KBr ерітіндісін алу үшін, 40 г KBr қандай су мөлшеріне еріту керек?           

3.33 10% H2SO4 ерітіндісін алу үшін, судың қандай мольдік мөлшерінде 50 г H2SO4 еріту керек?        

3.34 3% бор қышқылының ерітіндісін алу үшін, судың қандай мөлшерінде 5,7 г бор қышқылын еріту керек?            

3.35 Тұздың 5% сусыз ерітіндісін алу үшін, 250 г суға Na2SO4·10H2O тұзының қанша грамын еріту керек?             

3.36 KI ерітіндісінен 0,254 г иодты ығыстыру үшін, 3% асқын тотығының қанша грамы керек?        

3.37 11,65 г BaSO4 алу үшін, қанша грамм 4% BaCl2 ерітіндісіне күкірт қышқылының ерітіндісін қосу керек?   

3.38 20% тұз қышқылының 292 г ерітіндісін бейтараптау үшін, 8% NaOH ерітіндісінің қанша грамы керек?         

3.39 250 г 12% AgNO3 ерітіндісіне 300 г 4% NaCl ерітіндісін қостық. Түзілген күміс хлоридінің салмағын анықта. Қандай зат, қандай мөлшерде реакцияға кірмейді?      

3.40 Құрамында 5% қосымша қоспалары бар 60 г техникалық аммоний хлоридін ыдырату үшін, 6% NaOH ерітіндісінің қанша грамы керек?             

3.41 Берілген ерітінділердің 1 л еріген заттың қанша грамын құрайды: а) 0,1н H2SO4; ә) 0,5н Na2CO3; б) 0,3н H3PO4; в) 0,2н MgSO4; г) 0,3н AlCl3; д) 0,1 М және 1,8н Al2(SO4)3?         

3.42 Берілген ерітінділердің пайыздық мөлшерінен қандай көлемде нормалық ерітінді дайындауға болады: а) 1 кг 63% HNO3 ерітіндісінен; ә) 20 мл 20% HCl ерітіндісінен (ρ = 1,1); б) 120 мл 30% H3PO4 ерітіндісінен (ρ = 1,19)?                      

3.43 Берілген заттарда қанша грамм еріген зат бар: а) 3 л н AgNO3; ә) 1,8 л н ZnSO4; б) 600 мл 1,2н H3PO4; в) 800 мл 0,4н CaCl2; г) 50 мл 10н HNO3; д) 100 мл 0,01 М C12H22O11 қант ерітіндісі?        

3.44 70 мл 50% күкірт қышқылынан қанша литр 0,1н H2SO4 ерітіндісін дайындауға болады H2SO4 (ρ = 1,40)?                

3.45 8н NaOH ерітіндісінен қанша миллилитр дайындауға болады: а) 1 кг 42% NaOH ерітіндісінен; ә) 1 л 42% NaOH ерітіндісінен (ρ = 1,45)?                

3.46 7ºС және 720 мм сын. бағ. 56 л аммиак ерітіндісін дайындау үшін қанша миллилитр 5н KOH ерітіндісін (NH4)2SO4 ерітіндісіне құю керек?                 

3.47 Кальцийдің гидросульфатын алу үшін, 5ºС және 740 мм сын. бағ. өлшенген SO2 қандай көлемін 8 л 0,5н Ca(OH)2 ерітіндісіне қанықтыру керек?       

3.48 Натрий гидрокарбонатын алу үшін, 17ºС және 8 атм. көміртек оксидінің (IV) қандай көлемімен 12 л 10н NaOH ерітіндісін қанықтыру керек?                  

3.49 120 мл 0,6н AlCl3 ерітіндісімен алмасу реакциясы үшін, 5% AgNO3 ерітіндісінің қанша грамы керек?                  

3.50 800 мл 0,8н BaCl2 ерітіндісімен реакцияласу үшін, 8% алюмокалий квасцтың KAl(SO4)2·12H2O қанша грамм ерітіндісі керек?      

 

 

4  2-тақырып   Атомдардың құрылысы

 

4.1 Клечковскийдің ережесі бойынша элементтердің атомдарындағы ұяшықтарды электрондармен толтыруды анықта, егер олардың n + ℓ суммасы 6, 7 және 8 тең болса. Элементтердің реттік нөмірі қандай, мыналардың: а) электрондармен толтыру 8s орбиталінде аяқталады; ә) электрондарды толтыру 5g ұяшығында басталады?                  

4.2 Периодтық системаның екінші және үшінші периодтарындағы элементтер атомдарының электрондық формулаларын жаз. Қайсысы s-, қайсысы p-элементтерге жатады?                

4.3 Төртінші периодтағы элементтер атомдарының электрондық формулаларын жаз – калийдің, скандийдің, марганецтің, мырыштың, мышьяктың және криптонның. Қандай элементтер шоғырына жатады?                     

4.4 Реттік нөмірлері 37, 43, 48, 52 және 54, бесінші периодтағы элемент атомдарының электрондық формуласын жаз. Қандай элементтердің шоғырына жатады?              

4.5 Алтыншы периодтағы элемент атомдарының электрондық формулаларын жаз – цезийдің, эрбийдің, гафнийдің, ренийдің, таллийдің және астаттың. Олар қандай элементтерге жатады (s-, p-, d- немесе f)?       

4.6 Деңгейшесінде бір электроны бар элементті ата: а) 3d; ә) 4d; б) 5d. Осы элементтердің атомдарының элктрондық формуласын жаз және периодтық жүйедегі орыналмасуын анықта – қай периодта, топта немесе топшада.     

4.7 Толтырылуы d-орбиталімен аяқталатын (3d10, 4d10 и 5d10) IV, V және VI период элементтерін ата. Осы элементтердің атомдарының электрондық формулаларын жаз және периодтық жүйенің қай периодына, тобына және топшасына жататынын көрсет.           

4.8 Ванадий мен титан атомдарында қанша бос d-орбиталдары бар? Осы элементтердің d-деңгейшедегі электронды-графикалық структурасын жаз.    

4.9 IV периодтағы атомдары ең көп санды дара d-электрондары бар элементтерді атаңыз. Олардың d-деңгейшесінің электронды-сипатының құрылысын жазыңыз.           

4.10 Цериядан бастап самарияға дейінгі лантаноидтар атомдарының қанша бос f-орбиталдары бар?                

4.11 Қатты заттардағы кристалдық тордың байланысын сипатта: KF, BaCl2, күкірт, иод, кремний карбиді.              

4.12 SCl4, SiCl4, ClF3 және IBr молекуласындағы осы қосылыстарға байланыстың сипаттамасын анықта, және байланыстың электрондық тығыздығының ығысу бағытын көрсет.    

4.13 MgS, ZnSe және InSb кристалдарындағы байланыстың сипатын анықта. Қандай жағдайда полюстілігі сипаттырақ?                 

4.14 Гидридтегі сілтілік металдар мен цезийге дейінгі байланыстың электр терістілігінің айырымдық қатынасын салыстыр. Байланыстың қасиеті қалай өзгереді?

4.15 Э – О байланыстың электр терістілігінің айырымының қатынасына сүйене отырып, Д. И. Менделеевтің периодтық жүйесінде үшінші периодтағы элементтердің оксидтерінің байланысы қалай өзгереді?       

4.16 Кремний тетрагалогенидтерінің және SiH4 молекуласын құрауға кремний атомының электрондық бұлттарының қандай гибридтік түрі себеп болады?               

4.17 SO3 молекуласының құрылысының валенттік орбиталдарының гибридизациясының түрін анықта. Оның диполдық моменті нөлге тең болған жағдайда.           

4.18 Келесі иондар мен молекулалардың кеңістіктегі құрылымын анықта, олардың гибридтік түрін және әр жағдайдағы орталық атомның валенттілік орбиталін анықта: NF3, NO, PH3, PO.        

4.19 Келесі иондар мен молекулалардың кеңістіктегі құрылымын анықта, олардың гибридтік түрін және әр жағдайдағы орталық атомның валенттілік орбиталін анықта: H2S, SCl2, SF4, SO2F2.         

4.20 Келесі иондар мен молекулалардың кеңістіктегі құрылымын анықта, олардың гибридтік түрін және әр жағдайдағы орталық атомның валенттілік орбиталін анықта: Cl2O, ClO, ClO, IO.

 

 

5 3-тақырып   Химиялық кинетика

 

5.1 Берілген заттардың арасындағы жүретін реакция жылдамдығының теңдігін жаз: а) азотпен оттегінің; ә) сутегімен оттегінің.            

5.2 Берілген заттардың арасындағы жүретін реакция жылдамдығының теңдігін жаз: а) азот оксидімен оттегінің; ә) көміртегі оксидімен (IV) көмірдің. 

5.3 А + В = АВ схемасы бойынша жүретін реакция жылдамдығының теңдігін жаз, егер: а) А және В – газ тәріздес заттар; ә) А және В – әр түрлі байланыста араласатын сұйықтықтар; б) А және В – ерітіндінің құрамындағы заттар; в) А – қатты заттар, ал В – газ немесе ерітіндінің құрамындағы заттар.

5.4 Мына теңдік бойынша гомогендік жүйеде жүретін химиялық реакция жылдамдығының теңдеуін жаз

 

А + 2В = АВ2,

 

және реакция жылдамдығының қанша есе өсетінін анықта, егер: а) А концентрациясы екі есе өссе; ә) В концентрациясы екі есе өссе; б) А мен В концентрациясы екі есе өссе.

5.5 Реакция жылдамдығы төрт рет арттыру үшін, 2CO = CO2 + C жүйесіндегі көміртек оксидінің концентрациясын қанша рет арттыру керек?

5.6 Реакция жылдамдығы 100 рет арттыру үшін, N2 + 3H2  2NH3 жүйесіндегі сутектің концентрациясын қанша рет арттыру керек?

5.7 C + O2 = CO2 теңдігіне реакция жылдамдығын жаз, және оттектің концентрациясын үш есе көбейтсе, реакция жылдамдығы қанша есе артатының анықта?

5.8 Азот оксиді мен хлор арасындағы реакция мына теңдеу арқылы жүреді 2NO + Cl2  2NOCl. Реакция жылдамдығы қалай өзгереді, егер концентрациясын көбейтсе: а) азот оксидінің концентрациясын екі есе; ә) хлор концентрациясын екі есе; б) екі заттың да концентрациясын екі есе?

5.9 Егер γ = 3,2 температураны 40ºС жоғарлатқанда, химиялық реакцияның жылдамдық константасы қанша есе артады?   

5.10 Реакция жылдамдығын 30 есе арттыру үшін, жүйенің температурасын қанша градусқа жоғарлату керек (γ = 2,5)?   

5.11 Кері және тура реакция жылдамдығының теңдігін қарастыра отырып, келесі гомогенді жүйенің тепе-теңдік константасын анықта:

 

2H2 + O2  2H2O

2SO2 + O2  2SO3

2NO2  2NO + O2

 

5.12 Кері және тура реакция жылдамдығының теңдігін қарастыра отырып, келесі гетерогенді жүйенің тепе-теңдік константасын анықта: 

 

C + CO2  2CO

3Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2

C + 2H2  CH4

 

5.13 Жүйенің тепе-теңдік константасының теңдеуін жаз

 

A + B  C

 

егер: а) А, В және Сгаздар, сұйықтықтар, кез келген қатынаста араласады немесе ерітіндінің құрамындағы заттар; ә) А және Сгаздар, ал Вқатты заттар; б) Ақатты заттар, ал В және Серітіндінің құрамындағы заттар.

5.14 Көмір оксиді (ІІ) мен су буының берілген концентрациясы 0,03 моль/л тең. Жүйедегі CO, H2O және H2 тепе-теңдік концентрациясын анықта

 

CO + H2O  CO + H2

 

егер CO2 тепе-теңдік концентрациясы 0,01 моль/л тең болса. Тепе-теңдік константасын анықта.

5.15 Жүйедегі кейбір температурада

 

2SO2 + O2  2SO3

 

тепе-теңдік концентрациясы [SO2] = 0,04 моль/л, [O2] = 0,06 моль/л, [SO3] = 0,02 моль/л. Берілген күкірттің қос оксиді мен оттегінің бастапқы концентрациясын және тепе-теңдік константасын анықта.

5.16 Жүйедегі тепе-теңдік константасын анықта

 

COCl2  CO + Cl2

 

егер кейбір температурада жүйедегі көміртегі оксиді мен хлордың тепе-теңдік концентрациясы 0,001 моль/л, ал [COCl2] = 4,65 · 10-5 моль/л тең болса.

5.17 Жүйедегі азот оксиді мен хлордың бастапқы концентрациясы

 

2NO + Cl2  2NOCl

 

0,5 моль/л және 0,2 моль/л тең. Тепе-теңдік күйге келгенде, 20% азот оксидінің жұмсалғандағы тепе-теңдік константасын анықта.

5.18 Жүйедегі тепе-теңдік константасын анықта

 

N2 + 3H2  2NH3

 

егер тепе-теңдік күйдегі аммиак концентрациясы – 0,4 моль/л, азот – 0,03 моль/л, ал сутегі – 0,10 моль/л тең болса.

5.19 Жүйенің тепе-теңдік константасы 

 

2HI  H2 + I2

 

кейбір температурада 2 · 10-2 тең. HI термиялық диссоциация дәрежесін анықта.

5.20 Егер жүйенің тепе-теңдік константасы 50-ге тең болса,

 

H2 + I2  2HI

 

жүйесінде 1 моль I2 және 2 моль H2, қанша моль НІ түзіледі?

5.21 Мына жүйеде тепе-теңдік қай бағытқа қарай ығысады

 

H2 + S  H2S

 

егер: а) сутегінің концентрациясын арттырса; ә) күкіртті сутек концентрациясын кемітсе?

5.22 Мына жүйеде тепе-теңдік қай бағытқа қарай ығысады 

 

3Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2

 

егер: а) сутегінің концентрациясын арттырса; ә) су буының концентрациясын кемітсе?

5.23 Жүйеде температураны жоғарлатса, тепе-теңдік қай бағытқа қарай ығысады:

 

а) COCl2  CO + Cl2;             ∆H = 113 kДж

 ә) 2CO  CO2 + C;                 ∆H = - 171 kДж

б) 2SO3  2SO2 + O2;             ∆H = 192 kДж

 

5.24 Жүйеде қысымды жоғарлатса, тепе-теңдік қай бағытқа қарай ығысады:

 

а) 2NO + O2  2NO2

ә) 4HCl + O2  2H2O + 2Cl2

б) H2 + Sқат  H2S

 

5.25 Жүйеде температураны төмендетсе, тепе-теңдік қай бағытқа қарай ығысады

 

N2 + 3H2  2NH3;          ∆H = - 92 kДж

 

Тәжірибе жүзінде, жоғарғы температурада жүретін аммиактың синтезін қалай түсіндіруге болады (400 - 500ºС-ден төмен емес)?

 

 

6  4-тақырып   Ерітінділер. Тұздардың гидролизі

 

6.1 Сірке қышқылының қандай концентрациясында (в моль/л) ерітіндідегі диссоциация дәрежесі 0,01 тең? Қандай концентрацияда α екі есе артады? К = 1,8 · 10-5.

6.2 Бірдей концентрацияда құмырсқа қышқылының ерітіндісінде [H+] (К = 6,2 · 10-4), сірке қышқылының ерітіндісінен (К = 1,8 · 10-5) қанша есе артық?

6.3 α және 1 М қышқыл ерітіндісіндегі [H+] анықта: а) дихлорсіркедегі CCl3COOH (K = 5 · 10-2); ә) трихлорсіркедегі CCl3COOH (К = 2 · 10-1); б) хлорлы HClO2 (К = 1,1 · 10-2) және в) йодты HIO3 (К = 1,6 · 10-1).

6.4 HS- ионының концентрациясы қанша есе кемиді, егер 1 л 0,1 М H2S ерітіндісіне (К1 = 1 · 10-7) 0,1 моль HCl ерітіндісін қоссақ? H+ ионының активтілік коэффициенті fH = 0,76.

6.5 α және 0,3 М сірке қышқылы ерітіндісінің [H+] анықта (К = 1,8·10-5). 0,2 моль CH3COONa қышқыл ерітіндісін 1 л ерітіндіге құйғаннан кейін өлшем бірліктері қандай болады? Ионның активті коэффициенті fCHCOO- = 0,7.

6.6 OH- ионының концентрациясы сандық диссоциация константасына тең болу үшін, NH4Cl ерітіндісінің қанша молін, 1 л 0,1 М NH4OH ерітіндісіне (К = 1,8 · 10-5) құю керек? fNH = 1.

6.7 1,5% сірке қышқылы ерітіндісінің (К = 1,8 · 10-5, ρ ≈ 1) 1 л-не 0,82 г CH3COOHNa қосылғандағы [H+] және α анықта. fCHCOO- = 0,9.

6.8 H2SеО3 ерітіндісіндегі (К = 2,4 · 10-3, К2 = 4,8 · 10-9) H+, HSеО және SеО иондарының концентрациясын анықта: а) 0,6 моль/л қышқыл; ә) 0,1 моль/л қышқыл.

6.9 Құрамында 5 · 10-2 моль/л HCl бар, 0,2 М H2Sе ерітіндісіндегі (К = 1,3 · 10-4, К2 = 1 · 10-11) HSе- және Sе2- иондарының концентрациясын анықта.

6.10 Күкірт қышқылымен қышқылданған, S2- ионының концентрациясы 2,5 · 10-19 г-ион/л болу үшін, 0,1 М H2S ерітіндісінде H+ ионының концентрациясы қандай болу керек. 1 л ерітіндіде H2SО4 қанша молі бар және HS- ионының концентрациясы қаншаға тең?   

6.11 OH- ионының концентрациясын анықта, егер де H+ ионының концентрациясы мынаған тең болса: а) 10-8 г-ион/л; ә) 2 · 10-4 г-ион/л; б) 8 · 10-7 г-ион/л; в) 0,4 · 10-11 г-ион/л.

6.12 H+ ионының концентрациясын анықта, егер де OH- ионының концентрациясы мынаған тең болса: а) 4 · 10-10 г-ион/л; ә) 1,6 · 10-13 г-ион/л; б) 5 · 10-6 г-ион/л; в) 3,2 · 10-7 г-ион/л.

6.13 Ерітіндінің рH анықта, H+ ионының концентрациясы мынаған тең болса: а) 10-5 г-ион/л; ә) 2 · 10-7 г-ион/л; б) 4,8 · 10-11 г-ион/л; в) 7,7 · 10-3 г-ион/л; г) 3 · 10-14 г-ион/л.    

6.14 Ерітіндінің рH анықта, OH- ионының концентрациясы мынаған тең болса: а) 6,5 · 10-6 г-ион/л; ә) 9 · 10-9 г-ион/л; б) 1,4 · 10-3 г-ион/л; в) 8,7 · 10-8 г-ион/л.      

6.15 Мына ерітінділердің рH анықта, H = [H+] деп алып: а) 0,01н HCl; ә) 0,005н HCl; б) н HCl.

6.16 Мына берілген тұздардың қайсысы гидролизге ұшырайды? Әрбір гидролизге ұшырайтын тұздың гидролизін молекула-иондық теңдеуін жаз және тұздың сулы ерітіндісінің реакциясын көрсет: а) NaBr; ә) KNO2; б) NaClO3; в) NH4ClO4.

6.17 Мына берілген тұздардың қайсысы гидролизге ұшырайды? Әрбір гидролизге ұшырайтын тұздың гидролизін молекула-иондық теңдеуін жаз және тұздың сулы ерітіндісінің реакциясын көрсет: а) HCOONH4; ә) KI; б) CH3COOK; в) Ca(CN)2;

6.18 Мына берілген тұздардың қайсысы гидролизге ұшырайды? Әрбір гидролизге ұшырайтын тұздың гидролизін молекула-иондық теңдеуін жаз және тұздың сулы ерітіндісінің реакциясын көрсет: а) Ca(NO2)2; ә) Ba(CH3COO)2; б) (NH4)2SO4; в) Ca(ClO)2.  

6.19 Мына берілген тұздардың қайсысы гидролизге ұшырайды? Әрбір гидролизге ұшырайтын тұздың гидролизін молекула-иондық теңдеуін жаз және тұздың сулы ерітіндісінің реакциясын көрсет: а) NaClO4; ә) KBrO; б) CaCl(OCl).

6.20 HCOONa натрий формиатының гидролиздену константасын анықта. 0,1 М ерітіндідегі тұздың гидролиздену дәрежесі және ерітіндінің рH қанша?

6.21 Калий гипохлоритының гидролиздену константасын анықта. 0,1 М ерітіндідегі тұздың гидролиздену дәрежесі және ерітіндінің рH қанша?

6.22 Аммоний хлоридінің гидролиздену константасын анықта. 0,1 М ерітіндідегі тұздың гидролиздену дәрежесі және ерітіндінің рH қанша?

6.23 Мына тұздардың молекулярлы-иондық түрдегі гидролиз теңдеуін жаз және олардың сулы ерітіндідегі реакциясын көрсет: а) Na2SO3; ә) K2S; б) K2CO3. 

6.24 Натрий карбонатының гидролиздену константасын, 0,1 М ерітіндідегі тұздың гидролиздену дәрежесін және ерітіндінің рH анықта.

6.25 Натрий сульфитінің гидролиздену константасын, 0,1 М ерітіндідегі тұздың гидролиздену дәрежесін және ерітіндінің рH анықта.   

6.26 Мына тұздардың молекулярлы-иондық түрдегі гидролиз теңдеуін жаз және олардың сулы ерітіндідегі реакциясын көрсет: а) ZnCl2; ә) Cu(NO3)2; б) FeSO4; в) MnSO4.  

6.27 Мына тұздардың молекулярлы-иондық түрдегі гидролиз теңдеуін жаз және олардың сулы ерітіндідегі реакциясын көрсет: а) AlCl3; ә) Fe2(SO4)3; б) Bi(NO3)3; в) CrCl3.    

 

 

7  5-тақырып   Тотығу-тотықсыздану реакциялары

 

7.1 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

SO2 + Br2 + H2O = H2SO4 + …

 

7.2 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

Mn(OH)2 + Cl2 + KOH = MnO2 + …

 

7.3 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

K2[Sn(OH)4] + Br2 + KOH = K2[Sn(OH)6] + …

 

7.4 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

FeSO4 + Br2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + …

 

7.5 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

Fe(OH)2 + Br2 + KOH = Fe(OH)3 + …  

 

7.6 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

K[Cr(OH)4] + Br2 + KOH = K2CrO4 + … 

 

7.7 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

Na[Cr(OH)4] + Cl2 + NaOH = Na2CrO4 +       

 

7.8 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

S + Cl2 + H2O = H2SO4 + …

 

7.9 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

H2S + Cl2 + H2O = H2SO4 + …

 

7.10 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

NH3 + O2 = NO + …

 

7.11 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

MnO2 + O2 + KOH = K2MnO4 + …  

 

7.12 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

K2MnO4 + Cl2 = KMnO4 + …

 

7.13 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта:     

 

Sb2S3 + O2 = Sb2S3 + SO2

 

7.14 Электрондық схемасын құрастыр және теңдеуді аяқта: 

 

Fe(CrO2)2 + O2 + K2CO3 = Fe2O3 + K2CrO4 + CO2

 

7.15 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

S + HNO3 = H2SO4 + …  

 

7.16 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

P + HNO3 = H3PO4 + …    

 

7.17 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

C + HNO3 = CO2 + …

 

7.18 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

H2S + HNO3 = H2SO4 + …

 

7.19 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

Sb + HNO3 = HSbO3 + …

 

7.20 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.       

 

Hg + HNO3 = Hg(NO3)2 + …

 

7.21 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

Ag + HNO3 = AgNO3 + …

7.22 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

Bi + HNO3 = Bi(NO3)3 + …

 

7.23 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

FeSO4 + HNO3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + … 

 

7.24 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

Au + HNO3 + HCl = H[AuCl4] + …

 

7.25 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

Pt + HNO3 + HCl = H2[PtCl6] + …

 

7.26 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

Sn + HNO3 = H2SnO3 + …

 

7.27 Электрондардың ауысуының молекула-иондық схемасын құрастыр және реакция теңдеуінің екі тәсілін жаз.      

 

As2S3 + HNO3 = H2SO4 + H3AsO4 + …

 

7.28 Теңдеуді аяқта және электрондық схемасын құрастыр: 

 

Fe2(SO4)3 + KI = I2 + …

 

7.29 Теңдеуді аяқта және электрондық схемасын құрастыр:

 

CuCl2 + KI = CuI + I2 + …

 

7.30 Теңдеуді аяқта және электрондық схемасын құрастыр:

 

Al + H2SO4 = …

 

7.31 Теңдеуді аяқта және электрондық схемасын құрастыр:

 

Al + NaOH + H2O = Na3[Al(OH)6] + …

 

7.32 Теңдеуді аяқта және электрондық схемасын құрастыр:

 

SnCl2 + HgCl2 + HCl = Hg2Cl2 + H2[SnCl6]

 

7.33 Теңдеуді аяқта және электрондық схемасын құрастыр: 

 

SnCl2 + HgCl2 + HCl = Hg + H2[SnCl6]

 

7.34 Теңдеуді аяқта және электрондық схемасын құрастыр: 

 

FeCl3 + H2S = S + …

 

7.35 Электрондық схемасын құрастыр және келесі теңдеуді құрастыруды аяқта: 

 

CuCl + K2Cr2O7 + HCl(разб) = CuCl2 + …

 

7.36 Электрондық схемасын құрастыр және келесі теңдеуді құрастыруды аяқта: 

 

FeCl2 + KMnO4 + HCl(разб) = FeCl3 + …

 

7.37 Электрондық схемасын құрастыр және келесі теңдеуді құрастыруды аяқта: 

 

SnCl2 + HCl + HNO3 = NO + H2[SnCl6] + …

 

7.38 Электрондық схемасын құрастыр және келесі теңдеуді құрастыруды аяқта: 

 

FeSO4 + HBrO + H2SO4 = …

 

7.39 Электрондық схемасын құрастыр және келесі теңдеуді құрастыруды аяқта: 

 

Hg2(NO3)2 + HNO3 + O2 = Hg(NO3)2 + …

 

7.40 Электрондық схемасын құрастыр және келесі теңдеуді құрастыруды аяқта: 

 

FeSO4 + O2 + H2SO4 = …

 

7.41 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

NO2 + H2O = HNO2 + HNO3

 

7.42 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

NO2 + H2O = HNO3 + NO

 

7.43 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

Ca(OH)2 + NO2 = …

 

7.44 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

I2 + Ba(OH)2 = Ba(IO3)2 + …

 

7.45 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

KClO3 = KClO4 + KCl

 

7.46 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

HClO3 = HClO4 + ClO2 + H2O

 

7.47 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

Ca(OH)2 + Br2 = Ca(BrO3)2 + …

 

7.48 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

S + KOH = K2SO3 + …

 

7.49 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

P + KOH + H2O = KH2PO2 + PH3

 

7.50 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

ClO2 + Ba(OH)2 = Ba(ClO2)2 + Ba(ClO3)2 + …

 

7.51 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

P + H2O = H3PO3 + PH3

 

7.52 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

KBrO = KBrO3 + …

 

7.53 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

K2MnO4 + H2SO4 = KMnO4 + MnO2 + …

 

7.54 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

K2SO3 = K2SO4 + K2S

 

7.55 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

P4O6 + H2O = PH3 + H3PO4

 

7.56 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

HNO2 = HNO3 + NO + H2O

 

7.57 Келесі тотығу-тотықсыздану теңдеуін құрастыруды аяқта:

 

N2H4 = N2 + NH3

 

 

8  6-тақырып   Электрохимия

 

8.1 Берілген катиондардың активтілігімен өз тұздарының ерітіндісіне батырылған металдардың потенциалын анықта: а) Fe / FeSO4, [Fe2+] = 0,01г-ион/л; ә) Pb / Pb(NO3)2, [Pb2+] = 0,5 г-ион/л; б) Cr / Cr2(SO4)3, [Cr3+] = 5∙10-3 г-ион/л; в) Ag / AgNO3, [Ag+] = 6,3∙10-3 г-ион/л.

8.2 Өз тұзының ерітіндісіне батырылған марганец электродының потенциалы – 1,1 В. Mn2+ ионының активтілігін анықта г-ион/л-мен.

8.3 Қандай Ag+ (г-ион/л-мен) ионының активтілігінде күміс электродының потенциалы 95% болады, оны стандартты электрондық потенциалының өлшем бірлігімен есептегенде?          

8.4 Ерітіндідегі H+ ионының активтілігін анықта, егер сутегі электродының потенциалы – 236 мВ тең болса.                          

8.5 Егер сутегі электродының потенциалын нольден 100 мВ-қа дейін төмендетсе, сутегі иондарының активтілігі қалай өзгереді?                            

8.6 Қандай активтілікте Cu2+ (г-ион/л-мен) мыс электродының потенциалы сутегі электродының стандартты потенциалына тең болады?                  

8.7 Қаныққан AgI ерітіндісіне батырылған күміс электродының потенциалын анықта; ПР = 8,3∙10-17. Қандай концентрацияда Ag+ электродының потенциалы 0-ге тең болады?                      

8.8 Қаныққан Ag2S ерітіндісіне батырылған күміс электродының потенциалын анықта; ПР = 6,3∙10-50. Электрод потенциалы 0-ге тең болу үшін, Ag+ ионының активтілігін қанша рет өзгерту (арттыру немесе кеміту) керек?                    

8.9 Гальваникалық элементтердің э.қ.к. анықта, егер құраушы электродтар өз тұзының ерітіндісіне бірдей катиондық активтілікпен батырылған болса:      

 

а) – Mn / MnSO4 // NiSO4 / Ni +;

ә) – Zn / Zn(NO3)2 // Pb(NO3)2 / Pb +;

б) – Fe / FeSO4 // CuSO4 / Cu +.

 

8.10 Күміс-мырыш гальваникалық элементтерінің э.қ.к. анықта, егер құраушы электродтар 0,01 г-ион/л катионының активтілігімен өз тұзының ерітіндісіне батырылған болса.                            

8.11 Гальваникалық элементтердің э.қ.к. анықта: а) ерітіндідегі мырыш электродын ZnSO4, [Zn2+] = 0,2 г-ион/л, және ерітіндідегі қорғасын электродын Pb(NO3)2, [Pb2+] = 0,012 г-ион/л; ә) ерітіндідегі кадьмий электродын CdCl2, [Cd2+] = 0,01 г-ион/л және ерітіндідегі мырыш электродын ZnCl2, [Zn2+] = 4∙10-3 г-ион/л.               

8.12 Активтілігі 2∙10-2 және 3,2∙10-3 г-ион/л ZnSO4 ерітіндісіне батырылған, мырыш электродынан тұратын концентрациялы элементтің милливольтта э.қ.к. анықта.                       

8.13 Егер CuSO4 ерітіндісінің электролизі кезінде, ток күші 1,2 А болатын 40 минут ішінде катодта неше грамм мыс бөлінеді?                  

8.14 0,27 г күміс бөлініп шығу үшін, AgNO3 ерітіндісі арқылы қанша минут 0,5 А ток күшін өткізу керек?                         

8.15 Өз тұзының ерітіндісінен 1,75 г металл бөлініп шығу үшін, 1,5 сағатта 1,8 А ток күші жұмсалды. Металдың эквивалентін анықта.

8.16 40 мл н CuSO4 ерітіндісінен толық мыс бөлініп шығу үшін, қанша уақыт керек? Ток күші 1,93 А.                           

8.17 25 минут NiSO4 ерітіндісін электролиздегенде, қандай ток күшінің әсерімен 0,5 г Ni алуға болады?                          

8.18 120 мл 0,2н Cu(NO3)2 ерітіндісінен қандай ток күшімен 15 минут ішінде толық мысты бөліп шығаруға болады?                                   

8.19 80 мл AgNO3 ерітіндісінен толық күміс бөлініп шығу үшін, 20 минут ішінде 0,8 А ток күші жұмсалса, ерітіндінің нормальдық концентрациясы қандай болады?

8.20 250 мл 6% HgCl2 ерітіндісінің электролизінің ұзақтығы қанша (ρ = 1,05)? Ток күші 5,8 А.                        

8.21 20ºС-та мыс купоросының ерітіндісінде 27% CuSO4∙5H2O (ρ = 1,2) бар. Осындай 1 л ерітіндіден 3 сағат ішінде толық мыс бөлініп шығу үшін, қанша ток күші керек?                               

8.22 Ерітілген күкірт қышқылын электролиздегенде, 250 мл газ бөліну үшін, қанша минут керек? Ток күші 0,5 А. Газ 7ºС және 772 мм сын. бағ. өлшенген.

8.23 3 сағат ішінде қандай ток күшінің әсерімен NaOH сулы ерітіндісінен 6 л оттегі бөлінеді? Газ 17ºС және 735 мм сын. бағ. өлшенген.                     

8.24 Егер KOH сулы ерітіндісінен 1,2 А ток күшімен 2,5 сағат электролиздегенде, катодта қанша литр сутегі бөлінеді? Газ 27ºС және 764 мм сын. бағ. өлшенген.                            

8.25 Берілген электролиттердің сулы ерітіндісінде электролизер қандай реттік қатармен өтеді: а) CuSO4, ә) NiSO4, б) Fe(SO4)3 және в) FeCl2. Егер соңғы электролизерда анодта 1,4 л хлор бөлінетіні белгілі болса, катодта қандай мөлшерде металл бөлінеді (0ºС және 760 мм сын. бағ.)?                                       

8.26 CuSO4 ерітіндісінен 2,5 А ток күшінің әсерімен 15 минут ішінде 0,72 г мыс бөлінеді. Токтың пайдалы коэффициентін анықта.

8.27 NiSO4 сулы ерітіндісін электролиздегенде, анодта 3,8 л оттегі бөлініп шықты. 27ºС және 750 мм сын. бағ. өлшенген. Катодта қанша грамм Ni бөлінді?                      

8.28 0ºС және 760 мм сын. бағ. бойынша 30 минут NаCl ерітіндісін электролиздегенде, анодта 2,8 л хлор бөлінді. 0,75 н CuSO4 ерітіндісін 45 минут ішінде сол күшпен токты өткізу үшін, қандай көлемде химиялыққа ауыстыруға болады.

8.29 AgNO3 ерітіндісін 50 минут 3 А ток күшімен электролиздегенде, катодта 9,6 г күміс бөлінді. Теория жүзінде күмістің проценттік шығымын анықта.       

 

 

9  7-тақырып   Металдардың коррозиясы және одан қорғау

 

9.1 Мырышталған темір мен қалайыланған темірдің қапталуын бұзғанда, атмосфералық коррозия қалай жүреді? Анодтық және катодтық процесстердің теңдеуін құрастыр.  

9.2 Мыс қышқыл ерітіндісінен сутегін ығыстырмайды. Неліктен? Бірақ та, егер қышқылға батырылған мыс пластинкасына, мырыш пластинкасын тигізсек, сутегі газы бөліне бастайды. Анодтық және катодтық процесстердің теңдеуін құрастыру арқылы осы құбылысты түсіндір. Жүретін химиялық реакцияның теңдеуін жаз.

9.3 Қалайыланған темір мен қалайыланған мыстың қапталуын бұзсақ, атмосфералық коррозия қалай жүреді? Анодтық және катодтық процесстердің теңдеуін құрастыр. 

9.4 Егер таза мырыш пластинкасын қышқыл ерітіндісіне батырсақ, сутегі газы бөліне бастайды да, біраздан кейін тоқтайды. Егер мырыш пластинкасына мыс пластинкасын тигізсек, мыста сутегі бөліне бастайды. Анодтық және катодтық процесстердің теңдеуін құрастыру арқылы осы құбылысты түсіндір. Жүретін химиялық реакцияның теңдеуін жаз.

9.5 Металдарды коррозиядан протекторлық қорғаудың маңызы неде? Еріген оттегісі бар электролиттегі темірдің протекторлық қорғауына мысал келтір. Анодтық және катодтық процесстердің теңдеуін құрастыр.

9.6 Егер болаттың бетіне су тамшылатсақ, коррозияға металдың су тиген беті емес, ортасы ұшырайды. Су кепкеннен кейін оның ортасында тот пайда болады. Бұл немен түсіндіріледі? Су тамшысының астындағы металдың қай ауданы анод, қай ауданы катод болады? Тиісті процесстердің теңдеуін құрастыр.

9.7 Тұз қышқылының ерітіндісіне мырыш пластинкасы мен никельмен жартылай қапталған мырыш пластинкасы батырылған. Қай жағдайда мырыш коррозиясы екпінді жүреді? Тиісті процесстердің теңдеуін құрастыру арқылы жауапты қорытындыла.

9.8 Металдың қандай қапталуы анодтық, қандайы катодтық деп аталады? Темірдің анодтық және катодтық қапталуы болатын бірнеше металды ата. Мыспен қапталған, ылғалды ауада және күшті қышқылдық ортада, темір коррозияға ұшырағандағы анодтық және катодтық процесстердің теңдеуін жаз.

9.9 Темір затты мырышпен қаптадық. Бұл қандай қаптау – анодтық немесе катодтық? Неліктен? Осы заттың қапталуының тұз қышқылындағы және ылғалды ауадағы бұзылу коррозиясының анодтық және катодтық процесстерінің теңдеуін құрастыр. Бірінші және екінші жағдайда коррозияның қандай заттары түзіледі?

9.10 Темір затты қорғасынмен қаптадық. Бұл қандай қаптау – анодтық немесе катодтық? Неліктен? Осы заттың қапталуының тұз қышқылындағы және ылғалды ауадағы бұзылу коррозиясының анодтық және катодтық процесстерінің теңдеуін құрастыр. Бірінші және екінші жағдайда коррозияның қандай заттары түзіледі?

9.11 Егер таза темірден пластинканы тұз қышқылына батырсақ, онда сутегінің бөлінуі жайлап жүреді де, ары қарай тоқтап қалады. Бірақ та, егер темір пластинкаға мырышты таяқшаны тигізсек, онда соңынан сутегінің бөлінуі басталады. Неліктен? Осыдан қандай металл ериді? Анодтық және катодтық процесстердің теңдеуін құрастыр. 

9.12 Ауамен байланыстағы рН=10 сулы ерітіндіде темірді коррозиядан қорғау кезінде, қандай металл протектор бола алады? Тиісті процесстердің реакция теңдеуін жаз.

9.13 Атмосфералық жағдайда, неге мырыш коррозияға ұшырайтынын, ал алтын коррозияға ұшырамайтынын түсіндір? Түсінікті есептеу арқылы көрсет. 

9.14 Ауамен байланыстағы рН=6 сулы ерітіндіде қалайының коррозияға ұшырауы мүмкін бе? Сутегінің бөлінуімен рН-тың қандай көрсеткішінде коррозия болады?     

9.15 Ауамен байланыстағы натрий хлоридінің ерітіндісінде магний коррозияға ұшырайды. Анодтық және катодтық процесстерінің реакция теңдеуін жаз.

9.16 Болатты құбырларды электрохимиялық қорғау кезінде, электродтарда пайда болатын процесстердің реакция теңдеуін жаз.       

9.17 Коррозия жылдамдығы дегеніміз не және ол қандай бірлікте өлшенеді? Кез келген бір металдың коррозия жылдамдығын есептеуге мысал келтір.

9.18 Химиялық коррозия дегеніміз не? CuO түзілумен мыстың химиялық коррозиясы мүмкін емес оттегінің парциалды қысымының мәнін есепте.

9.19 Химиялық коррозия жылдамдығына қандай факторлар әсер етеді? Әр түрлі металдар үшін, қандай қалындықтағы металдың сыртқы тотық қабықшасында өзгеріс байқалады?           

9.20 Газдық коррозиядан қорғаудың қандай тәсілдерін білесің? Қызуға төзімділік және қызуға тұрақтылық деген не? 

9.21 Электрохимиялық коррозия кезінде, негізінен қандай катодтық процесстер болады? Осы процесстердің теңдеуін жаз. Әр түрлі катодтық процесстермен металдардың коррозиясына мысал келтір.

9.22 Сутегінің бөлінуімен коррозия жылдамдығына қандай факторлар әсер етеді? рН ортасының төмендеуі арқылы сутегінің бөлінуімен коррозия жылдамдығы қалай және неліктен өзгереді? Ерітіндіні араластыру және катодтық ортаның табиғаты, сутегінің бөлінуімен металдың коррозия жылдамдығына әсер ете ме?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдебиеттер тізімі

 

1. Хомченко Г. П. Химия для поступающих в вузы. – М., 2002.    

2. Коровин Н. В. Курс общей химии. – М., 2000.

3. Бірімжанов Б. А. Жалпы химия. - Алматы, 1996.

4. Аханбаев К. Химия негіздері. - Алматы, 1987.

 

 

 

 

 

Мазмұны

 

Кіріспе ……………….…………………………………………….  3

1 Семестрлік тапсырманың варианттары …………………… .4

2 Семестрлік тапсырманың варианттары. ТЭФ ..…………….4

3 Семестрлік тапсырманың варианттары. ЭЭФ .…………… .8

4 Семестрлік тапсырманың варианттары. ФРТС, АТПП .… 11

5 1-тақырып  Химияның негізгі заңдары ...…………….…..….14

6 2-тақырып  Атомдардың құрылысы ……………….……….. 16

7 3-тақырып  Химиялық кинетика ……………….………… … 18

8 4-тақырып  Ерітінділер. Тұздардың гидролизі ……………21

9 5-тақырып  Тотығу-тотықсыздану реакциялары .………  22

10 6-тақырып  Электрохимия …………………..…..……….....28

11 7-тақырып  Металдардың коррозиясы және одан қорғау .. 30

Әдебиеттер тізімі .....………………………………………………...33

 

 

Жиынтық жоспар 2004 ж., реті ___25___

 

 

 

 

 

Еркен Губайдуллаұлы Ильясов

Бота Даулетханқызы Казербаева

 

 

 

 

 

ХИМИЯ

 

Семестрлік жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар

(барлық мамандықтар студенттеріне арналған есептер мен жаттығулар)

 

 

 

 

 

 

Редакторы Ж. А. Байбураева

 

 

 

 

 

 

Басуға қол қойылды ___.___.___.                          Қалпы    60х84   1/16

Таралымы               100                экз.                     Баспаханалық қағаз  №1

Көлемі    2,1    оқу есепті баспа табақ.                  Тапсырма ____. Бағасы   66   тг.

 

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс институтының

көшірмелі-көбейткіш бюросы


480013 Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126 үй