Учебно-методические материалы по дисциплине: Техническая термодинамика

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Р. А. Мұсабеков
В. О. Байбекова

5В071700 – Жылу энергетика мамандықтарының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін

Есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Электорнная библиотека АИЭСНазад