Жайнарбекова Ж.А.

Автоматты электр байланыс кафедрасыныѕ ассистенты Жайнарбекова Ж.А. жїмыстары
Работы ассистента кафедры автоматической электросвязи Жайнарбековой Ж.А.

  Пјндер Оќу ќїралдары Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Учебные
пособия
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1

Джангозин А.Ж.
Жайнарбекова Ж.А.

 

Цифрлыќ байланыс технологиялары . Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа јдістемелік нўсќаулар

 

Электронная библиотека АЭИС Назад