Мамырбаева Г.А.

Физика кафедрасыныѕ асисстенты Мамырбаева Г.А. жўмыстары
Работы асисстента кафедры физики Мамырбаевой Г.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Курстыќ жўмыстар
мен жобалар
Оќу кґмекші
ќїралдар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1 Физика 2 Дјрістер жинаєы. Методические указания и контрольные задания  
  Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар  
  Методические указания к выполнению расчетно-графических работ  
  Есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар  
  Методические указания по выполнению расчетно-графических работ  
  Есептеу-сызба жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар.  
2 Физика 1 Дәрістер жинағы Методические указания по выполнению расчeтно-графических работ  
  Есептеу-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  
3 Электростатика. Постоянный ток   Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад