Нурмахамбет А.Ж.

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздері кафедрасыныѕ ассистенті Нурмахамбет А.Ж. жїмыстары
Работы ассистента кафедры теоретических основ электротехники Нурмахамбет А.Ж.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Теоретические основы электротехники 4   № 1-5 есептеу-графикалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
2 Теория электрических цепей в радиоэлектроннике     Курстыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар

Электронная библиотека АЭИСНазад