Советова З.С.

Орыс жјне ќазаќ тілі кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Советова З.С. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры русского и казахского языков Советовой З.С.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу
ќїралдары
Стандартар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
Стандарты
1 Казахский язык   Іскерлік ќарым-ќатынас бойынша дидактикалыќ материалдар жјне јдістемелік нўсќаулар Оќу ќўралы  
  Јдістемелік нўсќаулар Оќу ќўралы  
  Јдістемелік нўсќаулар жјне терминдер сґздігі    
2 Стандарты организации       ЎЙЫМ СТАНДАРТЫ.КЕАЌ СТ 56023-1910-04-2014

Электронная библиотека АЭИСНазад