Толбаев А.А.

Инженерлік сызба жјне ќолданбалы механика кафедрасыныѕ ассистенты Толбаев А.А. жїмыстары
Работы ассистента кафедры инженерной графики и прикладной механики Толбаева А.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплина Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Инженерная и компьютерная графика
  Айналу беттердіѕ ќиылысуы Графикалыќ- есептеу жўмыстарына јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
  Кґпжаќтардыѕ ґзара ќиылысуы. Графикалыќ- есептеу жўмыстарына јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  

Электронная библиотека АЭИСНазад