Учебно-методические материалы по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жұмыс аты
Наименование работы

 1

Жандаулетова Ф.Р.
Бегимбетова А.С.

для всех специальностей.
Бакалавриат

Методические указания к выполнению раздела «Защита от производственного шума» в выпускных работах
2 Абдимуратов Ж.С.
Мананбаева С.Е.

для всех специальностей.
Бакалавриат

Методические указания к выполнению раздела «Расчет производственного освещения» в выпускных работах
3 Хакимжанов Т.Е.
Абдимуратов Ж.С.
Мананбаева С.Е.

Барлық мамандықтардың бакалаврлары үшін
бітіруші жұмыстағы «Өндірістік жарықтануды есептеу» бөліміне арналған

Әдістемелік нұсқаулар
4 Дюсебаев М.К
Хакимжанов Т.Е.
Бегимбетова А.С.

050704- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету,
050719- Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандықтары
бойынша барлық оқу түрінің студенттері
үшін

Диплом жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
5 Дюсебаев М.К
Бегимбетова А.С.

для магистрантов по специальности 6В0731-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Конспект лекций
6 Санатова Т.С
Мананбаева С.Е.

  для специальности 050718 -Электроэнергетика. Бакалавриат

Методические указания к выполнению раздела «Электробезопасность в электроустановках» в выпускных работах
7 Абикенова А.А.
Санатова Т.С

для всех специальностей. Бакалавриат

Методические указания к выполнению раздела «Пожарная профилактика» в выпускных работах
8 Дюсебаев М.К
Абдимуратов Ж.С.

для студентов всех форм обучения специальности 050718 –Электроэнергетика

Учебное пособие
9 Абикенова А.А.

для студентов – бакалавров специальности 5В0717 - Теплоэнергеника.

Методические указания к выпускной работе
10 Санатова Т.С
Мананбаева С.Е.

 для студентов бакалавров всех специальностей
и всех форм обучения

Методические указания к выпускной работе
11 Санатова Т.С
Мананбаева С.Е.
Абдимуратов Ж.С.

Барлық мамандықтардың барлық
түрінде оқитын студент-бакалаврлардың бітіру жұмысына арналған

Әдістемелік нұсқаулар
12 Приходько Н.Г.

для студентов специальности 5В073100–Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Методические указания по выполнению курсовых работ

Электорнная библиотека АИЭСНазад