Учебно-методические материалы по дисциплине: Автоматизация технических систем

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жұмыс аты 
Наименование работы

1 Имангалиев Ш.И.

5В070200 – «Автоматтандыру және басқару», 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандықтары бойынша оқитын студенттер мен магистранттарға арналған.

Оқұ құралы

Электорнная библиотека АИЭСНазад