Учебно-методические материалы по дисциплине: Дипломное проектирование

  Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жұмыс аты
Наименование работы

1 Байкенов Б.С

для студентов специальности 5В071600 – «Приборостроение»

Дипломное проектирование. Методические указания
2 Нусибалиева А.Б.

5В071600 – Аспап жасау мамандығының студенттеріне арналған

Дипломдық жобаларды орындау бойынша, әдістемелік нұсқаулықтар

Электорнная библиотека АИЭСНазад