Учебно-методические материалы: Программирование на алгоритмических языках

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жұмыс аты 
Наименование работы

1 З.К.Куралбаев
З.А.Акижанова

для студентов всех видов обучения
специальности 5В070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение»

Часть 1. Методические указания к лабораторным работам
2 З.К.Куралбаев
З.А.Акижанова

 для студентов всех видов обучения
специальности 5В070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение».–

Часть 2. Методические указания к лабораторным работам

5В070400 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының барлық түрінің студенттері үшін

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

 5В070400 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының барлық түрінің студенттері үшін

 2-бөлім. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Электорнная библиотека АИЭСНазад