Учебно-методические материалы по дисциплине: Производственная практика

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын
студенттер үшін
Для студентов обучающихся по
специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Чежимбаева К.С.
Абиров Д.А.

для студентов специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации.

Программа производственной практики.

5В071900 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандықтарының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін

Өндірістік машықтану жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау

для студентов специальности 5В100200 - Системы информационной безопасности.

Методическое указания

5В100200 – Ақпаратты қауіпсіздендіру жүйелері мамандығының студенттері үшін

Әдістемелік нұсқаулықтар

Электорнная библиотека АИЭСНазад