Учебно-методические материалы по дисциплине: Электроника и схемотехника аналоговых устройств 1

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Т.М.Жолшараева.

 для студентов всех форм обучения специальности  050719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Методические указания к выполнению расчетно-графических работ
2 Б.М.Шайхин
Ұ.Қ.Дегембаева

(050719 – мамандығының күндізгі бөлімінің студенттеріне арналған)

Оку құралы
3 Ұ.Қ.Дегембаева

050719 – Радиотехника, электроника, телекоммуникация
мамндығы боыйнша барлық оқу түрінің студенттері үшін

Зертханалық жұмысды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Электорнная библиотека АИЭСНазад