Учебно-методические материалы по дисциплине: Производственная практика

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1

Р.А. Дарибаева
Т.А.Урусова

для  студентов всех форм обучения  специальности 05071 - Радиотехника, электроника  и телекоммуникации

Методические указания

2

С.В.Коньшин

 специальности 6М071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации».

Методические указания для магистрантов

3

С.В.Коньшин
Д.О.Сейсенова.

 . 6М071900 «Радиотехника, электроника жјне телекоммуникациялар» мамандыєыныѕ магистранттарына арналєан арналєан

Магистранттардыѕ ґндірістік, зерттеулік жјне педагогикалыќ тјжірибелердіѕ баєдарламасы.Јдістемелік нўсќау

4

Р.А. Дарибаева
Т.А.Урусова
Касабекова М.О.

5В071900-Радиотехника, электроника жјне телекоммуникациялар мамандыєы
їшін барлыќ оќу тїрініѕ студенттеріне арналєан

Јдістемелік нўсќау.

5

Сарженко Л.И.,
Демидова Г.Д.,
Зайцев Е.О.

для студентов специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Часть 1. Методические указания к выполнению практических работ

6

Р.А. Дарибаева
Т.А.Урусова .

  для студентов всех форм обучения специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации.

Программа производственных практик. Методические указания

Электорнная библиотека АИЭСНазад