Учебно-методические материалы: Бизнес и право

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Валиева Г.Б.
Давыдова О.А.
Мурат С.М.

для студентов, обучающихся по специальностям направления 210000 - Электроэнергетика

Методические указания к практическим занятиям
 2 Валиева Г.Б.
Жусупов Е.С.

сырттай оқитын  студенттер  үшін

Бақылау  жұмыстарына арналған  бағдарлама, әдістемелік нұсқау  
3 Валиева Г.Б.
Жусупов Е.С.

электр энергетика мамандыѓыныњ студенттері  ‰шін дғріс сабақтары

Дәріс сабақатары

сырттай оқитын  студенттер  үшін

Бақылау  жұмыстарына арналған бағдарлама, әдістемелік нұсқаулар

электр энергетика  мамандығының студенттері үшін

Дәріс сабақтары

Электорнная библиотека АИЭСНазад