Учебно-методические материалы по дисциплине: Экономика природопользования

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1

Сатымова М.Е.

5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы
Есептеу-сызба жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар мен тапсырмалар

2

Тулегенова С.К.

для студентов специальности 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Конспект лекций

Электронная библиотека АИЭС Назад