Учебно-методические материалы по дисциплине: Теория автоматического управления

 

Оқытушының аты-жөні

ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

 1

Хисаров Б.Д.
Аталыкова А.К.
для студентов специальности 360140 – Автоматизация и информатизация в системах управления Методические указания к курсовой работе
360140 Басқару жұйелерін автоматтандыру және ақпараттандыру мамандығы бойнша студенттері үшін Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Электорнная библиотека АИЭСНазад