Учебно-методические материалы по дисциплине: Теория нелинейных систем автоматического управления

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Хисаров Б.Д.
Аталыкова А.К.  
для студентов специальности 5В0702 – Автоматизация и управление Методические указания к выполнению лабораторных работ
2 Хисаров Б.Д.
Аталыкова А.К.  
Бойко В.М
5В0702 - “Автоматтандыру және басқару” мамандығы үшін Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Электорнная библиотека АИЭСНазад