Учебно-методические материалы по дисциплине: Производственная практика

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Б.С.Джумагалиев. 5В070200-Автоматтандыру және басқару мамандығының күндізгі оқыту
бөлімінің студенттері үшін әдістемелік нұсқау.
Өндірістік машықтану бағдарламасы

Электорнная библиотека АИЭСНазад