Рабочая программа по дисциплине:   Физико-химические основы теплотехнологии

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1

Темирбаев Д.Ж.

 050717 - Жылуқайраттық мамандығының студенттері үшін

Пәндік жаттығулар мен зерттеу сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар

әртүрлі мамандық студенттері мен магистранттарына арналған.

Оқу құралы.-

Электорнная библиотека АИЭСНазад