Метрология және өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету

Метрология және өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету

Атауы: Метрология және өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету
Автор: Қаржаубаев Қ.
Басылым түрі: Кітап
Тіл: Қазақ
Баспа: «Нур-принт» баспа орталығы
ISBN: 978-601-280-161-0.
Орналасуы: Первый читальный зал
Библиография: Қаржаубаев Қ. Метрология және өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету, Алматы.,«Нур-принт» баспа орталығы, 2011. - 240с.
Тематика: Стандартизация, метрология, сертификация
Қысқаша мазмұны: Метрология бойынша оқу бағдарламасының типтік талаптарына сәйкес физикалық шамалардың бірліктері, өлшеуді орындаудың әдістері, эталондар, өлшеу құралдарын сынақтау, растау, калибрлеу, сертификаттау және аккредиттеу туралы кажетті мәліметтер келтірілген. 5В073200 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы бойынша бакалаврлар және магистрлер дайындайтын ОО студенттеріне және колледж оқушыларына арналған.
Мазмұны: