АЭжБУ электрондық оқыту кітапханасының жылға арналған құрылымы

Көрсетілген бөлімдер бойынша электрондық кітапхана құрылымы:

АЭжБУ электрондық кітапханасында оқу-әдістемелік материалдар жарияланған - 8552, олардың ішінде қазақ тілінде - 3251, орыс тілінде - 5119, ағылшын тілінде - 182.

Статистика от c 2018 года