Учебно-методические указания по дисциплине: Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Астраханцева Л.Н.
Ким Л.Н.
Тилепиев М.Ш

для студентов специальности электроэнергетика 050718 очной формы обучения

Методические указания и задания к расчетно-графической работе
 2 Ералиев С.Е.
Тилепиев М.Ш

техникалық жоғары оқу орындарының студенттерімен қатар орта мектептің жоғарғы сыныптарында факультативтік  курс жүргізетін математика пәнінің мұғалімдері де пайдалана алады.

Оқу құралы

Электорнная библиотека АИЭСНазад