Бахтаев Ш.А.

Электроника кафедрасыныѕ профессоры Бахтаев Ш.А. жїмыстары
Работы профессора кафедры электроники Бахтаева Ш.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
Оќу ќўралы
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы и
проекты
Учебное пособие
1 Информационно-измерительная техника Оќу ќўралы Eсептік-сызба жўмыстарын орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар   Учебное пособие
Дјрістер конспектісі Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар.    
Конспект лекций      
Конспект лекций      
Дјрістер жинаєы      
2 Метрология, стандартизация и сертификация Конспект лекций     Учебное пособие

Электронная библиотека АЭИСНазад