Чныбаева Д.М.
Электр жетегі жјне Т‘РЅРґіСЂіСЃС‚іРє ќондырєыларды автоматтандыру кафедрасыныѕ ассистенті Чныбаева Р”.Рњ. жїмыстары
Работы ассистента кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Чныбаева Д.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјріСЃС‚ер
РћСњСѓ-јдіСЃС‚емеліРє
материалдар
РћСњСѓ
ќїралдары
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
 РїРѕСЃРѕР±РёСЏ
Курсовые работы
и проекты
1 Системы автоматического управления   Методические указания для выполнения расчетно-графических работ    
  5Р’071800 мамандығының студенттері үшін есептеу-сызба Р¶ұмыстарды орындау бойынша әдістемелік РЅұСЃқаулықтар    
2 Теория автоматического управления   5Р’071800 мамандығының студенттері үшін есептеу-сызба Р¶ұмыстарды орындау бойынша әдістемелік РЅұСЃқаулықтар    
  Методические указания для выполнения расчетно-графических работ для студентов специальности 5Р’071800    
3 Электропривод   Методические указания РїРѕ выполнению расчетно-графических работ    
  Есептеу-сызба жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар    

Электронная библиотека АЭИСНазад