Есенжолова С.А.

Шет тілдері кафедрасыныѕ оќытушысы Есенжолова С.А. жїмыстары
Работы преподавателя кафедры иностранных языков Есенжоловой С.А.

 

Пјндер

Пјн бойынша
дјрістер

Оќу-јдістемелік
материалдар

Тест
сїраќтары

  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
 Тестовые
вопросы
1 Английский язык   Техникалыќ мјтіндерді ќазаќ тіліне аударуєа жјне оќу даєдыларын дамытуєа арналєан јдістемелік нўсќау  
  Методические указания для перевода технических текстов  
  Техникалыќ мјтіндерді талќылау даєдысы мен аєылшын тілінен ќазаќ тіліне аудару даєдысын ќалыптастыратын јдістемелік нўсќаулар  
  Профессионально-ориентированный английский язык  

Электронная библиотека АЭИСНазад