Оспанкулова Г.Б.

Орыс жјне ќазаќ тілі кафедрасыныѕ оќытушысы Оспанкулова Г.Б. жўмыстары
Работы преподавателя кафедры русского и казахского языков Оспанкуловой Г.Б.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу ќўралдары
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1 Казахский язык   М. у. для выполнения СРС.(для продолжающих)  

 

М. у. и практ. задания для выравнивания речевых умений
  ҚАЗАҚ ТІЛІ -2 пәні өздік жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау  
  1 семестрлік жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  
  1 семестрлік жўмыстарєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар  

Электронная библиотека АЭИСНазад