Смагулова Г.К.

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздерікафедрасыныѕ аєа оќытушысы Смагулова Г.К. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры теоретических основ электротехники Смагуловой Г.К.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
Оґу
ќўралдары
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
Учебные
пособия
1 Электрические машины   Зертханалыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау    
  Зертханалыќ жўмысты орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау    
2 Основы электротехники и электроники 2   Јдістемелік нўсќау жјне есептеу-графикалыќ жўмыстарына тапсырмалар    
3 Основы электротехники и электроники 1   Јдістемелік нўсќау жјне есептеу-графикалыќ жўмыстарына тапсырмалар    
4 Теория электрических цепей1   ЭТТ1 №1-3 есептеу – сызба жўмыстарын орындауєа арналєан нўсќаулар мен тапсырмалар    
5 Теория электрических цепей1   ЭТТ2. № 1-3 есептеу-сызба жўмысына тапсырмалар
мен јдістемелік нўсќау
   
  № 1-3 есептеу-графикалыќ жўмыстарєа јдістемелік нўсќалаулар мен тапсырмалар    
6 Теоретические основы электротехники 2   Методические указания и задания к лабораторным работам    
  Зертханалыќ жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар    
7 Анализ электрических цепей и электрического поля   Методические указания и задания по выполнению расчетно-графических работ №1,2,3.    
  Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    
  Методические указания и задания по выполнению лабораторных работ    
  № 1,2,3 есептеу-сызба жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар мен тапсырмалар    
  Методические указания и задания к выполнению расчетно-графических работ №1-3    
  № 1-3 есептеу-сызбалық жұмыстарға арналған әәдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар    
8 Теория нелинейных цепей и электрического поля   Методические указания и задания по выполнению расчетно-графических работ №1,2,3.    
  № 1,2, 3 есептеу-сызбалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар    
9 Теоретические основы электротехники 1, 2   Методические указания и задания к лабораторным работам    
  Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған јдістемелік нўсќаулықтар мен тапсырмалар    

Электронная библиотека АЭИСНазад