Основы электротехники и электроники 1

Учебно-методические материалы по дисциплине:Основы электротехники и электроники 1

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жүмыс аты
Наименование работы

1 Баймаганов А.С
Креслина С.Ю.

для студентов специальности 5В073100- Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Методические указания и задания к расчетно-графическим работам
2 Амиров Ж.К.,
Смагулова Г.К.

5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі» мамандығының студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқау және есептеу-графикалық жұмыстарына тапсырмалар
3 Баймаганов А. С.
Мустафаева Н.М.

5В071700 – Жылу энергетика мамандығының студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы

Электорнная библиотека АИЭСНазад